Presentació blm 2014

33 %
67 %
Information about Presentació blm 2014
Education

Published on February 17, 2014

Author: formaciossibe

Source: slideshare.net

Dra. A. Millán amillan@bst.cat

PROJECTE BANC DE LLET MATERNA  L’any 2007 s’inicia el projecte Banc de Llet Materna.  Neonatòlegs de l’ Hospital Vall Hebron (necessitat no coberta).  Col·laboració H. Sant Joan Déu.  El 18 de juny de 2010 el Banc de Sang i Teixits obté l’autorització per iniciar l’activitat del Banc de Llet Materna.

Situació actual dels bancs de llet materna  L’OMS* recomana que quan un nadó no pot ser alletat per la pròpia mare, o aquesta no disposa de suficient volum de llet, la millor opció és la de la llet materna donada per altres mares, sobretot en nadons malalts o d’alt risc.  Els bancs de llet materna asseguren que això sigui possible. *WHO/UNICEF Joint statement: meeting on infants and young child feedings. (1980). J Nur Midwifw, 25, 31.

Situació actual dels bancs de llet materna European Milk Bank Association (EMBA)  No existeix cap tipus de legislació (excepte a França)  Existeixen diferents guies i estàndards (HMBANA, Brasil, Regne Unit, NICE, etc.)  Espanya hi ha dos models BLM, el model hospitalari i el comunitari.

Organització i funcionament BLM Principals processos 1 2 CAPTACIÓ DE DONANTS Promoció 3 SELECCIÓ DE DONANTS Donants potencials 4 RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA Donants actives 5 PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ Llet crua DISTRIBUCIÓ I SUBMINISTRAMENT Llet processada Receptors Llet distribuïda

Organització i funcionament 1 2 3 CAPTACI DE Ó DONANTS SELECCI DE Ó DONANTS RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA 4 PROCESSAMENT I CONSERVACI Ó Principals processos 1 CAPTACIÓ DE DONANTS  Dirigida a futures mares/ mares de part recent.  A través de tots aquells professionals de la salut amb contacte amb la potencial donant (Maternitats/Unitats neonatologia, Atenció Primària)  Societats científiques (SCLL, SCP)  Associacions i entitats pro alletament matern  Presentació del BLM a tots els hospitals referència del territori català. 2011 2012 Nº donants 189 203 Donacions (L) 545 776 5 DISTRIBUCII Ó SUBMINIS TRAMENT

Organització i funcionament 1 2 CAPTACI DE Ó DONANTS 3 SELECCI DE Ó DONANTS RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA 4 PROCESSAMENT I CONSERVACI Ó Principals processos 2 SELECCIÓ DE DONANTS Avaluació  Cita prèvia.  Centres fixos de donació de sang del BST.  Criteris acceptació/exclusió donants llet materna.  Qüestionari mèdic. Acceptació  Consentiment informat.  Serologia i NAT a la donant. Registre / Informació  Kit donació llet materna.  Informació extracció i correcta conservació de la llet materna. 5 DISTRIBUCII Ó SUBMINIS TRAMENT

Organització i funcionament 1 CAPTACI DE Ó DONANTS 2 3 SELECCI DE Ó DONANTS RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA 4 PROCESSAMENT I CONSERVACI Ó Principals processos 3 RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA Extracció i conservació  La donant s’extraurà i conservarà la llet materna al seu domicili (24h a 4ºC i passat aquest temps a -20ºC). Donació / Recollida  El BLM facilitarà la recollida de llet a domicili.  Aprofitant les diferents rutes que ja té preestablertes BST amb logaritme. Suport / Registre  Atenció a la donant.  Carta agraïment.  Registre de les donacions al BLM (primer control de qualitat de llet materna visual /olfacte)  Es conserva a -30ºC 5 DISTRIBUCII Ó SUBMINIS TRAMENT

Organització i funcionament 1 2 3 CAPTACI DE Ó DONANTS SELECCI DE Ó DONANTS RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA 4 PROCESSAMENT I CONSERVACI Ó 5 DISTRIBUCII Ó SUBMINIS TRAMENT Principals processos 4 PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ I  Selecció de les donacions per a processar i es descongelen 24h a nevera (4ºC)  Presa de mostra per a anàlisi de: Indicadors de seguretat:  NAT HIV, HB i HC a la llet crua (únic BLM al món que realitza aquesta prova)  PCR a la llet crua per a la detecció del Bacillus cereus (microorganisme ambiental patogen esporulat termoressistent), millora l’eficàcia del procés.

Organització i funcionament 1 2 3 CAPTACI DE Ó DONANTS SELECCI DE Ó DONANTS RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA 4 PROCESSAMENT I CONSERVACI Ó 5 DISTRIBUCII Ó SUBMINIS TRAMENT Principals processos 4 PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ II  Presa de mostra per a anàlisi de: Indicadors de qualitat:  Microbiologia: Recomanacions 2010 NICE* Guidelines Recompte total bacteris > 10 5 CFUml Enterobacteriaceae > 10 4 CFU/ml A. aureus > 10 4 CFU/ml  Quantificació macronutrients (proteïnes). gr/100m l % manté rangs Proteïna 96.8 1-1,24 Lípids 87 1-4,57 Lactosa 97 5,7-7,19 N=188 (2012) *National Institute for Health and Clinical Excellence 2010 Donor breast milk banks:the operation of donor milk bank services gr/100 ml ll.preterme ll.transici ó ll.madura Proteïna 1,7±0,5 1,5±1 1,2±1,5 Lípids 3,4±6 3,6±7 3,4±4 Lactosa 6,3±5 6,7±4 6,7±7 Schandler R.Human Milk. 2005

Organització i funcionament 1 2 3 CAPTACI DE Ó DONANTS SELECCI DE Ó DONANTS RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA 4 PROCESSAMENT I CONSERVACI Ó 5 DISTRIBUCII Ó SUBMINIS TRAMENT Principals processos 4 PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ III  Guarda 24h a 4ºC fins a obtenir resultats.  Pasteurització Holder (30 min a 62,5ºC i 10 min a 4ºC)  Destrucció patògens ( B.cereus, M.Tuberculosis, CMV, HIV, HTLV 1-2 ,Herpes Simplex i Rubèola).  Mantenir al màxim la concentració òptima dels factors clau nutricionals i IgA, etc.  Presa de mostra per a control de producte Anàlisi microbiològic ( creixement Ø CFU/ml) Quantificació macronutrients (proteïnes).  Etiquetatge i conservació a -80ºC amb control de temperatura constant i fins a 12 mesos des de la data de pasteurització.

Organització i funcionament 1 2 3 CAPTACI DE Ó DONANTS SELECCI DE Ó DONANTS RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA 4 PROCESSAMENT I CONSERVACI Ó 5 DISTRIBUCII Ó SUBMINIS TRAMENT Principals processos 5 DISTRIBUCIÓ I SUBMINISTRAMENT Comandes/Tramesa  Sota prescripció mèdica.  Presentacions:  50 ml  100 ml  250 ml Subministrament  A totes les Maternitats / Unitats Neonatologia de Catalunya. Registre i seguiment  Formació i seguiment per part del BLM sobre manipulació i conservació llet materna de banc.  Seguiment i recollida dels registres de traçabilitat de la llet materna per part BLM.

Indicacions actuals de llet materna de banc Indicacions actuals  Nadons prematurs < 32 setmanes o de baix pes (<1.500 g):  Quan no hi ha llet de la pròpia mare disponible en les primeres 24-72h. Propietats i beneficis 1. Prevenció del risc ECN (Lucas 1990 Schanler 2005, Sisk 2007, Boyd 2007, Quigley 2007, Hunter 2008) 2. Prevenció sepsis (Rooestad 2005)  La mare dels quals no pugui alletar per contraindicació.  Complementar la llet de la pròpia mare quan la producció no és suficient com en el cas parts múltiples.  Intolerància digestiva. Patologies intestinals  Cirurgia abdominal. 3. Millora de la tolerància digestiva amb nutrició enteral i disminueix dies d’hospital (Schanler 1999, Vohr 2007) 4. Disminueix retinopatia del prematur greu (Okamoto 2007) 5. A llarg termini millora desenvolupament psicomotor i cardiovascular. (Lucas 1994, Vohr 2006 i 2007)

Atenció a les donants de llet El Banc de Llet posa a disposició de les donants dues vies d’entrada per atendre qualsevol tipus de consulta o comentari que ens vulguin realitzar del procés de la donació de llet materna: Telèfon 93 557 35 00 Correu electrònic Bancdellet@ bst.cat El tipus de comunicació que s’ aten des d’atenció al donant del Banc de Llet són: CONSULTA GENERAL Demanda d’informació respecte al procés de la donació de llet per tal d’ apuntar-se com a donants. SOL·LICITUD DE RECOLLIDA Gestió de la recollida de la llet i reposició de pots per les mares donants. CONSULTA MÈDICA i COMENTARIS Aclariment de dubtes respecte a temes de salut que poden interferir en la donació de llet. I recull de suggeriments o queixes que poden succeir durant el procés per tal de mantenir un nivell òptim de satisfacció en les donants.

Atenció a les donants de llet GESTIÓ DE RECOLLIDA * Atenció a la donant t ici l·l so * ud La donant de llet ha de contactar amb el BLM per gestionar la recollida un cop tingui tots els pots plens.

Centres fixos BST Centres fixos del Banc de Sang i Teixits (cal sol·licitar cita prèvia) Barcelona. Vall d'Hebron Passeig Vall d'Hebron, 119-129 08035 Barcelona T 93 274 90 25 Barcelona. Clínic Villarroel, 170, esc. 1, 1r. pis 08036 Barcelona T 93 227 54 00 (ext. 2090) Barcelona. Sant Pau Sant Antoni Maria Claret, 167 Pavelló del convent (Hospital antic) 08025 Barcelona T 93 553 75 91 Badalona. Germans Trias i Pujol Carretera del Canyet, s/n 08916 Badalona T 93 497 88 25 L’Hospitalet de Llobregat. Bellvitge Feixa Llarga, s/n 08907 L’Hospitalet de Llobregat T 93 260 75 19 Manresa. Fundació Althaia Dr. Joan Soler, s/n 08240 Manresa T 93 874 51 51 Terrassa. Mútua de Terrassa Plaça del Doctor Robert, 5 08221 Terrassa T 93 736 50 55 Girona. Dr. Josep Trueta Carretera de França, s/n 17007 Girona T 972 22 67 02 Lleida. Arnau de Vilanova Av. Alcalde Rovira Roure, 80 25198 Lleida T 973 70 53 37 Tarragona. Joan XXIII Dr. Mallafré i Guasch, 4 43007 Tarragona T 977 24 23 34 Tortosa. Verge de la Cinta Carrer de les Esplanetes, s/n 43500 Tortosa T 977 51 91 37 Reus. Sant Joan Avinguda Josep Laporte, 1 43205 Reus T 977 30 85 56 Si tens qualsevol dubte o vols més informació,contacta amb el: Banc de llet materna del Banc de Sang i Teixits Edifici Dr. Frederic Duran i Jordà Passeig Taulat, 106- 116 08005 Barcelona T. 93 557 35 00 bancdellet@bst.cat www.bancsang.net T'atendrem sense cap compromís. Moltes gràcies!

Kit donació llet materna Rebreu el KIT des del 22@ en una bossa de KIT donació de llet materna  Tirallet  Entre 12 i 15 recipients estèrils del volum de 130ml o bé 240ml  Etiquetes  Instruccions per a l’extracció i conservació de la llet materna i fulletó amb preguntes freqüents, per enganxar a la nevera

Instruccions per a l’extracció i conservació de la llet materna  Mesures higièniques bàsiques: dutxa diària i rentar-se les mans abans de l’extracció.  Rentar bé totes les parts del tirallet amb aigua calenta i sabó.  Esterilitzar-les diàriament amb aigua bullint 15 minuts.  Eixugar bé totes les parts netes amb paper d’1 sol ús.

Instruccions per a l’extracció i conservació de la llet materna  Utilitzar recipients estèrils que proporciona BLM o bé bossetes especials per a conservació llet materna.  Conservar els recipients com a màxim 24h a 4ºC, a la nevera.  Conservar a -20ºC, congelador domèstic, es recomana fins a un màxim de 3 mesos.  No trencar mai la cadena del fred.  La recollida es farà al domicili de la donant.  La donant ha de trucar 935573500 o bé bancdellet@bst.cat.

Dubtes més freqüents • Des del Banc de llet trucaran per informar que l’analítica és correcte i que ja és pot iniciar la donació (a banda d’enviar els resultats per correu ordinari) • Esterilitza el tirallet, com a mínim, un cop al dia (15 minuts en aigua bullint) i eixuga’l amb paper d’un sol ús. • Utilitza els pots que proporciona el Banc de Llet Materna o bé les bosses esterilitzades per a recollir llet materna que es poden comprar a les farmàcies. • Si no omples un pot en una sola donació el pots anar omplint en diferents extraccions, guardant-lo a la nevera a 4ºC i durant un màxim de 24 hores. Durant aquest temps pots barrejar la llet sense preocupar-te de la diferència de temperatures. Un cop el pot estigui ple, o abans que passin 24 hores, cal que el congelis. • Has d’identificar els pots amb el teu nom i cognoms i amb la data d’extracció. • No tinguis més de 3 mesos els recipients congelats. Contacta abans al Banc de Llet per demanar que passem a recollir la llet. • Pots donar llet, independentment del temps que portis alletant el teu nadó (sempre és millor la llet de l’inici). • Qualsevol quantitat de llet serà ben rebuda.

Atenció a les donants de llet SEGUIMENT La direcció del BLM junt amb Atenció al donant va establir realitzar un seguiment telefònic a totes les donants de llet per tal de fidelitzar-les, resoldre dubtes i recollir suggeriments. La informació que és recull és:  Donant activa/ baixa (motius)  Com ha conegut el BLM (boca a orella, professionals, xarxes...)  Atenció a l’entrevista d’alta (kit recollida, informació conservació llet i gestió de la recollida)  Dubtes, suggeriments i queixes Si és la primera recollida s’obsequia a la mare amb un pitet amb la frase “germans de llet”

Atenció a les donants de llet XARXES SOCIALS Al juliol de 2013 es va crear el facebook del BLM, com un espai on difondre la nostra activitat, promoure la donació, i com a mitjà ràpid i eficient per realitzar un acompanyament diari de les donants de llet. Informen de curiositats del procés, compartim articles o vídeos relacionats amb la lactància materna, i les pròpies mares comparteixen les seves experiències. Actualment tenim més de 500 seguidors/es de la pàgina, on pengem aproximadament dos post setmanals amb una gran participació i activitat de les donants de llet.

GRÀCIES https://www.dropbox.com/sh/3tim28ms902za8u/BvjDLg5QJk

Add a comment

Related presentations

Related pages

Presentació blm 2014 - HubSlide

Presentació blm 2014. of 24. Presentació blm 2014
Read more

KAKKMADDAFAKKA, preparats per la presentació del Bona Nit ...

KAKKMADDAFAKKA, preparats per la presentació del Bona Nit Barcelona Bona Nit Barcelona. ... Resum Bona Nit Barcelona 2014 - Duration: 2:38.
Read more

Presentació 4trim 2014 - Healthcare

Presentació 4trim 2014. by infermera-virtual. on Jul 24, 2015. Report Category: Healthcare
Read more

Àrea Integral de Salut Barcelona Litoral Mar - gencat.cat

Elena Martínez (PAMEM), Belén Enfedaque (ICS), Sofia Ferré (CSB), Marta Cabanas (AIS BLM), ... Presentació dels objectius 2014 i del Pacte territorial
Read more

CARTELL SANT ANDREU 2014 - ajsantanyi.net

SANT ANDREU 2014 Divendres 14 ... A les 16.00 h Presentació de les Jomades. ... AL CENTRE DE POESIA CONTEMPORÀNIA BLM BONET ENTRADA GRATUÏTA
Read more

Mev Tv видео :: WikiBit.me

19.06.2014. Presentació del Meruts Festival al programa "La Mar Salà" de Levante TV. 18.08.2014. VUZU.TV: Top Shayela - Celeb Round-Up. 27.10.2011
Read more

SICK Germany - Home page / SICK Sensor Intelligence.

SICK - one of the world’s leading producers of sensors and sensor solutions for industrial applications. SICK is a technology and market leader in ...
Read more

Extensional salt tectonics in the Cotiella post-rift basin ...

Extensional salt tectonics in the Cotiella post-rift basin (south-central Pyrenees): 3D structure and evolution Berta López Mir ADVERTIMENT.
Read more