Presentació 22@Barcelona, El districte de la Innovació

50 %
50 %
Information about Presentació 22@Barcelona, El districte de la Innovació

Published on June 3, 2008

Author: 22arrobabcn

Source: slideshare.net

Description

Presentació 22@Barcelona, El districte de la Innovació

22@Barcelona, el districte de la innovació

Índex Estructura 22@Barcelona: On 22@Barcelona: Història 22@Barcelona: El districte de la innovació 22@Barcelona: Urbanisme 22@Barcelona: Economia 22@Barcelona: Social P&R 0 1 2 3 4 5 6 7

Estructura 0

Font: Loet Leydesdorff & Martin Meyer, 2003. Coneixement basat en l’economia Coneixement Coneixement Infrastructura Geografia Política econòmica Economia Innovació

Universitat Govern Indústria Font: Henry Etzkowitz & Loet Leydesdorff, 2000. TRIPLE HÈLIX . Sistema d’innovació local i global

Innovació Internacional I+I Font: Francesc Solé Parellada, Josep Piqué & Joan Bellavista, 2007. Global Nacional Regional Local Ciència Tecnologia Indústria Mercat

Noves empreses globals Universitat Indústria Govern Font: Henry Etzkowitz, Francesc Solé Parellada & Josep Piqué, 2007. CASH FLOW Creació Llançament Creixement Maduració Temps TECNOLOGIA TALENT FINANÇAMENT SITUACIÓ DESENVOLUP.

Economia del Coneixement Font: Tom Cannon, 2007 HE, Propiedad, I+D, Regeneración, Comunidades comerciales Treballadors del Coneixement Empreses del Coneixement Parcs Científics i Tecnològics Ciutats del Coneixement Economia del Coneixement Comunitats professionals He, Comunitat R+D HE, Propietat, R+D, Comunitats Regenerades HE, R+D, Regeneració, Comunitats comercials HE, R+D, Regeneració, Comunitats culturals i comercials Ciutats d’idees- Ideopolis La Comunitat

22@Barcelona: On 1

Entre les principals ciutats europees

L’àrea metropolitana de Barcelona

Sagrera AVE Fòrum 2004 [email_address] La transformació del Llevant de Barcelona

22@Barcelona: Història 2

22@Barcelona, inclòs en el Pla Eixample (1859)

1986 - 1992: la recuperació del litoral

1996 - 1999: l’apertura de l’Avinguda Diagonal Febrer 1999 Febrer 1996

1860 - 1960: el “Manchester Català”

1960 - 1990 : obsolescència funcional

[email_address] : el districte de la innovació 3

1998: el debat sobre el futur de les àrees industrials Una estratègia de renovació urbana. Un nou model d’edificació d’una ciutat. La resposta a una necessitat: l’Economia del Coneixement.

CLÚSTERS I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL TALENT INFRASTRUCTURES URBANISME INTERNACIONAL DISTRICTE PROMOCIÓ DEMANDA INNOVACIÓ 22@ TIC Pla 3459 MEDIA ENE BIO DIS URB ECO SOC 22@ BCN INT CAT

Cadena de Valors Talent Atracció Retenció Desenvolup. Creació Empresa Promoció Situació Seguiment Creixement Innovació Ciència Tecnologia Empresa Mercat Urbanisme Planificació Gestió Infraestructura . Construcció

Mapa conceptual Fase 2 Entorn corporatiu Projectes Fase 1 Entorn físic Urbanisme Construcció Infraestructura Fase 3 Entorn Personal Espai de relació personal

Pla 22@, un nou model de ciutat compacta Vivenda pública Activitats @ Equipaments 7@ Zones verdes Patrimoni industrial Infraestructures avançades Nou model de mobilitat Revitalització de l’espai públic

22@ Barcelona: Urbanisme 4

Magnituds 22@Barcelona Reordenació del 70% del sostre total (2.830.596 m ² ) 117 plans aprovats (78 d’iniciativa privada) 1.502 empreses i institucions instal·lades recentment Estat de l’execució 1 T 2010: Pla urbanístic i nou sostre econòmic Pla Especial d’infraestructures i inversió 42% de les obres de reurbanització executades o en execució Inversió fins el desembre 2009: 112 milions d’euros Activitats productives Vivendes , instal·lacions i serveis Magnituds del projecte: Territori Nova superfície bruta Increment de zones verdes Increment d’instal·lacions Inversió en infrastructures 3.200.000 m 2 800.000 m 2 198,26 Ha (115 illes) 4.000.000 m² 114.000 m² 145.000 m² 180 milions €

Reordenació del 70% del sostre total (2.830.596 m ² )

117 plans aprovats (78 d’iniciativa privada)

1.502 empreses i institucions instal·lades recentment

42% de les obres de reurbanització executades o en execució

Inversió fins el desembre 2009: 112 milions d’euros

Activitats productives

Vivendes , instal·lacions i serveis

3.200.000 m 2

800.000 m 2

El procés del planejament urbanístic (2001-2008 ) Ciutat compacta amb part del sòl públic urbanitzat i amb infraestructures avançades proporcionant molts més llocs de treball en l’àmbit de les activitats intensives en coneixement . … 2008 … 2000 Sòl industrial en poc ús o en complet desús, 100% de la propietat privada i una part per urbanitzar-se. 2001 … Planejament urbanístic … 2003 … Gestió urbanística … 2004 … Infrastructures … 2004/06… Edificació … 2004 … Projectes corporatius, clústers

Equilibri dels beneficis públics i privats Planejament urbanístic. Densitat Augment de la densitat: ACTIVITATS INDUSTRIALS ACTIVITATS PRODUCTIVES URBANES @ ACTIVITATS VIVIENDA PÚBLICA 2’7 - 2 - 2’2 - edificabilitat: m² de sostre /m² de sòl CLAU22a CLAU22@

Pla Especial d’Infraestructures Renovació de l’espai públic Climatització centralitzada Noves xarxes d’energia i telecomunicacions Galeries subterrànies registrables Nou model de mobilitat Recollida pneumàtica selectiva de residus

22@ Barcelona: Economia 5

MEDIA Emprenedors Serveis a les empreses Internacionalització Comunitat de professionals Estratègies de clúster Programes transversals Relació entre clústers Màrqueting ENERGIA TECMED TIC DISSENY Clústers urbans Política de clústers

Estratègies de clúster

Programes

transversals

Centres tecnològics 22@Barcelona: Clústers i activitats Impuls de projectes: situació actual y previsió Empreses Institucions Universitats Incubadores Residències Altres serveis Espais específics Divulgació Emprenedors

Media: Parc Barcelona Media Universitats Incubadora Institucions Espais específics Centres tecnològics Residència Divulgació Empreses UPF, UB, UOC Edifici Media-TIC RNE, CAC, Barcelona TV… Centre de Producció Audiovisual (PMB) Barcelona Media-Centre d’Innovació, Melon District / Ciutadella Fàbrica dels media MediaPro, Lavinia, Cromosoma, Yahoo R+D

Universitats Incubadores Institucions Espais específics Centres tecnològics Residències Divulgació Empreses UB, UPC, La Salle Edifici Media-TIC CMT, FBD, Localret Edifici Interface, edifici Media-TIC Centre tecnològic TIC Melon District La casa de les TIC T-Systems, Indra, Telef ó nica TIC: una xarxa de centres de R+D relacionada amb les TIC

Clúster Media i TIC: 2006 - 2010 MUSEU D’ART CONTEMPORANI VILA CASAS CENTRE DE PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL BARCELONA ACTIVA EDIFICI IMAGINA Mediapro, CIBM, Yahoo!, TCI,… T-SYSTEMS I BARCELONA DIGITAL FACULTAT DE COMUNICACIÓ (UPF) BARCELONA TV EDIFICI MEDIA-TIC VIVENDA PÚBLICA EDIFICI INTERFACE: IMI, Indra & ACC TORRE AGBAR RNE INDRA ZONES VERDES RBA

Energia: Campus Interuniversitari del Besòs Universitats Institucions Espais específics Centres tecnològics Residències Divulgació Empreses UB, UPC Incubació b_TEC ITER, Institut Català de Ciències del Clima (IC3), CETAQUA Serveis Campus IREC Residència b_TEC Serveis de Campus Endesa, Ecot è cnia, Agbar Incubadores Energia

Tecnologies mèdiques - TecMed Universitats Institucions Espais específics Centres tecnològics Residències Divulgació Empreses UB, UPC, Universitat oficial d’enfermeria Edifici Health CatSalut, Banc de Sang i Teixits Edifici Health, Parc empresarial BIO Laboratori TecMed 22@ Nido Edifici Health Matachana, Gaes, Sanofi Aventis, Isdin, Telemedicine Incubadores

Disseny Universitats Institucions Espais específics Centres tecnològics Residències Divulgació Empreses Universitat de Vic, UPC, IAAC Media-TIC, Projecte Bressol Moda BCD Palo Alto, PBM, Hub Desing Centre d’Innovaci ó -Barcelona Media Melon District / Ciutadella Hub Design G-Star Raw, ADD, Node, Morera Desing, ruiz+company, Estudi Arola Incubadores

Estructuració dels espais 22@. Motors de la transformació Media TecMed TIC Energia

Entitats gestores dels clústers

10 universitats: 25.000 estudiants

4 residències: més de 800 places

12 centres de R+D i de transferència tecnològica

Noves empreses i nous llocs treball a 22@Barcelona Altres activitats 25,8% Activitat@ 74,2% (A Catalunya, 58%) + 72,5% Nous llocs de treball a 22@Barcelona des del 2000 (Dades acumulades fins el 31.12.2009 en nombre de treballadors) Desembre 2009 Treballadors d’empreses instal·lades o en procès d’instal·lació 44.600 44’6% de nova creació Noves empreses instal·lades al districte des del 2000 Desembre 2009 Empreses instal·lades o en procès d’ instal·lació 1.502 (Dades acumulades fins el 31.12.2009 en nombre d’empreses)

Serveis a l’empresa Finançament públic Talent Innovació i tecnologia Clústers i accés al mercat Finançament privat Networking Promoció Espais i infraestructures

Espais i infrastructures disponibles Recerca d’espais 22@Barcelona, la plataforma d’aterratge Espais Weekly i Monthly Informació i assessorament sobre les infraestructures Telecomunicacions (fibra fosca) Recollida selectiva de residus Sistema de climatització centralitzada Nova xarxa elèctrica Espais i Infrastructures

Espais i infrastructures disponibles

Recerca d’espais

22@Barcelona, la plataforma d’aterratge

Espais Weekly i Monthly

Informació i assessorament sobre les infraestructures

Telecomunicacions (fibra fosca)

Recollida selectiva de residus

Sistema de climatització centralitzada

Nova xarxa elèctrica

Networking . Xarxes professionals i espais de relació Serveis, intercanvi d’idees i consolidació del districte 22@Network, Associació d’Empreses i Institucions de 22@Barcelona Pla de Benvinguda per a les noves empreses i institucions Comissions de treball que actuen com punts de trobada i generadors de projectes Tallers de la Network 22@Update Breakfast Jornada de Clústers Urbans IN22@

Serveis, intercanvi d’idees i consolidació del districte

22@Network, Associació d’Empreses

i Institucions de 22@Barcelona

Pla de Benvinguda per a les noves empreses i institucions

Comissions de treball que actuen com punts de trobada

i generadors de projectes

Tallers de la Network

22@Update Breakfast

Jornada de Clústers Urbans

IN22@

Recolzament a la innovació i accés a la tecnologia Programa de valoració tecnològica: Fundació KimBCN 22@ Urban Lab: 22@Barcelona s’ofereix com a plataforma pel desenvolupament de projectes pilot sobre noves tecnologies a totes aquelles empreses tecnològiques que decideixen traslladar-se al districte. 22@Barcelona = Laboratori urbà 22@ Innovation Mitjançant aquest programa 22@Barcelona fomenta la innovació amb projectes específics per generar peticions sofisticades a través d’iniciatives públiques i privades. Això permet que petites i mitjanes empreses accedeixin a nous clients i nous mercats. Innovació i tecnologia

Recolzament a la innovació i accés a la tecnologia

Programa de valoració tecnològica: Fundació KimBCN

22@ Urban Lab:

22@Barcelona s’ofereix com a plataforma pel desenvolupament de projectes pilot

sobre noves tecnologies a totes aquelles empreses tecnològiques que decideixen

traslladar-se al districte.

22@Barcelona = Laboratori urbà

22@ Innovation

Mitjançant aquest programa 22@Barcelona fomenta la innovació amb projectes

específics per generar peticions sofisticades a través d’iniciatives públiques i

privades. Això permet que petites i mitjanes empreses accedeixin a nous clients

i nous mercats.

Innovació i tecnologia Recolzament a la innovació i accés a la tecnologia 4. [email_address] Xarxes de negocis i sessions de treball que se celebren aprofitant congressos o altres events científics o tecnològics que es realitzen a Barcelona. OBJECTIUS Fàcil accés a les noves tecnologies emergents per crear sinèrgies i un entorn empresarial més competitiu. Ajudar a generar noves oportunitats de negoci. Atracció i retenció del talent a Barcelona.

Recolzament a la innovació i accés a la tecnologia

4. [email_address]

Xarxes de negocis i sessions de treball que se celebren aprofitant congressos o altres events científics o tecnològics que es realitzen a Barcelona.

OBJECTIUS

Fàcil accés a les noves tecnologies emergents per crear sinèrgies i un entorn

empresarial més competitiu.

Ajudar a generar noves oportunitats de negoci.

Atracció i retenció del talent a Barcelona.

22@ Barcelona: Social 6

Espai de Relació personal 22@ Talent 22@ Augment del sentiment de pertinença Creació de la comunitat 22@ Orgull de treballar/ viure a22@ Espai de Relació personal Comunitat internacional: IN22@ Accès a formació Espais d’interrelació Networking: 22@Update Breakfast ,… [email_address] 22@ Districte Digital Accions de comunicació directa Recolzament a les iniciatives del districte 22@ Staying in company Dirigit als professionals Dirigit als veïns

Comunitat internacional: IN22@

Accès a formació

Espais d’interrelació

Networking: 22@Update Breakfast ,…

[email_address]

22@ Districte Digital

Accions de comunicació directa

Recolzament a les iniciatives del districte

22@ Staying in company

Projectes pels ciutadans Patrocini i participació a les activitats del barri Accions de comunicació directa Anàlisi de les necessitats del districte Memòria Virtual de la gent gran de Sant Martí Noves aules multimèdia Reciclatge d’ordinadors Famílies en xarxa Descobrim Sant Martí [email_address] [email_address] MIT Spain [email_address] 22@MASTER/DEGREE 22@ Staying in company Distrcte Digital 22@

Memòria Virtual de la gent gran de Sant Martí

Noves aules multimèdia

Reciclatge d’ordinadors

Famílies en xarxa

Descobrim Sant Martí

[email_address]

[email_address]

MIT Spain

[email_address]

22@MASTER/DEGREE

Q & A 7

www.22barcelona.com

Add a comment

Related pages

22@ Barcelona - El districte de la innovació

22@ Barcelona, Districte de la Innovació, és el projecte de transformació urbanística més important de la ciutat de Barcelona en els darrers anys i un ...
Read more

Presentació 22@Barcelona - YouTube

... del Poblenou en un districte productiu ... El projecte 22@Barcelona transforma dues ... Presentació 22@Barcelona 22 ...
Read more

22@BARCELONA, EL DISTRICTE DE LA INNOVACIÓ 22@BARCELONA ...

22@BARCELONA: EL DISTRICTE DE LA INNOVACIÓ22@BARCELONA: EL DISTRICTE DE LA INNOVACIÓÓÓ UnaUnaestrat estratestratèèèègia de renovacigia de ...
Read more

22@ Barcelona - El districte de la innovació - YouTube

22@ Barcelona - El districte de la innovació Videos; Playlists; Channels; Discussion; About; Home Trending Best of YouTube Music ...
Read more

22@ Barcelona - El districte de la innovació

264 inscrits del PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA ... Innovació i Talent: 22@Barcelona ... 22@Barcelona garanteix la confidencialitat en el tractament de ...
Read more

Jornada de presentació del projecte COPIT

• Sr. Josep Miquel Piqué, conseller delegat de 22@Barcelona 10:15h Presentació del Projecte COPIT ... 10:30h 22@Barcelona, el districte de la innovació
Read more

22@BARCELONA

... en tràmit o adjudicats de la societat privada municipal 22@Barcelona. | | ... districte de la innovació, ... la promoció el Triangle 22 ...
Read more