Preposicions

50 %
50 %
Information about Preposicions

Published on July 10, 2016

Author: MonicaLopez166

Source: slideshare.net

1. EN/AMB... PER/PER A DE... A... ES CONFONEN ! JORNADA DE CREACIÓ DE MATERIALS 27-06-2006 Coordinadora: Anna Fontelles. Autores: Roser Castelló Divina Alandí Anna León Mercè Carolà Montse Molet Eva Casal Montse Pons Mª Antònia Castellà Mireia Reig

2. AIXÒ ÉS DE FUSTA

3. LES NENES COMPTEN DE 10 EN 10

4. EL NEN CAU DEL PATÍ

5. LA NENA CAMINA PER DAMUNT DELS TRONCS

6. EL GAT SURT DE CASA INICI

7. PER indica la causa, el motiu,... PER A indica la destinació, l’ús

8. EL COTXE PUJA PER LA RAMPA

9. LA NENA PASSA PEL PONT

10. LA NENA MIRA PER LA FINESTRA

11. LA NENA PUJA PER LA CORDA

12. AQUESTA FRUITA NO ÉS BONA PER A MENJAR

13. AQUEST LLAPIS NO SERVEIX PER A ESCRIURE

14. AQUEST VESTIT ÉS PER A LA NENA

15. EL XAROP ÉS PER A LA FEBRE

16. AQUESTS CONTES SÓN PER ALS NENS

17. FITXES DE TREBALL INICI

18. EN - indica on passa alguna cosa - indica en quant de temps passa una cosa AMB - indica acompanyament de persones o coses - indica instrument o mitjà - indica mitjà de locomoció - afegeix manera o circumstància

19. LES NENES COMPTEN DE DEU EN DEU

20. LA NENA DORM EN UN LLIT MOLT GRAN

21. EL DIA 27 CAU EN DIMARTS

22. EL GRONXADOR ESTÀ EN UN PARC

23. EL HÀMSTER ESTÀ EN UNA GÀBIA

24. L´HOME VA AMB EL TRACTOR

25. LA NENA PUJA AMB LA CORDA

26. LA NOIA VA AMB EL COTXE

27. LA NENA SURT AMB EL DIARI PER LA PORTA

28. EL NEN VA AMB LA BICICLETA

29. EL NEN DORM AMB EL COTXE

30. EL NEN ESCRIU AMB L´ORDINADOR

31. EL NEN VA AMB LA MOTO

32. FITXES DE TREBALL INICI

33. EL COMPLEMENT DIRECTE NO DUU LA PREPOSICIÓ “A” NI CAP ALTRA AL DAVANT. EXCEPCIONS: - PORTA “A” AL DAVANT DELS PRONOMS PERSONALS. - C.DIRECTE, PORTA “A” AL DAVANT, SI ES DÓNA EL CAS DE POSSIBLES CONFUSIONS. - C.DIRECTE POT PORTAR “A” DAVANT DELS MOTS: TOTHOM, TOTS, EL QUAL, QUI.

34. LA NENA ABRAÇA EL PARE

35. LA NENA SEU A LA CADIRA

36. EL PARE ESPERA LA MARE

37. EL GAT ENTRA A CASA

38. LA NENA HA CAIGUT A TERRA

39. HA CAIGUT TERRA

40. EL NEN PINTA AL GOS

41. EL NEN PINTA EL GOS

42. FITXES DE TREBALL INICI

43. EL NEN DORM AL COTXE EL NEN DORM AMB EL COTXE

44. HA CAIGUT TERRALA NENA HA CAIGUT A TERRA

45. EL NEN PINTA EL GOS EL NEN PINTA AL GOS

46. LA NENA MIRA PER LA FINESTRA LA NENA MIRA LA FINESTRA

47. PENSA AMB ELLA PENSA EN ELLA

48. LA NENA PUJA AMB LA CORDA LA NENA PUJA PER LA CORDA INICI

Add a comment

Related pages

Präpositionen (Prepositions)

Prepositions (Präpositionen), Erläuterung und Übungen ... Übungen zu Präpositionen. Präpositionen sind kleine Wörter (an, in, zu), die normalerweise ...
Read more

Prepositions Ego4U - English Grammar Online

Exercises on Prepositions. Prepositions are short words (on, in, to) that usually stand in front of nouns (sometimes also in front of gerund verbs).
Read more

What is a Preposition? - Definition, Uses & Examples ...

Prepositions are essential to sentences because they provide additional and necessary details. In this lesson, we will explore the definition and...
Read more

preposition

Veranstaltungen in Lübeck und Hamburg: Klaus Rózsa und Wolfgang Seibert im Gespräch über ihr jüdisches und linkes Selbstverständnis. Donnerstag, 14.
Read more

Les preposicions - ub.edu

Les preposicions. a . amb. de. en. per, per a . contra . entre. malgrat. segons. sense. cap a. des de . fins, fins a . sota ...
Read more

What Are Prepositions? - Grammar Monster

Prepositions - What are prepositions? (grammar lesson) ... Origin of the Word Preposition The word preposition comes from the idea of being positioned before.
Read more

Prepositions: Locators in Time and Place - CommNet

Prepositions of Movement: to and No Preposition. We use to in order to express movement toward a place. They were driving to work together. She's going to ...
Read more

Preposition | Define Preposition at Dictionary.com

Preposition definition, any member of a class of words found in many languages that are used before nouns, pronouns, or other substantives to form phrases ...
Read more

Les prépositions (Französische Präpositionen) - Lingolia ...

Besonderheiten Die Präpositionen à, de und en. In Aufzählungen werden à, de und en jeweils wiederholt (nicht nur einmal genannt). Beispiel: Elle a ...
Read more

preposition – Wiktionary

Referenzen und weiterführende Informationen: [1] Schwedischer Wikipedia-Artikel „preposition“ [1] Svenska Akademiens Ordbok „preposition“
Read more