Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014

100 %
0 %
Information about Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014
Education

Published on February 19, 2014

Author: mirkogorenc

Source: slideshare.net

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE ŠOLSKI CENTER Novo mesto OBDELOVALEC/OBDELOVALKA LESA SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA

POKLICNE KOMPETENCE ŠOLSKI CENTER Novo mesto • razvijanje sposobnosti in spretnosti za kakovostno poklicno delo, • si pridobijo praktično uporabno znanje, • se usposobijo za samostojno, varno, gospodarno in kakovostno izdelovanje mizarskih izdelkov, • se usposobijo za sestavljanje industrijskega pohištva in vgrajevanje stavbnega pohištva. OBDELOVALEC LESA/ OBDELOVALKA LESA

SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI ŠOLSKI CENTER Novo mesto SLOVENŠČINA NARAVOSLOVJE MATEMATIKA DRUŽBOSLOVJE ŠPORTNA VZGOJA OBDELOVALEC LESA/ OBDELOVALKA LESA

STROKOVNI MODULI ŠOLSKI CENTER Novo mesto TEMELJNA ZNANJA LESARSTVA ROČNA OBDELAVA LESA OBDELOVALEC LESA/ OBDELOVALKA LESA PRIPRAVA IN IZDELAVA IZDELKA STROJNA OBDELAVA LESA

ODPRTI KURIKULUM ŠOLSKI CENTER Novo mesto Na regionalni oziroma lokalni ravni šola v sodelovanju s socialnimi partnerji določi vsebino tega dela. PRAKTIČNE VEŠČINE OBDELOVALEC LESA/ OBDELOVALKA LESA

PRAKTIČNI POUK V ŠOLSKIH DELAVNICAH ŠOLSKI CENTER Novo mesto ŠTEVILO UR: 985 ur/izobr. • 1. letnik: 16 ur/teden • 2. letnik: 15,5 ur/teden MIZAR

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU ŠOLSKI CENTER Novo mesto CILJI: • • • • spoznavanje delovnih procesov, spoznavanje organiziranosti podjetij, pridobivanje pravilnega odnosa do dela, timsko delo, ŠTEVILO UR: 152/izobr. • 1. letnik 76 ur / 10 dni • 2. letnik 76 ur / 10 dni OBDELOVALEC LESA/ OBDELOVALKA LESA

INTERESNE DEJAVNOSTI ŠOLSKI CENTER Novo mesto So sestavni del predmetnikov izobraževalnega programa (športni dnevi, gledališke, filmske in glasbene predstave, metode učenja, ogledi sejmov in podjetij, kulturnih znamenitosti…) ŠTEVILO UR: 96 ur/izobr. • 1. letnik: 64 ur/leto • 2. letnik: 32 ur/leto MIZAR

ZAKLJUČNI IZPIT ŠOLSKI CENTER Novo mesto Izdelek oz. storitev in zagovor OBDELOVALEC LESA/ OBDELOVALKA LESA

MOŽNOST NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA ŠOLSKI CENTER Novo mesto DIJAKI, KI USPEŠNO ZAKLJUČIJO NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE – OBDELOVALEC LESA, SE LAHKO VPIŠEJO V: • SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE - MIZAR, KI TRAJA 3 LETA IN • SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE – LESARSKI TEHNIK, KI TRAJA 4 LETA. OBDELOVALEC LESA/ OBDELOVALKA LESA

STROKOVNE EKSKURZIJE ŠOLSKI CENTER Novo mesto OBDELOVALEC LESA/ OBDELOVALKA LESA

STROKOVNE EKSKURZIJE ŠOLSKI CENTER Novo mesto OBDELOVALEC LESA/ OBDELOVALKA LESA

SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI ORGANIZACIJAMI, OŠ, TEHNIČNI DNEVI, RAZSTAVE IZDELKOV… ŠOLSKI CENTER Novo mesto OBDELOVALEC LESA/ OBDELOVALKA LESA

SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI ORGANIZACIJAMI, OŠ, TEHNIČNI DNEVI… ŠOLSKI CENTER Novo mesto OBDELOVALEC LESA/ OBDELOVALKA LESA

TEKMOVANJA ŠOLSKI CENTER Novo mesto EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH PORTUGALSKA 2010 Boštjan Pajk OBDELOVALEC LESA/ OBDELOVALKA LESA

TEKMOVANJA ŠOLSKI CENTER Novo mesto EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH BELGIJA 2012 Mitja Mandelj OBDELOVALEC LESA/ OBDELOVALKA LESA

TEKMOVANJA ŠOLSKI CENTER Novo mesto NOVO MESTO 29.1. – 31.1.2014 1. mesto Aleš Košak Marko Meglen Tomaž Zupančič OBDELOVALEC LESA/ OBDELOVALKA LESA Novomeška zmagovalna ekipa, ki bo odpotovala na evropsko tekmovanje EUROSKILLS v Francijo, oktobra 2014.

VSAKOLETNE RAZSTAVE IZDELKOV ZI ŠOLSKI CENTER Novo mesto Šolsko leto 2011/12 OBDELOVALEC LESA/ OBDELOVALKA LESA Izdelek z zagovorom

Šolsko leto 2012/13 ŠOLSKI CENTER Novo mesto Izdelek z zagovorom OBDELOVALEC LESA/ OBDELOVALKA LESA V S A K O L E T N E R A Z S T A V E I Z D E L K O V Z I

ZA KONEC … ŠOLSKI CENTER Novo mesto Prihodnost lesa je brezčasna in brezmejna. Naj postane tudi tvoja prihodnost. OBDELOVALEC LESA/ OBDELOVALKA LESA Bogata prihodnost!

Add a comment

Related presentations

Related pages

Predstavitev za Informativni dan 2014 - YouTube

Predstavitev za Informativni dan 2014 Medijski tehnik SŠOM. ... Predstavitev Fakultete za šport - Duration: 4:50. by InformativniDnevi 897 ...
Read more

Predstavitev šole Informativni dan 2015 - YouTube

... informativni dan 2012 - Duration: 5:37. ... Predstavitev za Informativni dan 2014 - Duration: 1:51. by Medijski tehnik SŠOM 592 views.
Read more

Srednja gradbena in lesarska šola - Šolski center Novo mesto

Skupna predstavitev; ... Program nižjega poklicnega izobraževanja OBDELOVALEC LESA je ... Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2014 ...
Read more

Informativni dan

... [informativni dan] ... ... Predstavitev študija se pogosto začne v največji predavalnici. ... Avtobusi so ta dan (pre) ...
Read more

Informativni dan 2014 • Gimnazija Vič

Informativni dan 2014. V petek, 14. in soboto, 15. februarja 2014, je na Gimnaziji Vič potekal informativni dan. ... Predstavitev; Delovanje šole; Dogodki;
Read more

INFORMATIVNI DAN

INFORMATIVNI DAN Spoštovani starši ... Predstavitev programov NIŽJE POKLINO IZORAŽEVANJE – 2 LETI - OBDELOVALEC LESA
Read more

Srednja zdravstvena šola Celje > Informativni dan 2014

Informativni dan 2014. ... V 94 % oddanih anket je informativni dan izpolnil njihova ... Predstavitev mi je bila zelo všeč. izvedela sem ...
Read more