Predstavitev informativni dan mizar 2014

100 %
0 %
Information about Predstavitev informativni dan mizar 2014
Education

Published on February 19, 2014

Author: mirkogorenc

Source: slideshare.net

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE ŠOLSKI CENTER Novo mesto SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA MIZAR/MIZARKA

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA ŠOLSKI CENTER Novo mesto • razvijajo sposobnosti in spretnosti za kvalitetno poklicno delo ter se pripravijo za poklicno kariero, • pridobijo si praktično uporabna znanja podprta s teoretičnimi osnovami, • se usposobijo za samostojno, varno, gospodarno in kakovostno izdelovanje mizarskih izdelkov in MIZAR storitev

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA ŠOLSKI CENTER Novo mesto • se usposobijo za sestavljanje in vgrajevanje bivalnega ter stavbnega pohištva in spoznajo osnove vzdrževanja in obnavljanja pohištva, • se usposobijo za načrtovanje in gospodarno izvajanje individualne proizvodnje, • razvijajo ekološko osveščenost in spoznajo predpise varovanja zdravja pri delu, • znajo delati v skupini in organizirati lastno delo, MIZAR • razvijajo odgovoren odnos do kulturne dediščine.

SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI ŠOLSKI CENTER Novo mesto SLOVENŠČINA UMETNOST TUJI JEZIK NARAVOSLOVJE MATEMATIKA DRUŽBOSLOVJE ŠPORTNA VZGOJA MIZAR

STROKOVNI MODULI ŠOLSKI CENTER Novo mesto OSNOVE LESARSTVA STAVBNO POHIŠTVO OBDELAVA LESA OBDELAVA LESNIH PLOŠČ MIZAR BIVALNO POHIŠTVO SNOVANJE IZDELKA

ODPRTI KURIKULUM Na regionalni oziroma lokalni ravni šola v sodelovanju s socialnimi ŠOLSKI CENTER Novo mesto partnerji določi vsebino tega dela. PREOBLIKOVANJE LESA Z ODREZOVANJEM RAČUNALNIŠKO KONSTRUIRANJE KONSTRUIRANJE POHIŠTVA PRIMARNA PREDELAVA LESA NOTRANJE POHIŠTVO IN KAKOVOST MIZAR POVRŠINSKA OBDELAVA LESA

PRAKTIČNI POUK V ŠOLSKIH DELAVNICAH ŠOLSKI CENTER Novo mesto ŠTEVILO UR: • 1. letnik: 6 ur/teden • 2. letnik: 12 ur/teden • 3. letnik: 14 ur/teden MIZAR

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU ŠOLSKI CENTER Novo mesto CILJI: • • • • spoznavanje delovnih procesov, spoznavanje organiziranosti podjetij, pridobivanje pravilnega odnosa do dela, timsko delo. ŠTEVILO UR: • 1. letnik 114 ur / 15 dni • 2. letnik 114 ur / 15 dni • 3. letnik 684 ur / 85 dni MIZAR

INTERESNE DEJAVNOSTI ŠOLSKI CENTER Novo mesto So sestavni del predmetnikov izobraževalnega programa (športni dnevi, gledališke, filmske in glasbene predstave, metode učenja, ogledi sejmov in podjetij, kulturnih znamenitosti…) ŠTEVILO UR: • 1. letnik: 64 ur/leto • 2. letnik: 64 ur/leto • 3. letnik: 32 ur/leto MIZAR

ZAKLJUČNI IZPIT ŠOLSKI CENTER Novo mesto Obsega: • pisni in ustni izpit iz slovenščine • Izdelek oz. storitev in zagovor MIZAR

MOŽNOST NADALNJEGA IZOBRAŽEVANJA ŠOLSKI CENTER Novo mesto DIJAKI, KI USPEŠNO ZAKLJUČIJO SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE - MIZAR, SE LAHKO VPIŠEJO V POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE - LESARSKI TEHNIK, KI TRAJA 2 LETI. MIZAR

MOŽNOSTI IZOBRAŽEVANJA NA ŠOLSKEM CENTRU NOVO MESTO ŠOLSKI CENTER Novo mesto Redni višješolski študijski programi: • Varstvo okolja in komunala • Lesarstvo • Strojništvo • Informatika • Elektronika • Logistično inženirstvo • Kozmetika Izredni študijski program: MIZAR • FINI – fakulteta za industrijski inženiring

PROJEKTNI TEDNI ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR

PROJEKTNI TEDNI ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR MIZAR

STROKOVNE EKSKURZIJE ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR

STROKOVNE EKSKURZIJE ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR

SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI ORGANIZACIJAMI, OŠ, TEHNIČNI DNEVI, RAZSTAVE IZDELKOV… ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR

SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI ORGANIZACIJAMI, OŠ, TEHNIČNI DNEVI… ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR

TEKMOVANJA ŠOLSKI CENTER Novo mesto EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH PORTUGALSKA 2010 Boštjan Pajk MIZAR

TEKMOVANJA ŠOLSKI CENTER Novo mesto EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH BELGIJA 2012 Mitja Mandelj MIZAR

TEKMOVANJA ŠOLSKI CENTER Novo mesto NOVO MESTO 29.1. – 31.1.2014 1. mesto Aleš Košak Marko Meglen Tomaž Zupančič MIZAR Novomeška zmagovalna ekipa, ki bo odpotovala na evropsko tekmovanje EUROSKILLS v Francijo, oktobra 2014.

VSAKOLETNE RAZSTAVE IZDELKOV ZI ŠOLSKI CENTER Novo mesto Šolsko leto 2011/12 MIZAR Izdelek z zagovorom

Šolsko leto 2012/13 ŠOLSKI CENTER Novo mesto Izdelek z zagovorom MIZAR V S A K O L E T N E R A Z S T A V E I Z D E L K O V Z I

LETNE RAZSTAVE IZDELKOV POM ŠOLSKI CENTER Novo mesto

ZA KONEC … ŠOLSKI CENTER Novo mesto Si že kdaj pomislil, da se tvoj dan začne in konča z lesom? Že zjutraj, ko čemerno vstaneš iz postelje, ko odpreš omaro, sedeš na stol, za mizo, ko popraviš sliko na steni, ko odpreš okno in skozenj spusti, prve sončne žarke, ko stopiš skozi vrata, sedeš v šolsko klop in na list papirja nakracaš prosti spis. Celo ko na prvem zmenku leseno poljubiš svojo punco. Les. Ne da bi se zavedal, te spremlja na vsakem koraku, ob vsaki priložnosti. S teboj je tiho in neslišno, pa vendar te obdaja s toplino in prijaznostjo. Les. Tako zanimiv. Tako bogat. In tako obetaven. Zakaj ne bi postala prijatelja in sopotnika?

ZA KONEC … ŠOLSKI CENTER Novo mesto Prihodnost lesa je brezčasna in brezmejna. Naj postane tudi tvoja prihodnost. MIZAR Bogata prihodnost!

Add a comment

Related presentations

Related pages

Predstavitev za Informativni dan 2014 - YouTube

Predstavitev za Informativni dan 2014 ... Predstavitev programa Medijski tehnik na ... INFORMATIVNI DAN NA EKONOMSKI ŠOLI MURSKA ...
Read more

Predstavitev tc livarstva 2014 - Documents

Predstavitev informativni dan mizar 2014 1. ... Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2014 1. POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽ ...
Read more

Srednja zdravstvena šola Celje > Informativni dan 2014

Informativni dan 2014. ... V 94 % oddanih anket je informativni dan izpolnil njihova ... Predstavitev mi je bila zelo všeč. izvedela sem ...
Read more

Mizar (SPI) | Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska ...

... lesarstvo 2014; ... Program MIZAR je program srednjega poklicnega izobraževanja ... Predstavitev informativni dan mizar 2016 from ŠC ...
Read more

Informativni dan 2014 • Gimnazija Vič

Informativni dan 2014. V petek, 14. in soboto, 15. februarja 2014, je na Gimnaziji Vič potekal informativni dan. ... Predstavitev; Delovanje šole; Dogodki;
Read more

INFORMATIVNI DAN, 14. 2. IN 15. 2. 2014 PREDSTAVITVENI ...

INFORMATIVNI DAN, 14. 2. IN 15. 2. 2014 PREDSTAVITVENI PROGRAM TELOVADNICA uvodna predstavitev dela in življenja na naši šoli PRITLIČJE
Read more

Informativni dan 14. in 15.2.2014 na Gimnaziji Šentvid ...

Informativni dan 14. in 15.2.2014 na Gimnaziji Šentvid ... Standard YouTube License; ... Predstavitev nogometnega razreda Gimnazije Šiška, ...
Read more

Informativni dan 2014 by Maja Vicic Krabonja on Prezi

Informativni dan 2014. No description by Maja Vicic Krabonja on 14 February 2014 Tweet. Comments (0) Please log in to add your comment ...
Read more