Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014

50 %
50 %
Information about Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014
Education

Published on February 19, 2014

Author: mirkogorenc

Source: slideshare.net

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA ŠOLSKI CENTER Novo mesto • pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju dejanskih problemov v stroki, • poznajo lastnosti in uporabo gradiv s področja lesarstva, • poznajo zgradbo, delovanje in načine uporabe strojev, naprav in orodij za predelavo in obdelavo lesa in tvoriv, • pridobijo temeljna znanja iz mehanike, pnevmatike, hidravlike in elektronike, •obvladajo izdelavo konstrukcijske LESARSKI TEHNIK LESARSKA dokumentacije za predvidene izdelke, TEHNICA in tehnološke

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA ŠOLSKI CENTER Novo mesto •obvladajo znanja za učinkovito in uspešno uporabo sodobne informacijsko - komunikacijske tehnologije, •upoštevajo in izvajajo načela in predpise za zagotavljanje varstva pri delu, varstva okolja in požarne varnosti, • obvladajo vodenje poslovno podjetniške dokumentacije, •so naravnani v vseživljenjsko učenje in se zavedajo pomena osebnostnega razvoja za uspešno sodelovanje v družbi, LESARSKI TEHNIK • so zmožni sodelovati v skupini, pri projektnem delu in pisno LESARSKA TEHNICA ter ustno komunicirati s sodelavci.

SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI ŠOLSKI CENTER Novo mesto SLOVENŠČINA PSIHOLOGIJA (IZBIRNO) TUJI JEZIK SOCIOLOGIJA (IZBIRNO) MATEMATIKA FIZIKA UMETNOST KEMIJA ZGODOVINA ŠPORTNA VZGOJA GEOGRAFIJA LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA

STROKOVNI PREDMETI ŠOLSKI CENTER Novo mesto TEHNIČNO KOMUNICIRANJE IN UPORABA RAČUNALNIKA LES IN LASTNOSTI LESA TEHNOLOGIJA OBDELAVE Z MEHANSKA OBDELAVA LESA VARSTVOM PRI DELU KONSTRUIRANJE LESNIH SKLOPOV MATERIALI V LESARSTVU LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA LESNOOBDELOVALNI STROJI KONSTRUIRANJE POHIŠTVA

STROKOVNI PREDMETI ŠOLSKI CENTER Novo mesto TEHNOLOŠKI PROCESI V LESARSTVU PROIZVODNA TEHNIKA PODJETJE IN PRIPRAVA DELA PROJEKTIRANJE EKONOMIKA PROIZVODNIH OPREMLJANJE INTERIERJEV PROCESOV ŽAGARSTVO IN SUŠENJE LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA

ODPRTI KURIKUL ŠOLSKI CENTER Novo mesto Oblikuje in pripravi šola v sodelovanju z lokalnim okoljem MATEMATIKA V LESARSTVU FIZIKA V LESARSTVU GIBANJE IN ZDRAVJE NELESNI MATERIALI VODENJE PROIZVODNIH PROCESOV PRIMARNA OBDELAVA LESA RAČUNALNIŠKO KONSTRUIRANJE CNC TEHNOLOGIJA V LESARSTVU LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA

Uporaba računalniškega programa MegaCAD in dodatne aplikacije za konstruiranje ploskovnega pohištva MegaTischler ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA

Uporaba računalniškega programa MastercamX za oblikovanje masivnega lesa ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA

PRAKTIČNI POUK V ŠOLSKIH DELAVNICAH ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR ŠTEVILO UR: 504 ure/izob. • 1. letnik: 4 ure/teden • 2. letnik: 4 ure/teden • 3. letnik: 4 ure/teden • 4. letnik: 4 ure/teden

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU ŠOLSKI CENTER Novo mesto CILJI: • • • • Spoznavanje delovnih procesov Spoznavanje organiziranosti podjetij Pridobivanje pravilnega odnosa do dela Timsko delo ŠTEVILO UR: • 2. letnik 76 ur / 10 dni • 3. letnik 76 ur / 10 dni LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA MOŽNOST OPRAVLJANJA PRAKSE V TUJINI (PROJEKT EUROPRAKSA)

EUROPRAKSA OZ. OPRAVLJANJE PRAKSE V TUJINI ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA Europrakso je Tomaž opravljal v Schkeuditzu, predmestju Leipziga Tomaž Zupančič, LT - 3. letnik

EUROPRAKSA OZ. OPRAVLJANJE PRAKSE V TUJINI ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA Tomaž pravi: “ Vsakomur priporočam prijavo, če je le možnost. Definitivno vam ne bo žal, kljub pomislekom. Pridobil sem ogromno novih poznanstev, veščin, prijateljev, videl še en košček sveta in delno spoznal perspektivo in način življenja tamkajšnjih ljudi. Ne obremenjujte se z znanjem angleščine saj ni najpomembnejša, glavna je odločnost in volja. Bodite odprti, sproščeni komunikativni, odgovorni. Nazaj boste definitivno prišli spremenjeni, verjemite. Sam sem pridobil ogromno samozavesti, ter odlično referenco, ki bo definitivno popestrila moj življenjepis ob iskanju službe. ”

INTERESNE DEJAVNOSTI ŠOLSKI CENTER Novo mesto So sestavni del predmetnikov izobraževalnega programa (športni dnevi, gledališke, filmske in glasbene predstave, metode učenja, ogledi sejmov in podjetij, kulturnih znamenitosti…) ŠTEVILO UR: 352 ur v programu • 1. letnik: 98 ur/leto • 2. letnik: 68 ur/leto • 3. letnik: 96 ur/leto • 4. letnik: 90 ur/leto MIZAR

POGOJI ZA DOKONČANJE ŠOLSKI CENTER Novo mesto • pozitivno zaključen zadnji letnik je pogoj za opravljanje poklicne mature POKLICNA MATURA OBVEZNI DEL • pisni in ustni izpit iz slovenščine • pisni in ustni izpit iz lesarstva IZBIRNI DEL LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika (po izbiri dijaka) • izdelek in zagovor

MOŽNOSTI ŠTUDIJA NA ŠOLSKEM CENTRU ŠOLSKI CENTER Novo mesto Redni višješolski študijski programi: • Varstvo okolja in komunala • Lesarstvo 2 leti, pridobljen naziv: inž. les. • Strojništvo • Informatika • Elektronika • Logistično inženirstvo • Kozmetika Izredni študijski program LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA • FINI – fakulteta za industrijski inženiring

MOŽNOSTI NADALJNJEGA ŠTUDIJA ŠOLSKI CENTER Novo mesto • VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE (Ljubljana) 3 leta, strokovni naslov: dipl. inž. les. (VS) S poklicno maturo in z izbranim dodatnim maturitetnim predmetom je možen vpis na: • UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE LESARSTVO (Ljubljana) ali druge UNIV. programe, 3 leta, strokovni naslov: dipl. inž. les. (UN) LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

IZPIT IZ DODATNEGA MATURITETNEGA PREDMETA ŠOLSKI CENTER Novo mesto • z opravljeno poklicno maturo omogoča vpis na UNIVERZITETNE študijske programe, • istočasno in pod istimi pogoji kot vsi izpiti splošne mature, •katerikoli maturitetni predmet gimnazijskih programov (vendar NE predmet, ki ga dijak opravlja na poklicni maturi). LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA

POKLICNA MATURA ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK Lesarski tehnik LESARSKA TEHNICA IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov

POKLICNA MATURA ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK Lesarski tehnik LESARSKA TEHNICA IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov

POKLICNA MATURA ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK Lesarski tehnik LESARSKA TEHNICA IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov

POKLICNA MATURA ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK Lesarski tehnik LESARSKA TEHNICA IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov

POKLICNA MATURA ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK Lesarski tehnik LESARSKA TEHNICA IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov

POKLICNA MATURA ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK Lesarski tehnik LESARSKA TEHNICA IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov

STROKOVNE EKSKURZIJE ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA

STROKOVNE EKSKURZIJE ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA

SODELOVANJE Z LOKALNIM OKOLJEM ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA

TEKMOVANJA ŠOLSKI CENTER Novo mesto EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH PORTUGALSKA 2010 Boštjan Pajk LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA

TEKMOVANJA EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH BELGIJA 2012 ŠOLSKI CENTER Novo mesto Mitja Mandelj LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA

TEKMOVANJA ŠOLSKI CENTER Novo mesto NOVO MESTO 29.1. – 31.1.2014 1. mesto Aleš Košak Marko Meglen Tomaž Zupančič LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA Novomeška zmagovalna ekipa, ki bo odpotovala na evropsko tekmovanje EUROSKILLS v Francijo, oktobra 2014.

LETNE RAZSTAVE IZDELKOV ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA

LETNE RAZSTAVE IZDELKOV POM ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA

… IZDELKI DIJAKOV… ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA

… IZDELKI DIJAKOV… ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA

ZA KONEC … ŠOLSKI CENTER Novo mesto Si že kdaj pomislil, da se tvoj dan začne in konča z lesom? Že zjutraj, ko čemerno vstaneš iz postelje, ko odpreš omaro, sedeš na stol, za mizo, ko popraviš sliko na steni, ko odpreš okno in skozenj spusti, prve sončne žarke, ko stopiš skozi vrata, sedeš v šolsko klop in na list papirja nakracaš prosti spis. Celo ko na prvem zmenku leseno poljubiš svojo punco. Les. Ne da bi se zavedal, te spremlja na vsakem koraku, ob vsaki priložnosti. S teboj je tiho in neslišno, pa vendar te obdaja s toplino in prijaznostjo. Les. Tako zanimiv. Tako bogat. In tako obetaven. Zakaj ne bi postala prijatelja in sopotnika?

Add a comment

Related presentations

Related pages

Predstavitev tc livarstva 2014 - Documents

Predstavitev informativni dan mizar 2014 ... Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2014 ... Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti ...
Read more

Predstavitev za Informativni dan 2014 - YouTube

Predstavitev za Informativni dan 2014 ... Predstavitev programa Medijski tehnik na SŠOM ... Predstavitev nogometnega razreda ...
Read more

Lesarski tehnik (SSI) | Srednja gradbena, lesarska in ...

... lesarstvo 2014; ... Lesarski tehnik (SSI) Lesarski tehnik ... Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2016 from ŠC NOVO MESTO ...
Read more

Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola

Skupna predstavitev; Gradbeništvo. ... Lesarski tehnik (SSI) Lesarski tehnik (PTI) Mizar ... AutoCAD 2014; AutoCAD 2015; Zgodovina;
Read more

Informativni dan 2016: Perspektivni poklici: vzgojitelji ...

Informativni dan 2016: ... srednje strokovno izobraževanje (SSI) in lesarski tehnik ... Istočasno sta za področje predšolske vzgoje splošno ...
Read more

VPIS V SREDNJE ŠOLE

- lesarski tehnik, - avtoserviser, avtokaroserist, avtoservisni tehnik. TEHNIŠKI DAN: 6. 11. 2014 ... Informativni dan petek, 13. februar, ...
Read more

Predstavitev programa Medijski tehnik na SŠOM - YouTube

Predstavitveni video programa Medijski tehnik na Srednji šoli za oblikovanje Maribor za ... Predstavitev za Informativni dan 2014 ...
Read more

Gimnazija in ekonomska šola ŠC Srečka Kosovela Sežana ...

Dijaki in učitelji ŠC Srečka Kosovela Sežana vabimo na informativni dan, ... EKONOMSKI TEHNIK in ARANŽERSKI ... kratka predstavitev šole in kulturni ...
Read more