Předpoklady podnikání

67 %
33 %
Information about Předpoklady podnikání
Education

Published on November 8, 2013

Author: maresj

Source: slideshare.net

Description

Analýza vlastních silných a slabých stránek.

PŘEDPOKLADY PODNIKÁNÍ Analýza vlastních silných a slabých stránek

Ing. Jan Mareš jan.mares@vse.cz KH budou vypsány RB 303

Kdo se bojí, má jen hnědý kaliko, možná občas nebudeš mít na mlíko, jistě ale poznáš, co jsi vlastně zač, svět nepatřil nikomu, kdo nebyl hráč. Srdce jako kníže Rohan, Müller-Horáček

OBLASTI PODNIKÁNÍ O co mám zájem? Co mě baví? Kvůli čemu vstanu z postele?

MOJE VZDĚLÁNÍ A PŘEDCHOZÍ PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI V jakém oboru? Co mě zaujalo? Co umím?

MOJI RODIČE Co dělají? Je to spíše výhoda či nevýhoda? Jaký mají vztah k podnikání?

MÍ ZNÁMÍ Podnikatelé? Investoři? Poradci? Zástupci státu? Partneři?

MÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI Co umím? Co z toho můžu využít? V čem jsem dobrý a v čem ne? Jaký mám vztah k práci? K životu? K ostatním lidem?

MÁ MOTIVACE

MÉ AMBICE

MÉ SLABÉ STRÁNKY Co mě může brzdit? Jak můžu slabé stránky eliminovat? Nenechám se jimi příliš omezovat?

1. Oblasti podnikání, o které mám potenciálně zájem 2. Vzdělání – co z něj mohu využít v podnikání 3. Předchozí pracovní zkušenost/současné zaměstnání – co užitečného jsem se pro možné podnikání naučil 4. Moji rodiče – čím by mi mohli v podnikání pomoci 5. Jaké mám užitečné kontakty? 6. Mé schopnosti a dovednosti, vlastnosti, znalosti – mé silné stránky pro podnikání 7. Mé slabé stránky 8. Co můžu udělat pro to, abych silné stránky využil/a a slabé eliminoval/a?

7 NEJRYCHLEJI ROSTOUCÍCH ODVĚTVÍ 1. Udržitelné zdroje energie 2. Osobní rozvoj, wellness & fitness 3. Online a komerční vzdělávání 4. Hry pro sociální sítě 5. Mobilní aplikace 6. 3D tisk 7. Generická léčiva Dle serveru Venturebeat.com

DOMÁCÍ ÚKOL Případová studie o advokátce Monice Forejtové přečíst a promyslet si i návodné otázky k zamyšlení Lukeš, M., Nový, I. a kol. (2005) Psychologie podnikání. Praha: Management Press. str. 87 - 90

Add a comment

Related presentations

Related pages

Předpoklady podnikání - Online podnikání

Předpoklady pro podnikání. Máte v sobě podnikatelské vlohy? Jaké jsou předpoklady pro úspěšné podnikatele? Co musíte splňovat proto, abyste ...
Read more

Předpoklady k úspěšnému podnikání - iPodnikatel.cz

Předpoklady úspěchu v podnikání 1 Buďte přístupní novým podnikatelským impulsům. Štěstí přeje připraveným. A to i v podnikání.
Read more

Testy | Testy - Domů - Podnikání v kostce

Testy předpokladů k podnikání. Testy vám pomůžou zjistit, jaké jsou vaše předpoklady k podnikání, co už o podnikání víte a ve kterých ...
Read more

Máte předpoklady k podnikání? - iPodnikatel.cz

Máte předpoklady k podnikání? Test osobnostních předpokladů k podnikání vám může pomoci ujasnit si vaše šance na úspěšné podnikání.
Read more

Andrej Babiš na VŠP - Předpoklady úspěšného ...

Andrej Babiš na VŠP - Předpoklady úspěšného podnikání v ČR VSPcz. Subscribe Subscribed Unsubscribe 25 25. ... Standard YouTube License;
Read more

Osobnostní předpoklady | Testy - Domů - Podnikání v ...

Testy osobnostních předpokladů k podnikání. V této části testu se o sobě dozvíte jaké máte osobnostní předpoklady, jestli jste introvert či ...
Read more

Předpoklady úspěchu začínající firmy ...

Předpoklady úspěchu začínající firmy: Silná motivace, ... Na začátku každého podnikání by měl být dobrý nápad.
Read more

Dotazník "Předpoklady úspěšného podnikatele ...

Jaké si myslíte, že jsou předpoklady úspěšného podnikatele? ... protože nepotřebuji žádný obrovský kapitál k podnikání. ...
Read more

Základní kvalifikační předpoklady, § 53 - Zákon o ...

§ 53 Základní kvalifikační předpoklady (1) Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro ...
Read more