Pre koho je vhodné diaľkové štúdium

100 %
0 %
Information about Pre koho je vhodné diaľkové štúdium

Published on January 27, 2016

Author: AlexanderDanko90

Source: slideshare.net

1. Pre koho je vhodné diaľkové štúdium

2. Vhodná forma vzdelávania popri zamestnaní

3. Vhodná forma vzdelávania popri vedení domácnosti

4. Vhodná forma vzdelávania popri cestovaní

5. Vhodná forma vzdelávania popri starostlivosti o dieťa

6. Vhodná forma vzdelávania popri vrcholovom športe

7. Diaľkové štúdium je vhodné aj pre vás!

Add a comment

Related pages

Súkromné gymnázium, Ul. 29. augusta 4, 085 01 Bardejov ...

Súkromné gymnázium, Pod Papierňou 1, 085 01 Bardejov . Diaľkové štúdium. Štúdium jednotlivých predmetov . odbor: 7902 5 Gymnázium . Pre ...
Read more

Externé štúdium - Education.sk

Štúdium v externej forme je väčšinou spoplatnené. ... Externé maturitné štúdium pre dospelých v študijnom odbore 6317 6 obchodn ...
Read more

Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica - Text

Diaľkové štúdium. Diaľkové štúdium je určené pre študentov, ... Štúdium je ukončené štátnou maturitnou skúškou.
Read more

Lingua - english: Diaľkové štúdium

Diaľkové štúdium anglického jazyka je vhodné tak pre absolventov stredných škôl a univerzít ako i pre ... Poplatok za diaľkové štúdium: ...
Read more

Prihláška na štúdium - Súkromná stredná odborná ...

Rozvrh pre denné a diaľkové štúdium. Denné štúdium. ... Po vyplnení prihlášky je potrebné daný súbor poslať na mail: prihlaska@soa-amos.sk.
Read more

PwC: CIMA profesijná kvalifikácia - PwC: Audit and ...

... celosvetovo uznávanú globálnu finančnú kvalifikáciu pre oblasť podnikania. Pre koho je vhodná? ... Štúdium je vhodné pre: finančných ...
Read more

Súkromná stredná odborná škola - Text

Diaľkové štúdium - utorok. ... Absolvent je pripravený pre prax na základnom a strednom stupni manažmentu cestovného ruchu v cieľových miestach.
Read more

Súkromné gymnázium v Bardejove *** V I T A J T E! ***

Diaľkové štúdium Štúdium jednotlivých predmetov odbor: 7902 5 Gymnázium. Pre uchádzačov o diaľkové štúdium jednotlivých ...
Read more