Praktijkontwikkeling bv ik

50 %
50 %
Information about Praktijkontwikkeling bv ik
Business

Published on April 7, 2014

Author: DirkHeuff

Source: slideshare.net

Description

Hoe kunnen advocaat-medewerkers hun "b.v. IK" opbouwen en uitbouwen?

Constante omzetgroei voor de b.v. IK Advocaat-medewerkers professionaliseren 
 hun praktijkontwikkeling " 
 Maart ‘14"

Voor wie bedoeld Voor …! • Die …! Kantoren/secties" •  Serieus werk maken van ontwikkeling/ groei/opleiding van medewerkers." •  Medewerkers de ruimte willen geven voor eigen ontwikkeling." •  Ambitie hebben om hun grip op omzet-ontwikkeling te vergroten." Partners" •  Medewerkers ruimte willen geven voor commerciële ontwikkeling" •  Begeleiding voor medewerkers tegen lagere kosten (uren) dan zijzelf kunnen" Medewerkers" •  Verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van hun eigen praktijk" •  Begrijpen dat zowel kantoor als zijzelf moeten investeren in die ontwikkeling" Kantoordirecteur en & HR managers" •  Commerciële ontwikkeling van advocaten als een kritische succesfactor voor het kantoor zien." •  Begrijpen dat niet alle advocaten dezelfde commerciële ambities hebben of kunnen realiseren: maatwerk is nodig." •  Open staan voor praktisch & pragmatische leermethodes (geen cursus met map in de kast)." Constante omzetgroei voor de b.v. IK" 2!

Kernvraag Hoe krijg ik meer " •  Eigen klanten" •  Omzet uit die klanten" •  Groei van die omzet" •  Plezier in acquisitie 
 " Hoe krijgen we onze medewerkers tot meer commerciële" •  Verantwoordelijkheid" •  Initiatief" •  Activiteit" Vennoten & 
 kantoordirectie" Medewerkers" Constante omzetgroei voor de b.v. IK" 3!

Antwoord (tip van de sluier) •  De advocaat-medewerker neemt verantwoordelijkheid voor het verder op- c.q. uitbouwen van zijn/haar b.v. IK " –  Via een opleidings- en coachingprogramma dat zich in de praktijk bewezen heeft." –  Waarin ruimte voor eigen invulling." –  Passend binnen de strategie van kantoor e/o sectie." •  Medewerker en kantoorleiding maken professionele afspraken over wederzijdse investering in dat programma:" •  Tijd" •  Geld" •  Aandacht" •  Resultaten" Constante omzetgroei voor de b.v. IK" 4!

Waarom een commercieel praktijkprogramma? Constante omzetgroei voor de b.v. IK" 5!

Aanleidingen vanuit de markt Kritischer & shoppende cliënten" Tarieven & omzet onder druk" Concurrentie van niche kantoren stijgt gestaag" Constante omzetgroei voor de b.v. IK" 6!

Aanleiding & urgentie bij kantoren Bij vennoten/directie! •  Medewerkers moeten commerciëler worden in" –  denken, en" –  handelen" •  Medewerkers moeten meer verantwoordelijkheid en initiatief tonen." •  Als kantoor willen we een faciliterende rol spelen in deze ontwikkeling" Bij medewerkers! •  Zijn zich meer en meer bewust van hun eigen verantwoordelijkheid t.a.v." –  klanten, " –  omzet, " –  acquisitie," –  eigen ontwikkeling" •  Ik wil meer tijd en ruimte om commercieel actiever te zijn." •  Ervaren bepaalde belemmeringen om dat te realiseren:" –  Wie/wat kan me hierbij helpen?" –  Welke verbetering in vaardigheden wordt van mij verwacht?" –  Hoeveel tijd (lees: uren) moet ik daaraan besteden? Hoe verantwoord ik dat?" Gezamenlijke investering 
 leidt tot gezamenlijke vooruitgang! Constante omzetgroei voor de b.v. IK" 7!

Wensen t.a.v. commerciële ontwikkeling Vennoten/kantoordirectie! •  Doel: verbeteren van commerciële " –  kennis, houding en gedrag, leidend tot" –  resultaat" •  Op een manier die " –  Duurzaam is (lange termijn effect)." –  Beklijft in houding & gedrag." –  Maatwerk-opties biedt." –  Rekening houdt met " •  verschillen tussen advocaten, en" •  kantoor-cultuur, -structuur en -strategie" Medewerkers! •  Doel: verbeteren commerciële vaardigheden, met name" –  betere zichtbaarheid en bekendheid bij vennoten en cliënten, " –  die acquisitie ‘makkelijker’ maakt." •  Tools, tips & tricks om dit te realiseren:" –  praktisch, en" –  bewezen succesvol." •  Op een manier die " –  ver weg blijft van ‘verkopen’," –  past bij mijn persoonlijkheid & ambities," –  mijn belemmeringen adresseert en oplost." Constante omzetgroei voor de b.v. IK" 8!

Praktijkprogramma Opzet & inhoud! Constante omzetgroei voor de b.v. IK" 9!

Startpunt: de advocaat-medewerker … Mindset" Werkwijze" Persoonlijke ontwikkeling" … en dat benutten naar buiten.!… wil zich ontwikkelen van binnen uit …! Relatie" Ruil" Reputatie" Constante omzetgroei voor de b.v. IK" 10!

Elke advocaat is anders uniek “Acquisitie? 
 Ik?” “Ik wil een 
 eigen BV IK” “Ik wil 
 meer werk” •  Bewustwording (noodzaak & urgentie)" •  Acquisitie is niet verkopen" •  1 stap buiten comfortzone" •  Eenvoud in planning & uitvoering" •  Time management" •  Business plan" •  Kosten vs baten" •  Structuur in planning & uitvoering" •  Relaties & netwerken zijn hiervoor belangrijk 
 (intern/partner & extern)" •  Bewustwording: klein investeren nu = 
 straks groot effect" •  Discipline in planning & uitvoering" Leidende gedachte! Primaire focus van ontwikkeling!Professionele focus! Volle werkweek 
 met ‘interessant’ werk! Ik wil/kan niet, 
 dus ik hoef niet! Zo snel mogelijk 
 vooruit komen! Constante omzetgroei voor de b.v. IK" 11! Een praktijkprogramma erkent en geeft ruimte aan deze verschillen èn overbrugt ze. "

Ontwikkelingstraject 1) Bewustwording 
 & analyse" 2) Focus & 
 personal branding" 3) Activiteiten
 planning" 4) Meten & 
 weten …" Constante omzetgroei voor de b.v. IK" 12!

1) Bewustwording & analyse •  Acquisitie ≠ verkopen" •  Mijn persoonlijkheid & eigen stijl (authentiek)" •  Focus & kiezen" •  People x Process = Performance" •  Plan your work, work your plan" Persoonlijke SWOT-analyse" Kans! Bedreiging! Sterk! Persoonlijk
 omzetpotentieel! Verdedigen! Zwak! Veranderen! Risico’s! Constante omzetgroei voor de b.v. IK" 13!

2) Focus & personal branding Gebaseerd op sterktes/zwaktes en ambitie" •  Waar ga ik omzet maken? (markten, segmenten, branches)" •  Met welk aanbod (diensten & werkwijze)" •  Met welk profiel (personal branding)" •  Hoe te organiseren (actieplan: doel, timing, budget, resources)" 14!Constante omzetgroei voor de b.v. IK"

3) Activiteitenplanning Juridisch & vakinhoudelijk; " geen onderdeel van dit programma" Constante omzetgroei voor de b.v. IK" 15!

4) Meten & weten … Op basis van " •  SMART doelstellingen" •  Deadlines & mijlpalen" Door middel van" •  Succes- & tevredenheidsmetingen" •  Kosten- en batenanalyse " •  Balans van resultaat vs inspanning" … leidt tot leren & verbeteren (en verankering)" Constante omzetgroei voor de b.v. IK" 16!

Aanpak & werkwijze in praktijk En programma-opties! Constante omzetgroei voor de b.v. IK" 17!

Programma opties 1.  Inspiratiesessie: bouwen aan de b.v. IK" –  Vergroot kennis & inzicht " –  “Ik wil er méér van weten”! –  1 dagdeel" 2.  Workshop: Personal Business Planning" –  Méér planmatig werken" –  “Ik wil gestructureerd aan de slag”! –  1 dag" 3.  Seminar: Praktijkontwikkeling 2.0! –  Duurzame gedragsverandering" –  “Dit wordt deel van mijn dagelijkse praktijk”! –  2 dagen " 18!Constante omzetgroei voor de b.v. IK"

Inspiratiesessie – bouwen aan de b.v. IK Constante omzetgroei voor de b.v. IK" 19! Focus! Vergroot kennis & inzicht: “Ik wil er méér van weten”! Inhoud! •  Inspiratie & inzicht in klantgerichte acquisitie" •  Best practices & case study" •  Klantgerichtheid" •  Acquisitie zonder verkopen" •  Persoonlijke profilering" Aanpak! •  Presentaties" •  Best practices" Resultaat! •  Beter begrijpen van proces en eigen rol" •  Inspiratie & motivatie om zelf te gaan doen" •  Praktische tips & tricks" Duur & kosten! •  1 dagdeel, ochtend of middag" •  € 395 per deelnemer" •  Ook als in-company beschikbaar" 3 PE punten

Workshop – Personal Business Planning Constante omzetgroei voor de b.v. IK" 20! Focus! Méér planmatig werken: “Ik wil gestructureerd aan de slag”! Inhoud! •  Inspiratie & inzicht" •  Klantgerichte acquisitie & klantenbinding" •  Het persoonlijke business plan" •  Structuur & discipline" •  Klantgerichte acquisitie " •  Méér werk bij cliënten" Aanpak! •  Presentaties" •  Opdrachten" •  Conceptplan schrijven" •  Follow up coaching" Resultaat! •  Actieplan" •  Tips & tricks voor uitvoering" •  Beter motivatie & zelfbewustzijn" Duur & kosten! •  1 dag" •  € 695 per deelnemer" •  Ook als in-company beschikbaar" 6 PE punten

Seminar– Praktijkontwikkeling 2.0 Constante omzetgroei voor de b.v. IK" 21! Focus! Gedragsverandering: dit wordt deel van mijn dagelijkse praktijk”! Inhoud! •  Inspiratie & inzicht" •  Analyse, strategie & positionering" •  Klantgerichte acquisitie" •  Relatiemanagement & klantenbinding" •  Maak je persoonlijke business plan" •  Verbeterde commerciële vaardigheden (gesprekstechniek)" Aanpak! •  Presentaties & opdrachten" •  Intervisie" •  Plan schrijven & reviewen" •  Rollenspel (optie)" •  2 follow up coaching gesprekken" Resultaat! •  Individueel maatwerk actieplan (incl. mijlpalen & doorlooptijden)" •  Individueel begeleide uitvoering" •  Implementatiekracht" Duur & kosten! •  2 dagen" •  € 1.195 per deelnemer" •  Ook als in-company beschikbaar" 10 PE punten

Kyboko’s aanpak & werkwijze 22! " " " Samenwerken" Interactief" Maatwerk" Blijvende verankering" Èchte verbetering van denken & doen! (niet alleen een map in de kast)" Constante omzetgroei voor de b.v. IK"

Voor meer details of vragen Constante omzetgroei voor de b.v. IK" 23! www.kyboko.nl" dirk@kyboko.nl" 06 – 105 371 58" "Dirk Heuff! @kyboko" kyboko" DirkHeuff" Kyboko is een gespecialiseerd advies- & trainingsbureau voor business development binnen de advocatuur en het notariaat. " " Kantoren schakelen ons in voor structurele verbetering van hun klantgerichtheid, acquisitie en klantenbinding. Die leidt tot betere klantrelaties en verbetering van omzet en marge." " Advocaten waarderen Kyboko niet alleen om de vakinhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van legal business development, maar ook om de pragmatische manier van opereren. "

24!Constante omzetgroei voor de b.v. IK"

Add a comment

Related presentations

Boat chandlery

Boat chandlery

October 26, 2014

http://ecommerce-for-business.com/shackles-boats-theboatonlinestore/ We offer a ...

http://vendere-su-internet.com/shackles-for-boats-from-theboatonlinestore/ Moori...

Silver bar!

Silver bar!

October 21, 2014

Pretty similar to gold bars are these silver slabs. Silver is considered as the mo...

Gold coin prices!

Gold coin prices!

October 21, 2014

If you are an investor of gold bars and coins, one of the major things that you ou...

CyberSecurity's social media stats for one week as of Oct 21st 2014

CyberSecurity's social media stats for one week as of Oct 28th 2014

Related pages

Top 4 Accountant In The Cloud profiles | LinkedIn

Ik ben Veronique van ... Organisatiekundige at ConflictCentrum Nederland BV, ... Regiodirecteur at AcconAVM Adviseurs en Accountants, Directeur ...
Read more

Wessel Zwartsenberg | LinkedIn

Vanaf 2012 ben ik één van de professionals in het Sociaal Wijkteam Hatert in Nijmegen. ... -Praktijkontwikkeling van bewonersinitiatieven
Read more

Willeke Passmore | LinkedIn

EcoSol BV. Februar 1996 – ... de systeemgerichte aanpak en de evidence based praktijkontwikkeling. Sprachen. ... Ik beveel haar van harte aan voor het ...
Read more

Samenvatting artikelen | JoHo

Ik word geslagen als ik een bal doorlaat: tegenstellingen in de sport ...
Read more

⭐Gedragseconomie als Business case voor innovatie

Gedragseconomie als Business case voor innovatie Op welke ... Ik wil het lectoraat door ... en bewerkte versie o.b.v ...
Read more

Praktijkontwikkeling, onderzoek en beleid

Praktijkontwikkeling, onderzoek en beleid on ResearchGate, the professional network for scientists.
Read more

Untitled Prezi by Kiki Nolle on Prezi

Ik heb bv ook een slot op de ramen maar daarnaast is er natuurlijk geen enkel excuus je kinderen van die jonge ... Praktijkontwikkeling. Pesten. Untitled ...
Read more

Top 21 Bkla profiles | LinkedIn

Here are the top 21 Bkla profiles on LinkedIn. Get all the articles, experts, jobs, and insights you need.
Read more