praha_-_hrad_janina

45 %
55 %
Information about praha_-_hrad_janina
Travel-Nature

Published on November 20, 2017

Author: wistariecz

Source: authorstream.com

Slide1: PRAHA Pražský hrad Slide2: Podle archeologických průzkumů a nejstarších písemných pramenů se soudí, že Pražský hrad založil kolem roku 880 kníže Bořivoj z rodu Přemyslovců. Slide4: Kohlova (Lví, Leopoldova) kašna  na II. nádvoří Pražského hradu z r. 1686 byla postavena za vlády Leopolda I. kameníkem Francescem della Torre a vyzdobena sochařem Jeronýmem Kohlem, je zdobena lvími hlavami, římskými bohy Merkurem, Vulkánem, Neptunem a Herkulem a dalšími alegorickými postavami. Slide5: Vedle Kohlovy kašny stojí na II. nádvoří Pražského hradu studna z počátku 18. st. hluboká 14 m, zakrytá renesanční mříží. Sehrála důležitou úlohu při obléhání v r. 1757, kdy Prusové odřízli přívod vody a velká studna neměla funkční čerpadlo. Pro podobný účel prý studnu obývá vodník Paklt, který se stará o stálou hladinu vody. Slide6: kaple sv. Kříže na II. nádvoří Slide7: Klášter kostela pražského byl od 10. století významnou vzdělávací a kulturní institucí. Velkoryse byl přebudován královský palác a posíleno opevnění. Podle vzoru francouzských katedrál začal vyrůstat gotický chrám svatého Víta. Slide8: V hlavním hradním kostele, jímž byla od 11. století bazilika svatého Víta postavená v místě původní rotundy, byly uchovávány relikvie světců, zemských patronů: svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Slide9: Dobou rozkvětu bylo pro Pražský hrad období vlády krále a později císaře z rodu Lucemburků, Karla IV. (polovina 14. století). Pražský hrad se poprvé stal císařskou rezidencí, sídlem panovníka Svaté říše římské. Slide10: Staré proboštství - v současnosti budovu využívá Kancelář prezidenta republiky. sv. Václav Slide12: Náměstí U sv.Jiří leží na Pražském hradě mezi III.nádvořím, Vikářskou a Jiřskou ulicí. Je pojmenováno podle zdejšího chrámu Sv.Jiří. Slide13: Bazilika Sv. Jiří byla založena r. 920 jako druhý křesťanský kostel v tehdejší oblasti Prahy, r. 973 byl knížetem Boleslavem II. založen ženský klášter řádu benediktinů a kostel se stal jeho součástí. S výjimkou průčelí a některých prvků interiéru si kostel uchoval svůj románský charakter daný přestavbou po požáru Pražského hradu v r. 1142. Vlastní kostel je trojlodní bazilika se dvěma věžemi v průčelí, čtvercovým kněžištěm s apsidou a trojlodní kryptou. Slide15: Zlatá ulička leží mezi hradčanskými zdmi a starým Úřadem nejvyššího purkrabího. Domky byly obývány až do 2. světové války, avšak už za první republiky se dbalo na to, aby domky nebyly příliš měněny, pro zachování pitoreskního rázu uličky. V současné době jsou zde galerie, originální krámky a expozice. Celá ulička se těší docela velké oblibě turistů, snad i pro svůj pohádkový vzhled vybledlých pastelových tónů, maličkých oken a dveří, nízkých střech a spoustě komínů. Slide17: V domku švadlenky Slide20: Jsme na konci a vracíme se zpátky … půjdeme na věž. Slide21: Hradu dominuje věž svatovítského chrámu, jejíž základ je gotický. K ochozu vede 286 schodů. Slide22: Městský trakt na III. nádvoří pochází z doby Marie Terezie a jejího dvorního stavitele Pacassiho z let 1755–1761. Slide23: Jsme na věži - pohled dolů Slide24: Kruhový výhled - 360 ° mapy, co můžete vidět z věže. Slide25: Bronzovou jezdeckou sochu sv. Jiří bojujícího s drakem na III. nádvoří vyrobili v r. 1373 bratři Martin a Jiří z Kluže. Socha byla poškozena v r. 1541 při požáru Pražského hradu, kdy jí urazili pravou ruku a ta musela být znovu přivařena. Jiná nehoda sochu postihla v r. 1562, kdy se na ni vyšplhali diváci, aby viděli na rytířský turnaj, sochu zvrhli a ulomili koňskou hlavu. V současnosti se na nádvoří nachází pouze kopie, její originál je uložen v Národní galerii. Slide26: hudba: Zadina Mirek - Corelli A. Sonate - II Giga foto: Kosťa M. texty a další foto: internet např. http://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad/historie/dejiny-prazskeho-hradu.shtml http://www.katedralasvatehovita.cz/cs/historie-a-dedictvi © 8. 4. 2012 JaninaS janina_s@volny.cz http://www.jkk.estranky.cz/

Add a comment

Related presentations