Práctica laboratorio medicións

50 %
50 %
Information about Práctica laboratorio medicións
Education

Published on February 25, 2014

Author: mbio

Source: slideshare.net

EXPERIMENTANDO NO LABORATORIO – MEDICIÓNS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------APELIDOS:NOME: ------------------------------------------------------ DATA:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MEDINDO A MESA DO LABORATORIO MAGNITUDE 1ª MEDIDA 2ª MEDIDA 3ª MEDIDA LONGO LARGO ALTO MEDIA ARITMÉTICA Que instrumento de medición utilizaches? MEDINDO A LONXITUDE DUN OBXECTO PEQUENO MEDIDA Que instrumento de medición utilizaches?

MEDINDO VOLUME DE LÍQUIDOS Calcula o volume do líquido que hai na botella. Introduce na probeta o lÍquido do que queres medir o volume. Sitúa os teus ollos a altura da superficie libre do líquido. Localiza que división da escala coincide coa altura do líquido. Ten en conta que a superficie do líquido é curva e a referencia que debes usar é o punto máis baixo desa superficie. MEDIDA Que instrumento de medida utilizaches? MEDINDO O VOLUME DUN SÓLIDO IRREGULAR 1ª Medida do volume 2ª Medida do volume Medida do sólido irregular Explica coas túas palabras como calculaches o volume.

MEDINDO A MASA DUN CORPO Mide a masa do obxecto que Marga colocou na mesa do laboratorio (vidro de reloxo). MEDIDA Medida de masas con balanza de pratos  Asegúrate de que a balanza está equilibrada, para facelo verifica que o fiel sinala o 0.  Coloca o vidro de reloxo no prato euerdo da balanza. Observarás que se desequilibra cara a ese lado.  Coa axuda dunhas pinzas, vai colocando os pesos necesarios no prato da dereita.  Nunca toques os pesos coas mans.  Comeza polos de maior tamaño e, se te pasas, substitúeo polo inmediatamente menor. Sigue facendo así deica que consigas equilibrar a balanza e o fiel volva marcar o cero.  Unha vez conseguido o equilibrio, suma a masa de todos os pesos que usaches. Esta é a masa do vidro de reloxo.  Cando remates, garda os pesos no seu sitio, limpa os pratos e deixa a balanza en situaciÓn de repouso.

MEDINDO A TEMPERATURA DUN LÍQUIDO Quenta un vaso con 300 ml de auga, medindo a temperatura a intervalos de tempo de 1 minuto. Tempo (minutos) Temperatura (ºC) 0 1 2 3 4 Que instrumento de medición utilizaches?

EXPERIMENTANDO NO LABORATORIO- DENSIDADE FLOTAR OU AFUNDIRSE: VARIANDO A DENSIDADE DO OBXECTO Obxectivo: Observar que a flotación dun corpo depende da súa densidade. Introdución: Se poñemos diferentes obxectos nun mesmo líquido estes poden flotar ou afundirse segundo sexan as súas densidades. Materiais e produtos  Recipiente de cristal.  Auga.  2 limóns, un enteiro e un pelado. Procedemento 1. Enche o recipiente de cristal con auga. 2. Somerxe o limón enteiro na auga. Que lle acontece ao limón? Xustifica a resposta. 3. Agora, engade o limón pelado á auga. Que observas? Por que?

FLOTAR OU AFUNDIRSE: VARIANDO A DENSIDADE DO LÍQUIDO Obxectivo: Comprobar como a variación da densidade dun líquido varía ao engadir sal. Introdución: se poñemos un obxecto en líquidos diferentes este pode flotar ou afundirse segundo sexa a densidade dos líquidos utilizados. Temos observado este fenómeno cando nos bañamos no mar ou na piscina. Materiais e produtos  3 vasos grandes.  1 ovo.  Auga.  Sal. Procedemento 1. Coloca o ovo nun vaso que só conteña auga. Que acontece? Por que? 2. Prepara unha disolución de sal (100 g) en auga (400 ml). 3. Engade o ovo na disolución. Que acontece? Por que? 4. Engade auga na disolución. Que acontece co ovo?

FLOTAR OU AFUNDIRSE: CUESTIÓN DE FORMA Obxectivo: Entender que a flotación depende tamén da forma dun obxecto. Introdución: A plastilina é máis densa que a auga. Porén, podes facer que flote na auga. Materiais e produtos  Recipiente grande e fondo.  Plastilina.  Auga. Procedemento 1. Deixa caer unha boliña de plastilina nun recipiente con auga. Que acontece? Por que? 2. Modela a plastilina con forma de bote, cun fondo ancho e lados levantados. Colócaa na auga. Que acontece? Por que?

Add a comment

Related presentations

Related pages

LABORATORIO DE FÍSICA I Práctica Errores

Primer Práctica del Laboratorio de Física. by ArmandoGuerrero in Types > School Work > Homework y primer práctica
Read more

Mediciones de laboratorio - Apuntes, Tareas, Ensayos ...

Mediciones de laboratorio. Proceso de medición. Magnitud. Masa. Peso. Volúmen. Densidad. Presión atmosférica. ... Práctica de Laboratorio N° 01
Read more

Rayos cósmicos (práctica lab) - Scribd - Read Unlimited ...

Amplia memoria de laboratorio con amplio tratamiento ... Na práctica inténtase detectar así como caracterizar a ... número de medicións ...
Read more

CALCULO DE ERRORES

Laboratorio de Física Primer curso de Química ... Guía práctica para la realización de medidas y el cálculo de errores 5 El Cálculo de Errores
Read more

Introducción: MEDICIONES, MAGNITUDES Y MEDIDA - Academia

... experimentar es reproducir en el laboratorio el fenómeno en estudio con la posibilidad de variar a voluntad y de forma precisa las condiciones de ...
Read more

MATERIAL DE LABORATORIO QUÍMICO - Consellería de Cultura ...

MATERIAL DE LABORATORIO QUÍMICO 1 ... Recipiente de dobre parede que serve para realizar medicións de ... Práctica Tema 1 - Material de Laboratorio
Read more

Mediciones Eléctricas - RUEL, SA Ingeniería

Práctica en laboratorio - Mediciones a motores eléctricos y prueba al aceite. 9 Medición de la rigidez dieléctrica. Factor de ...
Read more

Medición - Wikipedia, la enciclopedia libre

Proceso de medición. La tecnología convencional, modelizable mediante la mecánica clásica no plantea problemas serios para el proceso de medición.
Read more

Rayos cósmicos (práctica lab)

Amplia memoria de laboratorio con amplio tratamiento estadístioco y de datos. by civerg
Read more