PR in het buitenland - Geen markten maar mensen | Globe Magazine

50 %
50 %
Information about PR in het buitenland - Geen markten maar mensen | Globe Magazine

Published on June 14, 2016

Author: ANP-Pers-Support

Source: slideshare.net

1. i GLOBE MAGAZINE "ANP PERSSUPPORT Marketingcommunicatie in het buitenland vraagt om een gelokaliseerde aanpak. We geven zes tips om uw pr- of reclamestrategie in het buitenland te laten slagen.___, --------- .. ----- �----- , ---- ' --- ' ,,' I ,, ,,' , , ,, I ' ,, ,, II Pr in het buitenland : Geenm�fkten maarmensen I Voor menig exporteur is het een herkenbaar rbeeld. De in Nederland succesvolle pr-stra­ tegie en reclame-campagne blijkt over de grens niet te werken. Hoe dot komt? Vrij eenvoudig: de klant (of consument) in Ber­ lijn, Istanbul of Rio wijkt meer at van de gemiddelde Nederlander don je denkt. Hieronder zes tips om als pr-professional het verhaal ach­ ter je product ook internationaal over de buhne te krijgen. En ter afsluiting twee tips om de aanpak te laten slagen. 0 Denk in mensen, niet in markten Op directieniveau wordt vaak gesproken over markten. Alsof het stoffelijke dingen zijn, zoals een tafel of een fiets, die je volledig naar eigen inzichten kunt gebruiken. Niets is minder waar. Als je exporteert naar Brazilie heb je te maken met Braziliaanse klanten. Met Mensen. En om die mensen te kunnen bereiken moet je ze in hun bele­ vingswereld zien te raken. Werk je vanuit dot inzicht don wordt al snel duidelijk dot een Braziliaan verschilt van een lndonesier. 30 Juni 2016 / Nr. 410 Ter geruststelling, zelfs grote concerns verliezen dot onder­ scheid soms uit het oog. Zo besloot een multinational enkele jaren geleden zijn Belgisch-Nederlandse marketingteams weer uit elkaar te halen. De (culturele) verschillen tus- sen beide landen bleken te groot voor een one size fits all benadering. "Om een buitenlandse markt goed te kunnen doorgronden moet je in de haarvaten van de samenleving kruipen", was de uitleg. f9Doorgrond de behoeften Dot brengt ons automatisch tot hetbeantwoorden van de volgende vraag: wot beweegt de klant in het (nieuwe) ex­ portland. Welke trends en thema's spelen er waar jij op kunt aanhaken, wot zijn de omgangsvormen en daarmee de beste tone of voice? Een goed beeld van de (klant)behoeften en de actualiteit in het importland helpen bij het bepalen van de beste aanvliegroute naar aandacht en publiciteit. E)Vertaal behoeften naar nieuwswaardige verhalen Media-aandacht is gebaseerd op verhalen. En verhalen - verzonden in de vorm van een persbericht - winnen aan kracht als ze de betekenis van het productduidelijk maken. Dus niet

2. I I I I , , ,' ,.... __, 'Ziekenhuis ontvangt nieuwe technologie voor hartbewa­ king' (focus op het product) moor 'lnnovatie beperkt kans overlijden bij hartritmestoornissen ' (focus op de betekenis van het product). De optelsom van nieuws (innovatie) en maatschappelijke betekenis (kleinere kans op overlijden bij hartritmestoornissen) bepaalt de nieuwswaarde, de voor publiciteit doorslaggevende factor. 0Definieer doelgroepen en doelmedia Het werkproces naar een nieuwswaardig en voor het be­ drijf relevant verhaal legt vanzelf de doelgroep bloot die je als bedrijf wilt bereiken. En in het verlengde daarvan ook de doelmedia om die doelgroep aan te spreken. Wil je vervolgens de zekerheid dot jouw persbericht bij de juiste media/journalisten belandt, don vormt een data­ base met daarin bijna alle Nederlandse en internationale journalisten een nuttig hulpmiddel. GLOBE MAGAZINE 0Doe het grondig en zorgvuldig Goed inzicht in de samenleving (consumenten, burgers, media) achter de buitenlandse markt vergt aandacht. Accepteer dot en steek tijd in eengoede inventarisatie waaropje als bedrijf je pr- en marketingstrategie in het buitenland kunt baseren. --...... � Een voorbeeld: Onze directe manier van com­ municeren volt mensen elders in de wereld soms rauw op de maag. Zo zijn landen met een isla­ mitische cultuur in de regel traditioneler in hun omgangsvormen. Meer hierarchisch en minder confronterend. Wil je als exporteur slagen, don doe je er verstandig aan niet als een olifant door een porseleinkast te denderen. Ook niet in je communicatie. Als de mores van het land vragen je boodschap omfloerster te brengen, don zal dot ook voor de media gelden. Pas de toon en '' 'I I I I I , ,'____, .. .... '' presentatie van je campagne en mediaverhaal · aan naar de aard van het land. I I I I I I 0Vraag hulp #durftevragen is een populaire zoekterm op Twitter. Voor internationaal ondernemerschap geldt hetzelfde. Overweeg je als bedrijf je eerste stappen op een onbekende buitenlandse markt, don is enige orientatie vooraf geen overbodige luxe. Fenedex biedt op dot vlak de helpende I hand. Zo is er sinds kort de Turkije-desk die I I I I I I exporteurs alles over het land kunnen vertellen, van dounaneregels tot omgangsvormen. Hetzelfde geldt voor het opstellen van een nieuwswaardigpersbericht. Overweeg het in- I schakelen van een pr-bureau met kennis van de lokale markt - of in elk geval van een vertaalbu­ reau - die de zekerheid biedt dot het persbericht I I I qua tool, toon en stijl de toets van het importland I kan doorstaan. • I I I I I I ..,,,. ..,,,. ..... ' ..,,,. ..... ,.... ---... --... ... Juni2016/Nr.410 31

#durftevragen presentations

Add a comment

Related pages

Front page | Globe Magazine

TV legend Carol Burnett is facing her final days consumed by guilt and terrified by a deadly disease, insiders say. And now the beloved comic is finally ...
Read more

Globe Magazine (@BostonGlobeMag) | Twitter

The latest Tweets from Globe Magazine (@BostonGlobeMag). News and features from the editors of The Boston Globe Magazine. Boston, MA
Read more

Magazine 06/26/2016 - The Boston Globe

photo-illustrations by ryan huddle/globe staff The Boomers Issue | Globe Magazine . In praise of those annoying baby boomers
Read more

Magazine 06/12/2016 - The Boston Globe

Photo-Illustration by C.J. Burton for The Boston Globe Globe Magazine . If the MCAS is so good, why are we ditching it?
Read more

Globe Magazine

Naslovna; O nama; Globe Magazine. Broj 1 / Issue 1. Gradske priče - Razglednica / City Buzz - Postcard; Gradske priče - Od Skadarlije / City Buzz - From ...
Read more

PUNK GLOBE MAGAZINE Public Group | Facebook

PUNK GLOBE MAGAZINE is a monthly Magazine published online at ... http//: www.punkglobe.com. It features Interviews, Articles, Reviews, Poetry, Photography ...
Read more

www.globemagazinegibraltar.com | Read Online!

Pick a magazine to read. Globe June 201615 Jun 2016; Globe June 201614 Jun 2016; Globe May 201616 May 2016; Globe April 201615 Apr 2016; Globe March 201615 ...
Read more

Globe Magazine Gibraltar - Facebook

MONTY’S ON THE MOVE .....UPMARKET! Text By Joe Adambery. Nestled in a leafy corner of Europort sits Monty’s Restaurant, which Globe Magazine visited ...
Read more

Sie sehen hier eine soeben freigeschaltete Homepage

webmaster@minipilot.de webmaster@minipilot.de
Read more