advertisement

Ppt star

50 %
50 %
advertisement
Information about Ppt star
ito

Published on March 4, 2014

Author: ruthela1

Source: slideshare.net

advertisement

banker ng mga lungsod estado na ito. Ang mga Medici sa Florence ay halimbawa ng isang pamilyang mangangalakal at banker.

pamamagitan ng pagpapatayo ng pampublikong aklatan na sentro ng pag-aaral at pagsuporta sa mga pintor at eskultor. May kakayahan dn silang bumili ng mga akdang pansining . Dagdag pa rito napaliligiran sila ng alaala ng sinaunang Rome sa pamamagitan ng mga monumento, ampiteatro at eskulturang Roman.

Ang mga tagapagtaguyod ng Renaissance ay nakilala bilang mga humanista dahil ang pinagtuunan nila ng pansin ay ang mga asignatura sa humanidades gaya ng wikang Latin at Greek, komposisyon, retorika, kasaysayan, at pilosopiya, maging ng mga matematika at musika. Si Francesco Petrarch ang itinuturing na “Ama ng Humanismo”.

Sa kanyang pag-aaral ng wika at panitikang Latin, mas pinili niyang pagtuunan ng pansin ang iniisip at nararamdaman ng mga Roman. Hinikayat din niya ang kanyang mga magaaaral na pag-aralan ang wikang Greek.

Umunlad sa panahong ito ang mga kaisipan at obrang may kinalaman sa politika, sining, panitikan, kasaysayan at maging sa relihiyon. Pinagtuunan pansin ng Renaissance ang kakayahan ng taong maabot ang pinakamataas na potensyal nito sa pamamagitan ng sariling pagsisikap at talento.

Kinakitaan ang Europe ng paglalaban ng pulitika. Ang naglaban laban para sa pamumuno ay ang Papa, ang emperador ng Holy Roman Empire at ang mga pinuno ng France at Spain. Marami ring manual ang naisulat hinggil sa kung paano maging mas epektibo ang pamumuno. Halimbawa ay ang akda ni Niccolo Machiavelli na pinamagatang “The Prince”.

Ito ay binubuo ng mga lungsod-estado na nagaaway para sa kapangyarihan. Nagsilbi siya bilang counselor at diplomat para sa mga pinuno ng Florence. Sinasabing isinulat niya ang “The Prince” upang makakuha ng pabor mula sa mga Medici. Nagbigay siya ng mga mungkahi kung paano mamuno nang epektibo. Tinalakay din niya sa aklat ang ideyal na katangian ng pamumuno na ang paggamit ng puwersa sa pamumuno ay dapat unahin kaysa paggamit ng kabutihan.

Niccolo Machiavelli

Sa tekstong sanaysay ni Lorenzo Valla na may pamagat na “Declamation Concerning the False Decretals of Constantine”. Sa akdang ito,pinatunayan ni Valla na huwad ang dokumentong nagsasaad na inilipat ni Haring Constantine sa Santo Papa ang kapangyarihan sa pamumuno sa Kanlurang bahagi ng Imperyong Roman nang ilipat niya ang kabisera sa Constantinople.

Ang mga humanista ay naniniwala na mahalaga ang pag-aaral ng kasaysayan upang maunawaan nila ang panahong kanilang kinabibilangan. Sa pagtangkang mapag-aralan nang lubusan ang mga sinaunang sibilisasyong Greek at Roman, sinuri nilang mabuti ang mga sinaunang teksto. May natuklasan din silang mga huwad na dokumento kung kaya nagsimula silang magsiyasat sa pagiging makatotohanan ng mga di-umano’y isinulat ng mga eksperto.

Temang humanistiko ang mapapansin sa mga akda ng mga manunulat ng Renaissance. Ito’y patungkol sa paghamon sa mga kaisipan ng Middle Ages lalo na sa ideya ng pagiging makapangyarihan ng simbahan. Binalikan din nila ang panitikan ng mga sinaunang Greek at Roman upang magbigay ng inspirasyon sa tema at ideya.

Ilan sa mga naging tanyag na manunulat noong Panahong Renaissance ay sina Francois Rabelais, Michel de Montaigne, Miguel de Cervantes Saavedra at si William Shakespeare.

(Mula sa kaliwa) Francois Rabelais, Michel de Montaigne, Miguel de Cervantes Saavedra at si William Shakespeare.

Maihahalintulad sa sining na klasikal ng mga Roman at Greek ang katangian ng sining sa Panahong Renaissance kung saan binibigyang halaga ang pagiging kakaiba ng bawat mukha at pigura ng tao. Tinitingnan din ang kagandahang kalikasan dahil sa pagiging balanse nito.

Ang mga tanyag na henyo ng sining ay sina Giotto di Bondone, si Filippo Brunelleschi. Tatlo sa itinuturing na pinakadakilang alagad ng sining sa panahong ito ay ang mga Italian na sina Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, at Raphael Santi. Bukod sa tatlo, isa pang napakatanyag sa pagpipinta ay si Orazio Gentileschi na may likha ng Portrait of a Young Woman as a Sibyl.

(Mula sa kaliwa) Giotto di Bondone, Filippo Brunelleschi, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Raphael Santi at Orazio Gentileschi.

Sa panahon ng Renaissance, iilang kababaihan lamang ang tinanggap sa mga unibersidad o pinayagang magsanay ng kanilang propesyon sa Italy. Bagamat limitado sa pagkakataon at karapatan, may mga kababaihan ding nagkaroon ng ambag sa humanismo lalo na sa larangan ng sining, panitikan, at mga kaisipang teolohikal at sekular. Halimbawa ay sina Isotta Nogarola, Laura Cereta, Veronica Franco, at Vittoria Colonna.

(Mula sa kaliwa) Isotta Nogarola, Laura Cereta, Veronica Franco, at Vittoria Colonna.

Ang mahalagang ideyang umusbong sa panahon ng Renaissance ay hindi lalaganap kundi dahil sa pagkakaimbento ng palimbagan. Pagdating ng ika-16 na siglo, laganap na sa Europa ang halos 9 na milyong kopya ng 40 iba’t-ibang aklat. Karamihan dito ay mga akdang panrelihiyon, mga klasiko, mga akdang may kinalaman sa batas, pilosopiya at iba pa. Maging ang paglaganap ng mga ideya kaugnay ng repormasyon at rebolusyong siyentipiko ay nakinabang din ng malaki sa pag-unlad ng palimbagan.

1.Ano ang kahulugan ng Renaissance? 2.Ika anong siglo nagsimula ang panahon ng Renaissance? 3.Anong patron ang pamilyang Medici? 4.Magbigay ng 3 lungsod-estado ng Italy. 5.Ano ang mga humanista? 6.Sino ang tinaguriang “Ama ng Humanismo”? 7.Ano ang titulo ng akda ni Niccolo Machiavelli? 8.Ano ang sanaysay ni Lorenzo Valla?

9. Anong tema ang umusbong sa panitikan ng panahong Renaissance? 10. Anong larangan ang kinabibilangan ni Miguel de Cervantes Saavedra? 11. Sino ang tinaguriang pinakadakilang manunulat sa wikang Ingles? 12. Anong siglo lumaganap sa Europe ang halos 9 milyong kopya ng iba’t-ibang aklat? 13.-15. Sino ang tatlo sa itinuturing na pinakadakilang alagad ng sining sa panahong Renaissance?

Ginawa nina: Jan Marvin Espejon Cristine Joy Olithao Sheenalyn Macasinag Ipinasa kay: Gng. Ruthela Andres III-STAR S.Y. 2013-2014

Add a comment

Related pages

PPT – Stars PowerPoint presentation | free to download ...

Title: Stars 1 Stars. QUESTIONS ; How do stars form? How do shooting stars shoot? Can we land or stand on a star? Why do stars twinkle? What are stars made of?
Read more

www.iteachbio.com

www.iteachbio.com
Read more

Stars Powerpoint Template - Free Powerpoint Templates

Feerie template stars is a PowerPoint background with star design with Sky in a PowerPoint PPT that also have stars and is suitable for fragances ...
Read more

“Star Wars” Style Credits - โยงใยไทย ...

Style Credits This PowerPoint file has 2 text boxes with animations that create movie credits similar to the Star Wars movies. Feel free to inspect/ take ...
Read more

Stars PowerPoint Templates on Pinterest | Templates, Stars ...

Explore Free PowerPoint Templates's board "Stars PowerPoint Templates" on Pinterest, a visual bookmarking tool that helps you discover and save creative ...
Read more

Chapter 11 Stars - UH Institute for Astronomy

Chapter 11 Stars Properties of Stars Classifying Stars Hertzsprung-Russel (H-R) Diagram Star Clusters Open and Globular Clusters Properties of Stars Mass ...
Read more

Life Cycle of a Star - Harvard University

Title: Life Cycle of a Star Author: belinda Last modified by: belinda Created Date: 10/17/2002 11:44:40 AM Document presentation format: On-screen Show
Read more

Super Stars PowerPoint Template - 7000+ Free Powerpoint ...

This free Stars PPT design has 1 mater slide template and 2 internal slides. Super Stars Powerpoint has a cool design with some 3D effect in PowerPoint and ...
Read more

Star Wars Anfangssequenz in Power Point - Willkommen bei ...

Diskussionsverlauf: Star Wars Anfangssequenz in Power Point ¿! 23.11.2004 13:02 - 0 0 - jan lange Permalink. Kann mir ... Geht erst ab PPT XP/2002 2.
Read more

PowerPoint Presentation - Chemistry and Engineering with ...

Stars seemed to naturally group together They discovered that stars grouped by type and during their lifetimes would move from one place on the graph to ...
Read more