PPPM DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1

50 %
50 %
Information about PPPM DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1
Education

Published on April 3, 2014

Author: Nashasofia

Source: slideshare.net

DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1

DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1 MATLAMAT KURIKULUM Matlamat Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Dunia Seni Visual adalah melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual dan berupaya meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara, selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. OBJEKTIF KURIKULUM Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Dunia Seni Visual membolehkan murid: 1. menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan 2. melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif, kritis, kreatif dan menyeronokkan 3. menajamkan daya imaginasi melalui pancaindera 4. mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya 5. mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual 6. membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur, cermat dan selamat 7. memupuk nilai-nilai kerjasama, yakin diri, disiplin diri dan bertanggungjawab 8. mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air 9. menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual 10. melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah

DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1 BAND PERNYATAAN STANDARD 1 Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media dan nilai baik. 2 Mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media dan nilai-nilai baik. 3 Mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual serta mempamerkan nilai-nilai baik dalam menghasilkan karya. 4 Menghasilkan karya menggunakan media, teknik dan proses penghasilan yang betul dengan mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual di samping menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan. 5 Menghasilkan karya yang menarik menggunakan pelbagai media, teknik dan proses penghasilan yang betul dengan mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual dan mengamalkan nilai baik dalam semua aspek kehidupan. 6 Menghasilkan karya yang kreatif dan unik berpandukan bahasa seni visual dan proses penghasilan yang betul dengan menggunakan pelbagai media dan teknik secara kreatif dan mempunyai elemen nilai tambah serta dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri, tokoh seni dan warisan seni negara di samping memiliki nilai baik dalam semua aspek kehidupan.

DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1 STANDARD KANDUNGAN BAND DESKRIPTOR 1 Menyatakan dan menamakan secara asas unsur seni, prinsip rekaan, jenis media dan teknik 2 Memahami unsur seni dan prinsip rekaan dengan betul serta memilih jenis media dan teknik dengan betul. 3 Memilih serta mengenalpasti unsur seni dan prinsip rekaan yang sesuai serta menggunakan media dan teknik dengan betul dalam penerokaan idea dan penghasilan karya dalam bidang menggambar. 4 Mencipta dan menghasilkan karya berdasarkan penerokaan idea yang terhad dengan memilih serta mengaplikasikan Asas Seni reka yang sesuai, media, teknik dan proses dengan betul dalam bidang menggambar dan membuat binaan. Standard kandungan: PERSEPSI ESTETIK APLIKASI SENI EKSPRESI KREATIF APRESIASI SENI 5  Menganalisis maklumat, mencipta dan menghasilkan karya yang kreatif dengan memilih serta mengaplikasikan Asas Seni reka yang sesuai, mempelbagaikan penggunaan media, teknik dan proses dengan betul dan tepat dalam bidang menggambar, membuat binaan serta membuat corak dan rekaan.  Membuat tafsiran tentang hasil karya sendiri secara lisan dengan menggunakan bahasa seni visual yang sesuai.

DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1 6  Menganalisis , membuat pertimbangan dengan wajar, mencipta dan menghasilkan karya yang kreatif dan unik dengan memilih serta mengaplikasikan Asas Seni reka yang sesuai, mempelbagaikan penggunaan media, teknik dan proses dengan betul dan tepat dalam bidang menggambar, membuat binaan, membuat corak dan rekaan serta mengenal kraf tradisional.  Membuat tafsiran tentang hasil karya sendiri secara lisan dengan menggunakan bahasa seni visual yang betul dan menjadi pembimbing rakan sebaya sewaktu penghasilan hasil karya.

Add a comment

Related presentations

Related pages

PPPM DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1 - Education

9 dsp dunia seni visual tahun 1 1. kementerian pelajaran malaysiadokumen standard prestasi dunia seni visualtahun 1 standard prestasi matematik tahun 1dsp ...
Read more

RPT Dunia Seni Visual tahun 1 - Sumber Pendidikan

rpt dunia seni visual tahun 1 untuk kegunaan pada tahun 2016. Sumber Pendidikan ... PPPM TAHUN 1; PPPM TAHUN 2; PPPM TAHUN 3; RPT 2016. RPT Tahun 1;
Read more

KSSR PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID (PPPM) TAHUN 1

PPPM DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1 PPPM PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 PPPM PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 Credited from : web.moe.gov.my. Posted by I'm Cikgu at 05:50
Read more

PPPM Tahun 1, 2 dan 3 Semua Mata Pelajaran - Hootoh Tumblr

PPPM Dunia Seni Visual Tahun 1; PPPM Matematik Tahun 1; PPPM Pendidikan Islam Tahun 1; PPPM Pendidikan Jasmani Tahun 1; PPPM Pendidikan Kesihatan Tahun1;
Read more

PPPM DSV THN 3 | PDF Flipbook

PPPM DSV THN 3 Popular ... MURID DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 DUNIA ... bagi mata pelajaran Dunia Seni Visual membolehkan murid: 1. menghargai keindahan alam ...
Read more

Panduan Pembelajaran Perkembangan Murid Semua Mata ...

... MuzikTahun 1 PPPM Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 PPPM Dunia Seni Visual Tahun 1 PPPM Matematik Tahun 1 PPPM Pendidikan Islam Tahun 1 PPPM ...
Read more

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

dunia seni visual tahun 1 panduan perkembangan pembelajaran murid dunia seni visual tahun 1 . dunia seni visual tahun 1 matlamat kurikulum
Read more

PPPM Dunia Sains dan Teknologi KSSR Tahun 1 SJK(C ...

PPPM Dunia Sains dan Teknologi KSSR Tahun 1 SJK(C) ...
Read more

PPPM DSV THN 1 | PDF Flipbook

PPPM DSV THN 1 Popular Pages. p. 1 ... visual 10. melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah DUNIA SENI VISUAL ...
Read more