Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne i zwieksz swoja produktywnosc z IntelliJ Idea

50 %
50 %
Information about Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne i zwieksz swoja...
Software

Published on September 29, 2014

Author: MarcinStachniuk

Source: slideshare.net

Description

Prezentacja do warsztatów na konferencję Warsjawa.pl 2014

Kod, stworzony przez uczestników warsztatu:
https://github.com/mstachniuk/WarsjawaCodingDojo

Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne i zwieksz swoja produktywnosc z IntelliJ Idea Marcin Stachniuk mstachniuk@gmail.com http://mstachniuk.blogspot.com 27 wrzesnia 2014 Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 1/33

O mnie Marcin Stachniuk Kontakt: mstachniuk@gmail.com Blog: mstachniuk.blogspot.com Twitter: @MarcinStachniuk Recenzent: practicalunittesting.com Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 2/33

Agenda 1 Zasady 2 Warsztat 3 Trick & Tips Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 3/33 View slide

Agenda 1 Zasady 2 Warsztat 3 Trick & Tips Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 4/33 View slide

Ogólne zasady Zasady: Bedziemy robic Coding Dojo podczas którego bedziemy implementowac Kate. Skupiamy sie na nie urzywaniu myszki, czyli na skrótach klawaiturowych Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 5/33

Ogólne zasady Zasady: Bedziemy robic Coding Dojo podczas którego bedziemy implementowac Kate. Skupiamy sie na nie urzywaniu myszki, czyli na skrótach klawaiturowych Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 5/33

Ogólne zasady Zasady: Bedziemy robic Coding Dojo podczas którego bedziemy implementowac Kate. Skupiamy sie na nie urzywaniu myszki, czyli na skrótach klawaiturowych Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 5/33

Ogólne zasady Zasady: Bedziemy robic Coding Dojo podczas którego bedziemy implementowac Kate. Skupiamy sie na nie urzywaniu myszki, czyli na skrótach klawaiturowych Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 5/33

Ogólne zasady Zasady: Bedziemy robic Coding Dojo podczas którego bedziemy implementowac Kate. Skupiamy sie na nie urzywaniu myszki, czyli na skrótach klawaiturowych Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 5/33

Zasady Coding Dojo cz. 1 Coding Dojo: Dwie osoby siedza przy komputerze i implementuja wspólnie zadanie Po 5iu minutach zmiana jednego uczestnika i po kolejnych 5iu minutach nastepuje zmiana kolejnego uczestnika Nikt nie siedzi przy komputerze dłuzej niz 10 minut Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 6/33

Zasady Coding Dojo cz. 1 Coding Dojo: Dwie osoby siedza przy komputerze i implementuja wspólnie zadanie Po 5iu minutach zmiana jednego uczestnika i po kolejnych 5iu minutach nastepuje zmiana kolejnego uczestnika Nikt nie siedzi przy komputerze dłuzej niz 10 minut Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 6/33

Zasady Coding Dojo cz. 1 Coding Dojo: Dwie osoby siedza przy komputerze i implementuja wspólnie zadanie Po 5iu minutach zmiana jednego uczestnika i po kolejnych 5iu minutach nastepuje zmiana kolejnego uczestnika Nikt nie siedzi przy komputerze dłuzej niz 10 minut Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 6/33

Zasady Coding Dojo cz. 1 Coding Dojo: Dwie osoby siedza przy komputerze i implementuja wspólnie zadanie Po 5iu minutach zmiana jednego uczestnika i po kolejnych 5iu minutach nastepuje zmiana kolejnego uczestnika Nikt nie siedzi przy komputerze dłuzej niz 10 minut Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 6/33

Zasady Coding Dojo cz. 1 Coding Dojo: Dwie osoby siedza przy komputerze i implementuja wspólnie zadanie Po 5iu minutach zmiana jednego uczestnika i po kolejnych 5iu minutach nastepuje zmiana kolejnego uczestnika Nikt nie siedzi przy komputerze dłuzej niz 10 minut Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 6/33

Zasady Coding Dojo cz. 1 Coding Dojo: Dwie osoby siedza przy komputerze i implementuja wspólnie zadanie Po 5iu minutach zmiana jednego uczestnika i po kolejnych 5iu minutach nastepuje zmiana kolejnego uczestnika Nikt nie siedzi przy komputerze dłuzej niz 10 minut Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 6/33

CodingDojo Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 7/33

Zasady Coding Dojo cz. 2 Coding Dojo: Osoby przy komputerze rozmawiaja na temat implementowanego rozwiazania i wykonuja sugestie prowadzacego Po za programistami i prowadzacym nikt nie ma prawa głosu! chyba ze prowadzacy pozwoli ;-) Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 8/33

Zasady Coding Dojo cz. 2 Coding Dojo: Osoby przy komputerze rozmawiaja na temat implementowanego rozwiazania i wykonuja sugestie prowadzacego Po za programistami i prowadzacym nikt nie ma prawa głosu! chyba ze prowadzacy pozwoli ;-) Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 8/33

Zasady Coding Dojo cz. 2 Coding Dojo: Osoby przy komputerze rozmawiaja na temat implementowanego rozwiazania i wykonuja sugestie prowadzacego Po za programistami i prowadzacym nikt nie ma prawa głosu! chyba ze prowadzacy pozwoli ;-) Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 8/33

Zasady Coding Dojo cz. 2 Coding Dojo: Osoby przy komputerze rozmawiaja na temat implementowanego rozwiazania i wykonuja sugestie prowadzacego Po za programistami i prowadzacym nikt nie ma prawa głosu! chyba ze prowadzacy pozwoli ;-) Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 8/33

Zasady Coding Dojo cz. 2 Coding Dojo: Osoby przy komputerze rozmawiaja na temat implementowanego rozwiazania i wykonuja sugestie prowadzacego Po za programistami i prowadzacym nikt nie ma prawa głosu! chyba ze prowadzacy pozwoli ;-) Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 8/33

Agenda 1 Zasady 2 Warsztat 3 Trick & Tips Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 9/33

Start No to zaczynamy! Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 10/33

Agenda 1 Zasady 2 Warsztat 3 Trick & Tips Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 11/33

Nawigacja po srodowisku Alt + numerki Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 12/33

Nawigacja po srodowisku Alt + numerki Dwukrotne nacisniecie tej samej kombinacji powoduje zamkniecie okna! Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 13/33

Nawigacja po srodowisku Skakanie pomiedzy oknami Esc Skok do kodu Shift + Esc Zamkniecie okna i skok do kodu Ctrl + Shift + F12 Zmaksymalizowanie okna z kodem F12 Skok od ostatniego okna (z okna kodu) Enter Otwarcie wybranego pliku (z okna Pro-ject) F4 Otwarcie i skok do wybranego pliku (z okna Project) Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 14/33

Zmiana rozmiaru okien Ctrl + Shift + Lewo/Prawo Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 15/33

Zmiana rozmiaru okien Ctrl + Shift + Dół/Góra Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 16/33

Ustawienia Tabek z plikami Nie potrzebujesz ich, wyłacz je! Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 17/33

Ustawienia Tabek z plikami Zamiast tego skacz do pliku za pomoca: Ctrl + E Skok do pliku lub okien Ctrl + Shift + Tab skok do pozostałych okien / plikow Ctrl + Tab skok do ostatniego pliku Ctrl + Shift + E skok do ostatnio edytowanych plików Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 18/33

Ustawienia Navigation Bar Jak potrzebujesz duzo miejsca na kod, to mozesz ukryc Navigation Bar (View -> Navigation Bar) Ukrywa on niestety ostatnia uruchamiana konfiguracje. Navigation Bar i tak jest zawsze dostepny za pomoca: Alt + Home Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 19/33

Refaktoring Ctrl + Alt + M Extract Method V Extract Variable F Extract Field C Extract Constant P Extract Parameter N Inline Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 20/33

CamelHumps Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 21/33

Quick List Warto zdefiniowac swoja liste czesto uzywanych funkcji i podpiac ja pod skrót klawiaturowy: Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 22/33

Edycja kodu Ctrl + C Kopiuje cała linie Ctrl + D Duplikuje cała linie Shift + Enter Wstawia nowa linie ponizej Ctrl + Alt + Enter Wstawia nowa linie powyzej Ctrl + Y Usuniecie linii Ctrl + Shift + Enter Uzupełnia linie i wstawia nowa Alt + Shift + Góra/Dół Przesuwanie linii w góre / dół Ctrl + Shift + Góra/Dół Inteligentne przesuwanie linii w góre / dół Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 23/33

Edycja kodu Live Templates Ctrl + J Wstawianie Live Template Ctrl + Alt + J Otocz Live Template St<Tab> String iter<Tab> Iteracja w stylu JDK 1.5 (foreach) psf <Tab> public static final psfs<Tab> public static final String psfi<Tab> public static final int sout<Tab> System.out.println(); serr<Tab> System.err.println(); psvm<Tab> public static void main(...)f...g Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 24/33

Edycja kodu Live Templates – warto definiowac swoje Settings > Live Templates 1: @org.junit.Test 2: public void should$NAME$() { 3: // given 4: $END$ 5: 6: // when 7: 8: // then 9: } Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 25/33

Edycja kodu Postfix Code Completion Settings -> Editor -> Postfix Templates http://blog.jetbrains.com/idea/2014/03/postfix-completion/ Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 26/33

A jak to wszystko zapamietac? A jak to wszystko zapamietac? cwiczyc cwiczyc cwiczyc Key Promoter Plugin Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 27/33

A jak to wszystko zapamietac? A jak to wszystko zapamietac? cwiczyc cwiczyc cwiczyc Key Promoter Plugin Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 27/33

A jak to wszystko zapamietac? A jak to wszystko zapamietac? cwiczyc cwiczyc cwiczyc Key Promoter Plugin Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 27/33

A jak to wszystko zapamietac? A jak to wszystko zapamietac? cwiczyc cwiczyc cwiczyc Key Promoter Plugin Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 27/33

A jak to wszystko zapamietac? A jak to wszystko zapamietac? cwiczyc cwiczyc cwiczyc Key Promoter Plugin Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 27/33

Skad brac wiedze? Skrót do wyszukiwania innych skrótów Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 28/33

Skad brac wiedze? Tip of the Day – nie warto wyłaczac Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 29/33

Skad brac wiedze? Help -> Productivity Guide Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 30/33

Skad brac wiedze? IntelliJ IDEA Keyboard Stickers http://hamletdarcy.blogspot.com/2011/05/intellij-idea-keyboard-stickers.html Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 31/33

Skad brac wiedze? IntelliJ Idea Blog blog.jetbrains.com/idea/ Screencasty Wystapienia z konferencji Przypadkowe wcisniecia kombinacji ;-) Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 32/33

Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne i zwieksz swoja produktywnosc z IntelliJ Idea Marcin Stachniuk mstachniuk@gmail.com http://mstachniuk.blogspot.com Dziekuje! 27 wrzesnia 2014 Marcin Stachniuk Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne 33/33

Add a comment

Related presentations

Speaker: Matt Stine Developing for the Cloud Track Marc Andressen has famou...

This presentation explains how to develop a Web API in Java using (JAX-RS or Restl...

1 App,

1 App,

November 10, 2014

How to bring innovation to your organization by streamlining the deployment proces...

Cisco Call-control solutions can handle voice, video and data

Nathan Sharp of Siemens Energy recently spoke at the SAP Project Management in Atl...

Related pages

Marcin Stachniuk Blog: Warsjawa 2014, czyli ja jako ...

Poznaj lepiej swoje srodowisko programistyczne i zwieksz swoja produktywnosc z IntelliJ Idea.
Read more

Marcin Stachniuk Blog: wrzesień 2014

W tym roku miałem okazję poprowadzić 2 warsztaty na Warsjawie. Wcześniej prowadziłem jedynie prezentacje (czy to w pracy czy na WrocławJUG ...
Read more