Powstanie Parszawskie

50 %
50 %
Information about Powstanie Parszawskie

Published on February 28, 2014

Author: annaszsp9

Source: slideshare.net

Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku o godz. 17.00 tzw. godz. „W” i trwało do 3 października 1944 r. Było to zbrojne wystąpienie przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”. Powstanie Warszawskie było wymierzone przeciw Niemcom, i w pewnej mierze przeciw Związkowi Radzieckiemu oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. Dowództwo Armii Krajowej (AK) planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób poprawić międzynarodową pozycję legalnego rządu RP oraz pokrzyżować plany Stalina. Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a radziecki dyktator konsekwentnie odmawiał udzielenia Powstaniu poważniejszej pomocy.

Powstanie , bez wątpienia zaliczane jest do najistotniejszych wydarzeń końca wojny. W przeddzień wybuchu Powstania Warszawskiego do ludności zaapelował Związek Patriotów Polskich, apelując do walki przeciwko niemieckiemu okupantowi. Powstanie Warszawskie, J. Jaśkiewicz Strona 2

Polscy dowódcy - m.in. Bór Komorowski, oceniali, że walki zostaną przeprowadzone szybko i potrwają zaledwie kilka dni, w rzeczywistości trwały aż 63 dni. Flaga Powstania Warszawskiego Powstanie Warszawskie, J. Jaśkiewicz Strona 3

Na początku był entuzjazm i radość, że wyzwala się stolicę Polski. Potem narastała świadomość, że Niemców nie uda się pokonać, że miasto umrze, że pozostaje tylko jedno - drogo sprzedać swoje życie. Powstanie Warszawskie, J. Jaśkiewicz Strona 4

Brak odpowiedniej ilości broni i amunicji był największą słabością polskich oddziałów. Żołnierzom AK brakowało w szczególności efektywnej broni przeciwpancernej, której rolę pełnić musiały w tej sytuacji butelki zapalające („koktajle Mołotowa”), granaty przeciwpancerne uzbrojone były lub nieliczne również granatniki oddziały przeciwpancerne. wystawione przez Niedostatecznie pozostałe organizacje konspiracyjne. Powstanie Warszawskie, J. Jaśkiewicz Strona 5

Harcerska Poczta Polowa została zorganizowana formalnie 4 sierpnia 1944 r. przez harcerzy Zawiszy Szarych Szeregów, działająca na terenie Warszawy w czasie Powstania Warszawskiego. Zawiszacy z Harcerskiej Poczty Polowej Powstanie Warszawskie, J. Jaśkiewicz Strona 6

Kauczukowa pieczęć urzędu Warszawa Śródmieście-Południe używana w dniach 1020 sierpnia 1944 roku. Powstańcy wydawali własne znaczki poczty polowej. Powstanie Warszawskie, J. Jaśkiewicz Strona 7

Na wieść o wybuchu Powstania Hitler wydał Reichsführerowi-SS Himmlerowi oraz szefowi sztabu generalnego Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych (OKH), generałowi Heinzowi Guderianowi ustny rozkaz zrównania Warszawy z ziemią i wymordowania wszystkich jej mieszkańców Zgodnie z relacją SS- Obergruppenführera Ericha von dem Bach-Zelewskiego, którego mianowano dowódcą sił wyznaczonych do stłumienia powstania, rozkaz brzmiał następująco: „Każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy”. Powstanie Warszawskie, J. Jaśkiewicz Strona 8

Przymusowe wypędzenia ludności Warszawy trwało od pierwszych dni Powstania. Warszawiacy zamieszkujący opanowane przez Niemców dzielnice miasta byli zmuszani do opuszczenia swoich domów. Powstanie Warszawskie, J. Jaśkiewicz Strona 9

Wygląd Warszawy po upadku Powstania Zapraszam do obejrzenia filmu pt. Miasto ruin, The City of Ruins: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Vx3aGiurRbQ Powstanie Warszawskie, J. Jaśkiewicz Strona 10

Ruiny Zamku Królewskiego Po wyzwoleniu wielu warszawiaków nie miało do czego wracać. Ich domy nadawały się tylko do wyburzenia. Powstanie Warszawskie, J. Jaśkiewicz Strona 11

PODSUMOWANIE Do dziś nie wiadomo, ile pochłonęło ofiar. Prawdopodobnie w czasie walk i egzekucji ulicznych zginęło około 200 tysięcy osób. Szacuje się że straty po stronie polskiej wyniosły około 10 tys. zabitych i 7 tys. zaginionych, 5 tys. rannych żołnierzy oraz od 120 do 200 tysięcy ofiar spośród ludności cywilnej. Wśród Niemców było 10 tys. zabitych, 7 tys. zaginionych, 9 tys. rannych żołnierzy oraz 300 zniszczonych czołgów i samochodów pancernych. Istotną rolę jeśli chodzi o działania zbrojne odegrał Tadeusz Bór Komorowski. Dziś śladem po tych działaniach jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego jest najpopularniejszym warszawskim muzeum. Powstanie Warszawskie, J. Jaśkiewicz Strona 12

ŹRÓDŁA: http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_warszawskie http://www.dobroni.pl/wojna,powstanie-warszawskie,10198 http://portalwiedzy.onet.pl/26305,,,,powstanie_warszawskie,haslo.html http://pl.wikipedia.org/wiki/Harcerska_Poczta_Polowa http://www.info-pc.home.pl/whatfor/baza/hpp.htm http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyp%C4%99dzenie_ludno%C5%9Bci_Warszawy World War Two: our shared history SP 9 Dzierżoniów, Poland Powstanie Warszawskie, J. Jaśkiewicz Strona 13

Add a comment

Related pages

Powstanie Parszawskie - Documents

1. Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku o godz. 17.00 tzw. godz. „W” i trwało do 3 października 1944 r. Było…
Read more

POWSTANIE W ARSZAWSKIE - Documents

POWSTANIE W ARSZAWSKIE. - PowerPoint ... Powstanie Parszawskie 1. Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku o godz. 17.00 tzw. godz ...
Read more