Positive Thinking - Change Yourself

50 %
50 %
Information about Positive Thinking - Change Yourself

Published on November 21, 2007

Author: ongdong

Source: slideshare.net

Nghệ thuật sống Hạnh phúc & Thành đạt Thay đổi Ts. Phan Quốc Việt Ths. Nguyễn Huy Hoàng

Thay đổi là cái duy nhất không thay đổi

Nếu ta cứ tiếp tục suy nghĩ và hành động như cũ, ta sẽ tiếp tục nhận được kết quả như cũ.

Hãy thay đổi để Hạnh phúc & thành công!

Thay đổi: Ai? Cái gì?

Làm thế nào để thành công? ASK Kiến thức ( K nowledge) Kỹ năng ( S kills) Thái độ ( A ttitude)

Nhiệt tình

Người thành công không cố để biết nhiều mà thực hiện ngay điều mình biết.

Cơ chế Nghiện

Thăng bằng

Cân bằng

Hài hoà

Não: 3 trong 1 Não người (vỏ não) Não thú Não bò sát

Não người (vỏ não)

Não thú

Não bò sát

Não thú Trung khu cảm xúc Điều tiết hoóc-môn Quản lý giấc ngủ

Trung khu cảm xúc

Điều tiết hoóc-môn

Quản lý giấc ngủ

 

Đồng hồ sinh học

Thăng bằng ngược

Thần dược cuộc sống Đặt chuẩn mực Tạo thói quen

Đặt chuẩn mực

Tạo thói quen

Văn ôn Võ luyện

Có công mài sắt Có ngày nên kim

Trăm hay không bằng tay quen

Nghĩ là tốt Không nghĩ mới tuyệt vời

Tiềm thức Hành vi Thói quen Tính cách Vận mệnh

Hệ chuẩn Hành vi Thói quen Văn hoá Sự nghiệp

Lặp lại là nhanh nhất

Kế thừa tạo Dư thừa

Sáng tạo Xe đạp?

Lãnh đạo là Tạo thói quen

I S O

Quy trình Quy trình Quy trình

Thói quen Quy trình Công cụ

Tiền nhân lấy việc làm đều là cơ sở để thành Thánh Phương Đông

Thiên tài chỉ là sự làm đều và thông minh trên trung bình. Phương Tây

Thiên tài của thánh Thánh của thiên tài

Ta tạo ra thói quen & Thói quen tạo ra ta

 

Làm việc tốt mới – rất dễ Tạo thói quen tốt mới – rất khó Bỏ thói quen xấu – rất khó Mắc lại thói quen xấu – rất dễ

Một nghề thì sống Đống nghề thì chết

Nhất nghệ tinh Nhất thân vinh

Một nghề cho chín Còn hơn chín nghề

Quý hồ tinh bất quý hồ đa

Viết tạo nên suy nghĩ Suy nghĩ tạo ra hình ảnh Hình ảnh tạo nên cảm nhận Cảm nhận dẫn đến hành động Hành động tạo ra kết quả

Thói quen tích cực là sức bật cuộc đời

Lãnh đạo là Tạo thói quen

Tiềm năng của ta Tiềm năng của ta Cover

CÙNG NHAU BỐC CHÁY BỪNG TỎA SÁNG

Luôn cùng nhau tiến bộ là tuyệt vời. Phan Quốc Việt

Mong được luôn hợp tác để cùng các anh/chị tuyệt vời hơn!

Tâm Việt Group 347 Đội Cấn, HN Tel: 762 8758 [email_address] www.tamviet.edu.vn

Add a comment

Related pages

The Power of Positive Thinking and Attitude

The power of positive thinking is vital for success. Positive thinking and attitude create happiness and success. Find here instructions and advice.
Read more

How to Think Positively (with Pictures) - wikiHow

How to Think Positively. Having a positive ... Give yourself time to change. ... Sometimes worrying about the past or the future hinders positive thinking.
Read more

How To: Change Yourself in Positive Ways | SUCCESS

Change is hard. Really hard. You ... How To: Change Yourself in Positive Ways. Step 1: ... Positive Thinking. Why Your Attitude Is Everything. Plus, ...
Read more

POSITIVE THINKING,In a Negative World.Change Your Life ...

POSITIVE THINKING IN A NEGATIVE WORLD This Book Goes Straight To The Core Of Positive Thinking And Gives You All The Tools You Need To Change Your Life ...
Read more

Positive thinking: Reduce stress by eliminating negative ...

Positive thinking: Stop negative self-talk to reduce stress. Positive thinking helps with stress management and can even improve your health. Practice ...
Read more

The Power of Positive Thinking | Positive Thoughts

The Power of Positive Thinking: 22 PositiveThoughts to change the ... You have done it to yourself or seen ... Believe in the the power of positive thinking.
Read more

2 Ways Positive Thinking Can Change Your Life | Inc.com

2 Ways Positive Thinking Can Change ... we can change our own thinking about ... the way you think about yourself-and change the path ...
Read more

Positive Thinking - Stress Management Training from ...

Ask yourself whether the thought ... You can then use Positive Thinking to create positive ... I stop action and intentionally change my thoughts to be ...
Read more

Positive Thinking: Changing Your Life Through Positive ...

Positive thinking can change us ... Changing Your Life Through Positive Thinking has the answers you need about how you can empower yourself and ...
Read more

Affirmations for Positive Thinking

Positive thinking - apply the power of positive thinking to improve health, reduce stress and enjoy life. Exercises provided
Read more