Posesivos galego

50 %
50 %
Information about Posesivos galego

Published on September 28, 2015

Author: charlottegl77

Source: slideshare.net

1.   http://prohibidononfalar.blogspot.com.es/             Os posesivos indican QUEN POSÚE ou A QUEN LLE PERTENCE o designado polo substantivo. Son os seguintes: SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. 1ª PERSOA meu miña meus miñas noso nosa nosos nosas 2ª PERSOA teu túa teus túas voso vosa vosos vosas 3ª PERSOA seu súa seus súas seu súa seus súas           Os seus amigos As vosas mans

Add a comment

Related pages

Posesivo en galego: exercicios

Imaxe: Padre Sarmiento, Ilustrado galego. Anxo González Guerra // Vitoria Ogando Valcárcel -ogalego.eu // ogalego.gal. POSESIVO. 1.-
Read more

Curso de lingua galega/Os determinantes/O posesivo - Wikibooks

Os determinantes posesivos acompañan un nome ... Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ...
Read more

Os posesivos galegos - Wikipedia, a enciclopedia libre

Ir ao índice do Curso de lingua galega. Tamén pode consultar a Normativa oficial do galego. Os determinantes posesivos acompañan un nome e indican ...
Read more

Curso de lingua galega/Os determinantes/O indefinido ...

En galego, esta forma non pode aparecer tras negación. Nese caso empregaremos NINGÚN: *Escribinlle sen resultado algún > Escribinlle sen resultado ningún.
Read more

Indice: exercicios de galego en ogalego.eu - edu.xunta.es

Libros en galego: lecturas recomendadas de 12 a 18 anos e máis Textos literarios galegos comentados Morfoloxía: exercicios
Read more

Exercicios sobre demostrativos e posesivos

DEMOSTRATIVOS E POSESIVOS. Bloque 1; Cadro demostrativos; Clasificar posesivos; Marcar demostrativos e posesivos; Contraccións; Corrixir erros; Funcións ...
Read more

demostrativos_e_posesivos.lim

<= índice => 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7
Read more

Normativa oficial do galego - Pronomes - Wikipedia, a ...

Posesivos O paradigma dos pronomes ... No galego moderno coexisten tres paradigmas de demostrativos, con distribución xeográfica propia cada un deles, ...
Read more

Moradías do vento: OS POSESIVOS

Analiza todos os posesivos e demostrativos do texto indicando se teñen valor pronominal ou son deteminantes e ... "Dragal" triloxía de Elena Gallego;
Read more

espazoAbalar : Os determinantes - edu.xunta.es

GALEGO; CASTELLANO ; Ayudas de búsqueda . Buscar en título: Desde: Hasta: Idioma ...
Read more