Portes Obertes Inf Prim 07 08 1a

50 %
50 %
Information about Portes Obertes Inf Prim 07 08 1a

Published on March 16, 2008

Author: JMS

Source: slideshare.net

Description

PresentaciĂł Jornada PORTES OBERTES Infantil-PrimĂ ria 0809

PORTES OBERTES – MARÇ 08 PORTES OBERTES Col·legi VERGE DE LA SALUT

PORTES OBERTES – MARÇ 08 CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL CENTRE

PORTES OBERTES – MARÇ 08 QUI SOM SOM UN CENTRE PRIVAT CONCERTAT INTEGRAT E. Infantil: 3 – 6 anys E. Primària: 6 - 12 anys ESO: 12 – 16 anys Batxillerat: 16 – 18 anys Tots els nivells educatius Creat per la Congregació “SAN PEDRO ad VÍNCULA” Adherit a la fundació “Escola Cristiana de Catalunya”

E. Infantil: 3 – 6 anys

E. PrimĂ ria: 6 - 12 anys

ESO: 12 – 16 anys

Batxillerat: 16 – 18 anys

Tots els nivells educatius

Creat per la CongregaciĂł

“SAN PEDRO ad VÍNCULA”

Adherit a la fundaciĂł

“Escola Cristiana de Catalunya”

EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU ES BASA EN: Una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món. El desenvolupament dels valors de la convivència, el respecte, la confiança, la responsabilitat i la llibertat. Les arrels de la realitat cultural, social i humana del nostre entorn. PORTES OBERTES – MARÇ 08

Una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món.

El desenvolupament dels valors de la convivència, el respecte, la confiança, la responsabilitat i la llibertat.

Les arrels de la realitat cultural, social i humana del nostre entorn.

OFERIM ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES Són organitzades per inciativa de l’escola , formen part del projecte educatiu i es desen-volupen en l’horari general de l’alumnat. PORTES OBERTES – MARÇ 08 Tallers Natació de P4 a 3r Anglès a P3,P4 i P5 Informàtica

Són organitzades per inciativa de l’escola , formen part del projecte educatiu i es desen-volupen en l’horari general de l’alumnat.

OFERIM ACTIVITATS EXTRAESCOLARS Són organitzades conjuntament pel centre i l’AMPA. Són voluntàries i es realitzen fora de l’horari general de l’alumnat. PORTES OBERTES – MARÇ 08 Festes tradicionals Final de curs Esports

SĂłn organitzades conjuntament pel centre

i l’AMPA.

Són voluntàries i es realitzen fora de l’horari general de l’alumnat.

ALTRES SERVEIS Menjador amb cuina pròpia i atenció als migpensionistes. Acollida de 8 a 9 del matí per a Infantil i Primària. PORTES OBERTES – MARÇ 08 Casal d’estiu a finals de juny fins a finals de juliol i els primers dies de setembre. Venda de llibres i material escolar.

Menjador amb cuina pròpia i atenció als migpensionistes.

Acollida de 8 a 9 del matĂ­ per a Infantil i PrimĂ ria.

Casal d’estiu a finals de juny fins a finals de juliol i els primers dies de setembre.

Venda de llibres i material escolar.

PORTES OBERTES – MARÇ 08 CARACTERÍSTIQUES GENERALS D'INFANTIL I PRIMÀRIA

PORTES OBERTES – MARÇ 08 La tutora acompanya al grup durant P3 i P4 P3 rep una atenció especial Des de P3 fan psicomotricitat A P4 es comença la natació A P3 s’inicia la llengua anglesa EDUCACIÓ INFANTIL P3 P4 P5

La tutora acompanya al grup durant P3 i P4

P3 rep una atenciĂł especial

Des de P3 fan psicomotricitat

A P4 es comença la natació

A P3 s’inicia la llengua anglesa

Accés específic a l’escola Patis independents Menjador i sala de descans per a P3 Sala de psicomotricitat PORTES OBERTES – MARÇ 08 Disposa de: EDUCACIÓ INFANTIL P3 P4 P5

Accés específic a l’escola

Patis independents

Menjador i

sala de descans per a P3

Sala de psicomotricitat

PORTES OBERTES – MARÇ 08 Hi ha professors/es especialistes: religió, música, educació especial, informàtica, educació física, anglès Continua la natació fins a 3r. A 4t es comencen les classes d’informàtica. S’utilitzen les aules multimèdia com un recurs més per a recolzar els treballs d’aula. PRIMÀRIA Cicle Inicial (6/8 anys) Cicle Mitjà (8/10 anys) Cicle Superior (10/12 anys)

Hi ha professors/es especialistes: religiĂł, mĂşsica,

educació especial, informàtica, educació física, anglès

Continua la nataciĂł fins a 3r.

A 4t es comencen les classes d’informàtica.

S’utilitzen les aules multimèdia com un recurs més per

a recolzar els treballs d’aula.

PORTES OBERTES – MARÇ 08 sortides COLÒNIES VIATGE ESPECIAL SORTIDES ESTUDI SORTIDES

PORTES OBERTES – MARÇ 08 ♦ Reunions generals: Donar a conèixer les característiques i el funcionament de l’escola i dels cicles. ♦ Entrevistes tutorials: Comentar l’evolució, el progrés i les necessitats dels alumnes. ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Projecte Educatiu de Centre Línia Pedagògica Metodologia Atenció a la diversitat TIC (Tecnologia de la informació i de la comunicació) FEAC (Família Escola Acció Compartida) PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Línia Pedagògica

Metodologia

AtenciĂł a la diversitat

TIC (Tecnologia de la informaciĂł i de la comunicaciĂł)

FEAC (FamĂ­lia Escola AcciĂł Compartida)

LÍNIA PEDAGÒGICA PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE BONES MANERES SINCERITAT ESFORÇ AJUDA TOLERÀNCIA RESPECTE CURRÍCULUM

LÍNIA PEDAGÒGICA Habilitats referents a les Competències Bàsiques personals i de convivència Organitzar-se la feina Escoltar Saber explicar els conceptes treballats Compartir i analitzar els resultats de la feina Treballar individualment Treballar en grup Saber autoavaluar-se Habilitats referents a les Competències Bàsiques metodològiques i de comunicació Llegir Expressar-se Calcular Resoldre problemes Experimentar Buscar, analitzar, organitzar i interpretar informació memoritzar Assolir unes bones Competències Bàsiques per poder afrontar la vida i els nous coneixements. PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Organitzar-se la feina

Escoltar

Saber explicar els conceptes treballats

Compartir i analitzar els resultats de la feina

Treballar individualment

Treballar en grup

Saber autoavaluar-se

Llegir

Expressar-se

Calcular

Resoldre problemes

Experimentar

Buscar, analitzar, organitzar i interpretar informaciĂł

memoritzar

METODOLOGIA ES BASA EN: L’experimentació i manipulació L’alternança del treball individual i en equip L’atenció de la diversitat L’ús dels mitjans audiovisuals i informàtics Participar en activitats d’entitats educatives i culturals PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

L’experimentació i manipulació

L’alternança del treball individual i en equip

L’atenció de la diversitat

L’ús dels mitjans audiovisuals i informàtics

Participar en activitats d’entitats educatives i culturals

Respectar el ritme de cada nen Tenir en compte les necessitats individuals Detectar i prevenir possibles alumnes amb dificultats ATENCIĂ“ A LA DIVERSITAT PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE OBJECTIUS:

Respectar el ritme de cada nen

Tenir en compte les necessitats individuals

Detectar i prevenir possibles alumnes amb dificultats

ES REFORCEN Activitats de desenvolupament personal: - Integració a la nova escola (P3) - Hàbits d’autonomia personal La lectoescriptura. Activitats d’aprenentatge concretes ATENCIÓ A LA DIVERSITAT -INFANTIL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

ES REFORCEN

Activitats de desenvolupament personal:

- IntegraciĂł a la nova escola (P3)

- Hàbits d’autonomia personal

La lectoescriptura.

Activitats d’aprenentatge concretes

Realitzant tallers Dividint la classe en grups heterogenis Formant grups reduïts Reforçant l’activitat dins l’aula Es reforcen les llengües i les matemàtiques: ATENCIÓ A LA DIVERSITAT -PRIMÀRIA PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Realitzant tallers

Dividint la classe en grups heterogenis

Formant grups reduĂŻts

Reforçant l’activitat dins l’aula

♦ Format per: ● Una mestra d’educació especial ● Psicopedagoga d’Educació Secundària Obligatòria ♦ Atén els alumnes amb NEE (Necessitats Educatives Especials) ♦ La mestra d’educació especial + la tutora concreten estratègies per ajudar a progressar a l’alumne ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Departament d’assessorament pedagògic EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic): PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE ♦ És un servei del departament d’educació ♦ Fa un seguiment dels alumnes amb NEE ♦ Atén aquells nens amb més dificultats

♦ És un servei del departament d’educació

♦ Fa un seguiment dels alumnes amb NEE

♦ Atén aquells nens amb més dificultats

Tecnologia de la Informació i la Comunicació TIC: PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE Les activitats d’ensenyament-aprenentatge Les relacions entre els diferents membres de la nostra comunitat educativa: Web: www.vergesalut.com Mail: [email_address] Forma part del nostre Projecte Educatiu de Centre Integrat a:

Les activitats d’ensenyament-aprenentatge

Les relacions entre els diferents membres de la nostra comunitat educativa:

Web: www.vergesalut.com

Mail: [email_address]

És un programa que facilita el diàleg i l’entesa entre els pares - mares i els educadors de l’escola. Grup de primària PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE FEAC: F amília E scola A cció C ompartida

♦ Són grups de pares-mares i mestres. ♦ A partir d’un tema educatiu, s’obre un diàleg. ♦ Es comparteixen opinions, vivències, dubtes... ♦ Es realitzen 5 trobades durant el curs + 1 festiva. S’ofereixen conferències, organitzades per la direcció i l'associació de pares i mares. PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE FEAC: F amília E scola A cció C ompartida

Add a comment

Related presentations

Related pages

DIA DE LA PAU - mdpastor.info

Jornada de portes obertes 3 ... 07, dimarts 4t i 5è Prim. Sortida a Cosmocaixa (Barcelona). ... Inf i Prim Portem l’esmorzar ...
Read more

Pla Anual de Centre Arrels-Blanquerna 13-14 by Escoles ...

Pla Anual de Centre 2013-2014 de l'escola Arrels-Blanquerna de Badalona. Per més informació: www.escolesarrels.com | Issuu is a digital publishing ...
Read more

seuelectronica.diba.cat

11736.07. 12604.08. 180. 7929.09. 3155. 7146. 1125. 30585.15. 45877.72. 300. 360. 567. 750. 3060. 500. 1044. ... 34639.08. 465.3. 63198.71. 94798.06. 5395 ...
Read more

seuelectronica.diba.cat

30969.07. 46453.61. 1000. 1000. 1334. 1950. 2000. 2000. 2000. 2186. 2863.5. 3000. 3000. 3600. 4954. 5000. 6000. ... 4380.08. 8356. 11459.29. 12357. 32000 ...
Read more