Populacija

60 %
40 %
Information about Populacija
Education

Published on March 7, 2014

Author: enchi88

Source: slideshare.net

Description

Veoma slikovita prezentacija koja će vam pomoći da shvatite šta je populacija i zašto je važno da ona postoji.

Populacija

• Већина живих бића живи у групама.

• Већина популација је међусобно повезана

Острвске популације-изоловане

ПОПУЛАЦИЈА • Група јединки исте врсте која живи на истом простору у исто време и међусобно се укрштају тј разможавају и дају плодно потомство.

• Јединке неке популације међусобно се разликују иако припадају истој врсти.

Da ponovimo 1. Populacija je: a. Grupa jedinki različitih vrsta koje žive na istom prostoru u isto vreme i razmnožavaju se b. Grupa jedinki iste vrste koje žive na istom prostoru u različito vremen i razmnožavaju se c. Grupa jedinki iste vrste koje žive na istom prostoru u isto vreme i razmnožavaju se

Da ponovimo 1. Populacija je: a. Grupa jedinki različitih vrsta koje žive na istom prostoru u isto vreme i razmnožavaju se b. Grupa jedinki iste vrste koje žive na istom prostoru u različito vremen i razmnožavaju se c. Grupa jedinki iste vrste koje žive na istom prostoru u isto vreme i razmnožavaju se

2. Populacije različitih vrsta su međusobno izolovane. a) Tačno b) Netačno

2. Populacije različitih vrsta su međusobno izolovane. a) Tačno b) Netačno

Primeri

3. Skup populacija različitih vrsta naziva se: a) Biotop b) Biocenoza c) Ekosistem

3. Skup populacija različitih vrsta naziva se: a) Biotop b) Biocenoza c) Ekosistem

4. Kakteristike populacije su: a) brojnost, gustina, polna i uzrasna struktura b) Mortalitet, natalitet, prostorni raspored c) Tačno je i a i b

4. Kakteristike populacije su: a) brojnost, gustina, polna i uzrasna struktura b) Mortalitet, natalitet, prostorni raspored c) Tačno je i a i b

5. Koje od pomenutih kombinacija vrsta imaju malu brojnost i gustinu populacije? a) Beli medved, gazele, zebre, morske kornjače b) Panda, morske kornjače, beli medved, kit, tune c) Beli medved, panda, morske kornjače, kit

5. Koje od pomenutih kombinacija vrsta imaju malu brojnost i gustinu populacije? a) Beli medved, gazele, zebre, morske kornjače b) Panda, morske kornjače, beli medved, kit, tune c) Beli medved, panda, morske kornjače, kit

6. Raspored jedinki jedne popualcije na staništu koje je ujednačeno povoljno je? a) Grupni b) Neravnomeran c) Ravnomeran

6. Raspored jedinki jedne popualcije na staništu koje je ujednačeno povoljno je? a) Grupni b) Neravnomeran c) Ravnomeran

7. Čime se sve reguliše brojnost populacije? a) Natalitetom b) Mortalitetom i naralitetom c) Migracijama d) Mortalitetom, natalitetom i migracijama e) Uslovima na staništu f) Sve navedeno

7. Čime se sve reguliše brojnost populacije? a) Natalitetom b) Mortalitetom i naralitetom c) Migracijama d) Mortalitetom, natalitetom i migracijama e) Uslovima na staništu f) Sve navedeno

8. Kompleks ekoloških faktora (abiotičkih i biotičkih) koji regulišu brojnost populacije naziva se: a) Mortalitet b) Natalitet c) Otpor sredine d) migracija

8. Kompleks ekoloških faktora (abiotičkih i biotičkih) koji regulišu brojnost populacije naziva se: a) Mortalitet b) Natalitet c) Otpor sredine d) migracija

1. Koliko ukupno ima jedinski crvene deteline na parceli? 2. Kolika je gustina populacije crvene deteline (broj jedinski po jedinici površine)? 8 8:36=0.22

 Na kraju prethodne sezone populacija zečeva je brojala 25 jedinki. Ako je ove sezone natalitet bio 28, mortalitet 7, doseljavanje 4 a iseljavanje 2, Za koliko se povećala brojnost populacije u odnosu na prethodnu godinu ?  Broj zečeva 25+28-7+4-2=48  Brojnost se povećala za 23 jedinke.

 Na jednoj livadi su izbrojane jedinke maslačka. U prvom m2 izbrojano je 13, u drugom 17, u trećem 18, u četvrtom 11 i u petom 16. Kolika je gustina populacije maslačka na 1m2?  Brojnost populacije maslačka 13+17+18+11+16=75 na 5 m2 Gustina populacije maslačka na 1 m2 75: 5= 15

Koji tip prostornog rasporeda populacije je zastupljen kod pingvina? Ravnomeran

Koji tip prostornog rasporeda populacije je zastupljen kod maslačka? Neravnomeran

Koji tip prostornog rasporeda populacije je zastupljen kod riba sa slike? Grupni

Add a comment

Related presentations

Related pages

Populacija (biologija) - Wikipedija

Populacija u biologiji je grupa jedinki iste vrste koja nastanjuje određeni prostor i može se međusobno razmožavati i imati podmladak. U prirodnim se ...
Read more

Populacija (biologija) - Wikipedija, prosta enciklopedija

Populacija je v biologiji skupina organizmov iste vrste, ki zasedajo nek prostor v nekem času. Populacije organizmov, ki se razmnožujejo spolno, lahko ...
Read more

Populacija (biologija) - Wikipedia, slobodna enciklopedija

Populacija je grupa jedinki iste vrste koja naseljava određeni prostor i mogu međusobno da se razmnožavaju dajući potomstvo. U prirodnim uslovima retko ...
Read more

Populacija - Wikipedia

Populacija (lat. populus: narod) je osnovna biološka jedinica grupne promjenljivosti – prirodni oblik postojanja praktično svih vrsta živih bića i ...
Read more

Populacija - Wikipedija

Populacija može značiti: populacija (biologija), u biologiji, ukupnost jedinki određene vrste (životinje i biljke) u više uzastopnih generacija koje ...
Read more

Ekologija populacije - Wikipedija, prosta enciklopedija

Izrazi, uporabljeni za opis naravnih skupin posameznikov v ekoloških študijah; Termin Definicija; Populacija vrst: Vsi posamezniki. Metapopulacija ...
Read more

Stanovništvo (biologija) - Wikipedia

Stanovništvo ili ljudska populacija je vremenski i prostorno omeđena grupa reproduktivno i socijalno povezanih individua koje mogu imati podmladak.
Read more

populacija - Wiktionary

singular plural; nominative: populacija: populacije: genitive: populacije: populacija: dative: populaciji: populacijama: accusative: populaciju: populacije ...
Read more

Populacija u BiH genski bliža hrvatskoj i makedonskoj, a ...

Bosansko-hercegovačka populacija genski je bliska hrvatskoj i makedonskoj, a od turske se poprilično razlikuje. Turci su bliži populaciji Libanona i ...
Read more