Ponència ACCIÓ 19 de febrer de 2014

50 %
50 %
Information about Ponència ACCIÓ 19 de febrer de 2014
Business & Mgmt

Published on February 20, 2014

Author: empresaenxarxa

Source: slideshare.net

Acord entitat Actuacions acreditada amb entitats ENAC sectorials Tallers Xerrada Xerrada temàtics genèrica sectorial Certificat contingut de Web ACC1Ó projectes - MINECO Servei Pilot per la aplicació dels incentius fiscals Bústia Help Desk* Guia de contractes de TT per aplicar Patent-Box 4.- Servei INNOVA

Entitat Persona de contacte ACIE Càrrec Telèfon contacte Correu electrònic Certificacions acreditades AGENCIA DE CERTIFICACIÓN Veronica Garcia EN INNOVACIÓN ESPAÑOLA, S.L.U. AENOR ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE Eva Subirà NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN (AENOR) Coordinadora 914 262 425 departamento comercial. vgarcia@acie.com.es Directora General Delegació Catalunya catalunya@aenor.es CCM SERVICIO DE CERTIFICACIÓN Jesus Escudero DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID Responsable certifcacion 915384926 I+D+i certificacion@camaramadrid.es * Projectes D'R+D+i (contingut i primera execució) SGS SGS ICS IBERICA, S.A.U. Director Comercial Catalunya jordi.periz@sgs.com * Projectes D'R+D+i (contingut i primera execució, mostraris) TÜV TÜV RHEINLAND IBERICA Enric Nebot INSPECTION, CERTIFICATION & TESTING, S.A. enric.nebot@es.tuv.com * Projectes D'R+D+i (Ex ante, contingut i primera execució, seguiment, mostraris) Jordi Periz Ferrer 93 229 29 29 93 269 78 30 Responsable certificación 93 4781131 I+D+i * Projectes D'R+D+i (ex-ante; contingut i primera execució; seguiment, mostraris) * Investigadors dedicats en exclusiva a R+D (1) * Projectes D'R+D+i (ex-ante; contingut i primera execució; seguiment, mostraris) * Investigadors dedicats en exclusiva a R+D (1) (1) Vàlida per la aplicació de 17% addicional personal amb dedicació exclusiva a activitats R+D

     

        *A través d’entitats acreditades ENAC

Serveis de suport :      

 

 

SERVEI INNOVA (orientació i assessorament especialitzat a l’empresa) ACCIÓ ofereix a l’empresa un conjunt de serveis d’orientació i assessorament especialitzat de suport a la innovació amb una visió internacional i que s’estructuren en els quatre àmbits següents: Suport a l’empresa per solucionar els seus reptes o problemes tecnològics. Col·laboració Suport a l’empresa per ajudar a trobar proveïdors o socis per a demandes tecnològiques concretes, reptes o problemes tecnològics. Gestió Suport a l’empresa a conèixer com millorar qualsevol etapa del procés d’innovació intern, metodologia concreta de gestió o instrument vinculat al procés d’Innovació. • Vigilància tecnològica • Estat de l’art de tecnologies • Informació sobre tendències tecnològiques • Identificació d’oportunitats tecnològiques internacionals • Valorització tecnològica • Cerca proveïdors tecnològics • Cerca de socis o aliats • Serveis de dinamització de la innovació (comunitats tecnològiques, missions, networking, etc.) • Serveis de suport a la innovació en mercats internacionals (Centres de promoció de negocis Internacionals d’’ACCIÓ) • Gestió de la Innovació a l’empresa • Identificació de capacitats tecnològiques de l’empresa i oportunitats de negoci • Capacitació sobre metodologies i processos (vigilància tecnològica, priorització de projectes, transferència tecnològica, preparació acords de consorcis, IPR, etc.) • Formació en gestió de projectes internacionals • Accés a processos de Compra Pública Innovadora • Aplicació de les Deduccions Fiscals a la Innovació (Lobbying , H2020, accés a mercats innovadors, etc.) Tecnologia • Deduccions fiscals a la innovació • Cerca de socis i tecnòlegs pel projecte • Cessió, venda i explotació de resultats de projectes Internacionalització de la innovació Suport al desenvolupament de projectes de R+D, innovació, valorització, etc. I acompanyament en les seves diferents etapes. • Estructuració tècnica de projectes • Assessorament legal (acords de consorci, propietat intel·lectual...) • Cerca de finançament nacional i internacional TECNIO Projecte Serveis prestats per atendre les necessitats de l’empresa ( suport a la investigació industrial i en transferència tecnològica) Necessitats empresa

   

Servei d’Informació Empresarial 934 767 206 Info.accio@gencat.cat Barcelona Tel. 934 767 200 Info.accio@gencat.cat Lleida Tel. 973 243 355 Lleida.accio@gencat.cat Catalunya Central Tel. 936 930 209 Manresa.accio@gencat.cat Tarragona Tel. 977 251 717 Tarragona.accio@gencat.cat Girona Tel. 872 975 991 Girona.accio@gencat.cat Terres de l’Ebre Tel. 977 449 333 Terresebre.accio@gencat.cat

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

La Catalunya diversa 1714 - 2014 - YouTube

Dijous 13 de febrer de 2014, l'Espai Avinyó va acollir la conferència "La Catalunya diversa 1714-2014", ... BCN Acció Intercultural 306 views.
Read more

CONGRÉS NACIONAL EXTRAORDINARI - 22 de febrer de 2014 ...

... Nacional Extraordinari amb una ponència única ... el dissabte 22 de febrer de 2014. ... 19 de Febrer, 2014 És un congrés per ...
Read more

Ple 17 de febrer de 2014 - upc.edu

Ple 17 de febrer de 2014 ... La Comissió de Personal i Acció Social del Consell de Govern, ... de 19 de febrer, ...
Read more

AccióUAB!

Serà el proper dimecres 19 de febrer a les 13h a la ... Aquest dimarts 11 de febrer, Acció UAB i la Fundació ... Comissió del Reglament i Ponència 4.
Read more

Agenda ACCIÓ. Activitats per a empreses i professionals

Dilluns, 3 de febrer de 2014: Destaquem ... Reunions amb directors d'ACCIÓ : 06/02/14 ... 18-19/02/14 Mission for Growth
Read more

Ponència sobre l'LCSP | COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA

Ponència sobre l'LCSP. El dijous 13 de febrer a les 19.30 h es durà a terme a la sala d'actes del Col·legi d'Arquitectes a Tarragona la ... 10/02/2014 ...
Read more