Polské potraviny zpráva z výzkumu v2 (2)

50 %
50 %
Information about Polské potraviny zpráva z výzkumu v2 (2)
Marketing

Published on March 7, 2014

Author: MarketingSalesMedia

Source: slideshare.net

Description

Výzkum na téma vnímání polských výrobků českými spotřebiteli - kvalita potravin, nápojů a dalšího zboží, důvěra v polské výrobky.

Polské výrobky Postoj veřejnosti ÚNOR 2014

Metodika a definice cílových skupin

METODIKA OKRUH POPIS Metodika sběru dat CATI Typologie výzkumu Kvantitativní šetření Cíl výzkumu Analýza trhu Velikost vzorku Definice cílové skupiny Zjistit postoj české veřejnosti k polským výrobkům 1000 respondentů Reprezentativní populace ČR 18+ Délka dotazníku max. 5 minut Metodika výběru respondentů Kombinace kvótního a náhodného výběru (kvóty na pohlaví, věk, vzdělání, region a velikost místa bydliště - reprezentativní vzorek) Období sběru dat 11.2.-17.2.2014

PRIMÁRNÍ CÍLOVÁ SKUPINA VÝZKUMU Populace ČR 18+ Pohlaví Reprezentativní výběr dle: Muž 49% Žena 51% Věku Analýza trhu Pohlaví Vzdělání Regionu Velikosti místa bydliště 56 let a více 32% Věk 18 až 35 let 32% 36 až 55 let 36% VŠ nebo VOŠ 13% SŠ s maturito u 34% Vzdělání ZŠ a nižší 15% SŠ bez maturity nebo vyučen 38% Region Morava 35% Praha 12% Čechy 53%

Hlavní závěry

HLAVNÍ ZÁVĚRY Češi se nejčastěji zajímají o zemi původu u potravin – alespoň občas se o zemi původu u potravin zajímá 83 % populace. Jen polovina populace (51 %) se alespoň občas zajímá o zemi původu u alkoholu. Nejméně pak lidé řeší zemi původu u nábytku (27 %). Lidé, kteří se zajímají o zemi původu potravin, nejčastěji sledují původ masa uzenin nebo mléka a mléčných výrobků. Obecně Češi za nejrizikovější potraviny považují uzeniny (72 %) a maso (66 %). Jako nejméně rizikové považují pečivo (24 %). 30 % české populace si myslí, že jsou polské výrobky obecně nekvalitní, zdraví nebezpečné, závadné nebo rizikové. Téměř všichni, kteří považují polské výrobky obecně za nekvalitní, považují za nekvalitní polské potraviny (97 %). 21 % české populace se záměrně vyhýbá veškerému polskému zboží . Alespoň některému polskému zboží se vyhýbá 37 % Čechů. 30 % Čechů deklaruje, že se polskému zboží záměrně nevyhýbá. 34 % Čechů se záměrně vyhýbá polským potravinám, a to hlavně kvůli souvisejícím kauzám, o kterých se dozvěděli z médií. 45 % Čechu by nekoupilo špičkové zboží, u kterého by se dozvědělo, že je polského původu.

Výsledky výzkumu

ZÁJEM O ZEMI PŮVODU U SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ ČEŠI SE NEJČASTĚJI ZAJÍMAJÍ O ZEMI PŮVODU U POTRAVIN Otázka: Zajímáte se o zemi původu u následujících druhů zboží? Potraviny 57% Elektronika a spotřebiče 26% 37% Oděvy / obuv 28% 28% Kosmetika a hygienické potřeby Nealkoholické nápoje Alkohol 34% Hračky Nábytek Ano vždy Jen občas 32% 21% Nikdy Pozn.: Hodnoty v grafu seřazeny sestupně dle možností „Ano vždy“ + „Jen občas“. 12% 1% 12% 25% 26% 2% 12% 21% 17% 17% 5% 23% 29% 34% 12% 19% 35% 32% 5% 21% 19% 27% Toto zboží nenakupuji/nemohu posoudit 6% 15% 20% 27% 12% 12% 12% 12% 12% Nestarám se o nákup potravin pro domácnost N = 1001

ZÁJEM O ZEMI PŮVODU U POTRAVIN LIDÉ, KTEŘÍ SE ZAJÍMAJÍ O ZEMI PŮVODU POTRAVIN, NEJČASTĚJI SLEDUJÍ PŮVOD MASA, UZENIN NEBO MLÉKA A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ Otázka: U kterých potravin se zajímáte o zemi jejich původu? Maso 74% 18% Uzeniny 68% 23% Mléko a mléčné výrobky 69% 22% Ovoce a zelenina 54% Ryby Vejce Pečivo 36% 52% 26% Ano vždy Pozn.: Hodnoty v grafu seřazeny sestupně dle možností „Ano vždy“ + „Jen občas“. Jen občas Nikdy 12% 10% 9% 19% 19% 35% 9% 15% 33% 37% 8% 1% 10% 1% 12% 18% 44% Sladkosti, sušenky a cukrovinky Jiné potraviny 32% 60% Mražené potraviny 7%2% 34% 48% 6% 2% 8% 28% 23% 1% 16% Tyto potraviny nenakupuji/nemohu posoudit N = 586; Pouze osoby, které se zajímají o zemi původu u potravin

RIZIKOVÉ POTRAVINY ČEŠI POVAŽUJÍ ZA NEJRIZIKOVĚJŠÍ POTRAVINY UZENINY A MASO Otázka: Považujete některé z následujících potravin za rizikové (tzn. že mohou obsahovat např. zdraví nebezpečné bakterie nebo být pro člověka jakkoliv nebezpečné)? Uzeniny 72% Maso 66% Alkohol 58% Vejce 55% Mražené potraviny 54% Mléko a mléčné výrobky 53% Ryby 53% Sladkosti, sušenky a cukrovinky 43% Nealkoholické nápoje 41% Ovoce a zelenina 40% Pečivo Žádné z uvedených Jiné 24% 6% 1% N = 1001

HODNOCENÍ KVALITY POLSKÝCH VÝROBKŮ 30 % ČECHŮ SI MYSLÍ, ŽE JSOU POLSKÉ VÝROBKY NEKVALITNÍ Otázka: A které polské výrobky považujete za nekvalitní, zdraví nebezpečné, závadné nebo rizikové? Otázka: Myslíte si, že jsou polské výrobky obecně nekvalitní, zdraví nebezpečné, závadné nebo rizikové? 100% 8% 22% 80% Rozhodně ano Spíše ano Ano 30 % 97% Potraviny 61% Alkohol Hračky 16% 60% Ani ano ani ne, je mi to jedno Spíše ne 29% 40% 9% 4% 12% 20% 0% N = 1001 Rozhodně ne Ne 39 % Nevím Nestarám se o nákup potravin pro domácnost 47% Kosmetika a hygienické potřeby 45% Nealkoholické nápoje 41% Elektronika a spotřebiče 32% Nábytek 32% Oděvy / obuv 26% N = 297; Pouze osoby, které si myslí, že jsou polské výrobky obecně nekvalitní

VYHÝBÁNÍ SE ZBOŽÍ POLSKÉHO PŮVODU 21 % ČECHŮ SE ZÁMĚRNĚ VYHÝBÁ VEŠKERÉMU POLSKÉMU ZBOŽÍ Otázka: Vyhýbáte se záměrně polskému zboží či výrobkům? 12% 21% 30% 37% Ano vyhýbám se veškerému polskému zboží či výrobkům Ano vyhýbám se ale jen některému polskému zboží či výrobkům Ne, polskému zboží či výrobkům se nevyhýbám Nestarám se o nákup potravin pro domácnost N = 1001

ODMÍTANÉ ZBOŽÍ POLSKÉHO PŮVODU A DŮVODY PRO JEHO ODMÍTÁNÍ ČEŠI SE NEJČASTĚJI VYHÝBAJÍ POLSKÝM POTRAVINÁM (34 %) A TO HLAVNĚ KVŮLI INFORMACÍM Z MÉDIÍ Otázka: A kterému konkrétně polskému zboží či výrobkům se vyhýbáte? Otázka: Proč se tomuto polskému zboží nebo polským výrobkům vyhýbáte? 34% Potraviny 33% Informace z médií, aféry, kauzy obecně 26% Nedostatečná kvalita zboží 18% Alkohol 16% 14% Hračky 12% 12% 12% Závadnost, nebezpečnost, škodlivost 7% Preference českých výrobků Špatná pověst, image 7% Složení potravin 6% Aféra se solí Elektronika a spotřebiče 13% Zkušenost Kosmetika a hygienické potřeby Nealkoholické nápoje 17% Nedůvěra 4% Oděvy / obuv 10% 6% N = 1001 3% Jiná odpověď Nábytek Chuť potravin 2% Polácí to šidí 2% Informace od jiných lidí 2% Neví, nechce odpovědět 1% N = 586; Pouze osoby, které se vyhýbají polskému zboží

ZÁJEM O ŠPIČKOVÉ ZBOŽÍ POLSKÉHO PŮVODU 45 % ČECHŮ BY NEKOUPILO ŠPIČKOVÉ ZBOŽÍ, U KTERÉHO BY SE DOZVĚDĚLO, ŽE JE POLSKÉHO PŮVODU Otázka: Koupil/a byste špičkové zboží či výrobek, o kterém byste se dozvěděl/a, že má polský původ? 100% 80% 60% 40% 20% 0% 8% Rozhodně ano Ano 27 % 19% Spíše ano 15% Ani ano ani ne, je mi to jedno 27% Spíše ne Rozhodně ne 18% 1% 12% Ne 45 % Nevím Nestarám se o nákup potravin pro domácnost N = 1001

Děkujeme za pozornost a těšíme se na spolupráci. MÉDEA RESEARCH, k.s. Mikuleckého 1311/8 147 00 Praha 4 Tel.: +420 241 004 500 www.medea.cz

Add a comment

Related presentations

Related pages

vhodne potraviny - Documents

Aktívne potraviny z konopného semiačka Konopné semienko, prirodzený zdroj surovín pre funkčné ... Polské potraviny zpráva z výzkumu v2 (2)
Read more

Packaging 2 2014 web by Časopis Packaging - issuu

říká: „Ne, do Polska nevyvážíme. Polské ceny ... linka na vazbu V2. ... přibližně 2 700 vystavovatelů z oborů potraviny a ...
Read more

Bezejovice 42 – historie statku a jeho okolí | NWOO.ORG

Mimochodem 5. května 1945 z polské ... První písemná zpráva pochází z ... A to už se dostáváme do víru 2.sv.války. Uvádím zde výňatky z ...
Read more

Myslichvost: Bezejovice 42 - historie statku a jeho okolí

Mimochodem 5. května 1945 z polské ... První písemná zpráva pochází z ... A to už se dostáváme do víru 2.sv.války. Uvádím zde výňatky z ...
Read more

Florence 11/13 by Ambit Media, a.s. - issuu

Lidé mohou potraviny z ... [1,2]. Z důvodů ... prospekt s fakty o dekubitech a tisková zpráva. Vše včetně „Prohlášení z Ria ...
Read more

5/2011

Nedávná zpráva německé Komise pro ekonomické vztahy ... Potraviny a nápoje ... cování výzkumu z veřejných prostředků
Read more

Vysoké učení technické v Brně - csvs.cz

... i zakázek z oblasti výzkumu a ... (včetně jeho polské ... a. s. Aktualizace pro rok 2007 Aktualizace pro rok 2008 Výroční zpráva 07 2.2 ...
Read more

dejiny_1 Ladislav Hosák - scribd.com

... se o tuto oblast. Proto prosím omluvte p ípadné p eklepy a rozd#lovací znaménka v ádku, zám#nu písmen jako z na s a chyb u n#kterých jmen , ...
Read more