Polinomis

40 %
60 %
Information about Polinomis
Education

Published on February 20, 2008

Author: ximochust

Source: slideshare.net

OPERACIONS AMB POLINOMIS Grau = 4, Incomplet, ordenat i reduït Coeficients i terme independent 2 -3 5 -8 0

Grau = 3, complet, ordenat i reduït Coeficients i terme independent -2 35 -80 9 Grau = 2, Incomplet, ordenat i reduït Coeficients i terme independent 6 0 0

MULTIPLICACIÓ DE POLINOMIS GRAU = 6 INCOMPLET, REDUÏT I ORDENAT

DIVISIÓ DE POLINOMIS Residu PROVA

 

 

 

DIVISIÓ DE POLINOMIS RUFFINI 1 +2 -1 -1 1 -1 +1 -1 -2 Residu Quocient Polinomi en forma de coeficients: 1 2 -1

 

 

 

 

 

 

DESCOMPOSICIÓ/FACTORITZACIÓ DE POLINOMIS Factor comú si es pot Després calculem els divisors del terme independent, són els nombres que provarem per Ruffini: La descomposició queda:

DESCOMPOSICIÓ/FACTORITZACIÓ DE POLINOMIS Primer calculem els divisors del terme independent:

 

DESCOMPOSICIÓ/FACTORITZACIÓ DE POLINOMIS Si sabem resoldre l’equació formada al igualar a zero el polinomi: La factorització queda: La factorització queda:

ARRELS DE POLINOMIS Arrels Arrels simples simple doble

Teorema de la resta Calcular el valor numèric d’un polinomi equival a calcular el residu per ruffini d’aquest polinomi dividit pel nombre donat per a

Add a comment

Related presentations