Poesia 2n

67 %
33 %
Information about Poesia 2n
Education

Published on March 3, 2014

Author: SlviaMontals

Source: slideshare.net

LA POESIA Escolàpies Sant Martí Sílvia Montals

LA POESIA • Què és la poesia? – És el gènere literari en què l’autor expressa els seus sentiments.

CARACTERÍSTIQUES • Contingut – L’autor expressa els seus sentiments més íntims. – Mostra la seva manera d’entendre el món. – Relació entre el jo del poeta i tot allò que l’envolta.

• Forma: – Té una elaboració lingüística més complexa que la dels altres gèneres literaris. – El poeta juga amb els mots per aconseguir un efecte estètic i artístic. – Els missatges poètics es presenten en versos (cada línia d’un poema) i estrofes.

Versos Estrofes Línies: versos Claus: estrofes

LLENGUATGE POÈTIC • Els recursos característics del llenguatge poètic són: – Ritme: dóna musicalitat. – Rima: repetició dels sons al final de cada vers (dóna sonoritat). – Metre: mesura dels versos. – Figures retòriques: tècniques expressives que afecten els sons, les paraules... Permeten a l’autor aconseguir textos elaborats.

ELEMENTS POÈTICS VERS: successió de paraules que ocupen una sola línia i són determinades pel número de síl·labes, la rima i el ritme. – En català només s’ha de comptar fins a la darrera síl·laba accentuada –(és igual si és aguda, plana o esdrúixola). ESTROFA: agrupació de versos.

Segons el metre els versos poden ser:  D’art menor: fins a 8 síl·labes, es representen amb una lletra minúscula. Pas/sa/ven/in/fants/i/do/nes (7 síl·labes) Poder ser: Vicent Andrés Estellés Tetrasíl·labs (4 s) Pentasíl·labs (5 s) Hexasíl·labs (6 s) -Heptasíl·labs (7 s) -Octosíl·labs (8 s)

 D’art major: a partir de 9 síl·labes, es representen amb una lletra majúscula. Ve/les/e/vents// han/mos/de/sigs/com/plir (10 síl·labes) Ausiàs March Poden ser: -Enneasíl·labs -Decasíl·labs -Hendecasíl·labs -Alexandrins (9 s) (10 s) (11 s) (12 s)

FENÒMENS DE CONTACTE VOCÀLIC  Sinalefa: uneix en una sola síl·laba 2 vocals en contacte pertanyents a mots diferents (quan una de les vocals és i o u àtones). Ets eixida del son com el mar. Tota humida Marià Manent

Elisió: supressió d’una de les dues vocals en contacte quan totes dues són iguals o quan una de les dues és vocal neutra. La nit sense esma camina. Josep Carner Hiat: pronunciació en síl·labes diferents de les dues vocals en contacte. És el seu plor o era l’aigua. Josep Palau i Fabre

rima RIMA: És la repetició dels sons al final dels versos a partir de la darrera vocal tònica. Pot ser de dos tipus:  Consonant: quan es repeteixen vocals i consonants a partir de la vocal de la síl·laba tònica. Un jersei i uns pantalons que corrien per la prada hi van fer una ensopegada que s’hi van deixar els mitjons. Miquel Desclot 7a 7b 7b 7a Esquema mètric

Assonant: quan només es repeteixen les vocals a partir de la vocal de la síl·laba tònica. La lluna quieta en el cel és un rodolí de llanda. Li cau el moc gota a gota pobra lluna refredada! Enric Soler i Godes 77a 77a

ESQUEMA MÈTRIC • És el resultat del recull de versos i rima d’un poema. Els versos s’expressen en nombres i la rima en lletres. – Si és d’art menor: lletra minúscula. – Si és d’art major: lletra majúscula. *Si no hi ha rima es posa -

EXERCICIS ¡Salut, o pi de terra eixuta, oh llaç, damunt la nostra ruta, d’un aspre món i un cel serè! ¡Oh cos vermell, oh barba hirsuta, fort, encirat com una fe! Josep Carner De dalt del mur la forca abandonada ja als corbs no veia entre la nit obscura i al peu mateix de la ciutat murada l’isard baixava en cerca de pastura. Àngel Guimerà

• Amor, senyor de l'ampla monarquia que publica el clavell i el foc proclama en l'ardor de la galta i en la flama de l'exaltació que l'aire cria. Bartomeu Rosselló-Pòrcel l mirador del castell Blancaflor està asseguda. Amb una pinteta d´or Sos cabells pentina i nua. Anònim

Add a comment

Related presentations

Related pages

poesia 2n - YouTube

Skip navigation Upload. Sign in
Read more

teatret poesia 2n - YouTube

Els alumnes de 2n de Primària han realitzat aquest teatret de poesia i embarbussaments
Read more

POESIA A 2N. - El blog del Cicle Inicial de l'escola Sant ...

Cerca en aquest bloc. S'està carregant...
Read more

POESIA | Llengua catalana 1r i 2n d’ESO

Uns pins massa sensibles es revinclen . deixant sentir com se saben patètics . mentre compleixen aquest deure líric . d’expressió del vent, que arriba ...
Read more

La Poesia a 2n d’ESO « MAC

Exercicis de recreació poètica. Els alumnes de segon d’ ESO de l’ IES M Àngels Cardona hem estudiat la poesia a la classe de llengua catalana.
Read more

Llegir Poesia (ESO) - Marc Granell a 2n ESO

1.llegir i escriure poesia amb marc granell en 2n eso | 2-poemes recitats de "l'illa amb llunes" | 3.marc granell llig tres poemes seus i nosaltres li'n ...
Read more

Poesies Cicle Inicial: Primavera 2n Primària

Rialla d'Abril (Apel·les Mestres) Avui quin riure el cirerer! Tot vell com és, quina alegria! De bon matí, que rialler m'ha dat, en veure'm el bon dia!
Read more

2n BATXILLERAT | Viure en valencià és possible

Poema de Txema Martínez Inglés, ... M’agraden els temes de 2n de Batxillerat que han elaborat els companys de Valencià en un col.legi de Castelló, ...
Read more

La Paraula Vola: Llegir i escriure poesia amb Marc Granell ...

Aquest trimestre he comprovat que l'alumnat de 2n ESO arriba a les classes de Valencià amb poques lectures -per no dir-ne cap- de poesia. De segur que n ...
Read more