Pochvata kato ekologichen faktor

100 %
0 %
Information about Pochvata kato ekologichen faktor
Education

Published on October 18, 2008

Author: mrgreen

Source: authorstream.com

Почвата като екологичен фактор и като среда на живот:  Почвата като екологичен фактор и като среда на живот 1. Що е почва? – повърхностния слой на земната кора, променен от живите организми. Сложна система съставена от твърди частици, задържащи минерални и органични съставки вода и въздух. 2. Почвата като екологичен фактор:  2. Почвата като екологичен фактор А) физични свойства – зависят ор механичния и състав; Б) химични свойства – определят се от вида на минералните и органични вещества; 3. Почвата като среда на живот :  3. Почвата като среда на живот А) екологични групи животни: - геобионти - постоянни обитатели; - геофили – част от развитието им преминава в почвата; - геоксени – намират в почвата храна и обежища; Slide4:  Б) приспособления при почвените обитатели ; 4. Влияние на човека върху почвата:  4. Влияние на човека върху почвата Производствената дейност на човека оказва отрицателно влияние върху почвата. Строителството на пътища, язовири, населени места унищожава огромни пространства почва. Изсичането на горите води до ерозия на почвата. Много сериозно е замърсяването на почвата с отпадъци от промишлеността. 5. Опазване на почвата:  5. Опазване на почвата Изкуственото залесяване и създаването на полезащитни пояси спират процесите на ерозия. Използването на модерни пречиствателни съоражения в промишлеността намалява замърсяването на почвата. КРАЙ !:  КРАЙ ! Надявам се да ви е било интересно ! Найме Халим Ха клас.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Знам за 7 - 2.5. Почвата като ...

2.5. Почвата като екологичен фактор и като среда на живот. Търси: Новини
Read more

Видео урок: Почвата като ...

Видео урок: Почвата като екологичен фактор и като среда на живот
Read more

Почвата – като екологичен ...

... почвата като • varhy po4vata kato ekologi4en faktor • почва • pochvata kato ekologichen factor • ...
Read more

Почвата като екологичен фактор ...

ПОЧВАТА КАТО ЕКОЛОГИЧЕН ФАКТОР За сухоземните растения почвата с важен екологичен ...
Read more

Почвата като екологичен фактор ...

Почвата като екологичен фактор и като среда за живот Почвата - като екологичен ...
Read more

Почвата като екологичен фактор ...

Почвата като екологичен фактор. Сложна система от твърди частици, обкръжени от вода ...
Read more

» Почвата – като екологичен ...

Почвата – като екологичен фактор и като среда за живот Почвата - като екологичен ...
Read more

Почвата като екологичен фактор ...

Pomagalo.com - Реферати, есета, доклади, лекции, курсови и дипломни работи, теми, съчинения...
Read more

Водата и почвата като ...

Значението на водата за организмите е огромно. Водата е среда, в която протичат ...
Read more