PMF_Zagreb_20160316_REPNIK_Robert

50 %
50 %
Information about PMF_Zagreb_20160316_REPNIK_Robert
Education

Published on March 16, 2016

Author: androic

Source: authorstream.com

Istraživački radovi učenika osnovne i srednje škole u Sloveniji: Istraživački radovi učenika osnovne i srednje škole u Sloveniji R obert  Repnik Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Maribor, Koroska 160, 2000 Maribor, Slovenia Asociacija za tehničku kulturu Slovenije, Zaloška cesta 65, 1000 Ljubljana robert.repnik@um.si Istraživački radovi učenika osnovne i srednje škole u Sloveniji PMF Outline: Formal and non-formal research in Slovenia Young researchers in primary and secondary schools Organisation of the competition Focus on Physics/Astronomy International participation and achievements Work with school mentors Conclusions Outline Istraživački radovi učenika osnovne i srednje škole u Sloveniji 2 Slide3: Istraživački radovi učenika osnovne i srednje škole u Sloveniji 3 Formal institutions of research and education: 1919 University of Ljubljana (1949 Prirodoslovno matematična fakulteta v Ljubljani) 1948 Vinča nuclear institute (Belgrade), 1949 Rudjer Bošković institute (Zagreb), 1949 Jožef Stefan institute (Ljubljana) {as Institute for Physics in the Slovenian Academy of Sciences and Arts , not member of UL} 1975 University of Maribor, (1961 Pedagoška akademija, 1986 Pedagoška fakulteta, 2006 Fakulteta za naravoslovje in matematiko) Slide4: Istraživački radovi učenika osnovne i srednje škole u Sloveniji 4 Young researchers (faculty level): http://www.arrs.gov.si/sl/ Slide5: Istraživački radovi učenika osnovne i srednje škole u Sloveniji 5 Slide6: Istraživački radovi učenika osnovne i srednje škole u Sloveniji 6 Slide7: Istraživački radovi učenika osnovne i srednje škole u Sloveniji 7 Example: member of Department of Phyics, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Maribor Prof. Matjaž Perc , born 1979, was young researcher, all degrees of education at our faculty Povijest tehničke kulture u Sloveniji : Povijest tehničke kulture u Sloveniji Istraživački radovi učenika osnovne i srednje škole u Sloveniji 8 Institutions of non-formal development of research and education: 1946 Komisija za tehniko in šport, 1948 Ljudska tehnika Slovenije (1972 ZOTKS: Asociacija za tehničku kulturu Slovenije ) 1949 DMFA (Society of Mathematicians, Physicists and Astronomers of Slovenia) ZOTKS (in še pred njo Ljudska tehnika Slovenije) je v času svojega delovanja z načrtnimi akcijami ter neprekinjenimi izobraževalnimi programi bistveno prispevala h gospodarskemu in družbenemu razvoju slovenske družbe. Med neposredne rezultate njenega delovanja sodijo popularizacija znanstveno-raziskovalnega dela med mladimi in dvig tehnične kulture, predvsem pa uvajanje sodobne računalniške informatike v vse segmente slovenske družbe. S svojo vseskozi vključujočo politiko je povezovala in vzpodbujala delovanje društev in organizacij s področij radioamaterstva, brodarstva, modelarstva, letalstva, jamarstva, potapljaštva, jadralstva, društev ljudske tehnike, astronavtike in raketarstva, izumiteljstva, avto-moto in foto-kino dejavnosti, šoferjev in avtomehanikov ter kmetijsko-tehnične dejavnosti. Glede na število posameznikov, ki so v zadnjega pol stoletja sodelovali v programih in akcijah ZOTKS ter njenih članic, lahko rečemo, da se je njeno delovanje neposredno dotaknilo vsaj vsakega tretjega prebivalca Slovenije . Slide9: Istraživački radovi učenika osnovne i srednje škole u Sloveniji 9 Slide10: Istraživački radovi učenika osnovne i srednje škole u Sloveniji 10 https://www.zotks.si/ Slide11: Istraživački radovi učenika osnovne i srednje škole u Sloveniji 11 Slide12: Istraživački radovi učenika osnovne i srednje škole u Sloveniji 12 ORGANIZACIJA NATJECANJA ZA MLADE ISTRAŽIVAČE: (Školska razina) Regionalna razina Nacionalna razina Vremenski okvir: istraživački problem, ideja … prijava (januar) … istraživanja … priprema izvještaja … priprema prezentacije … natjecanje na pojedinim razinama … međunarodne prezentacije i natjecanja Slide13: Istraživački radovi učenika osnovne i srednje škole u Sloveniji 13 Slide14: Istraživački radovi učenika osnovne i srednje škole u Sloveniji 14 cca 55% gravitira na MB Nacionalna razina Slide15: Istraživački radovi učenika osnovne i srednje škole u Sloveniji 15 Slide16: Istraživački radovi učenika osnovne i srednje škole u Sloveniji 16 Slide17: Istraživački radovi učenika osnovne i srednje škole u Sloveniji 17 International participation and achievements Slide18: Istraživački radovi učenika osnovne i srednje škole u Sloveniji 18 Slide19: Istraživački radovi učenika osnovne i srednje škole u Sloveniji 19 Obrazovanje za mentore: Slide20: Istraživački radovi učenika osnovne i srednje škole u Sloveniji 20 Slide21: Istraživački radovi učenika osnovne i srednje škole u Sloveniji 21 Slide22: Istraživački radovi učenika osnovne i srednje škole u Sloveniji 22 Slide23: Istraživački radovi učenika osnovne i srednje škole u Sloveniji 23 Uspomene iz 1998 godine (1. natjecanje 1967) Slide24: Istraživački radovi učenika osnovne i srednje škole u Sloveniji 24 Slide25: Istraživački radovi učenika osnovne i srednje škole u Sloveniji 25 Slide26: Istraživački radovi učenika osnovne i srednje škole u Sloveniji 26 Slide27: Istraživački radovi učenika osnovne i srednje škole u Sloveniji 27 Osnovna šola: Polnjenje alkalnih baterij - da ali ne? Kako zanesljiv je moj daljinski upravljalnik Optične prevare Energijska vrednost komunalnih odpadkov K atero električno razsvetljavo izbrati Puščica časa Sončeve pege Kritičnost do fizikalnih eksperimentov na Youtube -u Kakovost alkalnih baterij na tržišču Merilnik slanosti Frača in Fizika F izika na kolesu Elektromagnetno valovanje bazne postaje v šoli Elektromagnetno sevanje v naši šoli V plivi sevanja električnih naprav na rast rastlin Pax de deux baleta in fizike . Srednja šola: Polje v okolici Teslovega transformatorja Merjenje koncentracije radona v kletnih in bivalnih prostorih Pomen primernega tlaka v pnevmatikah Leteti z elektriko Določanje električne prevodnosti kovin z metodo magnetnega zaviranja Vpliv temperature na jakost magnetnega polja trajnih magnetov P rimerjava učinkovitosti sveteče diode (led) in navadne žarnice kot svetila Sijalke Zlaganje Kako lastnosti žarnice na žarilno nitko vplivajo na dogajanje ob vklopu in izklopu Kako temperaturna sprememba vpliva na uglasitev kitare ? Examples of research work of young researchers. Conclusions: Parallelism of formal and non-formal development of research work Young researchers in frame of ZOTKS are successful Experiences in research work for numerous young students in primary and secondary schools Competitions on different levels International participation and achievements Goal: to increase the number of students in natural science and technology studies Professional development of teachers (mentors), consequently increase of quality in ordinary teaching in classrooms Important experiences for members of the evaluation committees Project appropriate for recommendation Conclusions Istraživački radovi učenika osnovne i srednje škole u Sloveniji 28 Acknowledgment Thank you for attention .

Add a comment

Related presentations