Plugginnovation i luleå 18 feb pp

50 %
50 %
Information about Plugginnovation i luleå 18 feb pp
Education

Published on February 17, 2014

Author: ulrikfostvedt

Source: slideshare.net

Description

Till konferensen Unga som varken arbetar eller studerar- vad gör vi och vad kan vi göra?
Dropouts-det behöver inte vara så

DROPOUTS Det behöver inte vara så

σ Sigma Variation Stigma t-esta

σ Sigma Variation Stigma t-esta Bildkälla sv.wikipeda.org, sökord standardavvikelse 20140216 Sigma Variation Stigma t-esta

σ Väntevärdet Sigma Variation t-esta Bildkälla sv.wikipeda.org, sökord standardavvikelse 20140216 Sigma Variation Stigma t-esta

σ Väntevärdet Standardavvikelsen Sigma Variation t-esta Bildkälla sv.wikipeda.org, sökord standardavvikelse 20140216 Sigma Variation Stigma t-esta

σ Väntevärdet Standardavvikelsen Förväntningens betydelse Sigma Variation t-esta Bildkälla sv.wikipeda.org, sökord standardavvikelse 20140216 Sigma Variation Stigma t-esta

Väntevärdet Standardavvikelsen Förväntningens betydelse Bildkälla sv.wikipeda.org, sökord standardavvikelse 20140216 Sigma Variation Stigma t-esta

ATT VARA LÄRANDE Se styrkan i variation, varför annars sätta eleverna i klasser?

Bildkälla arbetsmiljöverket, www.av.se VI KÄNNER IGEN RISKERNA Men agerar vi på dem?

”Skollagen gäller” –Jan Turvall, GU i GP 16/2 sidan 8

KIA

Individer som ej fullföljt gymnasieutbildning eller motsvarande riskerar i högre grad: Arbetslöshet Sämre hälsa (fysisk och psykisk) Ökad risk för kriminalitet Lägre grad av ”deltagande i samhället” 2004; (Rumberger R, W & Lamb, S, 2003, OECD; Barro, R.J.,1997, Shavit, Y & Muller, W, 1998,.; Owens, Rumberger, R.W, 1987 Nilsson & Wadeskog, 2008.)

Riskfaktorer Individuella och strukturella bakgrundsfaktorer: SES (moderns utbildningsnivå Sverige), arbetslöshet förälder, ensamstående förälder Närsamhällets karaktär (SES) Kön (fler pojkar) Flytt (fler ökar risk) Språk, etnicitet (minoritetsgrupper) Hem-skola kulturkrockar Uppfostringsmönster, föräldrars förväntningar, engagemang, kommunikationsmönster Funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, hälsa, engagemang i skolan Behov av särskilt stöd Självförtroende, självkänsla, motståndskraft, social kompetens (Dale, 2011, NDPC, 2007, m.fl. m.fl.)

Riskfaktorer för avhopp – effekter av individuella bakgrundsfaktorer som syns i skolan (grund för insatser) Frånvaro (hälsa m.m) Låga skolresultat Repetition av klass Svag anknytning till skolan (school connectedness), ex. frånvaro, Inlärningssvårigheter (spec behov) Relationer med jämnåriga (mobbare, mobbad, utanförskap, kompisar som inte går i skola) Låg självkänsla , självförtroende med arbetet Motståndskraft (klara motgångar) (Omarbetad från Dale, 2011 m.fl.)

”Skolrelaterade” riskfaktorer: Brist på kompetens att arbeta med ”elever i riskzon” Brist på kompetensutveckling Brist på resurser (material eller personal) Brist på SYV Brister i det relationella arbetet (lärare/elev) Brist på stödfunktioner (kuratorer m.m) Låg status på utbildning (”yrkesförberedande”) Social sammansättning (skolantagning) Storlek (skola och klass) Undervisningskvalitet Lärartäthet (Anpassat från Dale, 2011)

Studieavbrott i förtid (”Dropout/Early School leaving) är en process – börjar tidigt, innan skolan t.o.m. Avbrotts-processen är ett resultat av en interaktion av individ/hem/samhälle och skola Elever med många ”individuella riskfaktorer” klarar skolan – Skolan gör stor skillnad Skolan (organisationen, undervisningen, bemötandet, det relationella o.s.v.) är viktig för alla elever MEN helt avgörande för elever i riskzonen

Viktiga komponenter/förutsättningar i främjande/förebyggande insatser Individfokuserade insatser: intensivt individuellt stöd holistiskt stöd förtroendefulla relationer erfaren personal kontinuitet bygga anknytning Organisation/system insatser flexibilitet i utformning av undervisning/kurser/program bygga känsla av samhörighet ge förtroende höga förväntningar överskådliga uppgifter med uppnåbara konkreta resultat trygg miljö stötta risk-tagande för elever och personal (Lamb et al 2004, Lehr, 2003, 2004, Klima, 2005, NDPC, 2007)

Tack Ulrik Fostvedt ulrik.fostvedt@grkom.se www.pluginnovation.se

Add a comment

Related presentations

Related pages

Facebook - Log In or Sign Up

Find more of what you're looking for with Facebook Search. Sign Up. It’s free and always will be. Birthday. Why do I need to provide my ...
Read more

Luleå, Sweden, 2014 - YouTube

A film about Luleå, Sweden. A story told by an immigrant.
Read more

PPL: Summary for PP&L Corporation Common Stock- Yahoo! Finance

... chart type and compare PP&L Corporation Common Stock against other companies. Home; ... Try Yahoo Finance on Firefox ... January 18, 2016at Capital ...
Read more

Peter Paul & Mary - If I Had My Way - YouTube

PP&M with a rare performance of a song from their first album. ... If I Had My Way 2old2Rock. ... 612 18. Don't like this ...
Read more

PPA | Professional Photographers of America

Misc. - Feb 11 – 14, 2016 - PP of Ohio: PhotoBlast '16 More; Competitions - Feb 18 – 19, ... Professional Photographers of America. 229 Peachtree St ...
Read more

ONLINE PINOY FORUM: - Network54 | Free Hosted Message ...

Ruffa and Ai will be Ruffas first daytime variety talk show. ... Feb 18 to Feb 20. Page 1 2. ONLINE PINOY: Feb 20, 2009, 11:45 AM Ruffa and Ai. Page 1 2 ...
Read more

VERSCHIJNT 18 FEBRUARI - Uitgeverij Van Gennep Amsterdam ...

VERSCHIJNT 18 FEBRUARI ‘Ik heb heel lang niet meer zoiets goeds gelezen – zo opwekkend, ... ISBN 9789461641779 | NUR 302 | 320 PP | PPB | €18,90
Read more