Δημιουργώντας ένα εκπαιδευτικό Δίκτυο Προσωπικής Μάθησης (PLN)

50 %
50 %
Information about Δημιουργώντας ένα εκπαιδευτικό Δίκτυο Προσωπικής Μάθησης (PLN)
Education

Published on March 8, 2014

Author: nmicha

Source: slideshare.net

Description

Η παρουσίαση μου στην Ημερίδα "Καινοτόμες Διδακτικές Πρακτικές στη Β/θμιας Εκπαίδευση" που έγινε στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 8 Μαρτίου 2014.

Δημιουργώντας ένα Εκπαιδευτικό Δίκτυο Προσωπικής Μάθησης Νίκος Π. Μιχαηλίδης Ημερίδα «Καινοτόμες Διδακτικές Πρακτικές», 8/3/2014, Θεσσαλονίκη This presentation was adapted from the work: “Χτίζοντας Ένα Δίκτυο Προσωπικής Μάθησης (Elena Elliniadou, et al.) & “Building a PLN with Web 2.0 tools” (Michelle Bourgeois et al.)

Τα Δίκτυα Προσωπικής Μάθησης δεν είναι κάτι καινούργιο Βιβλία Φίλοι Τηλεόραση

Τα Δίκτυα Προσωπικής Μάθησης του 21ου αιώνα

Πώς λοιπόν, με βοηθάει ένα τέτοιο Δίκτυο;

Επαγγελματική Ανάπτυξη

Υλικό για μένα και τους μαθητές μου

Ιδέες για Σχέδια Μαθημάτων

Εναλλακτικές μεθόδους για τη διδασκαλία μου

Νέες ιδέες Ομαδοσυνεργατικής Μάθησης

Εκπαιδευτικά Νέα

Menu Appetizers Δημιουργώντας ένα Δίκτυο Προσωπικής Μάθησης με εργαλεία Web 2.0 Main Course Sides Blogs Twitter Plurk Nings Social Bookmarking Wikis Podcasts Video Conferencing Professional Profiles Images courtesy of MacGourmet

Menu Δημιουργώντας ένα Δίκτυο Προσωπικής Μάθησης με εργαλεία Web 2.0 Appetizers Images courtesy of MacGourmet

Menu Δημιουργώντας ένα Δίκτυο Προσωπικής Μάθησης με εργαλεία Web 2.0 Appetizers - Microblogging Images courtesy of MacGourmet

Το microblogging μου επιτρέπει να: Είμαι συνδεδεμένος Είμαι ενημερωμένος Συνεχίζω να μαθαίνω CC Flickr by Chris Lott

Menu Δημιουργώντας ένα Δίκτυο Προσωπικής Μάθησης με εργαλεία Web 2.0 Main Course Images courtesy of MacGourmet

Menu Δημιουργώντας ένα Δίκτυο Προσωπικής Μάθησης με εργαλεία Web 2.0 Main Course Blogs Social Bookmarking Video Conferencing Images courtesy of MacGourmet

Menu Δημιουργώντας ένα Δίκτυο Προσωπικής Μάθησης με εργαλεία Web 2.0 Main Course - Blogs Images courtesy of MacGourmet

RSS Readers • Feedly • InoReader • InoReader • Bloglines

Δημιούργησε ένα προσωπικό ιστολόγιο

Menu Δημιουργώντας ένα Δίκτυο Προσωπικής Μάθησης με εργαλεία Web 2.0 Main Course - Social Bookmarking del.icio.us Images courtesy of MacGourmet

Το social bookmarking με βοηθά στο να: Οργανωθώ Διαφοροποιηθώ Διαμοιράσω CC Flickr by Panoli

Menu Δημιουργώντας ένα Δίκτυο Προσωπικής Μάθησης με εργαλεία Web 2.0 Main Course - Video Conferencing Images courtesy of MacGourmet

Video Conferencing

Το video conferencing με βοηθάει στο να: Γλιτώνω χρόνο Γλιτώνω χρήμα CC Flickr by Panoli

Menu Δημιουργώντας ένα Δίκτυο Προσωπικής Μάθησης με εργαλεία Web 2.0 Side Dishes Images courtesy of MacGourmet

Menu Δημιουργώντας ένα Δίκτυο Προσωπικής Μάθησης με εργαλεία Web 2.0 Side Dishes Podcasts & Webinars Wikis & Nings Images courtesy of MacGourmet

Menu Δημιουργώντας ένα Δίκτυο Προσωπικής Μάθησης με εργαλεία Web 2.0 Side Dishes - Podcasts and Webinars Images courtesy of MacGourmet

Τα podcasts και τα webinars με βοηθάνε: Οποιαδήποτε στιγμή Οπουδήποτε Για οτιδήποτε CC Flickr by Panoli

Menu Δημιουργώντας ένα Δίκτυο Προσωπικής Μάθησης με εργαλεία Web 2.0 Side Dishes - Online Communities Images courtesy of MacGourmet

Τα Wikis & τα Nings με βοηθάνε να: Οργανώσω ομάδες και projects Δημιουργήσω κοινότητες με κοινά ενδιαφέροντα CC Flickr by Panoli

Στάδια υιοθέτησης ενός Δικτύου Προσωπικής Μάθησης Ισορροπία Εμβάθυνση

Πηγές • Χτίζοντας ένα Δίκτυο Προσωπικής Μάθησης, Έλενα Ελληνίδου, Βασίλης Ζακόπουλος, Σωτήρης Τερζίδης, Νάουσα 2010 • Building a PLN with Web 2.0 Tools, Michelle Bourgeois, Colleen Glaude, Katie Morrow - Apple Distinguished Educators • PLN: Your Personal Learning Network Made Easy (http://onceateacher.wordpress.com/2009/05/05/plnyour-personal-learning-network-made-easy/)

Σας ευχαριστώ πολύ Email: nikmichailidis@sch.gr Blog: blogs.sch.gr/nikmichailidis Twitter: @nmicha Moodle: edutech.mysch.gr/moodle

Add a comment

Related presentations

Related pages

«Χτίζοντας ένα δίκτυο ...

... ένα δίκτυο προσωπικής ... ένα εκπαιδευτικό δίκτυο ... προσωπικής μάθησης (pln); ...
Read more

Εκπαιδευτική Τεχνολογία ...

... Δίκτυο Μάθησης (pln) ... ένα εκπαιδευτικό Δίκτυο ... Ένα Δίκτυο Προσωπικής ...
Read more

Εκπαιδευτική Τεχνολογία ...

Παιχνίδια μάθησης για την ανάπτυξη υπολογιστικής σκέψης των ... Θεματικό Δίκτυο ...
Read more

Επιμόρφωση Β' Επιπέδου - ΚΣΕ ...

... προσωπικής μάθησης - pln "Γιατί οι εκπαιδευτικοί να οργανωθούν γύρω από ένα δίκτυο ...
Read more

PLN_naousa_2010 - SlideBoom - upload and share rich ...

Χτίζοντας ένα Δίκτυο Προσωπικής ... Δίκτυο Προσωπικής Μάθησης δε ... Stages of PLN adoption ...
Read more