advertisement

Plinio Cuccurin predstavio svoj program u Poreču

50 %
50 %
advertisement
Information about Plinio Cuccurin predstavio svoj program u Poreču

Published on February 9, 2009

Author: ladonja

Source: slideshare.net

Description

Plinio Cuccurin predstavio je 7. veljače 2009. ispred Ladonjinih članova svoj program za Istarskog župana.

Više informacija na: http://ladonja.org/plinio-cuccurin-kandidat-ladonje-za-zupana-predstavio-izborni-program/
advertisement

Program za “Još bolju Istru” Plinio Cuccurin, kandidat za župana Poreč, 7. veljače 2009.

Sadržaj Programa:  Načela i polazišta  Prioriteti  Politike po pojedinim područjima  Projekti  Turizam – Istra, destinacija u sadašnjosti i budućnosti

Načela i polazišta  Preuzimanje odgovornosti za vlastitu sudbinu  Uspostava suradnje, dijaloga i čvršće komunikacije  Konsenzus o najvažnijim pitanjima  Zajedništvo i partnerstvo, jačanje društvene kohezije i svijesti o tome da živimo na istom prostoru i dijelimo istu sudbinu  Pažljivo korištenje, očuvanje i zaštita prirodnih i društvenih resursa, povijesnog nasljeđa i kulturne baštine

Vizija i ciljevi  Istra – poduzetnički inovativna, društveno odgovorna i socijalno osjetljiva, odlučna u zaštiti prirodnih bogatstava i očuvanju okoliša danas za one sutra  Istra – gospodarski najkonkurentnija hrvatska županija, s nultom stopom nezaposlenosti, uvjetima života i standardom istarskih građana na razini najprosperitetnijih europskih regija, sačuvanom baštinom i okolišem  Istra – naša snaga i inspiracija, naš izbor i naš cilj

Efikasna lokalna samouprava  Nezamjenjiv uvjet za ostvarivanje osnovnih potreba i rješavanja životnih problema građana i bržeg gospodarskog rasta  Lokalna samouprava – partner i suradnik bez kojeg se ne može razvijati lokalna zajednica i osigurati njezin napredak, provesti istinska decentralizacija  Efikasna lokalna samouprava – bolja organizacija rada, kvalitetnije upravljanje, bolje korištenje raspoloživih resursa, povećanje svijesti i odgovornosti lokalne administracije o njenoj važnosti za rast i razvoj

Suradnja između JLS  Suradnja, usklađivanje aktivnosti i povezivanje jedinica lokalne samouprave (JLS) unutar Istarske županije, uz potporu Županije – uvjet rješavanja problema građana, realizacije zajedničkih projekata, ušteda, jačanja povjerenja u institucije i njihovu sposobnost vođenja JLS  Oblici suradnje: osnivanje stalnih i povremenih radnih tijela nadležnih tijela JLS radi dogovora o zajedničkim problemima; povezivanje i suradnja na različitim područjima (turizam, ekologija, kultura…), osnivanje stručnih savjetodavnih tijela pri uredu župana – uključivanje znanstvene zajednice, gospodarstvenika, uglednih pojedinaca, udruga građana – radi postizanja konsenzusa kod donošenja važnih odluka

Prioriteti danas za bolje sutra  Suočavanje s posljedicama krize: - Mjerama kojima se uklanjaju trenutni negativni učinci - Mjerama kojima na duži rok povećavamo vlastitu otpornost na krize i jačamo konkurentnost Neodgodivo: uvesti politiku štednje i racionalizacije proračuna JLS, smanjiti naknade u nadležnosti JLS, osigurati potpore i programe pomoći (subvencije kamata, jamstva malim i srednjim poduzetnicima); rasteretiti primanja građana smanjivanjem ili ukidanjem prireza, pripremiti programe zbrinjavanja nezaposlenih i programe potpora najugroženijima

Prioriteti danas za bolje sutra  Mjere za duži rok:  Pokrenuti izradu Strategije dugoročnog razvitka Istre – dokument mora odgovoriti na pitanja kako osigurati održivi rast, ravnomjeran i uravnotežen razvoj svih dijelova Istre, razvoj infrastrukture, korištenje energije iz obnovljivih izvora, razvitak poduzetništva i obrazovnog sustava, kako poticati razvoj “zelene” i “čiste” industrije, mijenjati i unapređivati postojeći sustav socijalne skrbi, itd.  Javna rasprava i konsenzus – uvjet usvajanja Strategije

Politike po pojedinim područjima  Načela politike poduzetništva Cilj je postići: visoku kvalitetu proizvoda i usluga, dobar dizajn, tehničku izvrsnost proizvoda,“posebnu”uslugu Kako: ohrabrivati i poticati ulazak u poduzetništvo, razvijati poduzetničke potencijale koji se temelje na posebnostima i resursima Istre i njezinih lokaliteta, a “zaboraviti” kopiranje i prosto oponašanje drugih iskustava; prihvatiti pristup prema kojem je: Svaki uspješan poduzetnički poduhvat uspjeh pokretača ali i sredine u kojoj je nastao

Gospodarski iskorak  Postojeći gospodarski sektor mora biti spreman na stalne promjene - povećanje i jačanje konkurentnosti kroz unos novih tehnologija, inovacija, povećanje produktivnosti – podrška lokalne samouprave nužna  Novi industrijski i uslužni sadržaji – koji se temelje na znanju i inovativnosti – cilj su i uvjet bržeg rasta  Oživljavanje zapuštenih tvorničkih pogona i gospodarskih objekata i njihova prenamjena u poduzetničke,turističke, kulturne, sportske sadržaje “inovativnim restauriranjem” jedan od primjera za povećanje konkurentnosti i kvalitete života zajednice

Obrazovanje i usavršavanje  Znanje i vještine zaposlenika uvjet su daljnjeg razvitka poduzetništva – nužnost je usklađivanje potreba gospodarstva i ponude obrazovnih institucija  Naš je cilj: poticati i stimulirati redovno školovanje ali i uspostaviti sustav poticanja stalnog profesionalnog usavršavanja i doškolovanja –uvodit ćemo koncept cjeloživotnog učenja jer su: Redovno obrazovanje, stalno profesionalno usavršavanje i doškolovanje jedine investicije za koje unaprijed znamo da donose sigurnu dobit svima – građanima, gospodarstvu i društvu.

Politika socijalne uključenosti  Cilj: iskorijeniti siromaštvo u Istri  Prioriteti: povećati zaposlenost – poticanjem početnog zapošljavanja, te: - Žena pri ulasku u tzv. “žensko poduzetništvo”, pri zapošljavanju s fleksibilnim radnim vremenom, kod kuće (tzv. virtualni uredi), - Samohranih roditelja, - Invalida tijekom cijelog radnog vijeka, - Ostalih osoba koje se teže zapošljavaju: mlađih od 25 godina koji prvi put traže posao, starijih od 50, itd.

Politika socijalne uključenosti  Briga o djeci, starijim i nemoćnim - Ustrajati na jačanju skrbi o djeci povećanjem broja ustanova i njihove kvalitete te uvođenjem inovativnih sadržaja - Poticati van školske aktivnosti kojima je cilj uključiti što veći broj djece u sportske, kulturne i slične programe, poticati njihovo uključivanje u društveno-korisne aktivnosti i humanitarni rad, - Poticati gradnju ustanova i domova za starije i nemoćne, organizaciju “pomoći u kući”, unapređivati aktivnosti vezane uz skrb o osobama sa smetnjama u psihofizičkom razvoju, osoba oboljelih od progresivnih bolesti, itd.

Stambeno zbrinjavanje  Promovirati aktivnu politiku poticanja stambenog zbrinjavanja, koordinacijom aktivnosti na razini Županije i JLS (dogovor, suradnja, zajednički projekti)  Cilj: omogućiti mladima trajno rješavanje stambenih pitanja  Primijeniti model prema kojem JLS putem javnog natječaja dodjeljuju pravo građenja uz odgovarajući popust (pilot projekt općina Bale)  Osnovati trgovačko društvo u vlasništvu JLS koje će voditi poslove vezane uz projektiranje, ugovaranje izgradnje te izgradnju i održavanje stambenih objekata

Zaštita i očuvanje okoliša  Najvažnije zadaće: - U što kraćem roku riješiti kritične točke i prijepore u vezi s projektima koji predstavljaju opasnost po okoliš i zdravlje ljudi i životinja(Rockwool, Plomin III, Kaštjun) - U suradnji svih zainteresiranih utvrditi dugoročne ciljeve i politiku zaštite okoliša u Istri i započeti aktivnosti na njenoj provedbi – jačati svijest i osigurati uključivanje građana pri odlučivanju - Provoditi programe zaštite i unapređenja okoliša - Poticati okolišno prihvatljive modele u proizvodnji i potrošnji (sklapanje sporazuma o mjerama zaštite s onima koji mogu svojom aktivnosti negativno utjecati na okoliš)

Kultura i očuvanje baštine  Poticati razvitak kulture u Istri utemeljene na istarskim vrijednostima i umjetničkim postignućima,  Organizirano i sustavno afirmirati stvaralaštvo istarskih umjetnika i “čuvara” naše baštine  Istarskim građanima i njihovim gostima omogućiti kvalitetnu ponudu i izbor kulturnih sadržaja tijekom cijele godine, a ne samo za vrijeme “turističke sezone”  Motivirati građane – umjetnike, obrtnike i druge da se kreativno uključe u osmišljavanje projekata kojima se promovira istarska kulturna i povijesna baština, tradicija i nasljeđe  Realizirati projekt Pomorskog muzeja u Puli

Projekti  Objedinjena javna nabava  Objedinjeno vođenje računa svih trgovačkih društava i institucija u vlasništvu Istarske županije  Informatizacija javnih službi  Plinofikacija Istre  Domovi za njegu starijih osoba  Izgradnja javnih garaža  Opća bolnica Pula  Projekti u turizmu – Centar za stalno usavršavanje djelatnika u turizmu i ugostiteljistvu, MDO  Projekti u kulturi – 300 animatora za vremešnu Istru, Propitivanje i testiranje darovitosti, itd.

Što želimo postići ovim Programom  PREUZETI ODGOVORNOST I STVORITI UVJETE ZA ODRŽIV I PERSPEKTIVAN RAZVITAK ŽUPANIJE PO MJERI I PREMA POTREBAMA NJENIH STANOVNIKA  AKTIVNO UKLJUČITI SVE ZAINTERESIRANE U REALIZACIJU PROJEKATA KOJI POSTAJU “VLASNIŠTVO” SVIH STANOVNIKA ŽUPANIJE I ONIH KOJI SU ZAINTERESIRANI ZA NJEN RAZVOJ

Add a comment

Related pages

Licul: Kandidirat ću se za župana ili gradonačelnika ...

... 2009. godine predstavio Plinio Cuccurin prilikom kandidature za župana. Taj je program, nastavio je Licul, bio izrađen u ... svoj program detaljno, i ...
Read more

Višnjan: Mattich predstavio program pred više od 500 ljudi ...

... Mattich predstavio program pred ... U Višnjanu u starom ... Ljude u Višnjanu pozdravio je i Ladonjin kandidat za župana Plinio Cuccurin, ...
Read more

Labin.info - lokalni izbori svibanj 17. 2009.

PLINIO CUCCURIN, LADONJIN KANDIDAT ZA ... Istaknuo je da će 4,5 kilometara ceste u Puli koštati oko 175 milijuna kuna, a da je u Poreču pet kilometara ...
Read more

Istra, Istria, Istrien - Blog.hr

Amina Konate rođena je u Poreču. ... padaju u vodu. Naime, predlaže Milevoju da svoj javni utjecaj i ... Perina Plinio Cuccurin naglasio ...
Read more

Kategorija: Politika - Internet Monitor

Porečko-pulskom biskupu prijeti deložacija iz rezidencije u Poreču, ... Ladonja Plinio Cuccurin rekao je nakon sastanka za Brijuni ... kameru u svoj ...
Read more

Labin.info - lokalni izbori svibanj 17. 2009.

U oglasu, međutim, nigdje ne piše da je to uvjet, a ni kontakt osoba iz oglasa, kojoj smo se predstavili kao potencijalni sakupljači potpisa, ...
Read more

nedjeljom - Croatian Fine Wines Limited - Paperzz.com

... okupljenim novinarima Plinio Cuccurin ... U sudaru koji se jučer oko 9.30 sati dogodio na raskrižju kod dvorane Žatika u Poreču ... Za svoj trud ...
Read more

Adris grupa, Rovinj (ADRS-R-A, -P-A) [Arhiv] - Page 31 ...

... Plinio Cuccurin i Branko Zec u četvrtak su otpustili ... povećao svoj udio u ... nekretnine u Istri(osim jednog zemljišta u Poreču).
Read more