Plenair Kim Putters

50 %
50 %
Information about Plenair Kim Putters
Education

Published on March 27, 2014

Author: Praktijkleerstoel

Source: slideshare.net

Description

Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014

25-3-2014 1 Ruimte voor participatie Van verzorgingsstaat naar verzorgingsstad? Prof. dr. Kim Putters 27 maart 2014 Inhoud 1. De Sociale Staat van Nederland 2013 2. Van verzorgingsstaat naar verzorgingsstad 2.1 Economisch 2.2 Maatschappelijk 2.3 Ruimtelijk 3. Participatiesamenleving: de stemming in het land 4. De agenda 1. Sociale Staat van Nederland 2013 o Tussen 2010 en 2012 verslechtering kwaliteit van leven, sinds 30 jaar. o Bij meest kwetsbare groepen (lage opleiding, laag inkomen, zonder werk en/of slechte gezondheid) sterkste achteruitgang. 6% bevolking. o Verschillen kwetsbare en niet-kwetsbare burgers toegenomen. o Ruimtelijke verschillen in sociale status. o Effect bezuinigingen en hervorming pas na langere tijd zichtbaar. o Economische recessie wellicht op retour, sociale recessie niet. o Onzekerheid over betekenis decentralisaties voor kwetsbare groepen. 3 2.1 De participatiesamenleving: economisch Aantrekkend vertrouwen: gerechtvaardigd optimisme? Arbeidsparticipatie Fundamentele veranderingen op de arbeidsmarkt • Vergroting (groeiend aantal werkenden) • Vergrijzing (groeiend aandeel 45+) • Ver-individualisering (groeiend aandeel alleenstaand/ 1 ouder) • Verdwijnende kostwinners (meer tweeverdieners) • Vervrouwelijking (groeiend aandeel vrouwen) • Verkleuring (groeiend aandeel niet westers allochtoon; óók MOE-landers) • Verflexing (groei zzp-ers; meer kleine banen van 12-24 uur) Bovendien: toepassing nieuwe technologie en herinrichting productieprocessen. 5 Niet (meer) aan de slag (2013) 15-65 jaar Totaal met uitkering 1,6 miljoen WW 381.000 WAO/WIA/WAZ 574.000 WAJONG 223.000 Bijstand 402.000 “Wet Werken naar Vermogen” VUT/vervroegd pensioen 379.000 (2011) 6

25-3-2014 2 2.2 De participatiesamenleving: maatschappelijk Gezonde levensverwachting Aantal ouderen 1950-2040 (in miljoenen) Bron: CBS 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020* 2025* 2030* 2040* 65-74 jaar 75-84 jaar > 85 jaar Minder verzorgingsstaat, meer zelf organiseren in de verzorgingsstad Maatschappelijke participatie, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid: • 41%: hulp bij langdurige ziekte moet zoveel mogelijk van vrienden of familie komen (39% oneens) • Op vrijwillige basis, niet als plicht • Vrijwillige hulp in combinatie met professionele hulp • Maakt uit voor wie (familie, buren), hoe lang (aantal maanden of langer) en wat (boodschappen, huishouden, zorg) Consequenties inrichting basisvoorzieningen wijken: • vastgoedinvesteringen in verpleeghuizen; domotica; wijk- en buurtwerk; openbaar vervoer detailhandel. 9 2.3 De participatiesamenleving: ruimtelijk Tevredenheid met de woonomgeving (relatie met participatie in wijk of buurt) 'Ruimtelijke verschillen in vrijwillige inzet' Ruimtelijke verschillen in sociale status

25-3-2014 3 Groei en krimp: heikele positie afgelegen dorpen Duidelijke sociaaleconomische verschillen. Tussen centrum en periferie tekenen van divergentie. Divergentie binnen platteland: afgelegen dorpen dalen in status, andere dorpen blijven gelijk of stijgen. Consequenties voor onder andere: • Investeringen in regionale economie. • Gebruik leegstaande panden. • Verbindingen wonen en zorg. • Rollen overheid en burgers. 3. Participatiesamenleving: de stemming in het land `Niet in de put, wel bezorgd´ o 82% vindt dat er welvaart is in eigen huishouden o 70% tevreden met eigen inkomen (in 2002: 45%) o Plaats 5 op geluksindex o Meer mensen somber over de Nederlandse economie dan in 2008 o Maar: jongeren en hoogopgeleiden meer optimistisch o Ruimtelijke verschillen in sociale status nemen toe o Politiek vertrouwen fluctueert; meer vertrouwen in media 14 4. De agenda Economisch: focus op andere groei • Andere meer duurzame groei (MVO) • Inzet nieuwe technologie vraagt om ander (regionaal) arbeidsmarktbeleid Maatschappelijk: kwaliteit van bestaan centraal • Lokale/regionale normen armoede, analfabetisme, werkloosheid, leefbaarheid, eenzaamheid. • Andere inrichting voorzieningen, meer focus op kwaliteit van leven. • Inzet op combinaties werk/zorg, professionele hulp/vrijwillig, domotica/wijknet. Ruimtelijk: zeggenschap en publiek-private samenwerking • Nieuwe vormen van democratie en zeggenschap (wijk en regio). • PPS vastgoed, investeringen MKB/winkels, duurzame energievoorziening, aanpak leegstand. Kennisagenda: ervaringskennis • Inzet nieuwe media en doorontwikkelen leefsituatie-index. • Verschillen tussen regio’s in (doe)democratie, PPS en rol burgers. 15

Add a comment

Related presentations

Related pages

Prof.Dr. K. (Kim) Putters - Parlement & Politiek

Prof.Dr. K. (Kim) Putters - Hoofdinhoud Kim Putters (1973) is vanaf 15 juni 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij was van 11 juni ...
Read more

Kim Putters - VNG Jaarcongres 17 en 18 juni 2014

Kim Putters ; Maurits Hendriks ; Lunch ; Deelcongres 1 t/m 6 ... plenair spreker Kim Putters en ‘Amalia’ hebben de lachers op hun hand.
Read more

Presentaties Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014 ...

Plenair Kim Putters. Plenair Jan Dirk van der Zee. Plenair Jan Dirk van der Zee. Plenair Chris Kuijpers. Sessie A. Terrein suikerfabriek Groningen, Fred ...
Read more

8 juni Dag van het Onderwijsbestuur | Edith Hooge | LinkedIn

U wordt op 8 juni om 12.00 met een lunch ontvangen in De Fabrique in Utrecht. Het programma bestaat uit een plenair gedeelte waarin prof. Kim Putters, ...
Read more

Plenair - Rijn Vogelaar - Documents

Plenair 2 kim Plenair 4 chris Plenair 1 friso ... Plenair Kim Putters Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014 Plenair Friso de Zeeuw
Read more

Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2015. Sessie A ...

Plenair Kim Putters. Education. Tweet. 27. 03. 2014 0 views ... Plenair 2 kim. Education. Tweet. 31. 03. 2014 0 views G def totaal sessie. Education. Tweet ...
Read more

Hr minde zorg24-06-2014 (plenair) - Leadership & Management

Plenair 2 kim Plenair 4 chris Plenair 1 friso ... Plenair Kim Putters Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014 Plenair Friso de Zeeuw
Read more