Plenair Friso de Zeeuw

50 %
50 %
Information about Plenair Friso de Zeeuw
Education

Published on March 27, 2014

Author: Praktijkleerstoel

Source: slideshare.net

Description

Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014

25-3-2014 1 Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014 continuïteit & discontinuïteit 27 maart 2014 prof. mr. Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling 1 Karl Marx (1818 – 1883) Analysekader: van buiten naar binnen 2 Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling maatschappelijke & economische dynamiek verandert opgaven gebiedsontwikkeling verandert aanpak gebiedsontwikkeling? 3 energie-transitie polarisatie groei en krimp veranderingen in koopgedrag consumenten schaarste risicodragend kapitaal paradigma gebiedsontwikkeling opgaven Maatschappelijke en economische veranderingen die straks aan de orde komen • veranderingen in koopgedrag van consumenten revolutie in retail • ruimtelijk-economische dynamiek divergentie van groei- en krimp-gebieden • minder verzorgingsstaat: meer zelf doen • energie-transitie verduurzaming van de bestaande (woning)voorraad verdriedubbeling ’wind op land’ 4 Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling Maar er is meer…………. • verminderde investeringskracht en wijziging focus corporaties • waardeval vastgoed • vervallen subsidies • schaarste risicodragend kapitaal (voorlopig); meer eigen vermogen nodig • veranderingen in productieprocessen als gevolg van ICT, robotisering en 3d • gewijzigde focus van gemeenten (onder invloed van de drie mega-decentralisaties) 5 Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

25-3-2014 2 Discours over dynamiek, vernieuwing en relevantie • wat is de dynamiek? onzekerheid is groter dan ooit • wat zijn de innovaties die er echt toe doen? innovaties in systeem, proces en product • wat is conjunctureel en wat structureel? • wat is wensdenken en wat is reëel? 6Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling wat is relevant voor gebiedsontwikkeling? Het vak gebiedsontwikkeling in verandering én verwarring • continuïteit • innovaties (retro en echte) • niches • dwaalwegen 7 Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling Continuïteit: robuuste leerstukken van het vak • (her)ontwikkeling van een gebied met investeringen publieke / markt- / particuliere investeringen • combinatie van functies • multidisciplinair • fusie van belangen • ruimtelijke kwaliteit • sluitende business-case met risico-attributie en financieringsmodel 8Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling PROCES GEBIEDSONTWIKKELING 9 The big picture OPLEVERINGGEBIED PROJECT OF KAVELS REALISATIESTAD & REGIO Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling 10 PROCES GEBIEDSONTWIKKELING • Geen lineair, geordend proces Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling maar ook: PROCES GEBIEDSONTWIKKELING 11 OPLEVERINGGEBIED PROJECT OF KAVELS REALISATIESTAD & REGIO • Voortdurende interactie met de omgeving en onverwachte gebeurtenissen • Met kansen en bedreigingen Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

25-3-2014 3 STAD & R EGIO GEB IED PR OJECT OF K AVELS R EALISATIE VISIE OP WAARDECREATIE EN MASTERPLAN 12 Visie op waardecreatie gebaseerd op (te creëren) onderscheidende kwaliteiten van de locatie. • het verleidelijke verhaal • fysieke structuurelementen • procesaanpak • binnen globaal & flexibel masterplan GEBI ED Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling STAD & R EGIO GEB IED PR OJECT OF K AVELS R EALISATIE DE VIER INGREDIËNTEN VAN GEBIEDSONTWIKKELING 13 Financiën • grondexploitatie • kosten / baten • risico’s • cash-flow • financiering Ontwerp • concept • strategisch ontwerp • engineering Programma • marktvraag • publieke eisen • fasering Samenwerking & communicatie • samenwerkings- arrangement [sok] • gebiedscommunicatie • stakeholder- management GEBI ED sturing Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling STAD & R EGIO GEB IED PR OJECT OF K AVELS R EALISATIE STURINGSAMBITIE 14 Financiën • grondexploitatie • kosten / baten • risico’s • cash-flow • financiering Ontwerp • concept • strategisch ontwerp • engineering Programma • marktvraag • publieke eisen • fasering Samenwerking & communicatie • samenwerkings- arrangement [sok] • gebiedscommunicatie • stakeholder- management G EBIED sturing • ondernemerschap • inhoudelijke kennis • organisatievermogen Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling STAD & R EGIO GEB IED PR OJECT OF K AVELS R EALISATIE STURING GEBIEDSONTWIKKELING: 15 1. Vakinhoudelijke activiteiten Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling STAD & R EGIO GEB IED PR OJECT OF K AVELS R EALISATIE STURING GEBIEDSONTWIKKELING: 16 2. Ondernemerschap & organisatievermogen wegvallen marktsegment staatssteun wethouders- wisseling ‘Benut de doorwaadbare plaats’ • eigen initiatief & actie • interactie met partners & omgeving • ‘je moet iets met elkaar willen’ • inspelen op onverwachte gebeurtenissen en toeval corporatie stopt Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling STAD & R EGIO GEB IED PR OJECT OF K AVELS R EALISATIE STURING GEBIEDSONTWIKKELING 17 2. Ondernemerschap & organisatievermogen belegger ingeschakeld staatssteun omzeild nieuw marktsegment aangeboord (met planaanpassing) ‘Benut de doorwaadbare plaats’ • eigen initiatief & actie • interactie met partners & omgeving • ‘je moet iets met elkaar willen’ • inspelen op onverwachte gebeurtenissen en toeval • van bedreiging een kans maken wethouders- wisseling wegvallen marktsegment corporatie stopt staatssteun Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

25-3-2014 4 STURING GEBIEDSONTWIKKELING 18 Kunst van adequate beïnvloeding de kern van de opgave om een probleem op te lossen, moet je het soms groter en soms kleiner maken geen tijd spenderen aan de niet-relevante omgeving Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling 19 Samenwerking & communicatie • ontslakken: sneller, flexibeler en goedkoper acteren • nieuwe opdrachtgevers zoals kleine aannemers; architecten • publiek-private contractering niet meer in beton gegoten Innovaties (retro en echte) Financiën Programma Ontwerp Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling • continuïteit • innovaties (retro en echte) • niches • dwaalwegen 20 Samenwerking & communicatie Innovaties (retro en echte) Financiën Programma • uitmuntend inzicht in & realiseren van wensen eindgebruikers • her-ontwikkeling als volwaardige tak van sport • tijdelijk gebruik • nieuwe functie- en programma- combinaties Ontwerp Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling 21 Samenwerking & communicatie Innovaties (retro en echte) Financiën Programma Ontwerp • masterplan-nieuwe-stijl • volwaardige ‘kleine korrel’ • technologische vernieuwing van ontwerp- en bouwproces • gebiedsgerichte benadering duurzaamheid Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling 22 Samenwerking & communicatie Innovaties (retro en echte) Financiën • sturing op cash flow • meer eigen vermogen • meer inbreng particulier kapitaal • kosten-reductie Programma Ontwerp Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling Niches voorbeelden • versmelting (her)ontwikkeling met exploitatie alleen in bepaalde winkelcentra, campussen en recreatieparken • alternatieve financieringsvormen zoals crowdfunding • collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) 23 Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling • continuïteit • innovaties (retro en echte) • niches • dwaalwegen

25-3-2014 5 Dwaalwegen • nieuwe verdienmodellen in gebiedsontwikkeling • verabsoluteren duurzame omwenteling de ’Kantelkerk’ predikt ’verandering van tijdperk’ • publieke baten stelselmatig monetariseren dus voor elke gebiedsontwikkeling een mkba • doorgeslagen risicobeheersing met bijbehorende bureaucratisering; teistert (ook) marktpartijen • complexiteit omarmen (in plaats van reduceren) 24 Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling • continuïteit • Innovaties (retro en echte) • niches • dwaalwegen Discours is niet vrijblijvend • als we alles absorberen, erodeert het vakgebied en verliest het betekenis • als 80% van energie gaat zitten in 20% van veranderingen die er toe doen: maatschappelijke verspilling 25 Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling Internationale context is onderbelicht • relativeert onze veronderstelde unieke positie kijk ook naar gebiedsontwikkelingen in bijvoorbeeld GB, D en F • onze expertise moeten we beter verkopen - vernuftige functie- en programma- combinaties - samenhang op groter schaalniveau - variëteit publiek-private samenwerkingsvormen • wij kunnen van het buitenland leren - Engeland: private sector met bredere taakopvatting - Duitsland: adaptieve planning (Hamburg); stedelijke herverkaveling - Frankrijk: inrichting openbare ruimte 26 Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling 27 Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling 28 Het vak gebiedsontwikkeling in verandering • continuïteit • innovaties (retro en echte) • niches • dwaalwegen • kennisvragen • actiethema’s • niets doen (óók ‘n optie) Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling Synthese • maatschappelijke en economische dynamiek is groot en kan leiden tot andere gebiedsopgaven • paradigma vak gebiedsontwikkeling staat echter als een huis • wel: vernieuwing en accentverschuiving omgaan met onzekerheid is er zo één • topprioriteit is daarom: vergroting vaardigheden en competenties van de mensen die het doen 29 Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

25-3-2014 6 30 Met dank aan: Karl Marx Ik maak ernstig bezwaar tegen het selectief winkelen in mijn oeuvre!

Add a comment

Related presentations

Related pages

Plenair presentatie friso de zeeuw - HubSlide

Transcripts - Plenair presentatie friso de zeeuw. 1. 0 Congres Omgevingswet 2015 6 uitdagingen prof. mr. Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar ...
Read more

Plenair Friso de Zeeuw - Education - docslide.nl

Presentatie Friso de Zeeuw, Congres Omgevingswet 2014 Presentatie Friso de Zeeuw, Congres Omgevingswet 2014
Read more

Presentaties Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014 ...

Plenair Friso de Zeeuw. Plenair Kim Putters. Plenair Jan Dirk van der Zee. ... Plenair Chris Kuijpers. Sessie A. Terrein suikerfabriek Groningen, Fred ...
Read more

Friso de Zeeuw

De website van Friso de Zeeuw bevat informatie over zijn werkzaamheden, een selectie interviews en publicaties, videos en een blog met actuele onderwerpen.
Read more

Friso de Zeeuw | LinkedIn

Friso de Zeeuw. director New Markets Bouwfonds Ontwikkeling & professor Area Development TU Delft. Location Amsterdam Area, Netherlands Industry Real Estate
Read more

Friso de Zeeuw - Wikipedia

Friso de Zeeuw (Rotterdam, 11 januari 1952) is een Nederlandse rechtsgeleerde, projectontwikkelaar, bestuurder, hoogleraar, publicist, oud-politicus ...
Read more

Plenair 1 friso - Education - docslide.nl

1. Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014 continuïteit & discontinuïteit 27 maart 2014 prof. mr. Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling ...
Read more

frisodezeeuw - YouTube

Het videokanaal van Friso de Zeeuw. Bevat video's met als thema's Professioneel (Gebiedsontwikkeling), DDR, Berlijn, Muziek en persoonlijk
Read more