Plenair Chris Kuijpers

50 %
50 %
Information about Plenair Chris Kuijpers
Education

Published on March 27, 2014

Author: Praktijkleerstoel

Source: slideshare.net

Description

Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014

26-3-2014 1 Energie, klimaat en gebiedsontwikkeling… Chris Kuijpers, directeur-generaal Milieu en Internationaal Energie, klimaat en gebiedsontwikkeling: - Klimaatontwikkeling - Energieakkoord - Ruimtelijke impact Prof. dr. P.F. Levelt, KNMI & TUD, OMI ST Meeting 10 year Anniversary, March 2014, KNMI, De Bilt 4 OMI NO2 average amounts 2012 percentages indicate observed change since 2005 Credits: R.J. van der A, R. Sluiter, M. van Weele (KNMI) Difference Map 2012-2005 (not the same as a trend!) Het klimaatvraagstuk Temperatuur

26-3-2014 2 Droogte Wateroverlast Vaker en steviger stormen Zeespiegelstijging: kwetsbaarheid Aanpassen en voorkomen mitigatie Tot 2020 -Kyoto: gehaald -CO2-Doelstelling 2020: op de goede weg -Op weg naar meer duurzame energie via SER energieakkoord Na 2020 -Inzetten op minimaal -40% in 2030 -80-95% CO2-reductie in 2050 -ETS versterken Aanpassen en voorkomen Adaptatie Nationale adaptatiestrategie 1) Analyse risico’s transport, gezondheid, netwerken energie en ICT 2) Gevolgen klimaatverandering elders voor voedselvoorziening 3) Coördinatiestructuur Deltaprogramma, deltabeslissingen: 1) Deltaplan Waterveiligheid 2) Deltaplan Zoetwater 3) Ruimtelijke adaptatie 4) Rijn Maas Delta 5) IJsselmeer SER energieakkoord 6000 MW op land 6000 MW op zee 14%- 16% hernieuwbare energie 100 PJ energiebesparing 2020 Duurzame mobiliteit – 25 Mton in 2030 Bijstook biomassa max 25 PJSluiting 5 kolencentrales 12 Mogelijke ruimtelijke impact…

26-3-2014 3 13 Nu : • Ca. 467 installaties • + infrastructuur • + hinder 2050: • Veel installaties op verschillende schaalniveaus Biomassa… 14 Nu: • 2000 masten land • 96 masten zee • + landschapsbeleving • + radarverstoring • + hinder (slagschaduw en geluid) • + interferentie andere gebruiksfuncties 2050: • < 8.000 masten land • < 20.000 masten zee Wind… 15 Nu : • panelen op daken en gevels, beperkte zichthinder • 4 locaties geothermie, 42.000 WKO en buitenluchtwarmte 2050: • evt. zonneakkers • 10-100 tallen geothermie • 100.000-en WKO …. Gebouwde omgeving… 16 Duurzaamheid en energie: aanjager en drager gebiedsontwikkeling Enkele concrete voorbeelden Binnenstedelijk: Energierijk Den Haag, Hembrugterrein Zaanstad, Houthavens Amsterdam, Rijnhaven Rotterdam Buitenstedelijk: Valkenburg, Schiphol Trade Park, Ecommunity Park Oosterwolde 17 Afsluiting Komende jaren veel aandacht nodig voor: Ruimtelijke inpassing wind Verbetering dijken Energiebesparing gebouwde omgeving Energieneutraal bouwen Duurzame mobiliteit Integrale aanpak voor slimme, gezonde, duurzame steden 18

Add a comment

Related presentations

Related pages

Biodiversiteit.NL

Ook plenair. En alles in de natuur. Op de Waddenzee. Duin en strand. Bossen en polder. ... - Henk Kuijpers projectleider TEEB Stad (20 juni) ...
Read more

Liv Biesemans (@LivBie) | Twitter

... plenair debat online kansspelen live via https: ... Pieter Kuijpers ... chris woerts @ cwoconsultancy.
Read more

Plenair Chris Kuijpers - Education - DOCSLIDE.NL

Presentatie chris kuijpers klimaatbijeenkomst 8 november 2013 Presentatie Directeur Generaal Chris Kuijpers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ...
Read more

Presentaties Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014 ...

Plenair Jan Dirk van der Zee. Plenair Jan Dirk van der Zee. Plenair Chris Kuijpers. Sessie A. Terrein suikerfabriek Groningen, Fred Stammeshaus.
Read more

Frige Intelligence- 15-290 - August 2015

Frige Intelligence- 15-290 - August 2015 - Download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online.
Read more

Biodiversity-CHM.NL - Information, activities, people and ...

Biodiversity-CHM.NL. Information, activities, people and policy. Home; News; Events; ... Marjolein Demmers en Jacqueline Cramer en reactie van Chris Kuijpers
Read more

Plenair 4 chris - Education - docslide.nl

1. Energie, klimaat en gebiedsontwikkeling… Chris Kuijpers, directeur-generaal Milieu en Internationaal . 2. Energie, klimaat en gebiedsontwikkeling ...
Read more

Biodiversity-CHM.NL - Information, activities, people and ...

Biodiversity-CHM.NL. Information, activities, people and policy. Home; News; Events; Stories; Map; Photos; ... - Henk Kuijpers projectleider TEEB Stad (20 ...
Read more