PLATTER - Jan Hutar

67 %
33 %
Information about PLATTER - Jan Hutar

Published on December 10, 2008

Author: DigitalPreservationEurope

Source: slideshare.net

Description

prezentace v češtině, AMK 2008

PLATTER - Průvodce plánováním důvěryhodného digitálního repozitáře Jan Hutař AKM 4.12.2008

Projekt DPE • www.DigitalPreservationEurope.eu • 2006>2009 FP6 • podpora spolupráce a součinnosti mezi existujícími národními a mezinárodními iniciativami v Evropě (v oblasti DP) • reaguje na potřebu zlepšit koordinaci, spolupráci a důslednost běžných činností tak, aby zajistil efektivní ochranu digitálních materiálů • cílem je zvýšit povědomí o problémech dlouhodobé ochrany digitálních dat a o možných řešeních AKM 4.12.2008

Co DPE nabízí? Informace! – DPE website – místo kde získat informace o DP – není to jen stránka projektu – konference , oznámení, DP komunita – registries • materiály z trainingů • databáze DP projektů + kompetenčních center • online zdroje etc. – publikace • reports • briefing papers + případové studie • prezentace, newsletters etc. AKM 4.12.2008

Co může DPE ještě nabídnout? – PLATTER • Repository Planning Checklist and Guidance (D3.2) WP3 • Planning Tool for Trusted Electronic Repositories • Průvodce plánováním důvěryhodného digitálního repozitáře • publikováno březen 2008 (SB, NK ČR, NANETH, GU) • jedna z nejstahovanějších věcí z DPE webu (2500 downloadů 03-12.2008) AKM 4.12.2008

PLATTER? Na co? Pro koho? • mnoho tvůrců (správců) digitálních dokumentů hledá rady nebo návod jak postupovat při vytváření digitálního repozitáře, – kt. by se dal považovat za důvěryhodný (TDR) – s minimálními náklady na práci a znalosti ;-) • TDR je výsledkem implementace strategického plánu, kt. pokrývá různé procesy jdoucí daleko za čistě technické problémy repozitáře. • Implementace takového řešení je obyčejně velmi obtížná a náročná na čas • > DPE si vytklo za cíl vytvořit a poskytnout institucím nástroj, kt. by je provedl procesem definice cílů repozitáře z hlediska „důvěry“ AKM 4.12.2008

Na co tedy PLATTER je? • průvodce plánováním repozitáře • poskytuje digitálnímu repozitáři základ pro plánování jeho cílů, úkolů a výkonu • nevěnuje se realizaci těchto cílů • PLATTER není nástroj na audit nebo certifikaci! > jeho cílem spíše doplnit existující nástroje na audit a certifikaci • repozitář naplánovaný s pomocí PLATTERu bude mít výhodnou pozici v případě jakéhokoliv budoucího auditu (DRAMBORA, TRAC aj.) • Drambora naruby!? AKM 4.12.2008

Co je repozitář? Repozitář je organizace odpovědná za uchování digitálního materiálu/dat. – “uchování” předpokládá časový rámec přesahující současné technologie – repozitář není jen technologie sama – ... naopak se musí se změnami technologií vyrovnávat AKM 4.12.2008

Důvěryhodnost? Důvěryhodnost je výsledkem správného fungování organizace (tj. R.) vzhledem k danému účelu (tj. provozování repozitáře). – vzniká jako součást vztahu mezi repozitářem a „druhou stranou“ (financující instituce, depositoři, uživatelé, mateřská instituce apod.)‫‏‬ – 2stupňový proces: 1)dosáhnout stavu kdy vše funguje PLATTER 2)ukázat to navenek audit ‫‏‬ AKM 4.12.2008

Cesta k důvěryhodnosti • Jediný široce akceptovaný standard pro prokázání důvěryhodnosti neexistuje! Máme: – standardy na bázi checklistu (Nestor catalogue a TRAC)‫‏‬ – flexibilní nástroje (jako např. DRAMBORA)‫‏‬ – standardizační iniciativy (The Birds of a Feather Group)‫‏‬ AKM 4.12.2008

Souvislosti TRAC + Nestor – PLATTER z nich vychází – checklisty (dotazníky) ověřující naplnění urč. kritérií pro TDR Drambora – nástroj na sebehodnocení R., posouzení schopnosti dosáhnout stanovených cílů PLATTER – je pomůcka pro nasměrování na cestu směřující ke splnění těchto kritérií. > další souvislosti – Caspar – OAIS, repInfo – Planets – preservation planning - PLATO AKM 4.12.2008

Hledání zlaté střední cesty Přílišná obecnost Přílišná specifičnost – Obecný plánovací – Neflexibilní nástroj pro jakoukoliv – Nereálná očekávání organizaci – Problém vyrovnanosti – Použitelné pouze s náklady vs. přínosy určitou předchozí – Nemusí být znalostí repozitářů aplikovatelné na – Nedostatek každý repozitář konkrétních rad AKM 4.12.2008

Hledání zlaté střední cesty ... Přístup PLATTERu: – definovat obecné klíčové principy (platné pro všechny typy repozitářů)‫‏‬ – použít tyto jako základ pro stanovení vlastních cílů konkrétního repozitáře – poskytnout dost příkladů k použití, modifikaci i odmítnutí <> závisí na specifickém mandátu repozitáře – Deset klíčových principů důvěryhodného repozitáře CRL/DCC/DPE/nestor (2007) jako výchozí bod AKM 4.12.2008

10 základních principů 1. R. se zavazuje k trvalé správě/ochraně digitálních objektů pro definovanou komunitu/-y 2. R. musí prokázat organizační způsobilost pro tento úkol (tj. vhodné financování, personální zajištění, vhodné procesy) 3. R. dostojí smluvním a právním požadavkům a splňuje své povinnosti v této oblasti 4. R. má vypracován účelný a účinný strategický rámec 5. R. získává a zpracovává digitální objekty podle stanovených kritérií, která odpovídají jeho cílům a schopnostem AKM 4.12.2008

10 základních principů 6. R. udržuje a zajišťuje dlouhodobou integritu, autenticitu a použitelnost spravovaných digitálních objektů 7. R. archivuje potřebná metadata o všech akcích, které byly s digitálními objekty v průběhu skladování provedeny; související informace o vzniku, podpoře dostupnosti, a využívání objektů před jejich vstupem do repozitáře 8. R. naplňuje potřebná kritéria pro zpřístupňování 9. R. má strategický program pro plánování ochrany 10. R. má odpovídající technickou infrastrukturu, potřebnou k trvalému udržování a zabezpečení spravovaných digitálních objektů. AKM 4.12.2008

Reposit ory Ten Core Principles Charact erisat ion Business St affing Disast er Plan Plan .......................... Plan Reposit ory Profile Business St affing Disast er Goals Goals Goals Realisat ion Reform ulat ion Rev iew AKM 4.12.2008

Specifikace repozitáře 4 popisné třídy: • účel a funkce – typ repozitáře z funkčního hlediska (NK vs. univerzita) • velikost – ve smyslu lidských zdrojů, financí, dat apod. • provoz – jaká data, od koho, pro koho, dostupnost dat • technické řešení a implementace – zdroj metadat, interoperabilita, standardy AKM 4.12.2008

Specifikace repozitáře Otázka 1.2 Komerční statut Vysvětlení: Fungování repozitáře je ovlivněno jeho statutem. Tj. zda má odpovědnost za finanční cíle (k mateřské instituci např.). – Je repozitář komerční nebo nekomerční (profit or non-profit)? Otázka 3.5 Oprávnění k přístupu Vysvětlení: Materiál v repozitáři může být volně dostupný všem, volně dostupný omezené skupině uživatelů, například pouze badatelům, nebo zcela nedostupný. Mnoho repozitářů má data ve více než jedné z těchto kategorií. – Jaká data v repozitáři převládají, volně dostupná, omezeně dostupná nebo zcela nedostupná? AKM 4.12.2008

Plány strategických cílů SOPs Strategic Objective Plans vychází z 10 základních principů důvěryhodného repozitáře –Finanční plán –Akviziční plán –P. řízení lidských zdrojů –P. zpřístupňování –Technologický plán –Datový plán –P. nástupnictví –Krizový plán –P. ochrany AKM 4.12.2008

Plány strategických cílů SOPs Strategic Objective Plans Akviziční plán - příklad: Cíl 2.1 Získat relevantní materiál Konkrétní příklady: Archivovat 90% dokumentů národní domény .cz Archivovat 75% všech publikovaných článků (univerzita např.) Uložit minim. 1000 nových dokumentů /ročně Diskuze – vysvětlení Technologický plán - příklad Cíl 5.2: Infrastruktura IT musí garantovat integritu a bezpečnost uložených dat. Konkrétní příklady: Pro snadnější obnovu dat uchovávat tyto v systému RAID Páskové zálohy všech dat ukládat jednou týdně mimo místo provozu Každých X let podrobit repozitář bezpečnostním auditu Diskuze-vysvětlení AKM 4.12.2008

PLATTER plánovací cyklus • cíle odpovídají tzv. SMART požadavkům – Specific – Measurable – Assignable – Realistic – Time-Related • na základě SMART cílů lze vytvořit základ pro následné vyhodnocení AKM 4.12.2008

Vyzkoušejte PLATTER ! http://www.digitalpreservationeurope.eu/platter/ děkuji za pozornost jan.hutar@nkp.cz AKM 4.12.2008

Add a comment

Related presentations

Related pages

Christian Flury - Google+

Christian Flury hasn't shared anything on this page with you. ... Jan Hutter. Judith Platter. ... Judith Platter. Olga Kretsch. Have him in circles.
Read more

Practical ways to tackle digital preservation using DPE ...

Title: Practical ways to tackle digital preservation using DPE tools and services Author: jan hutar Last modified by: Hutař Jan Created Date: 10/16/2008 5 ...
Read more

Platten der Woche - Pop - INTRO

Platten der Woche ... Jan Wehn Autor: Christian Steinbrink ... Autor: Leopold Hutter ...
Read more

Wenn man sich wie ein Gutsherr fühlt! - Gut Altholz ...

Gut Altholz Landhotel Restaurant Hutter: Wenn man sich wie ein Gutsherr fühlt! - Auf TripAdvisor finden Sie 11 Bewertungen von Reisenden, 7 authentische ...
Read more

2. Januar – Wikipedia

1800: Carl Friedrich Plattner, deutscher Hüttenkundler und Chemiker; 19. ... 1963: Andreas Hutter, österreichischer Journalist und Sachbuchautor;
Read more

Klimaplatte - ISOTEC

Abdichtungstechnik Hütter + Mader Klimaplatte. Die ISOTEC-Gruppe; ... Jan Hütter Geschäftsführer 07051 - 9 65 77 70 Mo.-Fr. 8 - 17 Uhr hm(at)isotec.de
Read more

Junioren D1 : UHC Wehntal Regensdorf

H.v.L.: Jan Sautter, Tobias Hutter, Marc Sautter, ... Fabio Mathis, Severin Senn, Justin Bräker, Denis Platter, Thierry Joye, Oskar Platter Es fehlen: ...
Read more

Glossar - ISOTEC

Abdichtungstechnik Hütter + Mader Glossar. Die ISOTEC-Gruppe; Abdichtungstechnik Hütter + Mader ... Servicelinks. Kontakt; Glossar; Seitenübersicht
Read more