Platformy edukacyjne

50 %
50 %
Information about Platformy edukacyjne
Education

Published on March 2, 2014

Author: panstudio

Source: authorstream.com

E-learning:: E-learning: Platformy edukacyjne dr n. farm. Mariusz Panczyk mariusz.panczyk@wum.edu.pl dr hab. n. o zdr . Joanna Gotlib Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia | Wydział Nauki o Zdrowiu | Warszawski Uniwersytet Medyczny PowerPoint Presentation: Portalem edukacyjnym określamy wszystkie - współpracujące ze sobą w celu prowadzenia edukacji zdalnej - zasoby pracy zarówno ludzkie, jak i sprzętowe, oraz powstałe w wyniku tej współpracy serwisy informacyjne. Dane studentów Dane nauczycieli Dane o wynikach i przebiegu kursów Reprezentacja repozytorium obiektów edukacyjnych Dane BAZA DANYCH Narzędzia dla wykładowców Narzędzia dla studentów Narzędzia dla administratorów REPOZYTORIUM OBIEKTÓW fizyczne pliki, z których zbudowane są obiekty Portale edukacyjne: Portale edukacyjne PE ma bazę danych, zawierającą wszystkie oferowane przedmioty (kursy), zebrane w odpowiednich polach tematycznych. Każdy z kursów winien zawierać tytuł, krótki opis, mechanizm dostępu do materiału kursu, wymagania stawiane studiującym, czas, w którym kurs jest dostępny, sposób zaliczenia. PE umożliwia studiującym uzyskanie pomocy w trakcie nauki, dostęp do testów i zadań sprawdzających, dostęp do opiekunów. PowerPoint Presentation: Dostęp do przedmiotów PowerPoint Presentation: Dostęp do kursów w ramach przedmiotu wraz z opisem tematyki PowerPoint Presentation: Opis wymagań stawianych studiującym, czas, w którym kurs jest dostępny, sposób zaliczenia etc. PowerPoint Presentation: FAQ (najczęściej zadawane pytania) Forum aktualność PowerPoint Presentation: Opiekunowie kursu Portale edukacyjne: Portale edukacyjne PE umożliwia komunikację z uczącymi się, wysyłanie i odbiór pocztą elektroniczną zadań, rozwiązań oraz wyników testów i sprawdzianów oraz zapewnienie opieki i rady uczestnikom kursów. PE winien dysponować narzędziami pomocnymi w tworzeniu materiałów dydaktycznych nowych przedmiotów i kursów, a także udoskonalania materiałów już opracowanych. Funkcje związane z komunikacją: forum, blog, wiadomości, notatki PowerPoint Presentation: Archiwizacja korespondencji ze studentami PowerPoint Presentation: Modyfikacje istniejących kursów, zapisywanie studentów, archiwizacja i przywracanie kursów Tworzenie nowych kursów PowerPoint Presentation: Tworzenie nowych składowych Modyfikowanie istniejących składowych Portale edukacyjne: Portale edukacyjne PE zapewnia procedury rejestracji uczących się i ich zaliczeń, sporządzania wyciągów i list, przygotowania certyfikatów i dyplomów itp. PE umożliwia prowadzenie archiwum. Zarządzanie kontami studentów Zarządzanie dziennikami ocen Narzędzia statystyki aktywności studentów PowerPoint Presentation: Tygodniowe zestawienia statystyki aktywności Platformy edukacyjne: Platformy edukacyjne Platformy open source . Platformy komercyjne. MOODLE ( https://moodle.org ) ILIAS ( http://www.ilias.de ) CLAROLINE ( www.claroline.net ) Platformy open source: Moodle: Platformy open source : Moodle najpopularniejsza platforma edukacyjna; otwarty kod źródłowy; zarejestrowanych 57 tyś. platform w 211 krajach; modułowy układ treści. Platformy open source: ILIAS: Platformy open source : ILIAS prywatny pulpit użytkownika; otwarty kod źródłowy; zarejestrowanych 18 tyś. platform; gotowe wzorce i szablony kursów; wbudowane systemy komunikacji do pracy grupowej; Platformy open source: Claroline: Platformy open source : Claroline otwarty kod źródłowy; zarejestrowana w 500 instytucjach w 68 krajach; ścieżki nauczania, układ modułowy; dostępna wersja testowa on- line bez konieczności instalacji na serwerze. Platformy edukacyjne: Platformy edukacyjne Platformy open source . Platformy komercyjne. FRONTER ( http://com.fronter.info ) BLACKBOARD ( https://www.blackboard.com ) WebCT ( http://www.webct.com ) Platformy komercyjne: Fronter: Platformy komercyjne: Fronter wirtualny budynek szkoły; otwarty kod źródłowy; zarejestrowanych 5 milionów użytkowników; około 100 narzędzi wspomagających proces kształcenia. Platformy komercyjne: Blackboard : Platformy komercyjne: Blackboard odpowiedniki tradycyjnych zajęć; system sumowania ocen; z platformy korzysta 5 tyś. instytucji z 60 krajów; łączenie kursów w ścieżki edukacyjne; obsługuje skryptu Java i Flash. PowerPoint Presentation: Zapoznaj się z materiałami Odpowiedz na pytania

Add a comment

Related presentations

Related pages

Platformy Edukacyjne

Platformy Edukacyjne. 765 likes · 13 talking about this. Czym są Platformy Edukacyjne? Jeśli chcesz prowadzić kursy i szkolenia on-line, a nie radzisz...
Read more

e-mentor :: Co różni platformy edukacyjne Moodle i OLAT?

Artykuł z zasobów e-mentora: Co różni platformy edukacyjne Moodle i OLAT?. E-mentor - internetowe czasopismo poświęcone nastepującym zagadnienion:e ...
Read more

MDL: Platformy edukacyjne - Wrocławski Portal Informatyczny

Platformy edukacyjne, to systemy komputerowe pozwalające organizować i wspomagać nauczanie przez Internet. Określamy je także skrótem LMS ...
Read more

- Platformy edukacyjne : administrowanie i zarządzanie

Platformy edukacyjne : administrowanie i zarządzanie. Show publication content! Show comment . Title: Platformy edukacyjne : administrowanie i ...
Read more

platformyedukacyjne.pl Platformy Edukacyjne – platformy ...

(2013-09-25) Platformyedukacyjne.pl Social Media and Website Analysis. Platformyedukacyjne.pl on Facebook: 100.0% Score: 70%. Platformy ...
Read more

Gry edukacyjne - platforma gier edukacyjnych

Gry edukacyjne. Login: Hasło: Zaloguj się przez Facebook. Załóż konto Przypomnij hasło. Gra dnia; Multiplayer; Quizy; ShoutBox; Do końca pozostało .
Read more

Platformy edukacyjne - Regionalny Ośrodek Doskonalenia ...

Polecamy wszystkim poniższe strony, sami często do nich zaglądamy i korzystamy w codziennej pracy.
Read more

Platformy edukacyjne - Zespół Szkoły Podstawowej i ...

Platformy edukacyjne Wpisany przez Michał Ratajczyk sobota, 05 maja 2012 10:17 Platformy edukacyjne 1 / 1
Read more

Platformy edukacyjne LSCDN

Linki do platform edukacyjnych MOODLE Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin
Read more

Platformy edukacyjne - wszystko co chciał(a)byś ...

Filmy są doskonałą rozrywką nie tylko dla domatorów. Dobre kino doskonale odpręża, uwrażliwia, warto przynajmniej od czasu do czasu rozsiąść ...
Read more