Plantejament actual sobre l\'avaluació

0 %
100 %
Information about Plantejament actual sobre l\'avaluació
Education

Published on December 4, 2008

Author: artpqpi

Source: slideshare.net

Description

Plantejament actual sobre l\'avaluació

Procés docent Ensenyament Aprenentatge El que és important no és el que el professor ensenya, sinó el que L’ALUMNE APRÉN

FORMACIÓ DESENVOLUPAR LA CAPACITAT D’USAR COMPETENTMENT EL CONEIXEMENT PER PART DELS NOSTRES ALUMNES

Que hem d’entendre per competències Què És la capacitat o habilitat Per a què d’efectuar tasques o fer front a situacions diverses De quina manera de forma eficaç A on en un context determinat Per mitjà de per al que cal mobilitzar actituds, habilitats i coneixements Còm al mateix temps i de forma interrelacionada

CONCEPTES PROCEDIMENTS ACTITUDS CAPACITATS HABILITATS VALORS Competències

Som competents fent truites?

CAL INCORPORAR NOUS MODELS D’ACTUACIÓ EN LES PRÀCTIQUES AVALUATIVES DELS APRENENTAGES DELS NOSTRES ALUMNES

Canvis en l’enfocament del procés d’ensenyament-aprenentatge; de l'èmfasi en l’ensenyament a l'èmfasi en l'aprenentatge per competències CANVIS FONAMENTALS EN L’AVALUACIÓ DELS APRENENTAGES DELS ALUMNES

Canvis en l’enfocament del procés d’ensenyament-aprenentatge; de l'èmfasi en l’ensenyament a l'èmfasi en l'aprenentatge per competències

Canvis en els continguts subjectes a avaluació. CANVIS FONAMENTALS EN L’AVALUACIÓ DELS APRENENTAGES DELS ALUMNES

Canvis en els continguts subjectes a avaluació.

CANVIS FONAMENTALS EN L’AVALUACIÓ DELS APRENENTAGES DELS ALUMNES Canvis en la lògica de l’avaluació dels aprenentatges: D’emetre judicis valoratius a incidir en la millora de l’alumne

Canvis en la lògica de l’avaluació dels aprenentatges:

D’emetre judicis valoratius a incidir en la millora de l’alumne

CANVIS FONAMENTALS EN L’AVALUACIÓ DELS APRENENTAGES DELS ALUMNES Nous models d’avaluació: Pluralitat: D’enfocaments De continguts De mètodes D’instruments D’agents ...

Nous models d’avaluació:

Pluralitat:

D’enfocaments

De continguts

De mètodes

D’instruments

D’agents

...

ENFOCAMENT TRADICIONAL RECOLLIDA D’INFORMACIÓ AVALUATIVA PROVES CONSTRUÏDES PEL PROFESSORAT I/O ESTANDARITZADES INFORMACIÓ QUANTIFICADA ÚTIL PER COMPARAR LES REALITZACIONS D’UN GRUP D’ESTUDIANTS DAVANT DELS ALTRES

Com estan aprenent? Com els afecta l’aplicació del currículum? Els tipus de proves estan relacionades amb el tipus de coneixement i habilitats que necessiten?

AVALUACIÓ ALTERNATIVA ÚS DE MÈTODES QUE FACILITEN L’OBSERVACIÓ DIRECTA DEL TREBALL DELS ALUMNES

CARACTERÍSTIQUES AVALUACIÓ Proves d’elecció múltiple, d’aparellament,… proves de classe Experiments dels alumne, projectes, debats, portafolis, productes dels alumnes TRADICIONAL ALTERNATIVA

Proves d’elecció múltiple, d’aparellament,…

proves de classe

Experiments dels alumne, projectes, debats, portafolis, productes dels alumnes

CARACTERÍSTIQUES AVALUACIÓ Basat en la recollida d’informació objectiva i interpretació de les puntuacions Basat en l’observació, en la subjectivitat i en el judici professional TRADICIONAL ALTERNATIVA JUDICI AVALUATIU :

Basat en la recollida d’informació objectiva i interpretació de les puntuacions

Basat en l’observació, en la subjectivitat i en el judici professional

CARACTERÍSTIQUES AVALUACIÓ Sobre la puntuació de l’alumne en comparació amb les d’altres alumnes De manera individualitzada sobre els alumnes a la llum dels seus propis aprenentatges TRADICIONAL ALTERNATIVA FOCALITZA L’AVALUACIÓ :

Sobre la puntuació de l’alumne en comparació amb les d’altres alumnes

De manera individualitzada sobre els alumnes a la llum dels seus propis aprenentatges

Procediments alternatius

AVALUACIÓ DELS ALUMNES COM ESTRATÈGIA PER MILLORAR L’ENSENYAMENT-APRENENTATGE Quins continguts cal ensenyar? Que ha d’aprendre els alumnes? Quins mètodes d’ensenyament són els més apropiats? Com es pot avaluar l’aprenentatge dels alumnes? Com seré avaluat? Que necessito saber? Quins són els objectius de l’aprenentatge? Com he d’aprendre? Professorat Alumnes L’avaluació es considera al final de la planificació L’avaluació és el primer en el que pensa l’alumne

Quins continguts cal ensenyar?

Que ha d’aprendre els alumnes?

Quins mètodes d’ensenyament són els més apropiats?

Com es pot avaluar l’aprenentatge dels alumnes?

Com seré avaluat?

Que necessito saber?

Quins són els objectius de l’aprenentatge?

Com he d’aprendre?

Com s’ensenya a ballar? Com s'aprèn a ballar?

La resposta és metodològica L’avaluació ha de servir per informar a temps al professorat i a l’alumne per corregir errors i evitar el fracàs

Els alumnes han d’aprendre a través de l’avaluació No han d’aprendre per ser avaluats AVALUACIÓ FORMATIVA

Com dissenyem un instrument avaluador? Ni la lògica de la matèria, ni la lògica de l’expert permeten posar de manifest la manera com cada persona aprèn El discurs del professor no garanteix l’apropiació dels continguts de la matèria per part de l’alumnat, ja que qui ensenya i qui aprèn es troben en registres de funcionament diferents La correcció de les errades només la pot dur a terme la mateixa persona que les ha comès i no el docent, que únicament les detecta

Ni la lògica de la matèria, ni la lògica de l’expert permeten posar de manifest la manera com cada persona aprèn

El discurs del professor no garanteix l’apropiació dels continguts de la matèria per part de l’alumnat, ja que qui ensenya i qui aprèn es troben en registres de funcionament diferents

La correcció de les errades només la pot dur a terme la mateixa persona que les ha comès i no el docent, que únicament les detecta

L’ avaluació ha de ser la via perquè l’alumne rebi informació sobre els seus progressos i una manera d’ajudar l’alumne a autocorregir-se, és a dir, una formació per a que segueixi avançant d’una manera adequada.

Add a comment

Related presentations

Related pages

L'avaluació en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior

L'avaluació en el marc de l'Espai ... plantejament no consisteix tant a canviar ... També pretén aportar informació sobre les diferents maneres d ...
Read more

PONÈNCIES DEL TALLER: L’AVALUACIÓ DE LA RECERCA EN ...

L'AVALUACIÓ DEL CONEIXEMENT HUMANÍSTIC I SOCIAL 1. Plantejament general ... obtenir un consens sobre l'avaluació de la recerca humanística i ...
Read more

La mesura dels resultats de la política d’R+D+I. On som i ...

Quina estratègia cal seguir per avaluar el pla actual i els ... plantegi algun debat sobre el grau i ... recuperem el plantejament de l’avaluació del
Read more

Avaluar la c-info a l'ESO - competencia informacional a l'aula

- L’avaluació formativa ha d ’implicar ... informació sobre si la seva ... en el món actual, a partir del plantejament d ...
Read more

Presentació de la sessió - Education - documents.tips

Presentació de la sessió de treball sobre l'avaluació als programes FIAP. Documents.tips. ... Plantejament actual sobre l'avaluació (presentació)
Read more

L’avaluació de la Competència Bàsica - UAB Barcelona

L’avaluació de la Competència ... PLANTEJAMENT I JUSTIFICACIÓ DEL ... Ciència té publicats informes sobre resultats i implicacions que han ...
Read more

Avaluació anual de centres (AVAC)

L’avaluació de centres, ... referència i efectes sobre l’avaluació directiva i docent) ... Valorant el plantejament, ...
Read more

PRIMERES PASSES VERS L’AVALUACIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA DE LA ...

PRIMERES PASSES VERS L’AVALUACIÓ ... crisi com l’actual, que l’avaluació de la formació es presenta ... % recull informació vàlida sobre els ...
Read more