Planowanie kursu e-learningowego

50 %
50 %
Information about Planowanie kursu e-learningowego
Education

Published on March 2, 2014

Author: panstudio

Source: authorstream.com

E-learning:: E-learning: Planowanie kursu e-learningowego dr n. farm. Mariusz Panczyk mariusz.panczyk@wum.edu.pl dr hab. n. o zdr . Joanna Gotlib Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia | Wydział Nauki o Zdrowiu | Warszawski Uniwersytet Medyczny Modele szkoleń e-learningowych: Modele szkoleń e-learningowych Różne modele w zależności od typu treści e-kursów : Szkolenia twarde (trzy etapy: „ krok po kroku ”, „ zrób to sam ”, „ test umiejętności ”). Szkolenia miękkie (trzy moduły: wiedza, ćwiczenia i test wiedzy). Szkolenie z badaniem przyrostu wiedzy (cztery etapy: pre-test, wiedza, ćwiczenia, post-test). Konstrukcja szkolenia twardego: Konstrukcja szkolenia twardego Przekazywanie wiedzy poprzez pokazywanie poszczególnych kroków, jakie są niezbędne do osiągnięcia oczekiwanego rezultatu. Wykonywanie aktywnych ćwiczeń symulujących czynności poznane w modelu „krok po kroku”. W trakcie ćwiczeń można korzystać z pomocy w postaci podpowiedzi , jak należy wykonać dane działanie. Polega na samodzielnym wykonaniu czynności pokazanych w szkoleniu – w modułach „krok po kroku” oraz „zrób to sam”. Wynik testu jest rejestrowany na platformie, dzięki czemu wiadomo, na jakim poziomie materiał szkoleniowy został opanowany. Krok po kroku Zrób to sam Test umiejętności Konstrukcja szkolenia twardego: Konstrukcja szkolenia twardego Krok po kroku Zrób to sam Test umiejętności Modele szkoleń e-learningowych: Modele szkoleń e-learningowych Różne modele w zależności od typu treści e-kursów : Szkolenia twarde (trzy etapy: „ krok po kroku ”, „ zrób to sam ”, „ test umiejętności ”). Szkolenia miękkie (trzy moduły: wiedza, ćwiczenia i test wiedzy). Szkolenie z badaniem przyrostu wiedzy (cztery etapy: pre-test, wiedza, ćwiczenia, post-test). Konstrukcja szkolenia miękkiego: Konstrukcja szkolenia miękkiego Moduł merytoryczny prezentujący zagadnienia z obszaru wiedzy. Moduł ćwiczeniowy, w którym ćwiczony jest zakres wiedzy przekazany w pierwszym szkoleniu. Moduł sprawdzający zakres wiedzy nabytej i wyćwiczonej w dwóch pierwszych modułach. Wiedza Ćwiczenia Test wiedzy Konstrukcja szkolenia miękkiego: Konstrukcja szkolenia miękkiego Wiedza Ćwiczenia Test wiedzy Modele szkoleń e-learningowych: Modele szkoleń e-learningowych Różne modele w zależności od typu treści e-kursów : Szkolenia twarde (trzy etapy: „ krok po kroku ”, „ zrób to sam ”, „ test umiejętności ”). Szkolenia miękkie (trzy moduły: wiedza, ćwiczenia i test wiedzy). Szkolenie z badaniem przyrostu wiedzy (cztery etapy: pre-test, wiedza, ćwiczenia, post-test). Konstrukcja szkolenia z badaniem przyrostu wiedzy: Konstrukcja szkolenia z badaniem przyrostu wiedzy Moduł badający wstępny poziom wiedzy osób przystępujących do realizacji szkolenia. Moduł merytoryczny prezentujący zagadnienia z obszaru wiedzy . Moduł ćwiczeniowy, w którym ćwiczony jest zakres wiedzy przekazany w pierwszym szkoleniu . Moduł sprawdzający zakres wiedzy nabytej i wyćwiczonej w dwóch poprzednich modułach . Pre -test Wiedza Ćwiczenia Post-test Elementy dobrego e-szkolenia: Elementy dobrego e-szkolenia M ateriał merytoryczny powinien być prezentowany w sposób dobrze zaplanowany i logiczny ; Z awartość kursu powinna mieć charakter modułowy ; M ateriał dydaktyczny powinien być dostosowywany dynamicznie do poziomu ucznia i jego postępów w nauce, a także do wieku, preferowanego sposobu uczenia się, wykształcenia, możliwości obsługi kursu ; T reści powinny być prezentowane w języku ojczystym ucznia, gdyż ma to ogromy wpływ na wydajność przyswajania wiedzy, ilość, układ i rozmieszczenie materiału (zawartości) powinno czerpać z zasad kompozycji ; Dobra o prawa graficzna podkreślająca charakter kursu wzmaga pozytywne nastawienie ucznia do procesu szkolenia . PowerPoint Presentation: Moduły tematyczne kursu PowerPoint Presentation: Moduły tematyczne kursu Układ lekcji i dodatkowe zasoby Projektowanie e-szkolenia: Projektowanie e-szkolenia Cel główny e-szkolenia MODUŁ 1 Cel szczegółowy 1 e-szkolenia MODUŁ 2 Cel szczegółowy 2 e-szkolenia LEKCJA 1 Cel cząstkowy 1 LEKCJA 2 Cel cząstkowy 2 LEKCJA 1 Cel cząstkowy 1 LEKCJA 2 Cel cząstkowy 2 EKRAN 1.1 EKRAN 1.2 EKRAN 1.3 EKRAN 2.1 EKRAN 2.2 EKRAN 2.3 EKRAN 1.1 EKRAN 1.2 EKRAN 1.3 EKRAN 2.1 EKRAN 2.2 EKRAN 2.3 Projektowanie e-szkolenia: Projektowanie e-szkolenia Cel główny e-szkolenia MODUŁ 1 Cel szczegółowy 1 e-szkolenia MODUŁ 2 Cel szczegółowy 2 e-szkolenia LEKCJA 1 Cel cząstkowy 1 LEKCJA 2 Cel cząstkowy 2 LEKCJA 1 Cel cząstkowy 1 LEKCJA 2 Cel cząstkowy 2 EKRAN 1.1 EKRAN 1.2 EKRAN 1.3 EKRAN 2.1 EKRAN 2.2 EKRAN 2.3 EKRAN 1.1 EKRAN 1.2 EKRAN 1.3 EKRAN 2.1 EKRAN 2.2 EKRAN 2.3 Projektowanie e-szkolenia: Projektowanie e-szkolenia Cel główny e-szkolenia MODUŁ 1 Cel szczegółowy 1 e-szkolenia MODUŁ 2 Cel szczegółowy 2 e-szkolenia LEKCJA 1 Cel cząstkowy 1 LEKCJA 2 Cel cząstkowy 2 LEKCJA 1 Cel cząstkowy 1 LEKCJA 2 Cel cząstkowy 2 EKRAN 1.1 EKRAN 1.2 EKRAN 1.3 EKRAN 2.1 EKRAN 2.2 EKRAN 2.3 EKRAN 1.1 EKRAN 1.2 EKRAN 1.3 EKRAN 2.1 EKRAN 2.2 EKRAN 2.3 Projektowanie e-szkolenia: Projektowanie e-szkolenia Cel główny e-szkolenia MODUŁ 1 Cel szczegółowy 1 e-szkolenia MODUŁ 2 Cel szczegółowy 2 e-szkolenia LEKCJA 1 Cel cząstkowy 1 LEKCJA 2 Cel cząstkowy 2 LEKCJA 1 Cel cząstkowy 1 LEKCJA 2 Cel cząstkowy 2 EKRAN 1.1 EKRAN 1.2 EKRAN 1.3 EKRAN 2.1 EKRAN 2.2 EKRAN 2.3 EKRAN 1.1 EKRAN 1.2 EKRAN 1.3 EKRAN 2.1 EKRAN 2.2 EKRAN 2.3 Projektowanie e-szkolenia: Projektowanie e-szkolenia Cel główny e-szkolenia MODUŁ 1 Cel szczegółowy 1 e-szkolenia MODUŁ 2 Cel szczegółowy 2 e-szkolenia LEKCJA 1 Cel cząstkowy 1 LEKCJA 2 Cel cząstkowy 2 LEKCJA 1 Cel cząstkowy 1 LEKCJA 2 Cel cząstkowy 2 EKRAN 1.1 EKRAN 1.2 EKRAN 1.3 EKRAN 2.1 EKRAN 2.2 EKRAN 2.3 EKRAN 1.1 EKRAN 1.2 EKRAN 1.3 EKRAN 2.1 EKRAN 2.2 EKRAN 2.3 Zapoznaj się z materiałami: Zapoznaj się z materiałami Odpowiedz na pytania

Add a comment

Related presentations

Related pages

Humanistyka na uczelniach technicznych: planowanie ...

Artykuł z zasobów e-mentora: Humanistyka na uczelniach technicznych: planowanie formuły kursu e-learningowego. E-mentor - internetowe czasopismo ...
Read more

Humanistyka na uczelniach technicznych: planowanie ...

Humanistyka na uczelniach technicznych: planowanie formuły kursu e-learningowego Autorzy. Monika Małek. Treść / Zawarto ...
Read more

e-mentor :: Login: BIBLIOTEKA Nowy kurs e-learningowy dla ...

Planowanie rozwoju zawodowego bibliotekarza. ... Rysunek 1. Strona główna kursu e-learningowego Login: BIBLIOTEKA Źródło: Login: BIBLIOTEKA, ...
Read more

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Kurs e-learning cd. W dniu 14 marca 2013 r.odbędzie się kontynuacja kursu E-learningowego. Zajęcia odbędą się o godz.
Read more

Zarządzanie ludźmi w zmianie - Szkolenia.com

W ramach kursu uczestnicy przyswajają wiedzę ... • Podsumowanie efektów kursu e-learningowego, ... • Planowanie przez menedżera działań w ...
Read more

Kurs: Metodyka e-learningu

Moduł zawiera opis i charakterystykę organizacji pracy w wirtualnej klasie oraz planowanie zadań ... uczestników kursu e-learningowego.
Read more

Rapid e-learning: Co zrobić, aby kurs e-learning nie był ...

Otrzymujemy lub mamy treść do kursu e-learningowego w postaci ... metodyka mLearning Moodle narzędzia autorskie news oprogramowanie planowanie ...
Read more

Rapid e-learning: Najlepszy początek kursu rapid e-learning

Jaki rodzaj historii byłby odpowiedni dla kursu e-learningowego? ... metodyka mLearning Moodle narzędzia autorskie news oprogramowanie planowanie ...
Read more