Planol urbà mallorca

50 %
50 %
Information about Planol urbà mallorca

Published on March 7, 2014

Author: sergigisbertbas

Source: slideshare.net

COMENTARI: PLÀNOL DE PALMA DE MALLORCA

Analitza i comenta el plànol de Palma de Mallorca, seguint les pautes que et done a continuació. Pots consultar informació complementària, si ho necessites: 1.- Localització geogràfica: • Emplaçament: És el lloc concret on hi ha una ciutat: un turó, un estret una vall, una illa... En aquest cas és una illa que forma part d'Espanya al continent Europeu. • Situació: És la localització que té una ciutat respecte d'uns altres llocs. Així doncs, un nucli urbà pot estar situat al centre d'un país o d'una regió, en una àrea costanera, a prop d'un nuc de comunicacions important, etc. En aquest cas és una illa (àrea costanera) que està situada a l'est d'Espanya en l'arxipèlag balear i oest de la mar mediterrània , aquesta illa està prop d'algunes altres com Menorca, Cabrera Eivissa i Formentera. 2.- Forma i estructura del plànol: • Tipus de plànol: El centre de la ciutat (centre històric) té una forma radiocèntrica i les afores del centre històric té una planta de tipus ortogonal. ·Estructura urbana (assenyala al mapa): -zona verda -centre historic -poligon industrial. -residencial -suburbana Edificacions: Edificis antics: Es troben al centre històric de la ciutat segurament compost per esglésies, habitatges... Edificis en bloc: En aquesta ciutat s'hi poden trobar però en menor alçària. Edificis nous: Situats en aquest cas en l'eixample de la ciutat. Cases unifamiliars: Situades a la perifèria de la ciutat.

3.- Possibles problemes de la ciutat (analitza els diferents problemes i les seues possibles solucions) Alguns dels problemes que pot tindre aquesta ciutat són: -Per a disminuir la contaminació que provoca soroll pordrien intal·lar-se pantalles acústiques al voltant de la circumvalació. -Per a reduir el nivell de contaminació atmosfèrica podrien augmentar l'ús del transport públic ( autobús , tren..) -Augment de la instal·lació de fàbriques fora del nuclis urbans -L'us de fonts d'energia no contaminants. -Podria limitar-se l'us de la calefacció

Add a comment

Related presentations

Related pages

Mapa de municipis de Mallorca - Home :: Consell de Mallorca

Mapa de municipis de Mallorca El Consell; Serveis i tràmits; Cerca . Zona de subscriptors Urbanisme i territori. Guia territorial de Mallorca ...
Read more

PORTADA INDEX Planols cat Sept14 - Palma de Mallorca

PLÀNOLS Plànol 01. Estructura general i orgànica del territori. Plànol 02. Classificació i usos del sòl. Sòl urbà. Plànol 03. Classificació i ...
Read more

ELS CARRERS ENS PARLEN Desxifram el laberint urbà de Palma

Desxifram el laberint urbà de Palma Nom Llinatges Centre ... després de la seva arribada a Mallorca l’any 123 aC.
Read more

POBLES DE MALLORCA, MENORCA, EIVISSA i FORMENTERA - illes.net

MALLORCA. MENORCA EIVISSA-FORMENTERA Si vols cooperar per fer una web més completa i actualitzada, fer click "AQUI". Gràcies. ...
Read more

Planejament vigent. Navegació en pdf - URBANISME

Ajuntament de Palma PCOU '98 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA > Actualització Planejament (1:5000) > Ordenació SUP/SUNP-Rústic (1:5000) > Ordenació Sòl Urbà (1 ...
Read more

PLÀNOLS D - sac.alcudia.net

ciutat d'alcÚdia: ordenaciÓ del sÒl urbÀ. 5.1.1. 1/1.000. alineacions, separacions i profunditats edificables (av.d'inca-ses forques-sant sebastiÀ)
Read more

Plànol Bcn | El web de la ciutat de Barcelona

Plànol de la ciutat de Barcelona, creat per l'Ajuntament de Barcelona.
Read more