Planol Pla Vigent

60 %
40 %
Information about Planol Pla Vigent

Published on July 25, 2009

Author: StopKart

Source: slideshare.net

Add a comment

Related pages

Planejament vigent — Ajuntament d'Igualada

El vigent Pla General d’Ordenació va ser aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, l’any 1986.
Read more

Ajuntament d'Esparreguera - Planejament general vigent

Revisió del programa d'actuació i modificacions del Pla General d'Ordenació Urbana. ADM - Acords ... Comparació planejament vigent i modificat (pdf 1 ...
Read more

Planejament vigent - Sant Hilari Sacalm

Planejament vigent. Pla General Municipal d'Ordenació Urbana. Normativa. Plànol O.4.1. Plànol O.4.2. Plànol O.4.3. Plànol O.4.4. Plànol O.4.5.
Read more

Ajuntament d'Esparreguera - Planejament derivat vigent

Planejament derivat vigent. ... Pla especial urbanístic d'usos específics en l'àmbit de les subzones qualificades com a 1c i 2c. TEC - Document únic (DUN)
Read more

Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) - Vigent ...

Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) - Vigent; Modificacions del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) Planejament derivat;
Read more

Planejament Vigent — Ajuntament de Viladecavalls

Planejament Vigent Informació més rellevant sobre el PGO 1. Plànol d'Ordenaci ó . Sector 1, ... Pla Parcial 1 Camí Vell Vacarisses .
Read more

Plànols d'Ordenació - Ajuntament de Mataró

Pla de lluita contra el canvi climàtic - Agenda21. ... L'Urbanisme » Planejament Vigent » Plànols d'ordenació Plànols d'Ordenació. Feu click sobre l ...
Read more

Planejament Vigent - Ajuntament de Mataró

Planejament vigent. El pla general és l'instrument d'ordenació urbanística de tot el territori municipal, defineix el model d'implantació de la ciutat ...
Read more

Planejament vigent :: La ciutat :: Ajuntament de Badalona

Planejament vigent Planejament vigent. Refòs de planejament urbanístic de l'Ajuntament de Badalona. http://geoportal.badalona.cat/badalonagp/
Read more

Planejament vigent - Ajuntament de Manresa

El planejament vigent l’integren el Pla general aprovat el maig de 1997 -amb les seves modificacions puntuals- i el conjunt de planejament derivat ...
Read more