Plan Integral de Acción Comunitaria en el barrio Raval de Sant Roc, Algemesí (por Dory Aviñó y Mireia López)

50 %
50 %
Information about Plan Integral de Acción Comunitaria en el barrio Raval de Sant Roc,...

Published on June 9, 2016

Author: docenciaalgemesi

Source: slideshare.net

1. PROJECTE RIU Disseny del Pla Integral d'Acció Comunitària del barri Raval de Sant Roc d'Algemesí 2016-2020 Dory Aviñó, Mireia López* *en nombre del Grupo de trabajo Intersectorial del Pla: Isabel Ramo, Joan Nácher, Houria Hathouti, Roque Moreno, Vicen Soriano, Laura Lloret, Emi Tormo, Mónica Castell, Jesús Ribes, Vicent Girbés, Pablo Frasquet, Juan Escrivà, Carme Ferrís, Mª José Fuertes, Mª José Vidal, Marisa Camarasa, Santiago Pastor, Blanca Folch, Xusa Iglesias, Quique Estrela, Erich Vanacloig y Héctor Castell.

2. Vulnerabilitat Urbana  pobresa  alta desocupació  baix nivell educatiu  degradació urbana  problemes de vivenda  manca de recursos i equipaments públics Alt risc de patir malalties DESIGUALTATS EN SALUTAtlas de la Vulnerabilitat Urbana. Provincia de València 2001 Ministerio de Fomento 20 indicadors sociodemogràfics, socioeconòmics, residencials i subjectius + - Vulnerabilitat

3. Marc conceptual dels determinants socials de la salut Solar e Irwin, 2010 Pres de: OMS. Cerrando la brecha: La política de acción sobre los Determinantes Sociales de la Salud. Documento de trabajo. Conferencia Mundial sobre los Determinantes Sociales de la Salud. Brasil, octubre 2011. http://www.who.int/sdhconference/discussion_paper/Discussion-Paper-SP.pdf

4. Recomanacions per reduir desigualtats en salut Impulsar polítiques públiques des de l'administració local les quals actuen sobre determinants estructurals com són: Planificació urbana Transport Vivenda Treball i desocupació Economia local Educació Serveis socials Serveis medioambientals Cultura Esport ... “Salut y equitat en totes les polítiques” Acció intersectorial Participació ciutadana

5. Fila 1 Fila 2 Fila 3 Fila 4 0 2 4 6 8 10 12 Columna 1 Columna 2 Columna 3 CARACTERIZACIÓN DEL BARRIO RAVAL DE SANT ROC ALGEMESÍ

6. Instituciones impulsoras y/o financiadoras: Instituciones colaboradoras: 4ª Edició Agents de Salud Base Comunitaria Projecte RIU: Un riu de cultures, un riu de salut Projecte del Centre de Salut Pública d'Alzira, financiat per l'Ajuntament d'Algemesí i Alzira i gestionat per la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) Subprograma de promoció de salut en entorns vulnerables Centre de Salut Pública d'Alzira

7. Estrategia de desarrollo social en el ámbito local que utiliza ciclos continuados de capacitación de personas de diversas culturas como agentes de salud para actuar como educadoras entre iguales y mejorar la salud del barrio Fundamentos de RIU: modelo de promoción de salud ¿Qué es el Projecte RIU? Participación ciudadana Educación entre iguales Empoderamiento comunitario Salud positiva Activos para la salud Investigación-acción participativa Determinantes sociales salud Trabajo intersectorial Enfoque de equidad

8. Per què un Pla Integral d'Acció Comunitària al barri del Raval? Situacions mantingudes en el temps Actuacions prèvies: 1983 Estudi de necessitats del barri de El Raval 1985 Cáritas Parroquiales: Esbós de mapa social 1992-1995 Plan Comunitario Municipal de Algemesí 2001-2002 Estudi barri. Programa d'intervenció comunitària 2003 Acord de col·laboració entre Institut Valencià de la Vivenda i l'Ajuntament per a un Pla d'actuació especial en Raval 2005 Projecte de Centre de Participació Ciutadana 2007 Programa “Intervención comunitaria con rumanos de etnia gitana”

9. Valoració de les actuacions prèvies al barri 1) Actuacions sectorials: cal treball i col·laboració intersectorial 2) Varies experiències de diagnosi del barri i algunes dilatades en el temps: No es concretaren en propostes d'acció o no s'executaren 3) Projectes: – a curt plaç o en resposta a situacions d'urgència – sense una acció planificada: sense guia – financiació insuficient: fons administració local + externes 4) Projectes verticals: participació ciutadana limitada a la consulta en la diagnosi 5) Responsables de la política: - no coneixen les experiències prèvies - prenen decisions sense justificació tècnica 6) Equips professionals: prioritats i dedicació laboral determinades pels decisors 7) Manca d'un equip motor dels projectes

10. Per què un Pla Integral d'Acció Comunitària al barri del Raval? Mapa d'actius per a la salut La població del barri i el personal tècnic de diversos departaments expresen la necessitat d'elaborar un pla integral i intersectorial a llarg plaç

11. Objectiu general: Dissenyar el Pla Integral d'Acció Comunitària del barri Raval de Sant Roc d'Algemesí 2016-2020 Metodologia: Investigació-Acció participativa Enfoque d'equitat Intersectorialitat Pla Integral d'Acció Comunitària del Raval

12. Pla Integral d'Acció Comunitària del Raval Etapa 1. Acords polítics i directius Sanitat Benestar Social Medi Ambient Urbanisme Seguretat Esports Treball Educació Cultura Serveis Públics Joventut Comunicació Febrer 2015

13. Pla Integral d'Acció Comunitària del Raval Etapa 2. Constitució Grup de Treball Intersectorial Societat Civil Associacions 2Ciutadania 4 Eixos de desigualtat: clase social, sexe, edat, país d’orige i etnia PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA (20) Professionals Serveis socials (2) Assistència sanitària (1) Salut pública (1) Urbanisme (2) Educació (2) Treball (1) Medi ambient (2) Igualtat (1) Esports (1) Cultura (1) Seguretat ciutadana (1) Personal tècnic municipal i d'institucions i/o serveis Març-abril 2015

14. F4. Temporalització i avaluació F3. Línies d'actuació, activitats i recursos F5. Presupost Etapa 3. Aplicació mètode IAP per redactar el Pla Pla Integral d'Acció Comunitària del Raval 1ª s: maig consulta fons entrevistes població 2ª s: juny 3 assamblees: juliol- setembre 3ª s: setembre F1. Justificació, diagnosi i mapa d'actius en salut Maig – Setembre F2. Objectius generals i específics Octubre 4ª s: octubre 5ª s: novembre 6ª s: desembre 2ª Assamblea: gener 7ª s: gener Novembre - Gener 8ª s: febrer 9ª s: març 10ªs: abril Febrer - Abril Maig - Juny 11ª s: maig 12ª s: juny

15. Etapa 3. Aplicació mètode IAP per redactar el Pla Pla Integral d'Acció Comunitària del Raval Tècniques d'investigació qüalitativa i consulta fons d'informació Sessions del Grup de Treball Intersectorial freqüència: 1 mes durada: 2.5 hores professionals: búsqueda d'informació, preparació i/o redacció de materials població: fan entrevistes a la població, asamblees al barri Retroalimentació a la Corporació Local del procès de redacció del Pla: – actes de les sessions de treball – productes de les fases del Pla

16. Participació de la ciutadania Fase I Diagnosi i mapa d’actius en salut 16 Entrevistes individuals 4 població jove espanyola i espanyola gitana 4 adulta espanyola i espanola etnia gitana 4 adulta magrebí 4 major espanyola i espanyola gitana segons sexe 3 Assamblees veïnals segons territori i grups culturals 138 (85 dones, 53 hòmens) 2 Grups específics segons edat i grups culturals 18 (15 dones, 3 hòmens) Fases II i III Objectius, línies d’actuació i accions Fase VI Devolució a la població del treball Pla 2 Assamblees veïnals segons grups culturals ?

17. Pla Integral d'Acció Comunitària del Raval Etapa 4. Entrega del Pla a l'Ajuntament d'Algemesí Etapa 5. Difusió del Pla Sept 2016 Presentació del Pla a la Corporació Local Avaluació per a la seua aprobació Presentació pública a la població Difusió mitjans de comunicació locals, comarcals, ... Mes ?

18. Etapa 3. Aplicació mètode IAP per redactar el Pla Pla Integral d'Acció Comunitària del Raval 1ª s: maig Consulta fons Consulta població 2ª s: juny 3 assambleas: juliol- septiembre 3ª s: setembre F1. Justificació, diagnosi i mapa d'actius en salut Maig – Setembre F2. Objectius generals i específics Octubre 4ª s: octubre F4. Temporalització i avaluació F3. Línies d'actuació, activitats i recursos F5. Presupost 5ª s: novembre 6ª s: desembre 2ª Assamblea: gener 7ª s: gener Novembre - Gener 8ª s: febrer 9ª s: març 10ªs: abril Febrer - Abril Maig - Juny 11ª s: maig 12ª s: juny

19. SECTOR SALUD LÍNEA ESTRATÉGICA: “Por un barrio más saludable: verde, limpio y en movimiento” Objetivos y acciones priorizados

20. SECTOR SALUD LÍNEA ESTRATÉGICA: “Por un barrio más saludable: verde, limpio y en movimiento” Temporalización e indicadores de evaluación

21. SECTOR SALUD LÍNEA ESTRATÉGICA: “Por un barrio más saludable: verde, limpio y en movimiento” Objetivos y acciones no priorizados

22. SECTOR URBANISMO LÍNEA ESTRATÉGICA: “Vivir en un barrio más accesible y amable” Objetivos y acciones priorizados

23. SECTOR URBANISMO LÍNEA ESTRATÉGICA: “Vivir en una barrio más accesible y amable” Temporalización e indicadores de evaluación

24. SECTO URBANISMO LÍNEA ESTRATÉGICA: “Vivir en un barrio más accesible y amable” Objetivos y acciones no priorizados

25. SESIONES DE TRABAJO DEL GRUPO MOTOR Líneas estratégicas Temporalización Indicadores de evaluación Presupuesto

26. Pla Integral d'Acció Comunitària del Raval FACILITADORS 1) Compromís de la Corporació Local: - recolzament en el disseny - voluntat d'execució futura - sol·licitud de fons europeus DUSI 2) Treball intersectorial: – presència dels departaments d'urbanisme, medi ambient i treball 3) Grup motor format per personal tècnic i ciutadania: – aproximació bottom-up – apropament tècnic als entorns – incorporar l'enfoque d'equitat – reconèixer la població més vulnerada 4) Participació de la ciutadania: - coneix, proposa i prioritza tant les necessitats com els objetius i accions 5) Actuacions en el barri derivades del treball en el Pla

27. Pla Integral d'Acció Comunitària del Raval 1) Responsables polítics no conéixen els objectius i accions del Pla: actuacions en el barri sense tindre'l en compte 2) No priorització del treball pels responsables directius, personal tècnic dels departaments i administracions (local i autonòmica) i ciutadania: no assistència regular a les sessions personal sense capacitat de decisió valor atribuït al Pla: teoria vs aplicabilitat no situar el treball del Pla en l'agenda demora en les tasques, no entrega de documents: no cumplir el cronograma 3) Baixa experiència de treball intersectorial del grup motor: trobar espais de reunió i treball conjunt tendència al treball sectorial i fragmentat: no actuacions integrals posicions enfrontades davant les propostes d'actuació nivell d'exigència tècnica: consulta de fonts d'informació, redacció de documents, ... 4) Posicionament del personal tècnic i de la ciutadania en el grup: atribució mutua de responsabilitats del personal tècnic i la ciutadania DIFICULTATS

28. Pla Integral d'Acció Comunitària del Raval EL PLA DEL RAVAL: UNA EINA DE TRANSFORMACIÓ És posible una acció planificada en el àmbit local des de: - La Salut i Equitat en totes les polítiques - La Intersectorialitat - La participació des de la COPRODUCCIÓ de les actuacions

29. Moltes gràcies!!! Mireia López iorra4@hotmail.com Dory Aviñó avinyo_ado@gva.es

Add a comment