Piramides població

50 %
50 %
Information about Piramides població

Published on March 7, 2014

Author: sergigisbertbas

Source: slideshare.net

Hombres 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100 y más Total Total H+M Mujeres 1017 922 1177 1133 1192 1122 1165 1059 1112 1056 1167 1264 1535 1583 1916 1982 1875 1848 1789 1878 1708 1685 1294 1373 1203 1279 1177 1282 983 1119 763 877 471 602 224 360 68 148 7 30 1 4 21844 22606 44450 % hombres % mujeres -2.287964004 2.0742407199 -2.64791901 2.5489313836 -2.681664792 2.5241844769 -2.620922385 2.3824521935 -2.501687289 2.3757030371 -2.625421822 2.8436445444 -3.453318335 3.5613048369 -4.310461192 4.4589426322 -4.218222722 4.157480315 -4.024746907 4.2249718785 -3.842519685 3.790776153 -2.911136108 3.088863892 -2.706411699 2.8773903262 -2.64791901 2.8841394826 -2.211473566 2.5174353206 -1.716535433 1.9730033746 -1.059617548 1.3543307087 -0.503937008 0.8098987627 -0.152980877 0.3329583802 -0.015748031 0.0674915636 -0.002249719 0.0089988751

PIRÀMIDE DE POBLACIÓ DÈNIA (ALACANT) 2013 % hombres % mujeres 100 y más 95-99 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

• Tipus de piràmide -La piramide de població és de tipus Bulb • És una població envellida o jove? -La població és envellida, encara que trobem una població jove bastant elev • Analitza la proporció de joves, d'adults i de gent gran. A partir d'aquestes dades raona el nivell d'envelliment de la població -Presenta una base mitjanament ampla i una proporció de joves prou alta ta com dones, trobem una gran quantitat de gent adulta i una propoció de gen pareguda a la de gent jove la qual cosa vol dir que no ha agut un gran envel població. Tant la gent gran com en la envellida predominen les dones respe homes. • Fixa't en l'amplaria de la cúspide: Com és l'esperança de vida? Raona la re -L'esperança de vida es gran, degut enrtre altres coses als avanços sanitaris. més es superior, les dones als homens. • Observa els perfils de la piràmide: Què indiquen el entrants i els ixents de -Els entrants indiquen una proporció de gent jove baixeta, com a causes po anomenar l'aument de l'edad en que es contrau el matrimoni, incorporació d mon laboral i l'increment de llars unipersonals. I els ixents una proporció e gent adulta. 5 • Quina és la proporció de homes i dones? -La de dones es una proporció major que els homens. • Quin sexe té més esperança de vida? - El femení.

oblació jove bastant elevada.. ran. A de la població ció de joves prou alta tant d'homes a i una propoció de gent gran o ha agut un gran envelliment de la dominen les dones respecte als nça de vida? Raona la resposta es als avanços sanitaris. A més a l entrants i els ixents de la piràmide? aixeta, com a causes podriem atrimoni, incorporació de la dona al s ixents una proporció elevada de s.

Hoja2 Hombres 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100 y más Total Total H+M Mujeres 574 602 715 653 799 785 834 760 796 759 779 759 1070 973 1094 1045 1161 1170 1247 1210 1129 1152 980 1064 1038 1179 1312 1329 1133 1108 809 799 566 592 354 395 143 174 38 63 1 6 16572 % HOMBRES %MUJERES -3.4636736664 3.6326333575 -4.3145063963 3.9403813662 -4.8213854695 4.7369056239 -5.0325850833 4.5860487569 -4.8032826454 4.5800144823 -4.7006999759 4.5800144823 -6.4566739078 5.8713492638 -6.6014965001 6.3058170408 -7.0057929037 7.0601013758 -7.5247405262 7.301472363 -6.8126961139 6.9514844316 -5.9135891866 6.4204682597 -6.263577118 7.1144098479 -7.9169683804 8.01955105 -6.8368332126 6.6859763456 -4.8817282163 4.8213854695 -3.415399469 3.5722906107 -2.1361332368 2.3835384987 -0.8629012793 1.0499637944 -0.2293024378 0.3801593049 -0.0060342747 0.0362056481 16577 33149 Página 5

Hoja2 • Tipus de piràmide -La piramide de població és de tipus Bulb % HOMBRES %MUJERES • És una població envellida o jove? -La població és envellida, posiblement gràcies als ava • Analitza la proporció de joves, d'adults i de gent gran partir d'aquestes dades raona el nivell d'envelliment de -Presenta una base estreta i una proporció de joves esc (baixa natalitat), trobem una gran quantitat de gent adu més elevada que la gent jove, la qual cosa vol dir un e cal afegir que en la gent gran predominen les dones re • Fixa't en l'amplaria de la cúspide: Com és l'esperança -L'esperança de vida es gran, degut enrtre altres coses més a més es superior, les dones als homens. • Observa els perfils de la piràmide: Què indiquen el e -Els entrants indiquen una proporció de gent jove baix anomenar l'aument de l'edad en que es contrau el matr mon laboral i l'increment de llars unipersonals. I els ix gent adulta. 8 • Quina és la proporció de homes i dones? -La de dones es una proporció major que els homens. 10 • Quin sexe té més esperança de vida? - El sexe femení. Página 7

Hoja2 % HOMBRES %MUJERES PIRÀMIDE DE POBLACIÓ XÀBIA (ALACANT) 2013 100 y más 90-94 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 -10 -8 -6 -4 -2 Página 6 0 2 4 6 8 10

Hoja2 Hombres 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100 y más Total Total H+M Mujeres 574 602 715 653 799 785 834 760 796 759 779 759 1070 973 1094 1045 1161 1170 1247 1210 1129 1152 980 1064 1038 1179 1312 1329 1133 1108 809 799 566 592 354 395 143 174 38 63 1 6 16572 % HOMBRES %MUJERES -3.4636736664 3.6326333575 -4.3145063963 3.9403813662 -4.8213854695 4.7369056239 -5.0325850833 4.5860487569 -4.8032826454 4.5800144823 -4.7006999759 4.5800144823 -6.4566739078 5.8713492638 -6.6014965001 6.3058170408 -7.0057929037 7.0601013758 -7.5247405262 7.301472363 -6.8126961139 6.9514844316 -5.9135891866 6.4204682597 -6.263577118 7.1144098479 -7.9169683804 8.01955105 -6.8368332126 6.6859763456 -4.8817282163 4.8213854695 -3.415399469 3.5722906107 -2.1361332368 2.3835384987 -0.8629012793 1.0499637944 -0.2293024378 0.3801593049 -0.0060342747 0.0362056481 16577 33149 Página 5

Add a comment

Related pages

Piràmide de població - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Una piràmide de població és la gràfica que representa l'estructura segons sexe i edat d'una població. Normalment, les piràmides de població es ...
Read more

Piràmides de població - xtec.cat

Què és una piràmide població? D'on s'obtenen les dades per confeccionar una piràmide de població? A l'eix d'abcises o horitzontal quins tipus de ...
Read more

piràmide de població - YouTube

Standard YouTube License; ... Crear una piramide de poblacion con excel - Duration: ... COM FER UNA PIRAMIDE DE POBLACIÓ A EXEL - Duration: ...
Read more

Idescat. Estimacions de població

L'operació estadística Estimacions de població té com a finalitat proporcionar una estimació dels efectius de població mentre no es disposa de les ...
Read more

Elaborar i comentar una piràmide de població

de la població espanyola (2004) Evolució del percentatge d’internautes sobre el total de la població espanyola (2000–2004) Gràfic de sectors
Read more

Població - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

En la dinàmica de població, s'estudia la grandària, l'estructura d'edat i sexe, la mortalitat, el comportament reproductiu i la taxa de creixement.
Read more

Piràmides de població - geotres.magix.net

Escriu el comentari de la piràmide de població Emirats Àrabs Units. Per fer-ho, segueix els passos indicats en TÈCNIQUES. «
Read more

Idescat. Projeccions de població de Catalunya 2015-2030 ...

6 Institut d’Estadística de Catalunya-PPC/2015-2030 2.4 La població de Catalunya en l’horitzó 2030 _____78
Read more

LES PIRÀMIDES DE POBLACIÓ by Neus Brinquis on Prezi

LES PIRÀMIDES DE POBLACIÓ "TIPUS DE PIRÀMIDES" Les piramides de població s'han d'analitzar segons QUATRE factors: SEXE: Home o Dona / Blau i Violeta
Read more

Enciclopedia EMVI: Pirámides de población - eumed.net

La pirámide de población es una forma gráfica de representar datos estadísticos básicos, sexo y edad, de la población de un país, que permite las ...
Read more