pinarsut

50 %
50 %
Information about pinarsut
Entertainment

Published on October 13, 2007

Author: Lassie

Source: authorstream.com

UHT SADE SÜT STRATEJİMİZ:  UHT SADE SÜT STRATEJİMİZ Sevgi Demirci Ağustos’01 GÜNDEM:  GÜNDEM Pazara Genel Bakış Pazar Detayı Strateji ve Taktik Önerileri AMACIMIZ:  AMACIMIZ Bölgesel ve kanal bazında pazar payı kayıpları ve çıkış noktaları neler? Pazar dinamiği doğrultusunda genel aksiyon planımız ne olacak? Pınar Süt’ün ucuz segmente yönelik ürün ihtiyacı var mı; yapmalı mıyız? Genel uht sade süt stratejimiz ne olmalı? PAZARA GENEL BAKIŞ:  PAZARA GENEL BAKIŞ Toplam süt pazarının % 67’sini uht süt oluşturuyor. Uht pazarının %90’ını ise sade süte ait. Toplam süt pazarı, pastörize süt kaynaklı daralıyor (-%20) Uht sade süt pazarının büyümesi geçen yılın altında. 01’de en çok büyüyenler light ve vitaminli süt grubu. PİYASADAKİ UHT SADE SÜT MARKALARI:  Büyük oyuncular PINAR-ÜLKER-MİS Ucuz markalar ve üreticileri Gülüm, (Mis) Halk (Ülker) Benek, Bal Süt, Kay (Mar Gıda) Sevdim (Sek) Nobel (Dimes) Private label ve üreticileri Tansaş, Dost, Kipa (Ülker) Gima, Tip, Altınel (Mis) Migros (Sek) Oypa (Mar Gıda) PİYASADAKİ UHT SADE SÜT MARKALARI SADE SÜT PAZARI VE TONAJ:  SADE SÜT PAZARI VE TONAJ Ülker Sade Süt’ün büyümesinde en büyük rol plastik şişesi. Alt marka uht sade sütler, geçen yıl büyümesinin üstünde. Bu yıl yeni markalar pazardaki sayılarını artırıyor. SADE SÜT PAZARI VE PAZAR PAYI:  00 ve 01 yılları ilk 6 ay ortalamasında Pınar 2 puan (%32 vs %30) kaybederken Ülker 1 puan (%25 vs %26) kazandı. Ancak Haziran ayındaki Pınar’ın 3 puanlık kaybı ve Ülker’in 5 puanlık kazancı tehdit edici. Ülker plastik şişesi ile performansını artırmakta ve fiyat oyunu ile ilerlemekte. Mis, Mayıs ve Haziran ayında fiyat aksiyonu ile Pınar fiyatının altında seyretti. SADE SÜT PAZARI VE PAZAR PAYI PRIVATE LABEL VE ALT MARKALAR:  Gülüm ve Nobel toplamı aylık ortalama satışı 1.650 ton, Tansaş ise 850 ton Private label’ın toplam sade süt pazarı içindeki payı % 8, diğer grubu içindeki payı ise % 60 (Oca-Haz’01). Alt markanın toplam sade süt pazarı içindeki payı ise % 7; ancak son 2 ay ortalaması % 12 (Nobel kaynaklı bir büyüme). Private label ve art markalar Haziran ayında performanslarını artırdılar. En büyük oyuncular Tansaş, Gülüm ve Nobel. PRIVATE LABEL VE ALT MARKALAR ALT MARKALAR vs PRIVATE LABEL :  Alt Marka Private Label Pazar (ton/ay): 2.100 1.200-1.600 Büyüme: Geçici olabilir Trend bu kanalda Kanabilizasyon: Az miktar olabilir Yok Kanal: > 400 sqm > 400 sqm (b.m.ağırlıklı) Avantaj vs Dezavantaj: Sürekli denetim 3. Parti ile anlaşmazlık İletişim gerekli İletişime gerek yok Dağıtım maliyeti Dağıtım maliyeti yok Fiyat: 650.000 TL (prk) 440.000 TL (toptan) Katkı Oranı: % 8 % 5 Hedef tonaj: 800 ton/ay 850 ton/ay Katkı: 295.000 $/yıl 195.000 $/yıl ALT MARKALAR vs PRIVATE LABEL KANAL BAZINDA...:  En çok pazar payı kaybettiğimiz kanallar? Nisan-Hazian’01 Kanal Kan.Payı Paz. Payı PP Kaybı Etki Türkiye %26 - 6 (Nobel, Ülker) > 1000 sqm %31 %22 - 6.5 Ülker pls 400-999 sqm %16 %27 - 4 Nobel, Ülker pls <400 sqm %16 %22 - 5 Nobel Orta Market %9 %35 - 2 Ülker pls Bakkal %25 %30 - 7.5 Ülker pls Pazar payı kaybının en fazla olduğu kanallar, en büyük ve en küçük noktalarda. Her iki noktada da Ülker plastik şişenin etkisi öne çıkıyor. 400-999 m2 ve orta marketler hariç tüm kanallarda, Ülker Pınar’dan yüksek pazar payına sahip. KANAL BAZINDA... KANAL BAZINDA...:  KANAL BAZINDA... Neden? Fiyat Hareketleri ile... Son aylarda piyasadaki en önemli dinamik “fiyat oyunu” Mis, son 2 aydır toplam pazarın piyasa fiyatını aşağı çekiyor, Ülker ise bu yarışta rol oynuyor. Özellikle süpermarketlerde, Ülker’in fiyatı Ocak ayı fiyatı ile Pınar ve Mis’in altında. Ülker, plastik şişe fiyatını kutu sütünün üstünde pozisyonluyor ancak, sacede >1000 sqm marketlerde plastik şişesi kutu sütünün altında seyrediyor ve bu şekilde Pınar’a tehdit oluşturuyor. Tüm kanallarda en ucuz süt markası Nobel. Mis, özellikle 400-999 ve <400 sqm marketlerde fiyat aksiyonuna ağırlık veriyor. En çarpıcı nokta: Bakkallarda Ülker plastik ve Pınar paritesi aynı olsa da Ülker daha çok satıyor. Ülker satışı tüketici çekişi kaynaklı. KANAL BAZINDA...:  KANAL BAZINDA... Neden? Dağıtım Hareketleri ile… Ülker tüm kanallarda plastik şişesi ile sayısal ve ağırlıklı dağıtımını artırıyor. > 400 m2 den büyük marketler hariç tüm kanallarda Ülker plastik penetrasyonu Pınar’ın önünde. Son iki ay içinde Pınar’ın sayısal ve ağırlıklı dağıtımı özellikle 400-999 m2 ve < 400 m2 marketlerde düşmüştür. Mis ise büyük süpermarketlerde sayısal ve ağırlıklı dağıtımını artımıştır. Orta marketlerde, Pınar hem sayısal hem ağırlıklı dağıtımını korumuş ancak Ülker her iki şekilde de dağıtımını artırmıştır. Plastik şişesinin penetrasyonuna daha çok önem vermektedir. Bakkal kanalında Pınar’ın sayısal dağıtımı ve ağırlıklı dağıtımı düşmüş, Ülker plastiğin ise artmıştır. Nobel ve Gülüm büyük marketlerde sayısal ve ağırlıklı dağıtımlarını artırmışlardır. BÖLGE BAZINDA...:  En çok pazar payı kaybettiğimiz bölgeler? Nisan-Hazian’01 Bölge Kan.Payı Paz. Payı PP Kaybı Etki Türkiye %26 - 6 (Nobel, Ülker) Marmara % 47 %26 - 5 (Gülüm, Nobel) Ege % 19 %25 - 3 (Nobel, Gülüm) İç Anadolu % 14 %20 - 9 (Ülker pls,Nobel) Akdeniz % 12 %31 - 6 (Ülker) Karadeniz % 3 %27 - 14 (Ülker, Dimes) Doğu Anadolu % 5 %44 - 8 (Ülker,Dimes) Marmara bizim için en önemli bölgelerden birisi. Alt markalar bu kanalda güçlü. İç Anadolu’da ise Ülker plastik şişe performansını artrıyor.İç Anadolu ve Karadeniz’de Ülker, Pınar’ın üstünde pazar payına sahip. BÖLGE BAZINDA... BÖLGE BAZINDA...:  BÖLGE BAZINDA... Neden? Dağıtım Hareketleri ile… Ülker tüm bölgelerde plastik şişesi ile sayısal ve ağırlıklı dağıtımını artırıyor. Marmara, Ege ve İç Anadolu’da Pınar’ın sayısal ve ağırlıklı dağıtımı düşmüştür. Ege, İç Anadolu ev Akdeniz’de Ülker plastik sayısal dağıtımı Pınar’ın üstündedir. İç Anadolu Bölgesi’de Ülker plastik şişenin sayısal dağıtımı da Pınar’ın üstündedir. Mis, özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu’da sayısal ve ağırlıklı dağıtımını artırmıştır. Marmara Bölgesi’nde Pınar, sayısal ve ağırlıklı dağıtımını düşürürken Mis, Gülüm ve Nobel artırmıştır. Ülker plastik şişe, en çok Ege Bölgesi’nde sayısal ve ağırlıklı dağıtımını artırmıştır. ŞEHİR BAZINDA...:  En çok pazar payı kaybettiğimiz şehirler? Nisan-Hazian’01 Şehir Kan.Payı Paz. Payı PP Kaybı Etki Türkiye % 26 - 6 (Nobel, Ülker) İstanbul % 36 % 25 - 5 (Gülüm, Nobel) İzmir % 11 % 24 - 1 (Nobel,) Ankara % 7 % 30 - 8 (Ülker pls) İstanbul, süt pazarının yoğunlukta döndüğü kanal ve Pınar, ucuz markalara pazar payı kaybetti. Ankara’da ise, Ülker plastik şişe güçlü. ŞEHİR BAZINDA... ŞEHİR BAZINDA...:  ŞEHİR BAZINDA... Neden? Dağıtım Hareketleri ile… Ülker, özellikle İstanbul ve İzmir’de plastik şişesi ile sayısal ve ağırlıklı dağıtımını artırıyor. İstanbul’da Mis sayısal ve ağırlıklı dağıtımını artırıyor. Bu şehirde ayrıca Nobel ve Gülüm de ağırlıklı dağıtımda ilerlemeye çalışıyorlar. Ankara’da, Ülker hem plastik şişe hem de kutu sütüyle sayısal ve ağırlıklı dağıtımını artırıyor. FİYAT DİNAMİĞİ:  Liste fiyatı Ortalama Piyasa Fiyatı Pınar 100 100 Ülker kutu 100 86 Ülker şişe 103 90 Mis 100 80-85 Sek 100 95 Gülüm 87 65-70 Halk 82 70 Nobel 65-70 FİYAT DİNAMİĞİ Kaynak: Pazar Ar-Ge ÖZETLE:  Savaşımız Ülker plastik, Gülüm ve Nobel’e karşı. Ülker, plastik şişesi ile rekabet avantajı sağlıyor ve performansını artıryor ayrıca, ucuz markalara karşı direniyor. Mis fiyat hareketleri ile pazar payını artırmaya çalışıyor ancak bu dönemsellik olabilir; uzun vadede aynı fiyatla devam etmeyebilir. Pınar, özellikle Ülker plastiğe ve ucuz markalara pazar payı kaybediyor. ÖZETLE ÖZETLE:  Büyük markalar ucuz ve diğer marka pazarının büyümesini istemeyebilirler. Üretici firmalar tonajı kısıtlı tutuyorlar. Kriz döneminde ucuz markalar daha çok satış yapılabilirdi. Ucuz markaları tüketici her noktada bulamıyor. Alt markalar ağırlıklı olarak süpermarket kanalı, Marmara ve Ege’de dönüyor. Üç büyük marka ise bakkallarda daha güçlü. ÖZETLE ÖZETLE:  Pınar için en önemli noktalar pazarın yoğunlukla döndüğü Marmara, büyük market ve bakkallar. Dimes’in alt markası Nobel, Marmara, Ege ve büyük süpermarketlerde etkili. Piyasadaki en ucuz marka. Dimes Karadeniz Bölgesi’nde güçlü. Büyük marketlerde Mis ve Ülker fiyat indiriyor. Bu kanallarda Pınar pazar payı kaybediyor. Orta market ve bakkallarda ise diğer kanallarda uyguladığı oranda indirim uygulamıyor. ÖZETLE Slide21:  Strateji ve Taktikleri Slide22:  Strateji # 1: Oyuncuyu artır (fiyat ve kanala yönelik) Taktik # 1 : Plastik Şişe Uygun fiyata Alt Marka Private Label (hedef Tansaş) Yemeklik Süt Slide23:  Strateji # 2: Kanal ve Bölge bazında aylık strateji (özel promosyon-özel fiyat iskontosu; farklı kanala, farklı rakibe, farklı promosyon) Taktik # 2: Her ay bölge ve bayii md’leri ile tele konferans veya ziyaret; sürekli bilgi akışı sağla, pazar ar-ge’den gelecek fiyatı iyi değerlendir ve hızlı fiyat yapısı oluştur. Slide24:  Strateji # 3: Oyuncu artırmadan önce mevcut oyuncuya destek Taktik # 3 : TV reklamı (hatırlama ve farkındalık sağlamak ve plastik şişe lansmanı öncesi destek) Arı Değer : 500 ml recap 200 ml slim Slide25:  UHT Sade Süt TV Reklamı Film: Katkısız, Şok ısıtma, Onay Zamanlama: 01 Ekim-30 Kasım 2001 Bütçe: $ 382.000 = $ 117.000 (Pınar)+$ 265.000 (Tetra Pak) Hedef GRP: 700-750 Katkı: $ 125.000 Geri Ödeme: 1.5 ay Slide26:  Strateji # 4: Piyasa fiyatlarını iyileştir. Taktik # 4 : Rakiplerle masaya otur

Add a comment

Related presentations

Related pages

PNSUT:Istanbul Stock Quote - Pinar SUT Mamulleri Sanayii ...

Stock analysis for Pinar SUT Mamulleri Sanayii AS (PNSUT:Istanbul) including stock price, stock chart, company news, key statistics, fundamentals and ...
Read more

PINAR KARAYEL (@PINARSUT) | Twitter

The latest Tweets from PINAR KARAYEL (@PINARSUT): "Allah onaylarsa hic bisi imkansiz degildir"
Read more

PINAR

Pınar yatırımcı ilişkileri ... Pınar Süt Yatırımcı İlişkileri sayfaları. Pınar Et
Read more

Pınar Süt Annual Report 2010 - PINAR, My Source Of Life

Pınar Süt in Brief The author of many firsts since the day it was founded, Pınar Süt was the first brand to introduce and entrench the concept of
Read more

Pınar Sütüm (@PinarSutum) | Twitter

Çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel gelişimi Pınar Çocuk Devam Sütü'ne emanet. :) #pinarsut #cocuk #gelisim pic.twitter.com/CykQNkN3ow.
Read more

www.xing.com

You are being redirected.
Read more

Pinar Sut A.S. Company Profile | EMIS

Email: @pinarsut.com.tr Website: http://www.pinar.com.tr. Full name: Pinar Sut Mamulleri Sanayii A.S. Status: Listed Legal Form: Public ...
Read more

Best Global Brands | Brand Profiles & Valuations of the ...

Find out more about the world’s top brands on Brandirectory, Full brand profiles and brand value information on Top Brands like HSBC, Walmart, Google ...
Read more

Investor Relations - eng.pinar.com.tr

Investor Relations | Pinar ... Pınar Süt Investor Relations Page. Pınar Et
Read more

48- Pınar Süt Annual Report 2010 - pinar.com.tr

52- Pınar Süt Annual Report 2010 Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. Statement of Comprehensive Income for the Year Ended at December 31, 2010
Read more