Pidato pasambahan siriah carano

63 %
38 %
Information about Pidato pasambahan siriah carano
Education

Published on February 20, 2014

Author: yosaadi

Source: slideshare.net

Pidato Pasambahan Siriah Carano Gunuang nago di pauah limo Nampak nan dari kampus Unand Jaweklah salam dari ambo walau indak bajabaik tangan Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatu Sairiang balam jo barabah Barabah lalu balam mandi Sairiang salam jo sambah sambah lalu salam kembali Takalo ambo ka marambah Di ladang urang koto marapak Baringin patah tatipo Takalo ambo ka manyambah Lah tasuruah jo niniak mamak Sarato urang nan basamo Bukannyo ambo cadiak pandai Bari basuji lengan baju Cindai diambiak ka basahan Bajaik sangkuik satiok tapi Adaik urang kayo jo panghulu Limbago kato basambahan Tando alamaik putiah hati Talatak puntiang di hulu Di bawah kiliran taji Asamulo rundiang dahulu Tigo limbago nan tajadi Patamo sambah manyambah Kaduo siriah jo pinang Katigo baso jo basi Sambah manyambah dalam adaik Tali batali undang-undang Tasabuik bamuluik manih Tapakai di baso baiak Muluik manih talempong kato Baso baiak gulo dibibia Dalam cupak nan piawai Adaik banamo sopan santun Adaik di lauik bajuru mudi Adaik di sabuang bajuaro Adaik di alek barajo janang Kok dikaji si juru mudi Tau di angin nan basiru Tau di ombak ka badabua Jaleh bana di pasang turun naiak Kok dikaji tantang si juaro Tau dibulang nan bakicuah

Pandai managak manampih taruah Tau dek tuah sisiak ayam Kok dikaji si rajo janang Tau didahan ka maimpok Tau dirantiang ka mancucuak Tau di urek ka manaruang Tau dibayang kato sampai Tau di ereang nan jo gedeang Ramo-ramo tabang malayang Malayang ka koto tangah Banyaknyo ampek puluah ampek Indah carano alang kapalang Lah tibo di tangah-tangah Tibo di lingkuang urang nan rapek Buruang sinurak buruang sinuri Manari-nari diateh pamatang Siriah galak pinang manari Mancaliak carano nan lah datang Tanam siriah jo tabu udang Tanam karakok dihalaman Cabiaklah siriah gatoklah pinang Ambiaklah rokok kapamenan tangan Tarantang tali dibawah janjang Elok diambiak pangabek sikek Kok dirantang namuah panjang Elok dipunta nak nyo singkek Putiah kapeh dapek diliek putiah hati bakaadaan sakian sambah dari ambo PASAMBAHAN MANANTI TAMU TAKALO AMBO KA MARAMBAH DILADANG URANG KOTO TUO MANGKONYO AMBO TAGAK MANYAMBAH AMPUNLAH AMBO DEK NAN BASAMO BURUANG NURAK JO BURUANG NURI MANARI-NARI ATEH PAMATANG SIRIAH GALAK PINANG MANARI MANCALIAK ROMBONGAN Bpk ....................... ADOK DEK KAMI SIPANGKALAN KAPADO ROMBONGAN NAN TIBO JAMU NAN DATANG

ADOK KAN SIRIAH JO CARANO SIRIAH SACABIAK MINTAK DIKUNYAH PINANG SAGATOK MINTAK DIMAKAN SANANGLAH HATI SIPANGKALAN KINI KO BA A HANYO LAI DIATEH HARI NAN KINI KO SADANGNYO RANCAK BUNGO KAMBANG SADANG ANGIN LAI SALASAI JALO TASERAK IKAN TIBO URANG PADANG MARANTANG BANANG DIRANTANG DILIPEK AMPEK DILIPEK LALU DIPATIGO JIKKO DIRANTANG NAMUAHNYO PANJANG ELOK DIPUNTA NAK NYO SINGKEK DIAMBIAK SAJO NAN PAGUNO KAGANTI SALAM BAJAWEK TANGAN KAMI SUDAHI PASAMBAHAN WASSALAMU’ALAIKUM WR.WB kumpulan Pidato Pasambahan Adat Minang Kabau ASS.WBB.. MANO SAGALO NINIAK MAMAK NAN GADANG BASA BATUAH RILA JO MAAF AMBO PINTAK NAN DIATOK ATEH SURAMBI DISUSUN JARI NAN SAPULUAH SOMBAH JO SIMPUAH MANJALANI KABAKEH DATUAK SOMBAH SABARIH SAPATAH KATO. BARI AMPUN LAH SAYO MANDATANGKAN SOMBAH, SOMBAH SAUJUD MANJALANI, KAHARIBAAN SAGALO DATUAK SAGALO TUK ANGKU, NAN SAISI RUMAH NAN KO, NAN TATANAI DEK LANTAI, NAN TALINGKUANG DEK DINDIANG, NAN TASUNGKUIK DEK ATOK, GADANG INDAK DISABUIK GALA, KETEK INDAK DI IMBAU NAMO, DALAM BUAH PASAMBAHAN KASADONYO, ZAHIRNYO SAMBAH BAKEH DATUAK. JO SAMBAH SIMPUAH SALAM DIANGKEK, SAKALI GAWA BARIBU AMPUN, MAAFKAN JUO BADAN AMBO, DALAM BUAH PASAMBAHAN, KOK SALAH MINTAK DI PATUIK IN, SASEK MINTAK DI IMBAU, TALUNCUA MINTAK DISENTAK, SOBOK AMBOKO KURANG PANDAPEK NAN BAK SIKEK, KURANG SUSUN NAN BAK SIRIAH, ILMU PANGATAHUAN JAUH SAKALI, A-LA NAN KAJADI BUAH PASAMBAHAN DIADAT SAWAJAH KO KINI, ALA KATANGAH SIRIAH DI CARANO, NINIAK MAMAK SARATO TUK ANGKU, DUDUK BALINGKUANG KASADONYO, SOMBAH MANYOMBAH DIPABANYAK TANDONYO ADAT KADIPAKAI. SALINGKA GUNUANG MARAPI SAEDARAN GUNUANG PASAMAN, ADAT KAN SAMO KITO PAKAI LIMBAGO KAN SAMO KITO TUANG, APOLAH ADAT NAN BIASO KITO PAKAI, PARTAMO MANYALAMATKAN YANG MATI, KADUO MAMPAJUDUAKAN NAN IDUIK. SOMBAH CALIEK JUADAH MA NYO DATUAK, KA DATUAK SOMBAH SABARIH MANITAH LA TANTANGNYO ADAT SOMBAH MANYOMBAH KITO PULANGKAN SAJO KA NAN

PANDAI, BAATU NAN KINI LAH BAUSAO JONANG KAMI MAEDARKAN JUADAH KAHADAPAN KITO MASIANG – MASIANG, SOMBAH TASERAK KA NAN RAMI SALAM KAPADO NAN BASAMO, AWA DIKANA TANTANG IKO AKHIA DISABUIK NIEK JO NAZAR, NAN TANIEK NAN TANAZAR DEK KAMI SIPOKOK SIPANGKALAN, TANTANG JUADAH NAN KATANGAH KOK GAWA MANTI JO JONANG, KURANG RIRIK NAN BAK PAGA KURANG SUSUN NAN BAK SIRIAH, WALAU MALEMBAK DI NAN PANUAH ATAU BALAKUANG DI NAN RANAH, NAN KURANG KOK INDAK TATUKUAK NAN UMPANG KOK INDAK TASISIK, NAN PATUIK DITANGAH KOK DITAPI NAN DITAPI KOK KATANGAH, ATAU TIOK – TIOK SASUATU NAN INDAK TALATAK PADO TAMPEK NYO DENGAN TIDAK DISANGAJO, NAK DICALIAK DEK ALEK NAN DATANG SAKIAN SOMBAH BAKEH DATUAK. LAH SAMPAI DEK DATUAK DIBILANG ALAH SAPANJANG BUAH PANITAHAN DATUAK NAN TASERAK KA TANGAH-TANGAH, TATABUA KAMUKO RAPEK LA DIATOK LA DISUSUN DARI AWAL SAMPAI KA AKHIR, INDAK KA DIULANG KILIN DITIKAM JOJAK, DIULANG KILIN BONANG KOK PUTUIH DIULANG TIKAM JOJAK KOK LAPEH, MA NAN KAJADI BUAH KABANARAN DEK DATUAK TANTANG JUADAH NAN KATANGAH, KOK GAWA MANTI JO JONANG, KURANG RIRIK NAN BAK PAGA KURANG SUSUN NAN BAK SIRIAH, WALAU MALEMBAK DI NAN PANUAH ATAU BALAKUANG DI NAN RANAH, NAN KURANG KOK INDAK TATUKUAK NAN UMPANG KOK INDAK TASISIK, NAN PATUIK DITANGAH KOK DITAPI NAN DITAPI KOK KATANGAH, ATAU TIOK – TIOK SASUATU NAN INDAK TALATAK PADO TAMPEKNYO DENGAN TIDAK DISANGAJO, NAK DICALIAK DEK ALEK NAN DATANG, KAN BAITU BANA BUNYI PASAMBAHAN DATUAK TADI. PIHAK DEK KAMI SIALEK NAN DATANG LAH DILAYANGKAN PANDANGAN JAUAH LAH DITUKIAK KAN PANDANGAN AMPIA, DEK CADIAK MANTI JOJONANG MAINPANTAN TUAH KARAJO LA MANJADI, KOK CANGKIA LAH SABILANG JARI JUADAH LA SABILANG ADAP, INDAK ADO KURANG KADITUKUAK INDAK ADO UMPANG KADISISIK, BAA SABALIAK PADO ITU, KOK BASOBOK JUO TIOK-TIOK SASUATU NAN INDAK TALATAK PADO TAMPEKNYO, KITO PATOPEK SAJO DENGAN MAAF JO KARILAAN. PASAMBAHAN KA MAKAN MANYO DATUAK, KADATUAK SOMBAH SABARIH PIHAK DEK KAMI SIPOKOK SIPANGKALAN TAGAK NAN BAPUSU DUDUK NAN BAROPOK, BULEK AIA LA KAPAMBULUAH BULEK KATO KAMUPAKAT, TABUMBUAK KABADAN DIRI AMBO SABAGAI UJUANG JARI SAMBUNGAN LIDAH, PAANTA KATO DARI SIPOKOK SIPANGKALAN, KOK LAI GAYUANG PATUIK DISAMBUIK KATO PATUIK DIJAWAB, ATAU PASAMBAHAN PATUIK DIPALEGAKAN, IYO KAN TARABIKNYO DIBADAN DIRI AMBO. PIHAK KABADAN DIRI AMBO PAKIRIM LAI KA BAPASAMPAI UMANAH BAPAGANG TAGUAH, SURUAHAN URANG BANAMOKAN, TAPI SAMANTANG PUN BAITU BUKAN DEK RIA HATI DIDALAM BUKAN DEK CECE KARANO AKA,BUKAN TUGENDEANG KARANO KAIN,TAGAH DEK PATUAH KANAN TUO, LAI KAJADI ANDAI DEK NAN TUO, BAKATO - KATO RANG DAULU BABIDA – BIDA RANG KINI, SABUANG BIASO BAJUARO KAPA BIASO BANAKODO, ALEK BARAJO JONANG, TASABUIK SABUANG BAJUARO TAU DITUAH SISIAK AYAM TAU DICACEK NAN CILAKO TAU DIBULANG KABA KICIUAH TAU DITARUAH KABA UNGKAI, TABILANG KAPA BANAKODO URANG NAN ARIF BIJAKSANO SAWUA DIBONGKA PAGI TADI, KAPA BALABUA KALAMMARI, TAU DIANGIN KABASIRU, TAU DIOMBAK KABASABUANG, TANTU DILAUIK BALARANGAN, TASABUIK ALEK BARAJO JONANG PANDAI MAAGAK JO MAAGIAH PANDAI MAETONG LABIAH JO KURANG, MALATAK KAN SASUATU PADO TAMPEKNYO. PIHAK KABADAN DIRI AMBO NAN MAATOK MAATUR ADAT SAWAJAH IKO KINI,

RAGI KOK INDAK KATATIRU, SURI KOK INDAK TATURUIKAN, ATAU CUPAK KOK INDAK TAPANUAH KAN, DIPANUAHKAN SAJO JO KARELAAN, TALABIA BANA PADO ALEK TAMU KAMI, NAN SARARAK BABONDONG TIBO KAILIA SARANGKUA DAYUANG MUDIAK SARANTAK GALA , DAKEK LAH TIBO JAUAH LAH DATANG LA TAHIMPUN DIATEH RUMAH NANGKO. PIHAK DIHARI SAHARI KINI, HARI NIKMAT, HARI TERMULIA RASO DIBONDONG RAJO – RAJO, RASO DI DO’A WALI – WALI TURUN MALAIKAT KATEH BUMI, TATUKIAK PANDANGAN KA NAN AMPIA, LAH NAMPAK SANAK JO FAMILI SARATO KARIB JO KIRABAT, NAN BASIMPANG JO BASAPIAH, NAN BAJANGKO JO BAETO, IPA JO BISAN SARATO SUMANDO MANYUMANDO, CUKUIK JO BIDANG NINIAK MAMAK, LAH DUDUAK DILAPIAK NAN TAKAMBANG TALINGKUANG DEK DINDIANG 4 SAGI, TASUNGKUIK DEKATOK RUMAH NANKO, RUMAH SUDAH MINANTU NAIAK, ANAK SURANG LAH BADUO KOK MUJUA LA SAKUJUA BADAN, SUKO PUN ALA SAPANJANG HARI. SAIRIANG BALAM JO BARABAH BALAM LALU BARABAH MANDI SAIRIANG SALAM DENGAN SAMBAH SALAM LALU SOMBAH KUMBALI SOMBAH NAN KAN AMBO PASOMBAH KAN, PIHAK DIADAT SAWAJAH IKO KINI, ANTAH MA HARI KO NAN ELOK, ANTAH KUTIKO LAH NAN BAIAK, SADANG WAKATU BUNGO KAMBANG, SAWUA TATAGAK ANGIN TIBO AJUANG BALAYIA DIMUSIMNYO, KOK SIJAMU DATANG BABONDONG SIPOKOK MANANTI BASAMO JONANG MANATIANG SANGAIK LA SUKO, KAN PANAWA SAGALO RUNGGO HATI, GABAK DIULU TANDO KAHUJAN CEWANG DILANGIK TANDO KAPANEH, LAYANGKAN MALAH PANDANGAN JAUAH TUKIAKAN MALAH PANDANGAN AMPIA IYO KAHADAPAN KITO NAN BASAMO, IBARAIK KAPA KABALAYIA NAKODO LADUDUAK DIKAMUDI, JURAGAN LA HADIA DIHADAPAN TINGGA DI DATUAK KAMALAYIAKAN, TAPI DEK MANURUIK PITUA DATUAK DARI SINAN MAMOHON JUO KAMI DARI SINYAK. NAK ILIA KABATANG ARI MUDIAK KAPAUA KAMBA BASIMPANG JALAN KAPARIAMAN, MINUM LA AIA NAN TAISI SONTOK LA NASI NAN KATANGAH NAK SANANG HATI SIPOKOK SIPANGKALAN. SAKIAN SOMBAH BAKEH DATUAK. LA SAMPAI DEK DATUAK DIBILANG ALAH SAPANJANG BUAH PANITAHAN DATUAK TADI NAN TASERAK KATANGAH – TANGAH TATABUA KAMUKO RAPEK TALEMBAI KAKAMI ALEK DATUAK, DARI OSO LAKAMI BILANG BASIMAK KATO CIEK – CIEK, KATO

RAGI KOK INDAK KATATIRU, SURI KOK INDAK TATURUIKAN, ATAU CUPAK KOK INDAK TAPANUAH KAN, DIPANUAHKAN SAJO JO KARELAAN, TALABIA BANA PADO ALEK TAMU KAMI, NAN SARARAK BABONDONG TIBO KAILIA SARANGKUA DAYUANG MUDIAK SARANTAK GALA , DAKEK LAH TIBO JAUAH LAH DATANG LA TAHIMPUN DIATEH RUMAH NANGKO. PIHAK DIHARI SAHARI KINI, HARI NIKMAT, HARI TERMULIA RASO DIBONDONG RAJO – RAJO, RASO DI DO’A WALI – WALI TURUN MALAIKAT KATEH BUMI, TATUKIAK PANDANGAN KA NAN AMPIA, LAH NAMPAK SANAK JO FAMILI SARATO KARIB JO KIRABAT, NAN BASIMPANG JO BASAPIAH, NAN BAJANGKO JO BAETO, IPA JO BISAN SARATO SUMANDO MANYUMANDO, CUKUIK JO BIDANG NINIAK MAMAK, LAH DUDUAK DILAPIAK NAN TAKAMBANG TALINGKUANG DEK DINDIANG 4 SAGI, TASUNGKUIK DEKATOK RUMAH NANKO, RUMAH SUDAH MINANTU NAIAK, ANAK SURANG LAH BADUO KOK MUJUA LA SAKUJUA BADAN, SUKO PUN ALA SAPANJANG HARI. SAIRIANG BALAM JO BARABAH BALAM LALU BARABAH MANDI SAIRIANG SALAM DENGAN SAMBAH SALAM LALU SOMBAH KUMBALI SOMBAH NAN KAN AMBO PASOMBAH KAN, PIHAK DIADAT SAWAJAH IKO KINI, ANTAH MA HARI KO NAN ELOK, ANTAH KUTIKO LAH NAN BAIAK, SADANG WAKATU BUNGO KAMBANG, SAWUA TATAGAK ANGIN TIBO AJUANG BALAYIA DIMUSIMNYO, KOK SIJAMU DATANG BABONDONG SIPOKOK MANANTI BASAMO JONANG MANATIANG SANGAIK LA SUKO, KAN PANAWA SAGALO RUNGGO HATI, GABAK DIULU TANDO KAHUJAN CEWANG DILANGIK TANDO KAPANEH, LAYANGKAN MALAH PANDANGAN JAUAH TUKIAKAN MALAH PANDANGAN AMPIA IYO KAHADAPAN KITO NAN BASAMO, IBARAIK KAPA KABALAYIA NAKODO LADUDUAK DIKAMUDI, JURAGAN LA HADIA DIHADAPAN TINGGA DI DATUAK KAMALAYIAKAN, TAPI DEK MANURUIK PITUA DATUAK DARI SINAN MAMOHON JUO KAMI DARI SINYAK. NAK ILIA KABATANG ARI MUDIAK KAPAUA KAMBA BASIMPANG JALAN KAPARIAMAN, MINUM LA AIA NAN TAISI SONTOK LA NASI NAN KATANGAH NAK SANANG HATI SIPOKOK SIPANGKALAN. SAKIAN SOMBAH BAKEH DATUAK. LA SAMPAI DEK DATUAK DIBILANG ALAH SAPANJANG BUAH PANITAHAN DATUAK TADI NAN TASERAK KATANGAH – TANGAH TATABUA KAMUKO RAPEK TALEMBAI KAKAMI ALEK DATUAK, DARI OSO LAKAMI BILANG BASIMAK KATO CIEK – CIEK, KATO

Add a comment

Related presentations

Related pages

Pidato Pasambahan Siriah Carano - Info Minang

Jaweklah salam dari ambo walau indak bajabaik tangan. Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatu. Sairiang balam jo barabah
Read more

Batu Nan Limo .Com: Pasambahan Siriah Carano

Pasambahan Siriah Carano PIDATO PASAMBAHAN SIRIAH CARANO. Gunuang nago di pauah limo. Nampak nan dari kampus Unand. Jaweklah salam dari ambo walau indak ...
Read more

Tari Pasambahan & Siriah jo Carano 1 - YouTube

Tari Pasambahan & Siriah jo Carano 2 - Duration: 1:50. Armen Zulkarnain 688 views. 1:50 Tari Pasambahan - Duration: 6:20. Nofendri T. Lare ...
Read more

Tari Pasambahan & Siriah jo Carano 2 - YouTube

Tari Pasambahan & Siriah jo Carano 1 - Duration: 3:37. Armen Zulkarnain 1,010 views. 3:37 TARI PASAMBAHAN - PAUD TERPADU PEMBINA SITIUNG - ...
Read more

Baralekdi.blogspot: Pantun pidato/Pasambahan : Pantun Siriah

Siriah jo pinang balun tampak Carano baapo kakao, Sutan ... Sumber : Sumarak Nagari : Alur Pasambahan dan Pidato Adat Minangkabau Disadur Oleh : ...
Read more

Basyiruddin guci: Pidato Pasambahan ( Pidato Siriah )

Pidato Pasambahan ( Pidato Siriah ) Ujuang : Maa baliau, datuak, ... Carano banamo carano basa, baukie bamego-mego, batatah bak pucuak rabuang, ...
Read more

Aluah Adat Pasambahan Siriah | harifzah urang situjuah

Pidato Adaik Pasambahan Siriah . ... Carano banamo carano basa, datang nan dari tanah banja, buatan tukang sungai pua, tukang banamo Reno Ali, ...
Read more

Pidato Adat Pasambahan Siriah - www.rangtalu.net

Pidato Adaik Pasambahan Siriah. ... Rajo alam Minangkabau, Pamuncak di Limo Puluah, iyo carano rang namokan. Ramo-ramo tabang malayang, ...
Read more

Jawaban Pidato Adat Pasambahan Siriah - www.rangtalu.net

Jawaban Pidato Adat Pasambahan Siriah. Menu. Buku ... kato basamo dipaiyokan, lomak siriah lego carano, ... Pidato Aluah Pasambahan Adat-Idrus Hakimi Dt ...
Read more