Pictogrames laboratori

50 %
50 %
Information about Pictogrames laboratori
Education

Published on September 23, 2008

Author: jcarmonaespinosa

Source: slideshare.net

Description

Pictogrames laboratori

Substàncies químiques perilloses Pictogràmes indicadors de PERILL

Substàncies químiques perilloses(1) Moltes substàcies que s’utilitzen al laboratori són perilloses. Això fà necesari que abans de manipular un producte coneguem les característiques , les propietats i la perillositat d’aquest. Aquesta informació la trobem a l’etiquetatge del producte.

Moltes substàcies que s’utilitzen al laboratori són perilloses.

Això fà necesari que abans de manipular un producte coneguem les característiques , les propietats i la perillositat d’aquest.

Aquesta informació la trobem a l’etiquetatge del producte.

Substàncies químiques perilloses(2) Un pictograma és un dibuix o jeroglífic que comunica continguts o descriu objectes sense relació amb la forma fonètica. Exemple: A través dels pictogrames que trobem a l’etiquetatge poden obtenir informació de la perillositat dels productes.

Un pictograma és un dibuix o jeroglífic que comunica continguts o descriu objectes sense relació amb la forma fonètica.

Exemple:

A través dels pictogrames que trobem a l’etiquetatge poden obtenir informació de la perillositat dels productes.

Substàncies químiques perilloses(3) Que una substància no estigui catalogada com a perillosa no vol dir que sigui inocua. (Molt important) Recomenacions per a manipular substàncies químiques: utilitzar permanentment les ulleres protectores . fer servir guants. manipular les substàncies perilloses a la vitrina de gasos.

Que una substància no estigui catalogada com a perillosa no vol dir que sigui inocua. (Molt important)

Recomenacions per a manipular substàncies químiques:

utilitzar permanentment les ulleres protectores .

fer servir guants.

manipular les substàncies perilloses a la vitrina de gasos.

Substàncies perilloses per el medi ambient Identifica aquell e s su b st à nci e s que afect e n de manera irreverssible el medi ambient. Exemple:

Identifica aquell e s su b st à nci e s que afect e n de manera irreverssible el medi ambient.

Exemple:

Substàncies fàcilment inflamables Identifica aquell e s su b st à nci e s que s ’ inflam e n al contact ar bre ument amb una f o nt d ’ ignició i que desp r és d ’ ha v er - se separa t de la f on t segueixen cremant .

Identifica aquell e s su b st à nci e s que s ’ inflam e n al contact ar bre ument amb una f o nt d ’ ignició i que desp r és d ’ ha v er - se separa t de la f on t segueixen cremant .

Substàncies extremadament inflamables Identifica aquell e s su b st à nci e s que a temperatura ambient i en contacto amb l ’ aire cremen espontàneament.

Identifica aquell e s su b st à nci e s que a temperatura ambient i en contacto amb l ’ aire cremen espontàneament.

Substàncies explosives Identifica aquell e s su b st à nci e s que p o den explosi o n ar p e r efect e d ’ una f lama, xoc o fricció.

Identifica aquell e s su b st à nci e s que p o den explosi o n ar p e r efect e d ’ una f lama, xoc o fricció.

Substància comburent Identifica aquell e s su b st à nci e s que produ eixen una f o rt a reacció exot è rmica (explosió) al contact ar especialment amb su b st à nci e s inflamables .

Identifica aquell e s su b st à nci e s que produ eixen una f o rt a reacció exot è rmica (explosió) al contact ar especialment amb su b st à nci e s inflamables .

Substàncies tóxiques Identifica aquell e s su b st à nci e s que p e r inhalació, ingestió o penetració cut à nea p oden provocar gre u s ris c os p er a la salud i incl ús la m o rt si no es manipul en amb l e s ade q uad e s me sure s de segur etat . Exemple: Mercuri metall (Hg)

Identifica aquell e s su b st à nci e s que p e r inhalació, ingestió o penetració cut à nea p oden provocar gre u s ris c os p er a la salud i incl ús la m o rt si no es manipul en amb l e s ade q uad e s me sure s de segur etat .

Exemple: Mercuri metall (Hg)

Substàncies corrosives Identifica aquelles substàncies que destrueixen els teixits vius al entrar en contacte amb ells. Exemple: Àcid Sulfúric (H 2 SO 4 )

Identifica aquelles substàncies que destrueixen els teixits vius al entrar en contacte amb ells.

Exemple: Àcid Sulfúric (H 2 SO 4 )

Substàncies irritants Identifica aquelles substàncies que al contactar de forma perllongada amb la pell i/o les mucoses poden provocar una reacció inflamatòria. Exemple: Cafeina (C 8 H 10 N 4 O 2 )

Identifica aquelles substàncies que al contactar de forma perllongada amb la pell i/o les mucoses poden provocar una reacció inflamatòria.

Exemple: Cafeina (C 8 H 10 N 4 O 2 )

Add a comment

Related presentations

Related pages

edu365.cat - Laboratori virtual: seguretat al laboratori

Seguretat al laboratori Les ... Què representen els pictogrames de les etiquetes? En tot laboratori hi ha d'haver una farmaciola. Què ha de contenir?
Read more

Operacions Bàsiques al Laboratori Químic. Metodologia ...

2. Metodologia al laboratori > 2.3 pictogrames de seguretat Index. Introducció: Metodología en el treball al laboratori
Read more

Nous símbols de perill per als productes químics ...

Moltes gracies per la informacio, haviem de fer un petit treball sobre els pictogrames de laboratori i aqui ho he trobat tot :)
Read more

edu365.cat - Laboratori virtual: perillositat dels ...

Els pictogrames que apareixen a les etiquetes dels recipients indiquen la perillositat dels productes. C corrosiu: Corrosiu: producte que, per ...
Read more

Material de laboratori - EduWiki

1 Seguretat en el Laboratori; 2 Pictogrames de seguretat. 2.1 Instruments per mesurar volums; 2.2 Material que pot escalfar-se; 2.3 Material per filtrar;
Read more

Nous Pictogrames de Seguretat |

Era dilluns i vaig entrar al laboratori tot obrint la caixa de reactius que acabava de trobar, amb el nom del nostre grup de recerca, a consergeria.
Read more

NORMES SEGURETAT EN EL LABORATORI DE QUÍMICA

NORMES SEGURETAT EN EL LABORATORI DE QUÍMICA. Normes i recomanacions generals. ... PERILLOSITAT DELS PRODUCTES QUÍMICS I PICTOGRAMES ...
Read more

Piktogramme | Bild Wissen Gestaltung. Ein ...

Forschungsthema. Die Praktiken piktografischer Kommunikation sind mutmaßlich alt. Die ersten Spuren der Verwendung abstrakter Zeichen finden sich bereits ...
Read more

La classe de fisica i quimica » PICTOGRAMES DE PERILLOSITAT

Normes de seguretat al laboratori; PICTOGRAMES DE PERILLOSITAT; PICTOGRAMES DE PERILLOSITAT. ... Els nou símbols són nou pictogrames amb forma de rombe, ...
Read more