Physic 10_period 10

67 %
33 %
Information about Physic 10_period 10

Published on November 6, 2007

Author: kiyoshi

Source: slideshare.net

Description

© 2007 kiyoshi_penny

Bài15: Định luật II Newton Các yếu tố của vectơ lực Khối lượng và quán tính Điều kiện cân bằng của một một chất điểm Mối quan hệ giữa trọng lượng và khối lượng của một vật Định luật II Newton © 2007 kiyoshi_penny

Định luật II Newton

Các yếu tố của vectơ lực

Khối lượng và quán tính

Điều kiện cân bằng của một một chất điểm

Mối quan hệ giữa trọng lượng và khối lượng của một vật

I. Định luật II Newton Vectơ gia tốc của một vật luôn cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của vectơ gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của vectơ lực tác dụng lên vật và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật. © 2007 kiyoshi_penny hay

II. Các yếu tố của vectơ lực Điểm đặt là vị trí mà lực đặt lên vật Phương và chiều là phương và chiều của gia tốc mà lực gây ra cho vật Độ lớn: Lực tác dụng lên vật có khối lượng m gây ra cho nó gia tốc a thì có độ lớn bằng tích ma Trong hệ SI , nếu m = 1 kg, a = 1 m/s 2 thì F = 1 kg.m/s 2 1 kg.m/s 2 gọi là 1 niutơn, kí hiệu là N 1 N là lực truyền cho vật có khối lượng 1 kg một gia tốc 1 m/s 2 © 2007 kiyoshi_penny

Điểm đặt là vị trí mà lực đặt lên vật

Phương và chiều là phương và chiều của gia tốc mà lực gây ra cho vật

Độ lớn: Lực tác dụng lên vật có khối lượng m gây ra cho nó gia tốc a thì có độ lớn bằng tích ma

III. Khối lượng và quán tính Theo định luật II Newton, nếu có nhiều vật khác nhau lần lượt chịu tác dụng của cùng một lực không đổi thì vật nào có khối lượng lớn hơn sẽ có gia tốc nhỏ hơn. Vậy, vật nào có khối lượng càng lớn thì càng khó thay đổi vận tốc, tức là càng có mức quán tính lớn hơn Khối lượng của vật là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật © 2007 kiyoshi_penny

IV. Điều kiện cân bằng của một chất điểm Khi đó vật đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều. Trạng thái đó của vật gọi là trạng thái cân bằng © 2007 kiyoshi_penny Khi hợp lực của các lực tác dụng lên vật bằng thì vectơ gia tốc của vật cũng bằng

Hệ các lực như vậy gọi là hệ lực cân bằng © 2007 kiyoshi_penny Vậy điều kiện cân bằng của một chất điểm là hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên nó bằng

V. Mối quan hệ giữa trọng lượng và khối lượng của một vật Gọi độ lớn P của trọng lực là trọng lượng của vật, ta có thể viết P = mg Như vậy tại mỗi điểm trên mặt đất, trọng lượng của vật tỉ lệ thuận với khối lượng của nó © 2007 kiyoshi_penny Xét một vật có khối lượng m rơi tự do. Vật chịu tác dụng của của trọng lực thẳng đứng, hướng xuống dưới và có gia tốc rơi tự do cũng thẳng đứng. Áp dụng định luật II Newton ta có

© 2007 kiyoshi_penny 1 2 3 4 5 6

Phát biểu định luật II Newton © 2007 kiyoshi_penny

Một vật có m = 2.5 kg, chuyển động với a = 0.05m/s 2 . Tính lực tác dụng lên vật. ĐS: 0.125 N © 2007 kiyoshi_penny

Máy bay càng nặng quán tính càng lớn nên gia tốc càng nhỏ. Khi cất cánh máy bay chỉ có thể tăng tốc từ từ mới đạt được vận tốc đủ để cất cánh, khi hạ cánh cũng chỉ giảm tốc độ từ từ mới dừng lại được. Vì vậy máy bay càng lớn thì đường băng phải dài. Tại sao máy bay càng nặng thì đường băng phải càng dài? © 2007 kiyoshi_penny

Các yếu tố của vectơ lực © 2007 kiyoshi_penny

Điều kiện cân bằng của một chất điểm. Hệ lực cân bằng là gì? © 2007 kiyoshi_penny

Mối quan hệ giữa trọng lượng và khối lượng của một vật © 2007 kiyoshi_penny

Add a comment

Related pages

Frequency and Period of a Wave - The Physics Classroom

Explore The Physics Front's treasure box of catalogued resources on Wave Energy and Wave ... So the frequency is. f =10 cycles / 120 s = 0.0833 cycles/s . 4.
Read more

Physics Oscillations part 2 (Period & Frequency) CBSE ...

Physics Oscillations part 2 (Period & Frequency) CBSE class 11. ... SPI Ultrasound physics - Duration: 12:10. by Franco Vallejos 6,539 views. 12:10
Read more

Physik Na klar& - Sekundarschule Berlin & 9&&10& Schuljahr ...

Physik Na klar! - Sekundarschule Berlin / 9./10. Schuljahr - Arbeitsheft. 2012, Duden Schulbuch
Read more

Honors Physics Agenda Period 1

Read - Physics Classroom on Role of Light to Sight & Line of Site. ... Period 2 (8:15 - 10:10) Period 3 (10:30 - 12:25) Have a wonderful and safe summer! Fri.
Read more

10/10 Period Basis - YouTube

10/10 Period Basis TrickyBlackSteel ! Subscribe Subscribed Unsubscribe 0 0. ... 10 Life Lessons From Confucius We Should All Follow - Duration: ...
Read more

Period units physics - MedHelp - Health community, health ...

Common Questions and Answers about Period units physics. ... Related Links (10) Period units physics. Delay period couple days. Cramps no period pregnant.
Read more

Geography 10_period 7 - Education

Download Geography 10_period 7. ... 10. II. Thuyết kiến ... Physic 10_period 10 © 2007 kiyoshi_penny Chemistry 10_period 20
Read more

How to Calculate the Period of Motion in Physics | eHow

How to Calculate the Period of Motion in Physics. When an object obeys simple harmonic motion, it oscillates between two extreme positions.
Read more