Phep vi tu NC Hoi giang Tinh TTH

60 %
40 %
Information about Phep vi tu NC Hoi giang Tinh TTH
Education

Published on April 11, 2008

Author: 222254100250

Source: authorstream.com

Slide1:  CÙNG CÁC EM HỌC SINH Slide2:  PHÉP VỊ TỰ CHƯƠNG TRÌNH 11 NÂNG CAO Slide3:  1. Định nghĩa: §6 PHÉP VỊ TỰ Dan tong quat Đli 1 Slide4:  2. Các tính chất: b. Định lí 2: Phép vị tự biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và không làm thay đổi thứ tự của ba điểm thẳng hàng đó. c. Hệ quả: Phép vị tự tỉ số k biến đường thẳng thành đường thẳng song song (hoặc trùng) với đường thẳng đó, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng mà độ dài được nhân lên với k, biến tam giác thành tam giác đồng dạng với tỉ số đồng dạng là k, biến góc thành góc bằng nó. 3. Ảnh của đường tròn qua phép vị tự: Định lí 3: Phép vị tự tỉ số k biến đường tròn có bán kính R thành đường tròn có bán kính kR. Dan ĐLi 2 Dan HQ Đt-->Đt Dan ĐLi 3 Slide5:  Ví dụ 2: Cho tam giác ABC có các trung tuyến AA’, BB’, CC’, trọng tâm G, trực tâm H và tâm đường tròn ngoại tiếp O. a) Chứng minh V(G, -2) biến tam giác A’B’C’ thành tam giác ABC. b) Chứng minh G, H,O thẳng hàng. Giải: Tương tự, V(G, -2) biến B’ thành B và biến C’ thành C. Vậy V(G, -2) biến tam giác A’B’C’ thành tam giác ABC. b) O là giao điểm của ba đường trung trực tam giác ABC nên O là trực tâm tam giác A’B’C’. V(G, -2) biến tam giác A’B’C’ thành tam giác ABC nên biến trực tâm O thành trực tâm H. Slide6:  TRẮC NGHIỆM Chọn một phương án trả lời đúng trong các câu hỏi sau Câu 2. Cho hai đường thẳng cắt nhau d và d’. Có bao nhiêu phép vị tự biến đường thẳng d thành đường thẳng d’? (A) Không có phép nào; (B) Có một phép duy nhất; (C) Chỉ có hai phép; (D) Có vô số. Câu 1. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(-2;4). Hỏi phép vị tự tâm O tỉ số k = -2 biến điểm M thành điểm nào trong các điểm sau? (A) A(-8;4); (B) B(-4;-4); (C) C(4;-8); (D) D(4;8). Slide7:  TRẮC NGHIỆM Chọn một phương án trả lời đúng trong các câu hỏi sau Câu 4. Cho hai đường thẳng song song d và d’. Có bao nhiêu phép vị tự với tỉ số k = 2 biến đường thẳng d thành đường thẳng d’? (A) Không có phép nào; (B) Có một phép duy nhất; (C) Chỉ có hai phép; (D) Có vô số. Câu 3. Cho đường tròn (O;R). Có bao nhiêu phép vị tự tâm O biến (O;R) thành chính nó? Không có phép nào; (B) Có một phép duy nhất; (C) Chỉ có hai phép; (D) Có vô số. Slide8:  CỦNG CỐ Định lí 2: Phép vị tự biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và không làm thay đổi thứ tự của ba điểm thẳng hàng đó. Hệ quả: Phép vị tự tỉ số k biến đường thẳng thành đường thẳng song song (hoặc trùng) với đường thẳng đó, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng mà độ dài được nhân lên với k, biến tam giác thành tam giác đồng dạng với tỉ số đồng dạng là k, biến góc thành góc bằng nó. Định lí 3: Phép vị tự tỉ số k biến đường tròn có bán kính R thành đường tròn có bán kính kR. Định nghĩa: Slide9:  BÀI TẬP VỀ NHÀ Các bài tập 25, 26, 28, 28, 30 trang 29 sách giáo khoa.

Add a comment

Related presentations

Related pages

GAĐT Phép vị tự (HH11NC) - toanvinhlong.niceboard.org

Phep vi tu NC Hoi giang Tinh TTH See more presentations by 222254100250 | Upload your own PowerPoint presentations
Read more

Van Hoc Dan Gian - Scribd

Sl! ph at tri~n cua van hoc dan gian Vi~t Nam trong Hen trinh lich sit ... tinh tu , mua, gi6, sAm chap ... i~n.O'!Uu~d9Va'saTth~ khac nhau tinh lichsir xa ...
Read more

An ninh Hình sự - Báo an ninh, tin tức hình sự nóng nhất ...

Tin An ninh Hình sự Việt nam mới nhất trong ngày.Báo an ninh cập nhật 24/24h tin tức các vụ án hình sự nóng nhất ngày hôm nay
Read more

Hệ thống thông tin quản lý – Wikipedia tiếng Việt

· Hành vi tổ chức ... Định vị vệ tinh ; Giao diện người dùng; Ghép nối máy tính; Hệ nhúng; Hệ thống thời gian thực;
Read more

Phap Am 2004 - Giap Than by Enitre - issuu

Tu Vi~n Nguyen Thi~u Xuan Giap Thån,2004 Thay m ... (11 fCH CUA S1 YEU MEN HUU TiNH NC'u ta quan sat m{) ... Trong ph~m vi xii hoi. trong lue giao thi ...
Read more

Văn nghệ Hội Nhà Văn Việt Nam - năm thứ 58 - 2006 - Phu ...

Banh may vi tinh th~ng tay xoa so loi xep nhl ... Mot hoi, thfm Tu qua, thfm keu hai ... Ong Trucing to giac Phyng c6 tinh giang sai giao an. Tieu ...
Read more

Văn bản, Văn bản pháp luật, mẫu văn bản miễn phí download

Mẫu biên bản vi phạm hành chính . ... Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND của UBND Tỉnh An Giang : ... Công văn 1655/UBND-NC tuyển chọn, ...
Read more

Thich Chánh Lạc ngủ với Quảng Hiền.vợ của Phật tử ... Trần ...

Va` CON DUONG TINH AI . From: ... Sau khi triệt Thầy NC không được, ... Người ta nói "Giang sơn Thì dể đổi, ...
Read more