Phân tích BOP

29 %
71 %
Information about Phân tích BOP

Published on March 3, 2014

Author: pikachukt04

Source: slideshare.net

Trường Đại học Ngân Hàng TP HCM Môn học: TÀI CHÍNH QUỐC TẾ Phân tích BOP Nhóm Pikachu Thực hiên: 1. Nguyễn Trần Tố Uyên 2. Đỗ Thị Thùy Trang 3. Trần Thị Dung 4. Dương Thị Quỳnh Chi 5. Lê Thị Hà

BOP & Nền kinh tế Các nhân tố ảnh hưởng BOP

BOP & TỶ GIÁ Tỷ giá hối đoái là gì?

BOP & Tỷ giá hối đoái: • Tỷ giá hối đoái là giá của một đơn vị ngoại tệ tính theo đồng bên trong nước, đây là giá cả trên thị trường và được xác định dựa trên quan hệ cung cầu về ngoại tệ ( được coi là mấu chốt trong quan hệ kinh tế vĩ mô). • Tỷ giá có tác động ngược trở lại đến các mối quan hệ kinh tế, lên cán cân thanh toán quốc tế, giá cả hàng hóa trong nước và lưu thông.

BOP & Cung cầu nội tệ • Cung ngoại tệ = Cầu ngoại tệ trên thị trường FX • Cầu ngoại tệ = Cung nội tệ trên thị trường FX

BOP & TỶ GIÁ Tình trạng cán cân thanh toán quốc tế của một nước ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ giá thông qua quan hệ cung cầu.

Đồng ngoại tệ giảm giá Ngoại tệ tăng giá

BOP & TỶ GIÁ  Cán cân thanh toán quốc tế phản ánh mức cung- cầu về ngoại tệ trên thị trường, do đó nó có ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ giá hối đoái. Bội thu cán cân thanh toán sẽ làm cho tỷ giá giảm và bội chi cán cânthanh toán sẽ làm cho tỷ giá tăng

BOP & NỀN KINH TẾ • Cán cân thanh toán quốc tế luôn ở trạng thái cân bằng nhưng các cán cân bộ phận lại không phải lúc nào cũng như vậy => Tình trạng thặng dư hay thâm hụt của các cán cân bộ phận cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế.

BOP & NỀN KINH TẾ 1. Ảnh hưởng của cán cân thương mại Cán cân thương mại thể hiện chủ yếu hoạt động xuất – nhập khẩu của một quốc gia, do đó cho thấy khả năng sản xuất của nền kinh tế.

BOP & NỀN KINH TẾ • Cán cân thương mại thặng dư => hoạt động xuất khẩu sôi nổi và hiệu quả, thu được nhiều ngoại tệ. => nền sản xuất của quốc gia tương đối tốt. • Cầu về nhập khẩu hàng hóa trong nước tăng, cán cân thương mại có thể bị thâm hụt => ảnh hưởng xấu nền kinh tế.

BOP & NỀN KINH TẾ 2. Ảnh hưởng của cán cân tài khoản vãng lai Cán cân vãng lai như là sự chênh lệch giữa thu nhập và chi tiêu của nền kinh tế  Thâm hụt hay thặng dư cán cân vãng lai chính là sự trì trệ hay phát triển của nền kinh tế.

BOP & NỀN KINH TẾ Y=C+I+G=A Y=C+I+G+X–M Y=C+S+T (1) (2) (3) Trong đó: C: Chi tiêu tiêu dùng I: Đầu tư G: Chi tiêu chính phủ X: Xuất khẩu M: Nhập khẩu S: Tiết kiệm T: Thuế Y: GDP A (Absorption): Hấp thụ

BOP & NỀN KINH TẾ 2. Ảnh hưởng của cán cân tài khoản vãng lai Closed economy Y=A Từ (1) và (3) => (4) : (S – I) + (T – G) = 0 Open economy Y = A + X – M = A + CAB Từ (2) và (3) => (S – I) + (T – G) = CAB Giả định chính phủ không can thiệp vào nền kinh tế ( free market ) Y=A (T – G) = 0 => S – I = 0 Y – A = CAB (T – G) = 0 => S – I = - KAB

BOP & NỀN KINH TẾ 2. Ảnh hưởng của cán cân tài khoản vãng lai  Cán cân vãng lai đóng góp trực tiếp và phần chủ yếu vào tổng thu nhập quốc dân => Tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế Nếu thâm hụt do hoạt động đầu tư trong nước diễn ra sôi nổi. Phần thâm hụt này cần được tài trợ bằng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào trong nước hoặc tăng các khoản vay bên ngoài hoặc đầu tư chứng khoán.

BOP & NỀN KINH TẾ 3. Ảnh hưởng của cán cân tài khoản vốn Ta có: S – I = CAB S – I = - KAB = - (KAin – KAout) o Cán cân tài khoản vốn không tác động đến tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn mà tác động dài hạn đến nền kinh tế.

BOP & NỀN KINH TẾ 3. Ảnh hưởng của cán cân tài khoản vốn • KAB dư thừa : vốn thu về lớn hơn chi ra • KAB thiếu hụt : vốn chảy ra nhiều hơn vốn thu về của một nước.  Không phải lúc nào dư thừa cán cân vốn cũng có tác dụng tốt với nền kinh tế, nếu sử dụng vốn đầu tư không hiệu quả, lãng phí thì quốc gia đó sẽ phải gánh chịu những khoản nợ trong tương lai => cản trở sự tăng trưởng kinh tế. Và ngược lại đối với cán cân vốn thiếu hụt.

BOP & NỀN KINH TẾ 3. Ảnh hưởng của cán cân tài khoản vốn  Cán cân vốn có ảnh hưởng tốt hay xấu đến sự tăng trưởng kinh tế không chỉ phụ thuộc vào tình trạng tài khoản này là thiếu hụt hay dư thừa mà còn phụ thuộc vào cơ cấu của nguồn vốn đầu tư là trực tiếp hay gián tiếp, vào hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đó.

Các yếu tố ảnh hưởng đến thương mại quốc tế

Các yếu tố ảnh hưởng đến thương mại quốc tế a) Nhập khẩu • Khi GDP tăng nhập khẩu có xu hướng tăng. • Nhập khẩu còn phụ thuộc giá cả tương đối giữa hàng hóa sản xuất trong nước và hàng hóa sản xuất tại nước ngoài. Nếu giá cả trong nước tăng tương đối so với giá thị trường quốc tế thì nhập khẩu sẽ tăng lên khi đó tài khoản vãng lai sẽ giảm và ngược lại.

Các yếu tố ảnh hưởng đến thương mại quốc tế a) Nhập khẩu - VD: Nếu giá 1 chiếc TV sản xuất tại Việt Nam tăng tương đối so với giá 1 chiếc TV Nhật Bản sản xuất thì người dân có xu hướng tiêu thụ nhiều TV Nhật Bản hơn dẫn đến nhập khẩu mặt hàng này cũng tăng.

Các yếu tố ảnh hưởng đến thương mại quốc tế b) Xuất khẩu - Chủ yếu phụ thuộc vào những gì đang diễn biến tại các quốc gia khác vì xuất khẩu của nước này chính là nhập khẩu của nước khác. - Giá trị xuất khẩu chịu sự tác động của tỷ giá, năng xuất lao động cũng như tình hình kinh tế của nước này đối với các nước khác trên thế giới.

Các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại quốc tế b) Xuất khẩu - Với các nhân tố khác không đổi, nếu giá trị xuất khẩu của một nước tăng sẽ làm tăng cung ngoại tệ từ đó làm thặng dư cán cân thương mại của nước này. - Ngược lại, nếu giá trị xuất khẩu của một nước giảm sẽ làm thâm hụt cán cân thương mại

Các yếu tố ảnh hưởng đến thương mại quốc tế VD : Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan: • Tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu tháng 3/2013 đạt 22,6 tỷ USD, tăng 57,1% so với tháng trước - trong đó xuất khẩu đạt gần 11,03 tỷ USD, tăng 54,3% và nhập khẩu là hơn 11,57 tỷ USD, tăng 59,9%. =>Cán cân thương mại hàng hoá tháng 3/2013 thâm hụt 545 triệu USD. Như vậy, tính từ đầu năm đến hết tháng 3/2013, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá cả nước đạt gần 59,25 tỷ USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2012; trong đó xuất khẩu là 29,76 tỷ USD, tăng 19,8% và nhập khẩu là gần 29,49 tỷ USD, tăng 17,7%.  Kết quả là cán cân thương mại hàng hoá của cả nước trong quý I/2013 thặng dư 278 triệu USD.

Biểu đồ 1: Diễn biến xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại hàng hoá của Việt Nam theo tháng của năm 2012 và quý I/2013

Các yếu tố ảnh hưởng đến thương mại quốc tế c) Tác động của lạm phát • Nếu tỷ lệ lạm phát của một quốc gia tăng tương đối so với tỷ lệ lạm phát của các quốc gia khác => CAB của quốc gia đó có thể sẽ giảm đi trong điều kiện cá yếu tố khác không đổi. Khi đó xuất khẩu của quốc gia này sang các quốc gia khác sẽ có xu hướng giảm và làm thâm hụt cán cân thương mại

Các yếu tố ảnh hưởng đến thương mại quốc tế c) Tác động của lạm phát • Ngược lại, nếu tỷ lệ lạm phát của một quốc gia giảm tương đối so với các quốc gia khác thì nhập khẩu của quốc gia này sẽ có xu hướng giảm làm thặng dư cán cân thương mại. • Khi cả hai nước đồng thời cùng trải qua một tỷ lệ lạm phát thì tài khoản vãng lai vẫn không thay đổi .

Các yếu tố ảnh hưởng đến thương mại quốc tế d) Tác động của thu nhập & tăng trưởng kinh tế • Mức độ thu nhập của một quốc gia tăng với một tỷ lệ phần trăm cao hơn so với các quốc gia khác thì mức độ nhu cầu hàng hóa cũng tăng lên, như vậy sẽ có nhiều khả năng phản ánh nhu cầu hàng hóa nước ngoài tăng lên làm cho nhập khẩu của quốc gia này tăng lên và thâm hụt cán cân thương mại

Các yếu tố ảnh hưởng đến thương mại quốc tế d) Tác động của thu nhập & tăng trưởng kinh tế • Ngược lại, nếu mức độ thu nhập của một quốc gia giảm thì nhu cầu về hàng hóa của người tiêu dùng quốc gia này cũng giảm làm cho nhập khẩu giảm và thặng dư cán cân thương mại.

Các yếu tố ảnh hưởng đến thương mại quốc tế e) Tác động của tỷ giá hối đoái  Tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến giá tương đối giữa hàng hóa sx trong nước với quốc tế.  Đồng tiền của mỗi nước được định giá bằng các đồng tiền của quốc gia khác thông qua việc sử dụng tỷ giá hối đoái.

Các yếu tố ảnh hưởng đến thương mại quốc tế e) Tác động của tỷ giá hối đoái • Nếu đồng tiền của một quốc gia tăng giá so với các đồng tiền khác, các yếu tố khác là như nhau thì hàng hóa xuất khẩu của nước đó sẽ trở nên đắt hơn đối với các nước nhập khẩu, làm cho tài khoản vãng lai của quốc gia đó sẽ giảm. • Nếu đồng tiền của một quốc này giảm giá so với các đồng tiền của các quốc gia khác thì nhu cầu đối với hàng hóa sẽ tăng làm tăng xuất khẩu và giảm nhập khẩu đẫn đến thặng dư cán cân thương mại.

Các yếu tố ảnh hưởng đến thương mại quốc tế e) Tác động của tỷ giá hối đoái VD: Nếu đồng nội tệ của Việt Nam giảm một cách đáng kể so với đồng đô la Mỹ, điều này làm cho giá cả của các hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam giảm đối với người tiêu dùng của Mỹ. Kích thích các nhà đầu tư xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ từ đó làm thặng dư cán cân thương mại.

Các yếu tố ảnh hưởng đến thương mại quốc tế f) Những yếu tố tâm lý • Yếu tố tâm lý chủ yếu dựa vào thị hiếu, sự phán đoán từ các sự kiện chính trị, kinh tế của một nước và tình hình thế giới. • Tùy vào tâm lý người tiêu dùng có ưa thích hàng nhập khẩu hay không mà sẽ làm tăng hay giảm nhập khẩu hàng hóa từ các quốc qia khác dẫn đến thâm hụt hay thặng dư cán cân thương mại.

Các yếu tố ảnh hưởng đến thương mại quốc tế g) Năng suất lao động Nếu năng suất lao động trong nước có sự gia tăng sẽ làm cho mức giá tương đối có xu hướng sụt giảm, làm đồng ngoại tệ có xu hướng giảm hay đồng nội tệ có xu hướng tăng lên => tăng tài khoản vãng lai.

Các nhân tố ảnh hưởng hoạt động đầu tư và tài chính quốc tế

Các nhân tố ảnh hưởng hoạt động đầu tư và tài chính quốc tế 1. Lãi suất Lãi suất chính là giá cả của vốn. − Nếu lãi suất trong nước cao hơn lãi suất nước ngoài ( lãi suất ngoại tệ) => dòng vốn chạy vào => cung ngoại tệ tăng => đồng nội tệ tăng giá. − Nếu lãi suất trong nước thấp hơn so với nước ngoài => đồng nội tệ giảm giá.

Các nhân tố ảnh hưởng hoạt động đầu tư và tài chính quốc tế Các nhân tố đầu tư nước ngoài sẽ ảnh hưởng lên cung cầu tiền tệ của một nước: − Khi đầu tư nước ngoài của một nước được thực hiện => tỷ giá của đồng tiền nước này tăng. − Khi có luồng đầu tư ròng chuyển ra ngoài => tỷ giá đồng tiền này giảm.

Các nhân tố ảnh hưởng hoạt động đầu tư và tài chính quốc tế • Dự đoán về một quá trình phát triển tỷ giá đảo ngược => chênh lệch lãi suất • Những dự đoán về tỷ giá hối đoái => mua, bán ngoại hối với tính chất đầu cơ => tác động tới cán cân vốn • Sự can thiệp của NHTW vào thị trường ngoại hối. VD: NHTW nâng cao lãi suất chiết khấu làm tăng lãi suất cho vay => tạo kênh dẫn ngoại tệ chảy vào => giảm cầu ngoại

Các nhân tố ảnh hưởng hoạt động đầu tư và tài chính quốc tế 2. Dự báo trong tương lai - Dự báo về biến động tỷ giá trong tương lai sẽ có tác động đến những dòng vốn. - Tỷ giá hối đoái được dự báo có sự tụt giảm trong tương lai sẽ làm đồng ngoại tệ có xu hướng giảm giá hay đồng nội tệ có xu hướng tăng giá tức thời.

Các nhân tố ảnh hưởng hoạt động đầu tư và tài chính quốc tế 3. Yếu tố tâm lý Yếu tố tâm lý tác động đến sự vận động của những dòng vốn là tâm lý của những sở hữu vốn. + Nếu những người sở hữu vốn có tâm lý giảm sự tin tưởng về một đồng tiền nào đó sẽ làm giảm đồng tiền đó và làm đồng tiền đó có xu hướng giảm giá trên thị trường.

Các nhân tố ảnh hưởng hoạt động đầu tư và tài chính quốc tế Các yếu tố cơ bản có khả năng tác động làm thay đổi tình hình trong tài khoản thanh toán chính thức (thay đổi dự trữ cán cân thanh toán quốc tế) - Chế độ tỷ giá cố định. VD: Khi quốc gia có cán cân tổng thể thâm hụt, để giảm thâm hụt thì NHTW phải tiến hành bán ngoại hối để mua ngoại tệ vào ( phá giá đồng nội tệ).

Các nhân tố ảnh hưởng hoạt động đàu tư và tài chính quốc tế - Một nước tạm thời mất cân đối trong cán cân thanh toán, nước đó có thể vay dự trữ ngoại hối và quyền rút đặc biệt(SDR) của quỹ tiền tệ quốc tế để hỗ trợ cho tỷ giá USD với đồng nội tệ trong nước không vượt quá mức độ quy định.

Các nhân tố ảnh hưởng hoạt động đầu tư và tài chính quốc tế - Một số quốc gia bị thiếu hụt nghiêm trọng phải phá giá đồng nội tệ do nước ngoài tăng lên,buộc lòng chính phủ nước đó phải áp dụng hàng loạt các biện pháp điều chỉnh: o Chính sách tiền tệ: thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng thông qua nghiệp vụ thị trường mở, giảm lãi suất chiết khấu hay giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc để cho khối lượng vẫn duy trì như mức ban đầu hay chỉ giảm một lượng có thể cho phép.

Các nhân tố ảnh hưởng hoạt động đầu tư và tài chính quốc tế o Thông qua sự phá giá hoặc giảm giá tiền tệ để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa khuyến khích đầu tư của nước ngoài vào trong nước nhằm tăng thu ngoại hối và để hạn chế nhập khẩu hàng hóa, đầu tư ra nước ngoài nhằm giảm nhu cầu ngoại hối, do đó góp phần điều chỉnh sự thiếu hụt của cán cân thanh toán quốc tế,nhưng gây sức ép lạm phát cho nền kinh tế. o Nâng lãi suất để hạn chế nhập khẩu, cải thiện cán cân thanh toán, nhưng làm đầu tư giảm.

---The end---

Add a comment

Related presentations

Related pages

Nhà báo bị bóp cổ trong cuộc biểu tình phản ...

Phân tích . Hấp lực ám ảnh công chúng của những kẻ giết người hàng loạt "Chúng giống như cột thu lôi cho những suy nghĩ ...
Read more

Bóp nghẹt Putin, Obama, Tập Cận Bình đắc lợi ...

Trang chủ > Tin tức thế giới > Phân tích. Thứ 7, ngày 02/04/2016 - Xem ngày tốt, giờ tốt. Dec 06.
Read more

Phân tâm học – Wikipedia tiếng Việt

Phân tâm học (viết tắt của Phân tích tâm lý học, tiếng Anh: Psychoanalysis) là tập hợp những lý thuyết và phương pháp tâm ...
Read more

EURUSD - Đã đến lúc bóp cò?

Tổng quan phân tích kỹ thuật cặp tiền tệ AUDUSD ngày 22/2/2016 Trần Thị Hằng | 22/02/2016 9:51; Trade theo mạnh yếu ...
Read more

Cấm vận sẽ bóp nghẹt kinh tế Triều Tiên ...

Trang chủ ⁄ Thế giới ⁄ Phân tích - Bình luận. Cấm vận sẽ bóp nghẹt kinh tế Triều Tiên . H.DUY - Thứ Sáu, ngày 4/3/2016 ...
Read more

Google

Google.com.vn hiện đã có bằng các ngôn ngữ: English Français 中文(繁體)
Read more

Read so sanh pt tai chinh va pt kt-xh - Wattpad

so sanh pt tai chinh va pt kt-xh:so sanh pt tai chinh va pt kt-xh - ... Câu 12. Sự giống và khác nhau giữa phân tích tài chính và phân tích ...
Read more