Petempatan lestari

50 %
50 %
Information about Petempatan lestari
Education

Published on March 8, 2014

Author: XiiaoYan

Source: slideshare.net

Add a comment

Related presentations

Related pages

Petempatan Lestari - scribd.com

by Tan Jia Jie by pnorazimah in Topics and petempatan lestari
Read more

Petempatan Lestari - ml.scribd.com

by Tan Jia Jie by pnorazimah in Topics and petempatan lestari
Read more

Geografi F2 : Petempatan Lestari - scribd.com

TAN SOOK HUEI Petempatan lestari merupakan sesuatu pembangunan tempat tinggal yang amat strategik. Petempatan lestari mementingkan pembangunan di ...
Read more

Cadangan usaha-usaha untuk mewujudkan sebuah petempatan ...

Cadangan usaha-usaha untuk mewujudkan sebuah petempatan lestari. 1. Membina kemudahan-kemudahan seperti kedai runcit, pasar, klinik kesihatan, ...
Read more

Geografi F2 : Petempatan Lestari - id.scribd.com

Hand-picked favorites from our editors. Editors' Picks Sheet Music. Hand-picked favorites from our editors
Read more

Petempatan lestari - Education - documents.tips

1. PETEMPATAN LESTARI 1.0 DEFINISI Definisi petempatan lestari, merujuk kepada gagasan untuk meningkatkan kualiti hidup bandar, merangkumi komponen ekologi ...
Read more

Usaha-usaha Untuk Mewujudkan Petempatan Lestari - Prezi

FONTS Usaha-usaha Untuk Mewujudkan Petempatan Lestari 1) Definasi. 2) Kaedah kajian. 3) Objektif kajian. 4) hasil kajian. 5) Penerapan nila-nilai murni dan ...
Read more