Personal reflections on work

67 %
33 %
Information about Personal reflections on work
Education

Published on February 20, 2014

Author: glennrivera520

Source: slideshare.net

Description

Ito ang ilan sa aking mga pananaw tungkol sa pagtatrabaho.

Personal Reflections on Work Ang Trabaho kung Saan ka masaya

Ang Trabaho kung Saan ka Masaya • Importante sa tao ang trabaho. Tayo ay nag-aaral at pinapalaki ng maayos ng lipunan upang pagdating sa hustong gulang ay makapag-trabaho tayo. Ang trabaho ang pinatutunguhan ng lahat ng tao, maging ang mga mayayaman na. Ang trabaho ay isang paraan upang magkaroon tayo ng silbi at gawain sa buhay. • Kahit mga pari na nangangaral ng salita ng Diyos ay nagtatrabaho. Lahat tayo ay dapat na magtrabaho kahit isipin pa nating negosyante tayo. • Sa buhay, mahalag rin na may katuwang ka na may trabaho sapagkat iba na ang dalawa kayo o higit pa na kumikita ng pera upang matustusan ang inyong mga pangangailangan

Ang Trabaho kung Saan ka Masaya • Sa pagtatrabaho, kailangan mong paghandaan ang iyong magiging mga katrabaho at bagong working environment. Kailangang maging pamilyar ka sa kung sino at anong klase ng mga tao ang pakikisamahan mo sa trabaho. Kailangan mong ingatan na huwag kang kakayan-kayanin lang ng mga taong ito. Sa Lahat ng pagkakataon ay kailangan mong makita ang iyong sarili sa piling ng mga taong ito at kung masaya ka ba sa piling nila • Sinumang nakikita mong gustong mang-api sa iyo ay kailangan mong iwasan. Kailangan mo rin namang makiayon o makisabay sa agos kapag ang mga nasa iyong pagtatrabahuhan ay mga taong higit na mas makapangyarihan sa’yo. Ang kapangyarihan ay iyong kakayahan ng isang tao na mapasunod ka sa kanilang mga kagustuhan

Ang Trabaho kung Saan ka Masaya • Sa paghahanap ng trabaho ang kailangan nating matutunan ay kung paano tayo makakakuha ng pinakamadaling proseso sa pag-aaplay. Gumamit ng internet kapag wala kang mga kakilala o koneksiyon sa mga kumpanya o opisina. Kapag ikaw ay isang baguhan, kailangan mong matuto sa tamang paggawa ng resumé dahil ito ang isa sa mga una mong ipapasa sa pag-aaplayan mong opisina. Sa paggawa nito, kailangan maipon mo lahat ng mga sertipiko na iyong nakuha at ilagay ang mga ito kasama ang mga lugar at petsa sa iyong papel. Ang mga ito ay magpapakita na marami ka ng nagawa o napuntahang mga lugar • Sa paghahanap ng trabaho maging matiyaga at matutong maghintay ng oras kung kailan ito darating sa’yo. Ayusin mo lahat ng iyong dapat matutunan bago ka pa pumasok sa trabaho

Ang Trabaho kung Saan ka Masaya • Sa pagpili ng iyong papasukan, dapat na alam mo kung saan ka lulugar sa opisina. Matuto ka dapat na makihalubilo sa mga taong nariyan sa iyong paligid. Isipin mo na lang na baguhan ka pa lang at marami ka pang dapat na matutunan. Sa pagiging tahimik, maiiwasan mo ang mga kaaway sa iyong pagtatrabahuhan. Saka ka na magpasikat kapag ikaw ay mayroon ng maipagmamalaki • Ang mga katrabaho ay para ring mga kapamilya na may kanya-kanyang gusto. Ang ilan sa kanila ay hindi makikihalubilo sa’yo kung hindi ka nila gusto o ayaw nila ang mga bagay na ginagawa mo. Mas maigi pa ring makipagkilala doon sa mga taong katulad mo na bago pa lang din at paunti-unti ay lumapit na sa mga taong gusto mong makausap. Madalas, nasa edad ang pgpili ng kausap sa opisina

Ang Trabaho kung Saan ka Masaya • Tandaan lagi na sa pakikipag-usap, ang boss ay kailangang igalang lagi. Siya pa rin ang nasusunod sa buhay ng kumpanya o opisinang iyong pinagtatrabahuhan. Anumang sabihin ng boss ay ipagpalagay na tama at dapat na sundin. Anumang makasasama sa iyong pagkatao, sekswalidad o pamilya, iyon ang mga dapat mo ng iwasan • Sa trabaho, mahalaga ang pakikisama. Kung saan masaya ang mga kaopisina mo, dapat matuto ka ring makisaya kasama nila. Kapag iba na ang pinatutunguhan ng kanilang mga gawain lalo na kapag ang mga ito ay nakasasama na sa’iyo pati na sa ibang tao at lalo na sa boss mo, maaari mo ng itigil ang pakikisama

Ang Trabaho kung Saan ka Masaya • Tandaan na sa pagtatrabaho, ang mahalaga ay ang iyong sariling kapakanan lalo na kapag ikaw ay baguhan pa lamang. Isipin lagi ang kapakanan ng kumpanya at opisina, maging ng boss. Ang madalas na nagiging dahilan lang ng desisyon umalis sa trabaho ay kapag nakagalit mo ang ilan sa matataas na miyembro o boss ng kumpanya o kaya ay may nahanap ka ng iba pang mas magandang trabaho o kaya ay negosyo

Ang Trabaho kung Saan ka Masaya

Ang Trabaho kung Saan ka Masaya

Ang Trabaho kung Saan ka Masaya

Ang Trabaho kung Saan ka Masaya

Ang Trabaho kung Saan ka Masaya

Ang Trabaho kung Saan ka Masaya

Ang Trabaho kung Saan ka Masaya

Add a comment

Related presentations

Related pages

Personal Reflections - Welcome to the University of Warwick

Personal Reflections Some Personal Reflections of Working at Warwick University Counselling Service. 1: Sarah Bell, 3rd Year trainee Clinical Psychologist ...
Read more

Personal Reflection On Group Work Free Essays

Personal Reflection on Work Experience - Lost Dogs Home. other hand, if you do enjoy spending time with dogs and working along side people of all types ...
Read more

Reflection On Work Experience Free Essays

Personal Reflection on Work Experience - Lost Dogs Home. hand, if you do enjoy spending time with dogs and working along side people of all types this ...
Read more

Work Experience: My Reflection - Home | Victoria ...

Work Experience: My Reflection By During my work experience at , I was fortunate enough to have experienced firsthand and ...
Read more

Personal Reflections On Stereotyping Of Ethnic Minorities ...

Personal Reflections On Stereotyping Of Ethnic Minorities Social Work Essay.   Through the process of reviewing my journal entries, I was overwhelmed ...
Read more

UNIT THREE: REFLECTION ON AND IN THE WORK PLACE

UNIT THREE: REFLECTION ON AND IN THE WORK PLACE . Introduction . Reflection involves describing, analysing and evaluating our thoughts, assumptions, beliefs,
Read more

Self-Reflection: How to Do It Right - Myrko Thum ...

Self-Reflection is one of the best methods to resolve inner conflict and gain clarity for yourself. Learn how to use this method...
Read more

Sample Personal Reflection And Application - Blog About ...

Personal reflections are important for both the benefit they provide to employers and the interviewee. This sample essay outlines one author's reflection ...
Read more

Personal and Team Reflection Tasks | Volunteer Alberta

Personal and Team Reflection Tasks. ... Personal Reflection ... List three ways you can use this information to enhance the work your organization does and ...
Read more

How Do I Write a Good Personal Reflection

How do ‘I write a good personal reflection?’ Many students are riding intellectual waves, devoting hours of mental and emotional energy to examination ...
Read more