Persbericht nieuwe tamron sp 90mm f2.8 macro 1 1 di vc usd nl slides

50 %
50 %
Information about Persbericht nieuwe tamron sp 90mm f2.8 macro 1 1 di vc usd nl slides

Published on September 1, 2016

Author: interwritelearning

Source: slideshare.net

1. PERSBERICHT Tamron 90mm macro lens: evolutie van een klassieker met de geschiedenis van superieure optische prestaties - verbeterde VC functionaliteit en geavanceerde mogelijkheden - Nieuw-Vennep,22februari 2016: Transcontinenta,de importeurvanTamron in Nederland, kondigt de introductie aan van de geheel nieuwe Tamron SP 90mm F/2.8 MACRO 1:1 Di VC USD (Model F017). Deze nieuwe 90mmMacro isuitgebreidmetgeavanceerde functiesenbouwtvoortopeengeschiedenis van superieure optische prestaties. Een XY-Shift compensatie is nu toegevoegd om de VC beeldstabilisatie functionaliteitte versterkenente verbeterenvanoneindig tot macro. Een verbetering inde USD besturingssoftware zorgtvooreenflinktoegenomenAF scherpstelsnelheid en een optimale afstemming onder diverse fotografische omstandigheden. Daarnaast is er een hoge standaard van vocht- enstofbestendigheidtoegevoegdtervoorkomingvan het binnendringen van stof en vocht. Ook is er een zeer duurzame Fluorine coating aangebracht op het bovenste lenselement oppervlak om zo condensvorming te voorkomen en vuil af te stoten. Transcontinenta BV Tarwestraat 29 2153 GE Nieuw-Vennep T +31 (0)252 687 555 F +31 (0)252 676 149 Inf o@transcontinenta.nl www.transcontinenta.nl Kv K Haarlem 34082579 BTW NL800886483B01 Rabobank 345824024

2. PERSBERICHT Kenmerken van de nieuwe Tamron SP 90mm F/2.8 MACRO 1:1 Di VC USD (Model F017) 1. Voortbordurendop de uitmuntende optische prestatiesvan de legendarische Tamron 90mm Macro Door gebruik te maken van hetzelfde optische ontwerp als de vorige Tamron 90mm Macro (Model F004), levertdeze nieuwe TamronSP90mm hetzelfdeuitstekendeoplossendvermogenenopmerkelijk zachte achtergrondvervagingen(beterbekendalsbokeh).De geavanceerdeoptische constructie bevat een LD (Low Dispersion) speciaal glaselement dat de verstrooing eigenschappen van licht maximaal corrigeertentwee XLD(Extra LowDispersion) glaselementendie de verstrooiingnogverdertegengaan. De speciale elementen compenseren optimaal voor as en laterale chromatische aberraties vanaf het macrobereik tot oneindig. Bovendien zorgt het floating-lens ontwerp op elke afstand voor de beste beeldkwaliteit,dooréénlenselementextrate verplaatsen in relatie tot de ingestelde afstand. Van 1:1, ware grootte tot de meest verre horizon, geeft deze nieuwe Tamron SP 90mm Macro voor een uitstekende beeldkwaliteit. 2. Geoptimaliseerd voor een spectaculair vervaagd achtergrondeffect (bokeh) Eerdere modellen van de Tamron 90mm macro kregen veel lof voor hun spectaculaire bokeh en de nieuwe 90mmmacro borduurtvoortop deze geschiedenis.Omditte kunnen bewerkstelligen, werden talloze grondige optische simulatiesuitgevoerd.Zowerd o.a. zorgvuldig onderzoek uitgevoerd om een dubbel onscherptebeeldte minimaliseren,wantditverschijnsel heefteenaanzienlijknegatief effect op de kwaliteit van de achtergrondonscherpte. Als gevolg van dit onderzoek geeft dit nieuwe objectief zowel scherpe,levendige opnamenalseenspectaculairfraaie achtergrondonscherpte.Deze combinatie wordt zeer gewaardeerd door o.a. portretfotografen. 3. Verbeterde VC beeldstabilisatie met shift compensatie Eenversnellingsmeter is nu geïntegreerd in Tamron's zeer geprezen VC (Vibration Compensation) ter compensatie van bewegingen op het x-y vlak. In samenwerking met een gyro sensor, detecteert de accelerometerallecameratrillingenenstuurt hiervoor de juiste bewegingscompensatie aan. Hierdoor ontstaat er een maximale efficiëntie in beeldstabilisatie, geoptimaliseerd voor alle afstanden van oneindig tot macro. 4. USD scherpstelling geoptimaliseerd voor macrofotografie is snel, accuraat en geluidloos De interne controle-software voor de USD (Ultrasonic Silent Drive) aansturing is aanzienlijk ge-update enbiedtdaardooreenverbeterdesnelheidennauwkeurigheidbij hetgebruikvanAF.De USD corrigeert snel de onscherpte die veroorzaaktwordtdoorhetvoor- enachteruitbewegenvande camera (iets wat gewoonlijkoptreedttijdensmacrofotografie)enzorgtzovoor betere resultatenbij het fotograferen op korte afstanden. 5. Water- en vuilafstotende constructie Mogelijke gebiedenvanbinnendringenvanvochtenvuil,bijvoorbeeldrondom schakelaars en de grens tussende scherpstelringende behuizing,wordenbeschermd door speciale afdichtingen. Deze bieden een betere bescherming tegen het binnendringen van vuil, stof en vocht in vergelijking met de

3. PERSBERICHT vochtbestendige bouw van voorgaande Tamron modellen. Deze extra bescherming zorgt voor nog uitgebreidere mogelijkheden voor het gebruik van dit objectief. 6. Een duurzame Fluorine coating op de frontlens stoot water af en vermindert vingerafdrukken De water- enolie-afstotende coating,aangebrachtophetvoorste lenselementoppervlakzorgt voor het eenvoudigverwijderenvanvuil envlekken.De coatingbiedtookeenredelijke mate van duurzaamheid en zal de komende jaren zijn effectiviteit behouden. De Fluorine coating technologie die Tamron ontwikkelde voorindustriële toepassingen, werd als eerste in 2014 op de award winnende Tamron SP 15-30mm F/2.8 VC USD toegepast. 7. Geavanceerde coatingtechnologie reduceert flare en ghosting Twee geavanceerde coating technologieën, die beiden uitstekende anti-reflectie prestaties leveren, worden toegepast op de kritische lenselementoppervlakken voor een maximale lichttransmissie. Enerzijds de Tamron eBand (Extended Bandwidth & Angular-Dependency) coating beschikt over uitstekende anti-reflectieprestaties in bijna het hele scala van zichtbare stralen. En anderzijds de Tamron BABAR(BroadbandAnti-Reflection) coatingdiegebruikmaaktvande traditionelemulti-layered, anti-reflectietechnologie.Deze combinatie elimineertvrijwelalle reflecties en vermindert overstraling en stelt het objectief in staat om perfecte en haarscherpe opnamen te maken. 8. Gebruik van een circulair diafragma voor een zeer fraaie achtergrondonscherpte (bokeh) Bij het fotograferen van een scène met punt-lichtbronnen in de achtergrond, kan een wonderschone onscherpte (bokeh) worden verkregen, zonder dat dit ongewenste veelhoekige vormen van de diafragma-opening geeft. Dit komt door het cirkelvormige diafragma, hierbij behoudt het 9-bladig diafragma een bijna perfecte cirkelvormige opening, zelfs wanneer tot twee stops gediafragmeerd wordt. 9. Scherpstelmogelijkheden perfect aangepast voor macrofotografie De nieuwe Tamron90mmMACRO heefteendigitale scherpstelbegrenzerdie hetmogelijkmaakt om de tijdte verkortenvoorhetnauwkeurigscherpstellen op een object wanneer de werkafstand bekend is. Het objectief beschiktookovereeninternscherpstelsysteem, zodat de totale lengte van het objectief nooitverandert, zelfsnietbij hetscherpstellenop zeer korte afstanden. Hierdoor is de gebruiker altijd verzekerd van een comfortabele werkafstand van ten minste 13,9 cm vanaf de voorzijde van de frontlens. Bovendien is de Tamron 90mm uitgerust met een full-time handmatige “override" scherpstelmogelijkheid. Dit maakt het mogelijk om direct handmatige aanpassingen in de autofocusstandte maken,zonderde schakelaarvanhetobjectief inde MFstand te zetten.Hierdoorkan snel opbijzondere opnamesituatiesingespeeldworden,zodat geen fotomoment meer gemist hoeft te worden. 10. Compatibel met de nieuwe ‘TAMRON TAP-in Console’ Altijd 100% up-to-date: U kunt de firmware bijwerken, autofocus posities aanpassen aan de eigen wensenende mechanische voorkeurenvande TamronSP 90mm aanpassendoor het eenvoudig aan te sluiten op de ‘TAMRON TAP-in Console’ via USB op uw computer. De ‘TAP-in Console’ is een nieuwe optionele accessoire dat in maart uitgebracht zal worden.

4. PERSBERICHT 11. Gratis RAW bewerkingssoftware special voor Tamron objectieven De nieuwe Tamron SP 90mm MACRO wordt standaard geleverd met SILKYPIX Developer Studio LE software,eenpopulairRAW-conversie enbewerkingsprogrammametingebouwdelenscorrectiemenu's voor verschillende afwijkingen op basis van de optische gegevens van uitsluitend Tamron SP- serie objectieven.BovendienheeftTamrondeze lensprofielgegevens ook geleverd aan Adobe Systems, Inc. HierdoorzijnTamronlenscorrectieprofielenvande meesteTamronobjectievente gebruikenvoormeer geavanceerde aanpassingen in Adobe Photoshop of Adobe Lightroom. De geschiedenis van Tamron macro objectieven De geschiedenis van de Tamron macro-objectieven begon met de Tamron SP AF90mm F/2.5 (Model 52B) in1979. De algemene indrukvaneenmacro-objectiefindie tijdwas,dathetvooral nuttigwasvoor academische doeleinden zoals het reproduceren van documenten, dossiers en wetenschappelijke voorwerpen. Dus niet geschikt voor het fotograferen van “gewone” dagelijkse onderwerpen. Tegen deze achtergrondzorgde Tamron'seerste generatie 90mmmacro objectief voorhetcreërenvannieuwe waardenvooreenmodernmacro-objectief.Hetleverde zowel hoge beeldkwaliteit voor het vastleggen van "normale" fotografische scènes als een opmerkelijk prachtige onscherpe achtergrond (bokeh). Hierdoor werd dit objectief zeer gewaardeerd door professionele- en amateurfotografen als een objectief dat zeer breed inzetbaar was. Het creëerde nieuwe categorieën van toepassingen die voorheenondenkbaarwaren,vanwege hetvooral technische gebruikvanmacro-objectievenin die tijd. De Tamron SP 90mm werd al snel populair onder de natuurfotografen die close-ups van bloemen en insecten maakten. Bovendien werd ook het maken van portretfoto's met de Tamron SP 90mm macro bijzonderpopulair.De term "portret-macro objectief" werd al snel een ingeburgerd begrip in die tijd. Met iedere generatie nieuwe SP 90mm macro objectieven verbeterde Tamron de beeldkwaliteit en voegde ze nieuwe eigenschappen toe zoals VC beeldstabilisatie, USD snelle en stille scherpstelling, interne scherpstellingeneendigitale scherpstelbegrenzer.Metde introductie van de Tamron SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1: 1 VC USD (Model F017) voegt Tamron nu weer een nieuw hoofdstuk toe aan de geschiedenis van de Tamron 90mm macro-objectieven. Design concept Beginnend met de Tamron SP 35mm F/1.8 Di VC USD (Model F012) en de SP 45mm F/1.8 Di VC USD (Model F013) gebruiktTamroneennieuwdesignomde uitstekende prestaties van de nieuwe SP-serie objectieven te versterken. Onze aandacht voor elk technisch detail heeft ertoe geleid, dat alleen de meestgeavanceerdeoptische en elektromechanische ontwerpen worden opgenomen in de SP-serie. Tamron creëerthiermeeeennieuwebenchmarkvoorhoge prestatiesenvisuele elegantie. De ontwerp filosofie omarmt het belang van een comfortabele, ergonomische bediening en positieve tactiele feedback, cruciale factoren in alle soorten van de fotografie. De nieuw ontworpen volledig metalen behuizing,bevat een ingebouwd uitholling aan de basis van het objectief. Deze zorgt voor een goede gripvoor eenstabiele opname.De schakelaarsophet objectief zijn groter en geconfigureerd voor een soepelere werking dan voorheen. Ook het lettertype is opnieuw ontworpen voor een intuïtieve en

5. PERSBERICHT duidelijkeleesbaarheidonderalle omstandigheden. De nieuwe TamronSP-serie isde overtreffende trap van de kunst van objectiefontwerp. Specificaties Tamron SP 90mm F/2.8 MACRO 1:1 Di VC USD (Model F017) Model : F017 Brandpuntsafstand : 90mm Maximaal diafragma : F/2.8 Beeldhoek (diagonaal) : 27°2' (voor Full-Frame) : 17°37' (voor APS-C) Optische constructie : 14 elementen, in 11 groepen Minimale scherpstelafstand : 0,3m Maximale vergrotingsmaatsaf : 1:1 Filtermaat : φ62mm Maximale doorsnede : φ79mm Lengte* : voor Canon 117,1mm : voor Nikon 114,6mm Gewicht : voor Canon 610 gram : voor Nikon 600 gram Diafragmabladen : 9 (rond diafragma) Minimum diafragma : F/32 Beeldstabilisatie sterkte : 3,5 stops (Gemetenmet Canon : EOS-5D Mark III en Nikon : D810) Standaard accessoires : Zonnekap, Lensdoppen Beschikbare vattingen : Canon, Nikon, Sony** Specificaties,uiterlijk,functionaliteitenz.kunnengewijzigdwordenzondervoorafgaande kennisgeving. * Lengte is de afstand vanaf de frontlens tot de bajonetvatting. ** De Sony versie heeft geen ingebouwd VC, omdat Sony digitale body’s een ingebouwde stabilisatie functie hebben.

6. PERSBERICHT MTF curve/ optische constructie Verlengde Tamron garantie tot 5 jaar. Dit nieuwe SP vaste brandpunt objectief valt uiteraard ook onder de 5 jaar verlengde garantie van Tamron. Om aanspraak te maken op deze 5 jaar garantie dienen bezitters binnen 2 maanden na aankoophetobjectief te registreren.Meerinformatie overde Tamron5 jaar garantie enregistratie is te vinden op: www.5jaar-tamron.nl Prijzen en beschikbaarheid. De specifieke adviesverkoopprijs en beschikbaarheid van de Tamron SP 90mm F/2.8 MACRO 1:1 Di VC USD (Model F017) was op het moment van opmaken van het persbericht helaas nog niet beschikbaar. Meer informatie volgt zodra deze bekend gemaakt wordt. Over TAMRON Co, Ltd "NewEyesforIndustry"isde sloganvan Tamron.Dit past bij eenfabrikantvaneenbreedscalaaan origineleoptischeproducten, ophetgebied vanverwisselbareobjectievenvoorSLR-camera'stot diverse optischeapparatuurvoorzowel de consument alsOEMoplossingen.Tamronmaaktoptische productendie eenbijdrage leverenin eenbreedscalavanverschillende industrieën.Als toonaangevende fabrikantvanoptische apparatuur,zal Tamron zichmethaar rijke creativiteiten geavanceerde technischeexpertise blijventoewijden totoplossingenopdiverse industriëlegebieden. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Add a comment