Persbericht nieuwe tamron sp 150 600mm f5-6.3 di vc usd g2 nl

50 %
50 %
Information about Persbericht nieuwe tamron sp 150 600mm f5-6.3 di vc usd g2 nl

Published on September 1, 2016

Author: interwritelearning

Source: slideshare.net

1. PERSBERICHT De introductie van het summum in de ultra-telezoom met geavanceerde functies, verbeterde prestaties en een betere ergonomie - Nieuwe generatie “G2” objectief met sneller AF en verbeterde VC- Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) Nieuw-Vennep1september2016, TranscontinentaBV,importeur Tamron Nederland, introduceert de sterkde nieuwe Tamron SP150-600mm F/5-6.3 Di VCUSD G2 (Model A022). Dittweede generatie "G2" objectief bouwt voort op het succes van de SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (model A011), die gelanceerdwerdindecember2013 en nogsteedssuccesvol voldoetaande behoeftenvanfotografenin de categorie ultra-telefotografie. Deze nieuwe G2-versie werd ontwikkeld om superieure optische prestatieste biedenincombinatiemetde huidigehoge resolutie DSLR'sen voegtverdere verbeteringen toe aan een aantal functies, waaronder snelheid en nauwkeurigheid van AF en VC ( Tamron’s beeldstabilisatie). Ook zijn een aantal geheel nieuwe functies toegevoegd zoals: FLEX ZOOMLOCK- mechanisme, vocht en vuilafstotende fluor coating en optionele, dedicated Tamron 1.4 en 2x tele converters.Hetnieuwe objectief levert naastuitstekendeprestatiesineenduurzame metalenbehuizing en heeft daarnaast ook nog eens een luxe uitstraling. Transcontinenta BV Tarwestraat 29 2153 GE Nieuw-Vennep T +31 (0)252 687 555 F +31 (0)252 676 149 Inf o@transcontinenta.nl www.transcontinenta.nl Kv K Haarlem 34082579 BTW NL800886483B01 Rabobank 345824024

2. PERSBERICHT Kenmerken van de nieuwe Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) 1. Verbeterd optisch ontwerp voor nog betere beeldkwaliteit. Drie LD (Low Dispersion) lenselementen elimineren volledig axiale en transversale chromatische aberraties. Het ontwerp kenmerkt zich door een geüpgrade optische constructie met maar liefst 21 elementen in 13 groepen en maakt gebruik van verbeteringen in de Tamron productietechnologie. Hierdoor levert het objectief een hoge resolutie, verbeterde scherpte en algehele betere prestaties. 2. Tamron’s geavanceerde eBAND Coating voor eliminatie van ghosting en flare. Tamron's eBand (Extended Bandwidth & Angular-Dependency) Coating is een nano-gestructureerde laag aangebracht op het lenselement oppervlak. In vergelijk met de reguliere anti-reflectie coating, biedtde TamroneBandCoatingeenhogere lichttransmissie eneensignificanteverbeteringvande anti- reflectie-eigenschappen, met name tegen gehoekt invallende lichtstralen. In combinatie met BBAR (Broad-BandAnti-Reflection) coatings worden flare en ghosting gereduceerd tot onmerkbare niveaus 3. MOD gereduceerd voor optimaal gebruik bij tele-macrofotografie. Tamron's geavanceerde productietechnologie heeft het mogelijk gemaakt om de MOD (Minimum Object Afstand) terug te brengen tot slechts 2,2 m ten opzichte van 2,7 m bij het voorgaande Model (A011) enmaakt het objectief hierdoor perfect voor het vastleggen van de wonderen binnen de tele- macrofotografie bij een afbeeldingsmaatstaf van 1:3.9.

3. PERSBERICHT 4. AF snelheid ligt veel hoger en reageert veel sneller op bewegende onderwerpen. De nieuwe Tamron150-600mm (Model A022) is voorzienvaneenUSD(UltrasonicSilentDrive) ring-type motor dat eenuitstekendreactievermogenen controle levert. De AF snelheid is aanzienlijk verbeterd tenopzichte van het huidige model en het maakt een nauwkeurige snelle scherpstelling, zelfs bij het fotograferen van bewegende onderwerpen, simpel mogelijk. Bij het fotograferen met AF, maakt de “Full-timeManual Overide”hetmogelijkomdirectmetde handfijnscherpstellenaanpassingente doen, zonder tussen AF en MF te hoeven schakelen. 5. VC performance is nu 4.5 stops en biedt drie modi voor verschillende opnamesituaties. De TamronVC (beeldstabilisatie)effectiviteit is verhoogd tot 4.5 stops, gebaseerd op beeldstabilisatie prestatiesvastgelegddoorCIPA (Camera&Imaging Products Association) bij gebruik in de VC MODE 3. De nieuwe TamronSP150-600mm (Model A022) heeft nu drie typen VC standen en het is daardoor nu mogelijk om de meest optimale VC mode te kiezen die perfect past bij de opnameomstandigheden, bijvoorbeeld bij het maken van een ‘pannende’ beweging met de camera. De drie VC standen zijn:  VCMODE 1: de standaard modus meteen goedebalanstussen stabilisatie van de zoeker en een stabiliserend effect van de opname.  VC MODE 2: exclusief te gebruiken bij een pannende beweging met de camera.  VC MODE 3: legt de prioriteit bij het stabiliseren van de opname en ziet af van het stabiliseren van de zoeker. Dit geeft de sterkste stabilisatie tot 4.5 stops.

4. PERSBERICHT (Met de optionele TAMRON TAP-in ConsoleTM, is het mogelijk om de werking van de VC te configureren voor de VC MODE 1.) 6. Nieuw FLEX ZOOM LOCK mechanisme voor het vergrendelen van de zoom in ieder stand. Met hetFLEX ZOOMLOCK-mechanismevergrendel of ontgrendel je snel de zoom op elke positie door simpelwegde zoomringte verschuiven.Fotografenkunnennu vanuit iedere hoek fotograferen zonder dat de zoomstandongewenstverandert.Daarnaast voorkomt de conventionele Zoom Lock-schakelaar nog steeds het ongewenste uitschuiven van de zoom tijdens het transport. 7. Fluorine Coating en een water afwerende constructie voor een duurzaam objectief. Het voorste oppervlak van het lenselement is voorzien van een beschermende Fluorine coating die water- en olie-afstotend is. Het lensoppervlak is hierdoor gemakkelijker schoon te vegen en minder gevoelig voor de schadelijke effecten van vuil, stof, vocht en vingerafdrukken. Voor een verdere beschermingbij hetgebruikbij buitenopnamenheefthetobjectieflekvrije afdichtingen over de gehele behuizing.

5. PERSBERICHT 8. Elektromagnetisch diafragmasysteem speciaal voor objectieven met Nikon vatting Eenelektromagnetischdiafragma, dat al standaard is in objectieven met een Canon-vatting, wordt nu ooktoegepastinobjectievenmeteenNikonvatting*.Eenmeerexacte aansturingvanhetdiafragma en de diafragmacontrole ismogelijkomdatde diafragmabladennuwordenaangedrevenen bestuurd door een motor via elektronische pulssignalen. * Alleen compatiblemet camera’s voorzienvaneen elektromagnetisch diafragmasysteem (D3100, D3200, D3300, D5000, D5100, D5200, D5300, D5500, D7000,D7100, D7200, D300, D300s, D600, D610, D700,D750,D800, D800E, D810, D810A, D3x, D3s, D4, D4s, Df, D500 , D5). (September 1; Tamron) 9. Een lichtgewicht en makkelijk te dragen statiefgondel compatible met Arca-Swiss. Eennieuwe structuuropde grip eneenArca-Swissstatief-interface verbetertzowel de snelheid als het dagelijksgebruik.De statiefgondel is van lichtgewicht magnesium waardoor het veel gemakkelijker te dragen is. 10. Compatible met de TAMRON TAP-in ConsoleTM , een optioneel accessoire. De optionele TAMRON TAP-in Console wordt via USB verbonden met de computer en stelt je in staat om eenvoudigzelf de firmware vanhetobjectief te updaten.Ook is het mogelijk de standaard werking van het AF en VC aan te passen, inclusief een fijnafstelling van het AF-systeem. 11. Twee Tamron tele converters exclusief ontworpen voor de Tamron SP 150-600mm G2 Twee exclusieveteleconverters (* 3), die perfect passen bij de optische samenstelling van de nieuwe Tamron SP 150-600mm G2 (Model A022), bieden1,4x en 2,0x vergroting en zorgen voor een maximaal zoombereiktotmaarliefst1.200mm.Deze nieuwe teleconvertersbreidenhetbrandpuntsafstandbereik van de 150-600mm G2 uit, waardoor het mogelijk is om opnamen te maken in het ultra-telebereik.

6. PERSBERICHT Zoombereikwanneergebruiktmetde SP150-600mm F/5-6.3 Di VCUSD G2 (ModelA022) Op een35mm full-frameDSLR Op eenAPS-CformatDSLR zondertele converter 150-600mm ongeveer.233-930mm met1.4x tele converter 210-840mm ongeveer.326-1302mm met2.0x tele converter 300-1200mm ongeveer.465-1860mm Afbeeldingsmaatstaf mettele-convertersop deSP150-600mm F/5-6.3 Di VCUSD G2 (ModelA022) Maximale afbeeldingsmaatstaf zondertele converter 1:3.9 met1.4x tele converter 1:2.8 met2.0x tele converter 1:2 FunctionaliteitAF-systeemin combinatiemetdeSP150-600mm F/5-6.3 Di VC USDG2 (ModelA022) AF Bij gebruikzoeker Bij gebruikliveviewmode met1.4x tele converter ○* ○** met2.0x tele converter × ○** * Autofocusfunctioneertnormaal meteencameradie automatischkanscherpstellenbij diafragmaF/8 of kleiner. **Onderwerpenmeteenlaagcontrasten/of helderheidkunnentotonscherpefoto’sleiden. *3 Extra informatie zal t.z.t.beschikbaargemaaktwordenopde Tamronwebsite.

7. PERSBERICHT 12. Gebaseerdopde zeer hoge kwaliteitsstandaardvan de nieuwe Tamron SP serie,is de SP 150- 600mm G2 vervaardigdmet grootst mogelijke aandacht voor details. Voor de SP-serie producten in het bijzonder, heeft Tamron rigoureuze ontwerp en kwaliteitsnormen vastgesteld.Dezeeisengelden voor het optische ontwerp, mechanisch ontwerp en het uiterlijk, maar ook voor weid uiteenlopende gebieden zoals robuustheid en verbeteringen in verschillende afzonderlijkefunctiesvanhetproduct.Tamronbestudeerdgrondigalle ontwerp- enfabricageprocessen om zo producten aan te kunnen bieden met een steeds hogere nauwkeurigheid en kwaliteit niveau. Voor de Tamron SP 150-600mm G2 (Model A022), werd het optische ontwerp opgefrist, mechanische onderdelen verbeterd en een nieuw exterieur design gemaakt. Om de optische prestaties van dit productte maximaliserenverbeterde Tamronde nauwkeurigheidvande onderdelen en verhoogde het de nauwkeurigheid van het algehele zoommechanisme. Design Concept Het nieuwe ontwerp,reedsaanweziginde viernieuwe SP-serie objectieven, is in wezen een fusie van techniekenstijl,hetnastrevenvanfunctionele schoonheidenvakmanschapbereiktdoorhetgeven van nauwgezette aandacht aankleinedetails.Hetgebruikvanmetaal alsexterieurmateriaal zorgt voor een hoogwaardig ontwerp op basis van het "Human Touch" concept en verbetert aanzienlijk de gebruiksvriendelijkheid. De Tamron SP-modellen zijn voorzien van een nieuw ontwerp voor de schakelaars, beter leesbare tekens en een vergroot venster voor de Afstandschaal. Verder worden organische vormen toegepast voor een prettige grip in de hand van de fotograaf. Deze designfilosofie wordtzelfs doorgevoerd tot in de kleinste details van de nieuwe Tamron SP 150- 600mm G2 (Model A022) ultra-telezoom. Door gebruik te maken van metaal voor de behuizing en het toevoegen van nieuwe functies, zoals het FLEX ZOOMLOCK mechanisme, heeft het Model A022 een gewichtenafmetingwaarmee comfortabeluitde handfotograferenmogelijkis.Enditalles afgerond in een slank en stijlvol uiterlijk.

8. PERSBERICHT Tamron geeft 20% korting op het 1e jaar van een Adobe Creative Cloud abonnement Bij Tamron SP objectieven geproduceerd na 1 juli zit er in de verpakking van het Tamron SP objectief eenleafletmetdaaropuitlegeneenlinknaarde speciale Tamron-Adobe actiepagina. Hiermee kan een SP gebruikerlidwordenvanhetCreative Cloud-fotografieabonnement en tot wel 20% besparen op het eerste jaar!Hij/zij betaaltvoorheteerste jaar dan slechts € 9,67 per maand voor een lidmaatschap van het Creative Cloud-fotografieabonnement met toegang tot Photoshop CC en Lightroom CC. Deze speciale kortingsactie loopt tot 30 april 2017 en is exclusief voor Tamron SP gebruikers. Verlengde Tamron garantie tot 5 jaar. Dit nieuwe SP vaste brandpunt objectief valt uiteraard ook onder de 5 jaar verlengde garantie van Tamron. Om aanspraak te maken op deze 5 jaar garantie dienen bezitters binnen 2 maanden na aankoophetobjectief te registreren.Meerinformatie overde Tamron5 jaar garantie enregistratie is te vinden op: www.5jaar-tamron.nl Beschikbaarheid en prijzen: De leverdatum en adviesverkoopprijs van de Tamron SP 150-600mm VC USD G2 is op dit moment helaas nog niet bekend en zal t.z.t bekend gemaakt worden. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. PERSBERICHT SPECIFICATIESTAMRON 150-600MM F/5-6.3 Di VC USD G2 Model : A022 Brandpuntsafstand : 150-600mm Grootste diafragma : F/5-6.3 Beeldhoek (diagonaal) : 16°25' - 4°8' (full-frame sensor) : 10°38' - 2°40' (APS-C sensor) Optische constructie : 21 elementen in 13 groepen Minimale scherpstelafstand : 2.2m Maximale afbeeldingsmaatstaf : 1:3.9 Filtermaat : φ95mm Maximale diameter : φ108.4mm Lengte* : voor Canon 260.2mm : voor Nikon 257.7mm Gewicht** : voor Canon 2,010g : voor Nikon 1,990g Diafragmabladen : 9 (circulair diafragma) Kleinste diafragma : F/32-40 Beeldstabilisatie prestaties : 4.5stops (CIPA Standaard Compliant) Gebruik in VC MODE 3 (met Canon : EOS-5D MKIII / met Nikon : D810) Standaard accessoires : Zonnekap, Lensdop, objectiefhoes Beschikbare vattingen : Canon, Nikon, Sony*** Specificaties,uiterlijk,functionaliteitenz.kunnenveranderenzondervoorafgaande kennisgeving. * Lengte isde afstandvan de frontlenstotaande bayonetring. **Gewichtis inclusief de afneembare statiefgondel. *** De Sonyversie heeftgeenVCdaardeze functionaliteitingebouwdzitinde Sonybodies.

10. PERSBERICHT

Add a comment